Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

10-06-2021
Dorpsnatuur algemeen: Op naar het ‘nieuwe mooi’ in de tuin
De hele winter zaten we veel thuis en binnen. Dan is een ommetje in de natuur mooi. Je komt er nog eens iets tegen dat niet in je eigen tuin te zien is. Veel meer verschillende planten, insecten, vogels en zoogdieren vergeleken met wat je in je eigen tuin ziet. Wilde planten, ransuilen, spechten, reeën en nog veel meer. Waarom niet de natuur naar je eigen tuin halen? Volgens hoogleraar ecologie Louise Vet moeten we af van ‘het netheidssyndroom in de tuin’. Naar een ‘nieuw normaal’ met het ‘nieuwe mooi’.

Lees verder...

31-05-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden ontvangt 133 meldingen
De werkgroep Luchtkwaliteit van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren.
Eerste actie was om de problemen op het gebied van luchtkwaliteit in de gemeente Heusden in kaart te brengen. Hiervoor is sinds 28 oktober 2020 een Meldpunt Luchtkwaliteit online op natuurenmilieuheusden.nl

Lees verder...

26-05-2021
Dorpsnatuur algemeen: Op naar het ‘nieuwe normaal’ en het ‘nieuwe mooi’ op en om het huis
Het huis en de tuin moeten ‘mooi’ zijn. Maar wat is ‘mooi’? Moet een tuin bestaan uit een gladgeschoren gazon, met planten en struiken die niet of maar heel even bloeien? Of als ze wel flink bloeien, toch geen nectar en stuifmeel produceren voor de insecten? Waarom kale muren, en geen klimop of een groen dak? En waarom dan wel zonnepanelen?

Lees verder...

20-05-2021
Dorpsnatuur algemeen: Koolmeesjes in het nest
De jongen zijn nu meer dan een maand oud. Hier zie je hoe de ze groeien. Achtereenvolgens zie je ze als ze 1, 7, 12 en 17 dagen oud zijn.
Van de negen jongen zijn er helaas drie gesneuveld. Half mei waren twee jongen van de overgebleven die veel kleiner waren dan de anderen.
Meer bedreven in het snel binnenhalen van het voedsel.
Benieuwd hoe dit afloopt.


Lees verder...

Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over Ruilverkaveling

Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

(ook de glossy over libellen is nog steeds te koop!)


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid