Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

01-12-2019
Natuur in de wijk: Natuur in de Wijk – doelsoort egel
In oktober beginnen de egels met het zoeken naar een plekje om te overwinteren. Je kunt de egel een handje helen door te zorgen voor goede plekken om te schuilen. Egels houden hun winterslaap in een winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Laat dus een hoopje bladeren en takken in een hoek van de tuin liggen, of ruim ze helemaal niet op!

Ga voor meer tips om egels te helpen naar egelwerkgroep.com. (Foto: pixabay.com)

Lees verder...

01-12-2019
Repair Cafe: Weggooien? Mooi niet! Repair Café Drunen
In de dure decembermaand kan een Repair Café een uitkomst zijn! De handige vrijwilligers van Repair Café Drunen helpen graag bij de reparatie van uw kapotte spullen. Fietsen, elektronica, kleding, houten speelgoed, etc. etc. Iedereen is van harte welkom. De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Datum: woensdag 11 december, van 19.00 tot 21.00 uur Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen

Lees verder...

01-12-2019
Overige artikelen: Vacatures - natuureducatie
We willen graag meer doen aan educatie: het organiseren van lezingen, cursussen en wandelingen. Over natuur en milieu.

Daarvoor hebben we hulp nodig. Wil je helpen bij deze onderwerpen, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.Lees verder...

23-11-2019
Afval: Jens met hele groep 7 naar de afvalstoffendienst in Den Bosch
Jens Klerks uit Vlijmen won de hoofdprijs van het Voorjaarsfestival, dat op 14 april 2019 door de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) georganiseerd was vlakbij de Drunense Duinen. Uit alle prijzen waaronder kaartjes van het Natuurmuseum in Tilburg en het Biesbosch museum in Werkendam koos Jens, na een zorgvuldige overweging, voor een excursie naar de afvalstoffendienst. Donderdagmorgen 7 november jl. was het eindelijk zover en gingen de 28 leerlingen van groep 7 van Basisschool De Vijfhoeven uit Vlijmen met hun leerkracht en enkele ouders naar Den Bosch. De afvalstoffendienst is het eerste punt waar het afval vanuit Heusden naar toe gaat voordat het verder verdeeld wordt over de diverse verwerkende bedrijven in Nederland.

Lees verder...

15-11-2019
Luchtkwaliteit: Presentaties thema-avond “luchtkwaliteit en houtstook”
Wil je de presentaties van de thema-avond (nog) bekijken? Dat kan.
Ze staan inmiddels op onze site:

Lees verder...

landschapsbeheer: heideveldjes maken

woensdag 11 december 2019
Tijd: 8.45- 11.45
Locatie: Kanaaldijk Baardwijkse overlaat


Repair café

woensdag 11 december 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid