Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

24-06-2020
Dorpsnatuur algemeen: Pioniers in stad en dorp: ganzen
De aantallen ganzen nemen toe in Nederland; niet alleen op het platteland maar ook in stad en dorp. In Den Bosch zie je hele kuddes Canadese en Grauwe ganzen luid gakkend in woonwijken in de bermen lopen, onder andere in de Helftheuvel. In Vlijmen-Noord zie je ze nu ook in en om de nieuw aangelegde waterberging.

Lees verder...

15-06-2020
Dorpsnatuur algemeen: Corona en natuur
Corona zorgde de afgelopen maanden voor veel minder drukte in de straten en parken. De ene diersoort floreerde, een ander had er vooral last van. De burger hoorde ineens (vogel)geluiden die eerst meestal niet te horen waren door de vele mensen en auto’s in de straten. Verder bood het kansen om veranderingen in dierlijk gedrag te observeren.
De grootste verschillen vond je in de grote steden. In Amsterdam bijvoorbeeld is het water in de grachten helderder omdat de rondvaartboten stil lagen. Het zicht is verdubbeld van 70 naar 150 centimeter. Een gevolg is dat zaden kiemen en planten als waterlelies en gele plomp ook in de vaarwegen verschijnen.

Lees verder...

14-06-2020
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogelbeheer heeft last van Corona en de droogte
oor de droogte is er veel voedselschaarste voor de pullen. Vele verhongeren daardoor. Je zou verwachten dat daardoor veel tweede legsels van de kievit zouden zijn, maar dat valt tegen.

Verder dit jaar ook weer veel verlies door predatie, van met name vos en kraai. Het seizoen loopt naar het eind. Over een maand volgt de eindrapportage.

Het hele tussenrapport, met cijfers per gebied, is te vinden op www.natuurenmilieuheusden.nl

Lees verder...

01-12-2019
Dorpsnatuur algemeen: Doelsoort egel
In oktober beginnen de egels met het zoeken naar een plekje om te overwinteren. Je kunt de egel een handje helen door te zorgen voor goede plekken om te schuilen. Egels houden hun winterslaap in een winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Laat dus een hoopje bladeren en takken in een hoek van de tuin liggen, of ruim ze helemaal niet op!

Ga voor meer tips om egels te helpen naar egelwerkgroep.com. (Foto: pixabay.com)

Lees verder...

Repair café

dinsdag 14 juli 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


Repair café

woensdag 26 augustus 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Repair café

dinsdag 8 september 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


Repair café

woensdag 14 oktober 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Repair café

woensdag 14 oktober 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over libellen
Onze vierde Glossy geeft een beschrijving van de libellen in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 44 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95  te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid