Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

09-10-2016
Inventarisatie-vlinders : Inventarisatie dagvlinders 2016
Klik hier voor het overzicht.

Lees verder...

25-09-2016
Lezingen: Lezing over Vlinders en Libellen
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert een lezing over het leven van vlinders en libellen.

Annette van Berkel van de Vlinderstichting verzorgt een lezing ondersteund door een aantal prachtige films.

Lees verder...

Lezing over vlinders en libellen

dinsdag 25 oktober 2016
Tijd: 19.30 uur
Locatie: het Patronaatsgebouw Nieuwkuijksestraat 106 in Nieuwkuijk


Landschapsbeheer, Verwijderen prunus op de Heidijk.

woensdag 26 oktober 2016
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Heidijk, ter hoogte van Meerdijk in de Zeeg


Stilte wandeling in de NACHT van de NACHT

zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Giersbergen in Drunen


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2016
Vogelgeluid