Vlinders

Vlinderoverzicht 2019

Onderstaande linken geven U de jaaroverzichten van de Vlinders in de gemeentelijke natuurgebieden.
Deze overzichten zijn gemaakt door Joost van Balkom.

Heidijk
Natuurpark
Vlinderveld
Vlinderveld2
Hooibroeken
Kanaal
Vaartweg


Sint Jans Vlinder

Vlinderinventarisatie 2018.

Gemeente Heusden Het was een bijzonder vlinderjaar. In het voorjaar waren de temperaturen erg hoog, zodat we al erg vroeg van de vlinders konden genieten. De zomer was zo droog, dat vele planten verdorden en er geen voedsel voor de vlinders was. Langs de oever langs het Drongelens kanaal, waar altijd wel vlinders vliegen, werd geen vlinder meer waargenomen. Normaal gesproken is er in de maand juni een dip. De eerste generatie is uitgevlogen en het is dan wachten op de tweede generatie, maar door het warme voorjaar viel deze juni dip al in de maand mei. Een maand eerder dan we gewend zijn. Op zich niet erg, want dit betekent dat er later in het jaar ruimte is voor een derde generatie. En dat kwam uit. In de nazomer hebben we kunnen genieten van een derde generatie Bonte zandoogjes, Icarusblauwtjes, Landkaartjes, Grote Koolwitjes en nog verschillende andere soorten.

Maar er zijn ook soorten, die het erg zwaar hebben gehad. De Kleine vos een algemene dagvlinder, heeft in de warme zomermaanden wel eitjes afgezet op de brandnetel, maar de planten verdorden en de rupsjes stierven. In het najaar is de Kleine vos in bijna iedere tuin wel aanwezig. Nog even lekker snoepen voor hij in winterrust gaat. Helaas dit jaar niet. Hij lijkt verdwenen. We zijn heel benieuwd, of hij in het voorjaar van 2019 terugkeert.