Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

17-09-2017
Duurzaamheid algemeen: Wie fietst leeft langer en gezonder
Fietsen is gezond, dat weten we natuurlijk al een tijd. Maar uit recent onderzoek blijkt pas goed hoe groot het effect van fietsen is op je welbevinden. Dat leidt zelfs tot een langer leven: elke minuut dat je fietst leef je langer, zou je kunnen zeggen.

Lees verder...

17-09-2017
Columns R. Schalken: Heel Heusden Bespaart!
Het is lente, het mooiste seizoen dat er is. Alles in de natuur komt weer opnieuw tot leven. Je wordt gewoon vrolijk van het frisse groen, het jonge uitschot en de uitbundige bloesem. En dan ga ik niet mopperen over dingen die niet goed gaan of ronduit teleurstellend zijn op het gebied van duurzaamheid en/of natuur en milieu. Ik wil een positieve boodschap brengen, niet als een soort pseudo-dominee, maar gewoon als een gezellige groene Jet (op leeftijd), die enthousiast is over Energiek Heusden en de gemeente Heusden, op dit vlak.Lees verder...

17-09-2017
Inventarisatie-planten: Plantengroep 2016
Hier een overzicht van de activiteiten van de plantengroep. De groep bestaat uit 15 personen. Hier van zijn enkelen, door gebreken, niet meer in staat om mee het veld in trekken. Maar Mia, ons plantenvrouwtje, zit thuis te wachten op de inhoud van de broodtrommel. Dan kan zij aan de slag, als het nog nodig is. Maar Mia kan ook haar hart ophalen op het Duinoordpad in Drunen.

Lees verder...

11-09-2017
Duurzaamheid algemeen: Jaarverslag Duurzaamheid NMVH 2016
NMVH werkgroep duurzaamheid bestaat uit duurzaamheid, Repair Café en samentuinen. Met samentuinen proberen we het “samen tuinieren” met lokale bewoners te stimuleren. De werkgroep initieert het kiezen van een geschikte locatie, zet de benodigde 1e stappen samen met lokale bewoners, draagt zorg voor de eerste benodigdheden en draagt dan het initiatief over aan de lokale bewoners.Lees verder...

11-09-2017
Overige artikelen: Jaarverslag PR en Ondersteuning
In 2016 zijn drie uitgaven van Natuurlijk verschenen. In februari een uitgave met 55 pagina’s, in juli 43 pagina’s en in december weer 43 pagina’s. Samenstelling en redactie was in handen van Noor Peters, de eindredactie en distributie werd verzorgd door Wil Maaijwee.

Lees verder...

Landschapsbeheer: Ruimte maken in de begroeiing

woensdag 27 september 2017
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Natuurpark "De Ottershoek"


Op stap met de Plantenwerkgroep

zaterdag 7 oktober 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Kaag, Drunen


Landschapsbeheer, diverse kleinere werkzaamheden

zaterdag 7 oktober 2017
Tijd: 9.00
Locatie: Natuurpark "De Ottershoek"


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid