Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

19-05-2019
Inventarisatie-weidevogels: Nieuwsbrief weidevogels mei 2019
De tweede nieuwsbrief van WBG is uit.
Nieuwsbrief

Lees verder...

06-05-2019
Zonnebloemen: Bosheksen ritueel en spannende prijsuitreiking
Het Voorjaarsfestival 2019 was een enorm succes! Een zeer gestage stroom bezoekers liep op 14 april jl. het bospad in van het prachtige natuurgebied. Natuur & Milieu waren de uitgangspunten bij de vele (doe)activiteiten. Zo waren er onderdelen voor het vermeerderen van kennis, maar ook voor het vergroten van de liefde voor de natuur en voor het vergroten van biodiversiteit in de gemeente Heusden. Ook waren er onderdelen gericht op het verminderen van (zwerf)afval. De bedenkster en initiatiefneemster mevrouw Tonny van de Wiel en de bijna 30 vrijwilligers waren, net als de ruim 300 jonge en oude(re) deelnemers, erg tevreden over dit vrij unieke Voorjaarsfestival.

Lees verder...

25-04-2019
Activiteiten: Voorjaarsfestival 2019 groot succes
Met ruim 300 bezoekers en mooi weer was ons voorjaarsfestival 2019 een groot succes. Dankzij organisator Tonny van de Wiel en 30 vrijwillilgers.

Lees verder...

25-04-2019
Inventarisatie-libellen: Oproep om foto’s van libellen te maken
Hopelijk heeft u genoten van ons laatste magazine over de vlinders in de gemeente Heusden. Volgend jaar willen wij een magazine uitbrengen over de LIBELLEN van de gemeente Heusden.

Om eenzelfde kwaliteit te kunnen halen hebben wij foto’s nodig van minimaal 5 MB maar liever nog (veel) hoger. Daarom verzoeken wij u om vanaf nu tot en met september 2019 foto’s van LIBELLEN te maken te en te zenden aan melisrien1@gmail.com .


Lees verder...

25-04-2019
Wandelingen: Samenloop voor Hoop
Hallo allen
Zaterdag 25 mei organiseer ik in het kader van Samenloop voor Hoop een wandeling door de Loonse en Drunense Duinen.
De lengte is ±4km waarvan 2x 200m los zand, de rest redelijk hard maar wel wat ongelijk.
Honden mogen aangelijnd mee, maar let dan op, een deel van de route gaat over een smal pad met aan 1 zijde schrikdraad.


Lees verder...

Jaarvergadering

vrijdag 24 mei 2019
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Het Jachthuis aan de Eendenkooi


Samenloop voor Hoop

zaterdag 25 mei 2019
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Parkeerterrein bij brasserie "Het Genieten" Roestelbergseweg 3 5171RL Kaatsheuvel


Landschapsbeheer

woensdag 29 mei 2019
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Baardwijkse overlaat, Kanaalweg Parkeerplaats


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid