Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

16-07-2018
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogelseizoen is weer voorbij
In de vierde en laatste nieuwsbrief van 2018 van de weidevogel beschermingsgroep Waalwijk e.o. de resultaten van dit jaar. Het einde van het seizoen was dit jaar twee weken later dan vorig jaar. Dit kwam door het natte voorjaar waardoor de boeren wat later aan de slag konden. Daardoor was het ook einde van de tweede legselronde van de kievit later.


Lees verder...

Plantengroep

maandag 23 juli 2018
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Haverlei vanaf Rabobank Wolput te Vlijmen


Landschapsbeheer: werkzaamheden in de Baardwijkse overlaat

woensdag 25 juli 2018
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Baardwijkse overlaat Kanaalweg


Plantengroep

zaterdag 4 augustus 2018
Tijd: 09.30 uur
Locatie: Waspik Halve Zolenpad vanaf Schoolstraat, richting Raamsdonk. Start vanaf Sporthal/huisartsen Wilhelminastraat.


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid