Libellen

17 jaar monitoring van libellen
In 2006 is ons bestuurslid Rien Melis begonnen met het monitoren van libellen in de Baardwijkse Overlaat. En hij loopt nog steeds, en niet alleen in de Baardwijkse Overlaat. Het monitoren gaat als volgt: ieder jaar vanaf 1 mei t/m 30 september loopt hij elke 14 dagen een vaste route. Als er te veel wind is, te koud is of het regent mag er niet gelopen worden.

In de 17 jaar dat Rien loopt zag hij 39 verschillende soorten libellen in de gemeente gezien. Dat is meer dan de helft van het aantal (70) in Nederland voorkomende soorten libellen. Dit jaar liep Rien voor het eerst ook in het Vlijmens Ven.

Na 15 jaar werden weer koraaljuffers waargenomen. Er werd zelfs een paring geconstateerd, waardoor het aannemelijk is dat deze soort zich heeft voortgeplant. Dit jaar werd voor het eerst de Zuidelijke keizerlibel waargenomen.

Zie voor de overzichten per gebied de volgende links:

Baardwijkse Overlaat

Poelen de Zeeg

Elshoutse Wielen

Poel 4 Hooibroeken

Sloten 1+2 Hooibroeken

Sloten 3+4 Hooibroeken

Vlinderveld

Kanaal

Vlijmens Ven

Voor meer informatie over libellen zie:

www.vlinderstichting.nl/libellen  of www.brachytron.nl 

Mooie foto’s van de libellen vind je in onze fotogalerij.