Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

25-09-2016
Lezingen: Lezing over Vlinders en Libellen
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert een lezing over het leven van vlinders en libellen.

Annette van Berkel van de Vlinderstichting verzorgt een lezing ondersteund door een aantal prachtige films.

Lees verder...

18-09-2016
Duurzaamheid algemeen: Tips voor een duurzame tuin
De tuin is de plek van het huis waar we misschien wel het allerliefst zijn. Waar we een lekker dutje doen in de schaduw en waar we met liefde tuinieren. Waar we spelen met onze kinderen. Waar we op een warme zomerdag genieten van een koel drankje en onze eigen groene oase. Met de volgende tips maak je er een duurzame(re) tuin van.

Lees verder...

18-09-2016
Duurzaamheid algemeen: Van terugverdientijd naar meer waarde
Bijna elk gesprek over duurzaamheid en energietransitie loopt uit in een oeverloze discussie over terugverdientijden. Het is een vernederlandste versie van het “Return on Investment (ROI)” een begrip dat breed gedragen wordt door economen. Er kleven echter heel veel bezwaren aan dit begrip.

Lees verder...

10-09-2016
Duurzaamheid algemeen: Blauwe bessen en E-nummers
n tien jaar tijd is de teelt van blauwe bessen in Nederland verdrievoudigd. Oorzaak: blauwe bessen zijn voor veel mensen een superfood geworden, ze staan bekend als super gezond.
Biologische blauwe bessen zijn misschien nog wel gezonder.
Maar wist je dat er in zowel gangbare als biologische blauwe bessen 12 stoffen voorkomen die een E-nummer hebben?

Lees verder...

04-09-2016
Duurzaamheid algemeen: Zes manieren om van mieren af te komen.
De zomer is een welkom moment voor mieren om jouw huis te bezetten. Overal kom je ze dan tegen: in de woonkamer, in de keuken en een hele brutale mier zelfs in het toilet. Allemaal leuk en aardig: we willen geen mierenkolonie in huis. Met deze tips, verzameld door de website Mother Nature Network (), kom je gemakkelijk van mieren af.

Lees verder...

Schoonmaken Gagelstruweel

vrijdag 30 september 2016
Tijd: 14.00
Locatie: Nieuwkuijkse Wiel, zuidzijde


Landschapsbeheer, verwijderen prunus uit de houtwal. langs de Kanaalweg

zaterdag 1 oktober 2016
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Baardwijkse Overlaat, Kanaalweg


Landschapsbeheer, Verwijderen prunus op de Heidijk.

woensdag 5 oktober 2016
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Heidijk, ter hoogte van Torenstraat


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2016
Vogelgeluid