Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

11-03-2019
Natuurgebieden algemeen: Eendenkooien in de Oostelijke Langstraat
Op dinsdag 26 maart organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden een lezing over Eendenkooien en het kooibedrijf in de Oostelijke Langstraat. De lezing zal worden gegeven door Fons Mandigers, gebiedsmanager van Natuurmonumenten. In zijn presentatie gaat Fons in op het ontstaan en de ontwikkeling van eendenkooien en de betekenis daarvan.

Lees verder...

11-03-2019
Zonnebloemen: Zonnebloemwedstrijd 2019
Ook dit jaar organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) weer een zonnebloemwedstrijd. De officiële start is tijdens het Voorjaarsfestival op zondag 14 april a.s. Maar des te vroeger je begint, des te groter wordt je zonnebloem. Zaai zo snel mogelijk, en meld je aan voor de wedstrijd via info@natuurenmilieuheusden.nl.

Lees verder...

11-03-2019
Overige artikelen: Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering 2019.
Datum: Vrijdag 24 mei – 17.00 uur
Plaats: Jachthuis – Hooibroeken

Na de vergadering een BBQ voor leden.
Vorige jaren hebben we na de Jaarvergadering een BQQ gehad, en dat is steeds heel goed bevallen.
Daarom zal er ook dit jaar weer een BBQ zijn, direct aansluitend aan de jaarvergadering.


Lees verder...

05-03-2019
Natuurgebieden algemeen: Wilgen knotten in de Hooibroeken
In januari en februari besteedde de natuurbeheer-werkgroep veel van de wekelijkse woensdagmorgens in de Hooibroeken.

Eerst met het knotten van wilgen langs de Hooibroeksesteeg. Daarna is het struikgewas langs het fietspad over de Elshoutse Zeedijk weer teruggezet. Het kan er weer een paar jaar tegen.

Verder is op een van de maandelijkse werkzaterdagen het fietspad op Zeedijk vrijgemaakt van overhangende takken.


Lees verder...

05-03-2019
Overige artikelen: Facebook
In december meldden we al dat Facebook ook bij onze vereniging tot leven is gekomen. Paul zet er regelmatig berichten op.
Ga naar onze Facebook-pagina en ‘Like’ deze. Je krijgt dan nieuwe meldingen over activiteiten vanzelf in jouw mailbox.
En je helpt de vereniging in het verspreiden van onze natuur- en milieuboodschappen.


Lees verder...

Eendenkooien en het kooibedrijf in de Oostelijke Langstraat

dinsdag 26 maart 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253AJ, Nieuwkuijk


Landschapsbeheer, rietschermen en beschoeiing herstellen.

woensdag 27 maart 2019
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Eendenkooi Ter Kwak in Oudheusden


Repair café

woensdag 10 april 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid