Natuurgebieden in de gemeente Heusden

Aan de oostkant van Vlijmen ligt de Biessertpolder. Samen met de 'Moerputten' en 'Sompen en Zooislagen' is deze polder onderdeel van de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. Het hele gebied wordt een combinatie van hoogwaterberging met inzet van begrazing, een ecologische verbindingszone en mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Klik op een foto voor een grotere weergave.