Luchtkwaliteit

Welkom op ons Meldpunt Luchtkwaliteit in onze gemeente Heusden.Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden NMVH zet zich in voor het belang van een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. We hebben nu een campagne die zich richt op onze inwoners. Daarvoor is gekozen omdat wij als burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld door anders en minder te gaan stoken met of zonder houtkachels.

Voor het Meldpunt Luchtkwaliteit hebben wij Uw hulp nodig. Wij willen namelijk met dit meldpunt vastleggen hoe de dagelijkse situatie is van overlast door hout-stook, BBQ, verbranding van tuinafval en andere overlastgevende activiteiten. Deze zaken kunt U melden via het formulier onderaan deze tekst. U mag meldingen maken telkens wanneer U last ervaart van een actuele gebeurtenis.

Uw melding wordt door ons verwerkt en met u persoonlijke gegevens zoals die door U zijn opgegeven. U maakt zelf uit welke gegevens U ter beschikking stelt. Wij doen dat conform de AVG-regels, en gaan daarmee zorgvuldig om. In de gegevens die wij publiceren op onze site of aan derden worden geen details vermeld van uw melding enkel en alleen het aantal meldingen vanuit een omgeving (wijk/ buurt). Uw melding wordt een jaar door ons bewaard/gebruikt. Hierna worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem. Ook om er zeker van te zijn met recente informatie te werken.

De resultaten verwerken wij tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Uw klacht verwerken wij in dit overzicht anoniem. De wijkkaartindeling staat op deze site. U ziet dat het gaat om aantal en soort klachten per wijk. Dat overzicht is belangrijk, omdat wij met die feitelijke gegevens kunnen vaststellen hoe ernstig de situatie binnen onze gemeente is op het gebied van soorten luchtvervuiling. en welke wijken daar het slechtste in scoren. Met de verzamelde gegevens willen wij met de Gemeente Heusden in overleg gaan om de ernst van de situatie aan te kaarten.

Uw persoonlijke situatie kunnen wij niet voor U oplossen. Wat wij wel kunnen met Uw hulp is feitelijke gegevens verzamelen. Deze gegevens zullen uiteindelijk leiden tot een betere luchtkwaliteit voor alle inwoners en dus ook voor U. Onze gemeente heeft toegezegd goed naar ons te zullen luisteren. Help ons met uw ervaring en maak melding van de overlast door hout-stook.

Met dit  formulier kunt U melding doen over de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden en de overlast die U ervaart.

Meer informatie over het onderwerp luchtkwaliteit, treft u aan op deze website onder de noemer “luchtkwaliteit algemeen”.

Wij danken u voor de medewerking
Werkgroep luchtkwaliteit