Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

17-08-2019
Vacatures: Vacature – Ruimtelijke Ordening
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we minder doen dan eigenlijk nodig is. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening tracht door beleidsbeïnvloeding, door indienen van bezwaarschriften en zienswijzen, door persberichten en door deelname in adviesgroepen de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke- en landschappelijke waarden en de kwaliteit van een gezond milieu te behouden en/of te herstellen.

Lees verder...

17-08-2019
Ruimtelijke ordening algemeen : Landgoed Steenenburg in de belangstelling
Ons bezwaarschrift tegen de bomenkap op het Landgoed heeft de afgelopen weken de gemoederen beziggehouden. Op zondag 14 juli kwamen 25 leden af op de uitnodiging om met eigen ogen te zien wat er dreigt te gebeuren. Op, 21 juli, kwamen maar liefst 40 belangstellenden af op de tweede wandeling door het gebied.


Lees verder...

10-08-2019
Inventarisatie-weidevogels: Het weidevogelseizoen 2019 is alweer voorbij
De 34 leden van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk hebben het seizoen 2019 er op zitten.
Het was een vrij normaal jaar met 220 gevonden legsels. De resultaten in de gemeente Heusden waren erg variabel. De 26 gevonden legsels in Doeveren en het Herptsche Veld-Oost leverden geen enkele nieuwe weidevogel op. Dat kwam vooral door predatie, van onder andere vossen en kraaien. In de andere drie gebieden in onze gemeente waren de percentages uitgekomen legsels: 50%, 83% en 100%.


Lees verder...

25-04-2019
Inventarisatie-libellen: Oproep om foto’s van libellen te maken
Hopelijk heeft u genoten van ons laatste magazine over de vlinders in de gemeente Heusden. Volgend jaar willen wij een magazine uitbrengen over de LIBELLEN van de gemeente Heusden.

Om eenzelfde kwaliteit te kunnen halen hebben wij foto’s nodig van minimaal 5 MB maar liever nog (veel) hoger. Daarom verzoeken wij u om vanaf nu tot en met september 2019 foto’s van LIBELLEN te maken te en te zenden aan melisrien1@gmail.com .


Lees verder...

Repair café

woensdag 21 augustus 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Landschapsbeheer: Nieuwkuijkse wiel

woensdag 21 augustus 2019
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Nieuwkuijk De Wiel


Repair café

dinsdag 10 september 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid