Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

18-01-2020
Projecten: Landschapsbeheer in 2019
De werkgroep Landschapsbeheer was in 2019 weer druk bezig op de woensdagmorgen. Van de 23 mensen in de groep waren er gemiddeld 17 aanwezig.

Het is hard werken, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten!

Het hele verslag is hier te vinden.

Lees verder...

11-01-2020
Archief duurzaamheid: Stikstof problematiek in Europa, Nederland en ook in Heusden
Wil je weten hoe het zit met de stikstofproblemen in Nederland, dan kun je op youtu.be in een filmpje van een paar minuten een goede uitleg krijgen.

Zondag met Lubach kwam tot de conclusie dat de veehouderij flink moet inkrimpen om het stikstofprobleem effectief aan te pakken. Helder en compleet uitgelegd en nog erg grappig ook, op vpro.nl.

D66 Heusden organiseerde een avond over de stikstofproblematiek in Heusden. De presentaties zijn te vinden op heusden.d66.nl

Lees verder...

04-01-2020
Venne-Oost: Dorpsnatuur in Heusden – waarom is dat leuk (en van belang)?
Vroeger kwamen alle soorten overal voor. Nou ja, daar waar de omstandigheden zodanig waren dat ze zich er goed bij voelden. In het begin was de mens een rond trekkende jager-verzamelaar; niet veel anders als de overige dieren. Pas toen de mens landbouw uitvond en op een plaats bleef, veranderde alles.

Lees verder...

04-01-2020
Repair Cafe: Jaarverslag Repaircafé 2019
Via de linken kunt U het jaarverslag en de spullen die wel/niet gerepareerd konden worden.

Lees verder...

04-01-2020
Dorpsnatuur algemeen: Diversiteiten Heusdense wijken
In de loop van 2019 gaan we samen met de gemeente proberen om de biodiversiteiten in de Heusdense wijken op een hoger plan te krijgen.
Om te weten hoeveel effect die activiteiten hebben, zullen we een nul-meting moeten doen.


Lees verder...

landschapsbeheer: Wilgen knotten

woensdag 22 januari 2020
Tijd: 8.45- 11.45
Locatie: Hooibroeksesteeg/Heusdenseweg


Repair café

woensdag 12 februari 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Repair café

dinsdag 10 maart 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid