Natuurgebieden in de gemeente Heusden

Het gebied ten zuiden van Vlijmen, grofweg begrensd door Heidijk, Vendreef en Nieuwkuijkse weg. Met name de oevers en bermen in dit gebied hebben natuurwaarde. Verhoging van de huidige waterstand en meer kwel in het maaiveld moet leiden tot herstel van vochtig schraalland en bloemrijk grasland.

Klik op een foto voor een grotere weergave en meer details.