Natuurgebieden in de gemeente Heusden

Aan de oostkant van Vlijmen ligt de Biessertpolder. Samen met de 'Moerputten' en 'Sompen en Zooislagen' is deze polder onderdeel van de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. Het hele gebied wordt een combinatie van hoogwaterberging met inzet van begrazing, een ecologische verbindingszone en mogelijkheden voor recreatief gebruik.

Klik op een foto voor een grotere weergave en meer details.