Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

31-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: Help deze acrobaat je tuin in
Eekhoorns rennen als een acrobaat door de bomen. Ze komen voor in bossen, maar ook in tuinen en parken in de buurt van bos. Om een eekhoorn in je tuin te krijgen moet er wel aansluiting zijn tussen bomen in de buurt en bomen in jouw tuin. Ze gebruiken bomen als voedselbron en als nestplaats

Lees verder...

25-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: Hoe help je deze scharrelaar?
Egels scharrelen graag in tuinen, parken en groenstroken. In tuinen vinden ze voedsel, maar slapen er ook overdag en ze overwinteren er. Egels kunnen in een nacht enkele kilometers afleggen; dus alle kans dat er regelmatig een in jouw tuin komt. Hieronder een aantal tips, hoe je de egel kunt helpen bij het bieden van voedsel, veiligheid en voortplanting.

Egels eten kevers, rupsen en slakken. In de bebouwde omgeving is er vaak gebrek aan voedsel; bijvoeren kan geen kwaad. Egels lusten kattenvoer, gehakt of speciaal egelvoer. Geen melk, want daar krijgen ze diarree van.


Lees verder...

24-05-2020
Repair Cafe: Repair Café gaat niet door
Vanwege de corona maatregelen gaat het Repair Café van 10 juni NIET door.

Lees verder...

24-05-2020
Inventarisatie-weidevogels: Nieuwsbrief WBG Waalwijk
De eerste helft van het weidevogelseizoen zit er al weer op. Tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit seizoen.

Ook nu weer met ups en downs. Vanwege Corona belette soms het werk. Verder zorgde de droogte in april voor verliezen door vroege werkzaamheden van de boeren. En vond predatie door de vos plaats. Voor de toekomst is de uitbreiding van het Waalwijkse bedrijventerrein een bedreiging.

Nieuwsbrief

Lees verder...

18-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: Tips voor een zoogdiervriendelijke tuin
De meeste tips over biodiversiteit in de tuin gaan over planten, insecten en vogels. Zoogdieren worden vaak vergeten, terwijl er ook zoogdieren zijn die voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van de mens. Denk aan eekhoorns, egels, steenmarters en vleermuizen. Dit keer concentreren we ons op de lopende zoogdieren. De vliegende vleermuizen komen later aan bod. Voor zoogdieren geldt hetzelfde als voor vogels: ze hebben behoefte aan de drie v’s: voedsel, veiligheid en voortplantingsgelegenheid.

Lees verder...

11-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: De perfecte tuin voor putters (en andere vogels)
Wie houdt er niet van putters? Een prachtige vogel die afkomt op tuinen die vol staan met planten en bloemen waarin ze zaden kunnen vinden, zoals zonnebloemen en kaardebollen. Maar er zijn meer planten die ze graag hebben. Welke? Dat vind je op www.vogelbescherming.nl > Actueel > Tip. Op de site van Vogelbescherming vind je tips voor nog veel meer vogelsoorten. Maar ook algemene informatie over wat je zelf kunt doen.

Lees verder...

04-05-2020
Dorpsnatuur algemeen: De gierzwaluw is er weer
Deze week een heerlijke fietstocht gehad lang het Drongelens Kanaal naar Den Bosch. Op een drietal plaatsen hoorden we dat de koekoek er weer is, was druk bezig om aan iedereen te laten horen ‘ik ben er weer’. Als gierzwaluw-liefhebber zocht ik de laatste dagen de hemel af of ze al terug waren. Op Koningsdag fietsten we langs de Voorste Venne en we zagen dat de eerste gierzwaluw ook hier weer was. Rustig rondjes vliegend kwam hij omlaag en bezocht zijn nestkast onder de goten van de Voorste Venne alsof hij nooit was weg geweest. Een paar dagen later was het vrouwtje er ook weer.

Lees verder...

01-12-2019
Dorpsnatuur algemeen: Doelsoort egel
In oktober beginnen de egels met het zoeken naar een plekje om te overwinteren. Je kunt de egel een handje helen door te zorgen voor goede plekken om te schuilen. Egels houden hun winterslaap in een winternest, dat wordt gemaakt van droge bladeren. Laat dus een hoopje bladeren en takken in een hoek van de tuin liggen, of ruim ze helemaal niet op!

Ga voor meer tips om egels te helpen naar egelwerkgroep.com. (Foto: pixabay.com)

Lees verder...

Repair café

dinsdag 14 juli 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


Repair café

woensdag 26 augustus 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Repair café

dinsdag 8 september 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


Repair café

woensdag 14 oktober 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Repair café

woensdag 14 oktober 2020
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over libellen
Onze vierde Glossy geeft een beschrijving van de libellen in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 44 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95  te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid