Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

18-01-2021
Dorpsnatuur algemeen: Onderhoudsarme tuin – hoe maak je die
Een groene tuin hoeft niet meer tijd te kosten dan een bijna helemaal betegelde tuin. De vrees om een tuin te vergroenen wordt vaak veroorzaakt door gebrek aan kennis en vertrouwen. Op internet is heel veel informatie te vinden. De vraag is dan hoe door de bomen het bos nog te zien. Door uit te gaan van je eigen voorkeuren, en dat om te zetten in een plan. En dan vervolgens dat globale plan langzaam in te vullen met informatie die je van internet, en bij buren, van familie, vrienden en kennissen haalt. Om te komen tot jouw onderhoudsarme groene tuin.

Lees verder...

18-01-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Houtrook en gezondheid: je ziet het niet, maar het is er wel (deel 2)
De GGD heeft als ondersteunende partner van de campagne van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een belangwekkende bijdrage in twee delen geschreven waarvan de lezer het tweede deel hierbij aantreft. In deze bijdrage gaat het over wat je zelf kunt doen om de negatieve effecten te verminderen.
De GGD adviseert geen hout te stoken tijdens de coronacrisis. Mensen met longklachten of gevoelige luchtwegen lopen extra risico als zij besmet raken met het coronavirus. Zij zijn in deze tijd dan ook nog meer dan veel anderen aan huis gebonden. Deze mensen hebben er vaak last van als hun buren hout stoken.Lees verder...

11-01-2021
Dorpsnatuur algemeen: Onderhoudsarme tuin – hoe weinig tijd kost die?
Meer dan driekwart van de mensen vindt een groen tuin mooier dan tegels. Toch blijkt ook in Heusden dat tuinen meestal méér uit steen dan uit groen bestaan. En regelmatig ook alléén maar uit steen. Bij doorvragen blijkt dat er aan deze keuze ten grondslag liggen: tijd en kennis. Bij tijd gaat het om de hoeveelheid werk en om de druk om het aangeharkt te houden. De druk ontstaat in periodes van groeizaam weer, wanneer vaker onderhoud nodig kan zijn. Verder heeft niet iedereen groene vingers, en ziet in tuincentra door het grote aantal keuzemogelijkheden door de bomen het bos niet meer. In deze bijdrage gaan we verder in op de drempel tijd.

Lees verder...

04-01-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Houtrook en gezondheid: je ziet het niet, maar het is er wel (deel 1)
De GGD heeft als ondersteunende partner van de campagne van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een belangwekkende bijdrage in twee delen geschreven welke de lezer hierbij aantreft. Het tweede deel zal over veertien dagen worden gepubliceerd.
In dit eerste deel gaat het over luchtvervuiling en de gevolgen hiervan voor onze gezondheid. Daarbij ook specifieke aandacht voor de effecten van Houtrook op de gezondheid.


Lees verder...

04-01-2021
Dorpsnatuur algemeen: Stapeling van functies in tuinen – het nieuwe mooi
Veel mensen zien natuur als ‘ongerept’ en tuinen als ‘mooi’. Nu hebben we in Nederland zo goed als geen ‘ongerepte’ natuur meer. Zelfs om de Oostvaardersplassen staat een hek, worden dieren bijgevoerd en in aantal gereguleerd omdat er geen grote natuurlijke vijanden voor de runderen en paarden rondlopen. Tuinen moeten mooi zijn. En wat dan mooi is bepalen de eigen opvoeding en de tuincentra van deze tijd. Tijd om in onze tuinen het nuttige met het aangename verenigen. Nuttig voor de biodiversiteit. Nuttig voor het verminderen van de klimaat-effecten. Nuttig voor de productie van voedsel. En ook nog mooi, als je er met een iets ander oog naar kijkt.

Lees verder...

Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over Ruilverkaveling

Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

(ook de glossy over libellen is nog steeds te koop!)


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid