Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

21-08-2016
Natuureducatie algemeen: Op weg naar een toekomstbestending slootonderhoud
Stowa (stichting toegepast onderzoek waterbeheer) schrijft in een brochure van 2005 over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met daarin eisen en normen voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Deze Kaderrichtlijn is in december 2000 van kracht geworden. Alle Europese wateren moesten per 2015 chemisch en ecologisch ‘in goede toestand’ verkeren.

Lees verder...

21-08-2016
Columns R. Schalken: Doorzagen
Medio juni ben ik een weekje in Portugal geweest waar het heerlijk weer was en het zonnetje scheen. Een nieuwsloze week ook, zonder krant, website, radio of tv. Het enige communicatiemiddel dat we (-ik was met man en vrienden-) gebruikten, was zo af en toe een WhatsApp-je, dat we naar het thuisfront stuurden.

Lees verder...

14-08-2016
Interviews R. Schalken: Nieuw Groenstructuurplan in de maak .
Twee wethouders: Kees van Bokhoven en Mart van der Poel en een beleidsambtenaar vertellen over monumentale bomen, het nieuwe groenstructuurplan en de noodzakelijkheid om iets te doen aan de wateroverlast als gevolg van de klimaatsverandering.

Lees verder...

07-08-2016
Programma en activiteiten: Landschapsbeheer
In de Eendenkooi Ter Kwak in de Hooibroeken zijn we klaar met het herstel van de vangpijpen en de rietschermen. Van hieruit zijn we terug gegaan naar de Baardwijkse overlaat, waar een maandje of twee in de prunus wordt gewerkt. En na deze twee maanden, volgt het nieuwe programma van seizoen 2016/2017.
In de winter werken we en in de zomer genieten van het resultaat.

Lees verder...

07-08-2016
Natuureducatie algemeen: Steenuiltjesgeluk
Ooit zat een ransuilenpaar hoog in een boom vlakbij ons huis. Prachtig. Nooit eerder een levende uil – laat staan zulk mooi gekuifden – gezien. Toen we zelf in het Heesbeense neerstreken hebben we een stukje grasland met bomen en struweel beplant. Het is inmiddels een echt bosje geworden waar allerlei vogels huizen. De omliggende weilanden en het langs meanderende Oude Maasje vullen het beeld van de vliegende fauna rondom ‘ons nest’ aan. We genieten er enorm van en volgen alles wat groeit, bloeit en beweegt.

Lees verder...

Verwijderen prunus

zaterdag 3 september 2016
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Brug over kanaal Overlaatweg


Repair Café

donderdag 8 september 2016
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 Drunen


Wandeling Baardwijkse Overlaat

zondag 11 september 2016
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Parkeerplaats Kanaalweg bij de afgraving


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2016
Vogelgeluid