Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

26-02-2020
Natuureducatie algemeen: Timmeren maar!
Kinderen van de buitenschoolse opvang “BSO Sport Kids” van Mikz Kinderopvang zijn druk in de weer geweest met hamers, spijkers en hout. Zij timmerden, samen met vrijwilligers vanonze vereniging gemeente Heusden, nestkastjes voor vogels.

Lees verder...

24-02-2020
Inventarisatie-vissen en amfibieen: Inventarisatie vissen en amfibieen 2019
Jaarverslag 2019 vissen en amfibieën kunt U Hier lezen, en dit is samengesteld door Bert Tolboom.Lees verder...

22-02-2020
Venne-Oost: Dorpsnatuur in Heusden – vleermuizen in Venne-Oost en Landgoed Steenenburg
In Nederland komen 17 soorten vleermuizen voor. Veel ervan leven in de buurt van mensen. Ze kunnen op verschillende manieren gebruik maken van huis en tuin: om te eten, paren, jongen krijgen of overwinteren. Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden. Ze zitten op warme, droge plekken in huis of in een boomholte. Vleermuizen verhuizen regelmatig. Elke avond in de schemering worden ze wakker en vliegen ze uit op zoek naar voedsel.

Lees verder...

22-02-2020
Venne-Oost: Stadsvogels tellen in de gemeente Heusden
Vogels tellen kun je met je ogen en met je oren. Hoe dat gaat vertelt
Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, op dinsdagavond 10 maart. Hij vertelt over de resultaten en hoe je mee kunt doen. De avond is onderdeel van het project Dorpstnatuur in Heusden van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. Aanvang is om 20.00 uur in Buurthuis De Stulp, Admiraalsweg 100, 5151 MR Drunen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en thee staan klaar.
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl

Lees verder...

14-02-2020
Venne-Oost: Dorpsnatuur in Heusden – Stand van de tuinvogels in Venne-Oost
Eind januari was er weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Ook in de wijk Venne-Oost in Drunen. In het gebied tussen Grotestraat – Duinweg – Hoge Schijf – Torenstraat is door 34 bewoners een half uur het aantal vogels in hun tuin geteld. De vogel die het meest voorkwam was de huismus; die werd 129 keer geteld. De koolmees werd op de meeste locaties geteld: in 26 van de 34 tuinen.

Lees verder...

Startavond vrijwilligers ‘Dorpsnatuur in Heusden – Venne-Oost

maandag 2 maart 2020
Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Stulp, Drunen


landschapsbeheer: Houtwal schoonmaken van braam

woensdag 4 maart 2020
Tijd: 8.45- 11.45
Locatie: samenkomst kanaalweg in Drunen


Vogel cursus MUS (Meetnet Urbane Soorten)

dinsdag 10 maart 2020
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Stulp, Drunen


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid