Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

20-04-2021
Dorpsnatuur algemeen: Steengroen - de bebouwde omgeving vergroenen
Tweederde van het landoppervlak in Nederland is in gebruik bij de landbouw. Nog eens een zesde deel valt onder de bebouwde omgeving. Al met al blijft er minder dan een zesde over voor natuur. En dat zesde deel is nog eens erg versnipperd ook. Geen wonder dat het niet zo goed gaat met de biodiversiteit. Wat wel opvalt is dat steeds meer planten en dieren zich in stad en dorp vestigen. Door dat te bevorderen kunnen we direct bijdragen aan de biodiversiteit. Niet alleen in de eigen tuin. Maar ook door het huis er bij te betrekken en door het aanpakken van de openbare ruimte bij jou in de buurt.

Lees verder...

12-04-2021
Dorpsnatuur algemeen: Wat zit er in jouw tuin?
We hebben het al vaak gehad over hoe je je tuin zo in kunt richten dat de biodiversiteit er op vooruit gaat. Maar hoe weet je nu of het werkt. Een leuke manier om daar achter te komen is meedoen aan de Jaarrond Tuintelling. Dan geef je op www.tuintelling.nl regelmatig door wat je zoal ziet in jouw tuin. En wordt het een sport om meer vogels naar je tuin te lokken. Kijk je liever naar vlinders, of naar insecten? Ook die kun je daar doorgeven!

Lees verder...

08-04-2021
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogels
Het gaat slecht met de weidevogels. Het grootste probleem is de overleving van de kuikens die uit het ei komen. Die redden het te vaak niet; door voedselgebrek, vooral op zandgrond. En verder is predatie een probleem.
De WeidevogelBeschermingsGroep Waalwijk doet er alles aan om de weidevogels meer kans te geven. Hoe ze dat doen, lees je in hun eerste verslag van 2021. De eerste resultaten zijn nog niet erg bemoedigend. Maar dat ligt ook aan het relatief late en natte voorjaar. (Foto: Ton Balken)


Lees verder...

06-04-2021
Luchtkwaliteit meldpunt: De Milieu Klachten Centrale
Waar kunnen burgers melding doen van overlast die zij ervaren? Over de buurman moet u bij de gemeente zijn, gaat het over een bedrijf waar u hinder van ervaart, dan wendt u zich tot de Milieu Klachten Centrale. De afhandeling van uw klacht bij de Milieu Klachten Centrale over incidenten bij bedrijven binnen de bebouwde kom worden uitgevoerd door de drie Brabantse omgevingsdiensten, namens de 67 Brabantse gemeentes en de provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt de klachten afhandeling van incidenten in het buitengebied door de SSiB (Samen Sterk in Brabant) behartigd.

Lees verder...

25-03-2021
Overige artikelen: Afkoppelen van de regenpijp
Regenwater van het dak naar de tuin laten lopen kan op verschillende manieren. De meest simpele en goedkoopste manier is de pijp aan de grond doorzagen en het water via een bocht naar de tuin leiden. Een hoger rendement wordt bereikt door de combinatie regenton met een overloopslang (zie foto).


Lees verder...

Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over Ruilverkaveling

Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

(ook de glossy over libellen is nog steeds te koop!)


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid