Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

24-02-2021
Dorpsnatuur algemeen: Jaarlijkse Tuinvogeltelling 2021 ook populair in Heusden
Eind januari was er weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Een recordaantal van meer 180.000 mensen deed dit jaar mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zij turfden in totaal ruim 2,5 miljoen tuinvogels, eveneens een record. Volgens de Vogelbescherming heeft de enorme belangstelling voor vogels kijken te maken met de lock down, waardoor mensen aan huis gekluisterd zijn. In Nederland bestond de top vier van meest gespotte vogels dit jaar uit de huismus, de koolmees, de pimpelmees en de merel. In Heusden is in 372 tuinen geteld; daarbij zijn in totaal 6.225 vogels gezien. De huismus en koolmees stonden ook in Heusden op de plaatsen een en twee; op drie stond de merel en op vier de kauw. In Heusden stond de pimpelmees op plaats vijf.

Lees verder...

20-02-2021
Overige artikelen: Dunnen vijvergroen op Steenenburg voor de amfibieën
Op Landgoed Steenenburg wordt in het noordelijke gedeelte al gewerkt. In het gebied ligt een ‘rietvijver’, nu nog afgeschermd door een amfibieënscherm. In deze vijver zijn verschillende beschermde amfibieën aangetroffen, zoals de poelkikker, de groene kikker, en verschillende padden en salamander soorten.
De poel is te veel dicht gegroeid door elzenopslag. Hierdoor komt er te weinig zon op het water, blijft het water te koud, en kunnen de eieren van de amfibieën zich niet ontwikkelen. Daarom worden de bomen nu gedund.


Lees verder...

15-02-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Stookalert van het RIVM
Hout stoken zorgt voor fijnstof en dat is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden én de stoker zelf. Wanneer de open haard of houtkachel een uur brandt, brengt dat vijf eer meer fijnstof in de lucht dan een uur autorijden. Het verkeer veroorzaakt minder fijnstof in de lucht; steeds meer voertuigen hebben namelijk een roetfilter of zijn elektrisch. Ook denkt men ten onrechte dat de industrie, lucht- en scheepvaart en elektriciteitscentrales veel grotere fijnstofbronnen zijn dan huishoudens die hout stoken.

Lees verder...

08-02-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Eerste resultaten Meldpunt Luchtkwaliteit Heusden
Het Meldpunt Luchtkwaliteit van De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) heeft op zaterdag 6 februari de eerste resultaten van het Meldpunt Luchtkwaliteit gepresenteerd in een televisie uitzending van de lokale HTR.
In de drie maanden vanaf de start van het Meldpunt Luchtkwaliteit op 28 oktober 2020 zijn er maar liefst 53 meldingen binnengekomen. Het meldpunt voorziet duidelijk in een behoefte. De meeste meldingen kwamen uit Drunen en Vlijmen en gingen over hout stook. De NMVH gaat in overleg met de gemeente over hoe de luchtkwaliteit in de gemeente Heusden verbeterd kan worden.


Lees verder...

06-02-2021
Bestuur: Gezocht: penningmeester voor onze vereniging
Omdat de huidige penningmeester na 10 jaar gaat stoppen met
het penningmeesterschap zijn wij op zoek naar een nieuw
bestuurslid dat als penningmeester wil optreden.
De taken van de penningmeester bestaan uit: het beheren en
bewaken van het vermogen van de NMVH, het maken van een
begroting voor het volgende jaar, een deugdelijke financiële
administratie, de inning van de contributie, het maken van het
financieel jaarverslag. Verder is de penningmeester
verantwoordelijk voor de ledenadministratie, en regelt hij/zij de
contacten i.v.m. subsidie, sponsoring en advertenties.
Lijkt het je wat? Laat het weten: info@natuurenmilieuheusden.nl.

Lees verder...

06-02-2021
Overige artikelen: Steenenburg
In de Digituurlijk van december berichtten we over het afvangen
van kikkers, padden en salamanders en de start van de bomenkap
op Landgoed Steenenburg.
Door achterstallig onderhoud zijn de vijvers en poelen op het
Landgoed sterk verland. In december is flink gebaggerd om ze
weer in een goede staat te krijgen. Zodat het ijsvogeltje er weer vis
kan vinden.

Lees verder...

01-02-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Alternatieven voor hout stook (met prijsvraag)
Houtstook levert sfeer en warmte. Maar ook overlast door rook en fijnstof. Wat zijn alternatieven voor hout stook. Andere manieren bedenken om de gezelligheid vast te houden en andere manieren bedenken door dat helemaal zonder hout stook te doen. Win-win situaties voor onze gezamenlijke gezondheid en voor het milieu. Heb jij ideeën over hoe je zonder houtstook sfeer of warmte kunt maken? Stuur de inzending per mail met naam en adres en telefoonnummer naar info@natuurenmilieuheusden.nl .

Lees verder...

Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over Ruilverkaveling

Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

(ook de glossy over libellen is nog steeds te koop!)


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid