Roofvogels

Roofvogels in Heusden en omgeving
Ieder jaar weer inventariseert een groep van negen vrijwilligers de broedende roofvogels in onze omgeving. Alle bekende nesten worden gecontroleerd en er wordt actief gezocht naar nieuwe nesten. Ook inhet winterhalfjaar wordt gezocht naar nesten in het broedseizoen gemist zijn. In 2021 vond de groep 84 bezette roofvogelnesten. Ook dit jaar was er weer een nest van een raaf. En ook net als in vorige jaren was de buizerd weer de meest voorkomende broedvogel. Alle wederwaardigheden en resultaten vind je HIER.

Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden – Natuurstudie


Inventarisatie roofvogels 2016

Jaarverslag Uilen 2010-2015