Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

10-05-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Onverwachte benadering gezonde alternatieven voor hout stook
We hebben in deze campagne over hout stook van veel kanten gekeken hoe hout stook minder onze luchtkwaliteit binnen onze gemeente vervuilt. We hebben het nog niet gehad over alternatieven voor hout stook. Andere manieren bedenken om de gezelligheid vast te houden en andere manieren bedenken door dat helemaal zonder hout stook te doen. Win-win situaties voor onze gezamenlijke gezondheid en voor het milieu.

Lees verder...

07-05-2021
Dorpsnatuur algemeen: Koolmeesjes uit het ei
In de vorige Digituurijk berichtten we over de broedende koolmezen in de nestkast langs de Heidijk. De verwachting was dat de eieren snel uit zouden komen.

Op 21 april zijn de eieren inderdaad uitgekomen. In het nieuwe filmpje zie je hoe de eerste twee uit het ei komen. Na het uitkomen van deze eieren vloog de koolmees uit de kast met een stuk eierschaal in de snavel. Daarna zagen we voor het eerst het mannetje in de nestkast komen om bij te voeren. De koolmees slaapt al vanaf begin maart in deze nestkast, maar het mannetje is hier de laatste drie maanden niet in geweest.

Lees verder...

05-05-2021
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogels – vervolg
De eerste weidevogel resultaten van de Weidevogel Beschermings Groep Waalwijk waren niet al te best. We zijn nu een maand verder, en het beeld is nog niet veel beter.
Vorig jaar meldde de WBG rond deze tijd een terugval van 23 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar is de terugval zelfs 34 %. De resultaten van de eerste twee maanden, de eerste legselronde, zijn helaas heel matig. Weinig legsels, koud weer en een vrij hoog verlies door werkzaamheden en predatie. Het hele overzicht vind je HIER.


Lees verder...

27-04-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor de luchtkwaliteit?
Per 1 januari van het komende jaar zal de Omgevingswet in werking treden. Het is een wet die tientallen aparte milieuwetten samenvoegt in één wet. Daarmee zou alles eenvoudiger en beter worden. Met invoering van deze wet zullen een aantal bevoegdheden van Den Haag naar Heusden verhuizen. In de toekomst zullen alle aspecten die te maken hebben met de huidige structuurplannen en bestemmingsplannen in een keer integraal worden afgewogen. Dat heeft positieve en negatieve gevolgen, het schept kansen maar ook risico’s. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) is er grote voorstander van om het onderwerp Luchtkwaliteit op te nemen in de Omgevingsvisie van de gemeente Heusden.

Lees verder...

25-04-2021
Dorpsnatuur algemeen: Koolmees tegen de Eikenprocessrups
Er liggen plannen klaar om dit jaar nieuwe nestkastjes te plaatsen in Elshout en om bestaande kasten, die door spechten zijn beschadigd, te repareren. Helaas is het nu niet toegestaan om een vrijwilligers event te organiseren, daarom zal dit pas na het broedseizoen van 2021 plaats vinden.


Lees verder...

20-04-2021
Dorpsnatuur algemeen: Steengroen - de bebouwde omgeving vergroenen
Tweederde van het landoppervlak in Nederland is in gebruik bij de landbouw. Nog eens een zesde deel valt onder de bebouwde omgeving. Al met al blijft er minder dan een zesde over voor natuur. En dat zesde deel is nog eens erg versnipperd ook. Geen wonder dat het niet zo goed gaat met de biodiversiteit. Wat wel opvalt is dat steeds meer planten en dieren zich in stad en dorp vestigen. Door dat te bevorderen kunnen we direct bijdragen aan de biodiversiteit. Niet alleen in de eigen tuin. Maar ook door het huis er bij te betrekken en door het aanpakken van de openbare ruimte bij jou in de buurt.

Lees verder...

Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over Ruilverkaveling

Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

(ook de glossy over libellen is nog steeds te koop!)


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid