Over ons

De Vereniging

Samen met de overige werkgroepen organiseren we thema-avonden, wandelingen, lezingen en excursies. Verder is ze betrokken bij de uitreiking van de Wijze Uil, een prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor natuur of milieu in de gemeente Heusden.’

Werkgroep Natuurbeheer

Sinds 1992 beheert onze vereniging een flink stuk natuur in de Baardwijkse Overlaat, tussen de afgraving en het Afwateringskanaal, het Natuurpark of ‘de Ottershoek’. De grond is nog eigendom van de gemeente.

In 1996 kregen we de kans om in het gebied tussen de Duinweg en de Zeeg een houtwal van 100 meter lang en 7 meter breed aan te kopen.

De voormalige Eendenkooi in Drunen ook in het bezit van de vereniging.

De werkgroep Natuurbeheer is ruim 20 man en vrouw sterk, en bovenstaande gebieden. De groep is iedere woensdagmorgen het hele jaar door actief, en daarnaast ook eens per maand op de zaterdag van september t/m april.


Werkgroep Natuurstudie

Leden van deze werkgroep inventariseren op regelmatige basis welke planten, libellen, vlinders, amfibieën, vogels en zoogdieren in de gemeente voorkomen.

Daarnaast besteedt ze aandacht aan aankoop van gronden, dorpsnatuur, ommetjes en aan bestrijding  van de eikenprocessierups.


Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Deze groep van zes mensen houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.  Daarnaast ontwikkelt ze zelf voorstellen voor verbetering van landschap, bijvoorbeeld op het gebied van erfbeplanting

Deze werkgroep organiseert thema-avonden, wandelingen, lezingen en excursies brengen zij de inwoners van de gemeente in contact met natuur en milieu binnen de gemeentegrenzen.
Verder organiseert deze groep de uitreiking van de Wijze Uil, een prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor natuur of milieu in de gemeente Heusden.


Werkgroep Duurzaamheid
Deze werkgroep houdt zich bezig met drie onderwerpen. Eens per twee maanden organiseert zij een Repair Café. De werkgroep Luchtkwaliteit richt zich op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Heusden. Op dit moment richt zij zich vooral op overlast door houtstook. Ook het (zwerf)afval is een speerpunt, onder andere als activiteit van de werkgroep Natuurbeheer.


Communicatie
Een groep van ongeveer tien mensen zorgt er voor dat alle hierboven genoemde activiteiten in woord en beeld voor het voetlicht worden gebracht: in de maandelijkse digitale nieuwsbrief Digituurlijk, op de website, op Facebook, in glossy’s, tijdens leden-avonden, middels persberichten, etc.