Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

27-01-2019
Natuureducatie algemeen: NL DOET werkt aan insectenhotels
Kom meehelpen met het plaatsen van insectenhotels
160 Leerlingen van het d'Oultremontcollege hebben in opdracht van de Natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden 40 bijenhotels gemaakt. Deze kleine hotels worden op zaterdag 16 maart samengevoegd tot 5 of 6 grote bijenhotels.


Lees verder...

27-01-2019
De natuurgebieden: Kleinschalig landschapsbeheer
Al tientallen jaren werken vrijwilligers van onze vereniging in het Heusdense landschap. Bijvoorbeeld langs het Drongelens kanaal, een dijk vroeger kaal, maar nu met grote mooie eiken. Eiken waar de kruinen elkaar raken en zo het licht en de warmte voor de grondbewoners tegenhouden. Het waterschap houdt niet van grote bomen aan de waterkant.Lees verder...

27-01-2019
Lopende projecten: Inspraakreactie Landgoed Steenenburg
De gemeente is van plan Landgoed Steenenburg te ontwikkelen, het vroegere Land van Ooit en de Poort van Heusden. Dit gebied is de groene long en bufferzone tussen Nieuwkuijk en Drunen. Onderdelen ervan vallen onder het NatuurNetwerkBrabant. De natuur in het gebied is de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd; het is goed dat dit nu wordt aangepakt.


Lees verder...

Wilgen knotten

woensdag 20 februari 2019
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Elshoutse wielen, Zeedijk


Repair café

dinsdag 12 maart 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout


NL DOET

zaterdag 16 maart 2019
Tijd: 09.00-12.30 uur
Locatie: Kanaalweg 7 Drunen


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Boek en Cadeauwinkel Bij Ponne, Grotestraat145, 5151BK Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden.

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid