Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

16-10-2019
Repair Cafe: Jubileum Repair Café werd druk bezocht.
Tijdens de reparatieavond van 9 oktober bij het Repair Café Drunen werd aandacht besteed aan het landelijk jubileum: het is tien jaar geleden dat in Amsterdam het eerste Repair Café open ging.
Dat werd een groot succes en kreeg veel navolging. Verspreid over de hele wereld zijn er momenteel 1919 Repair Cafés.

Lees verder...

14-10-2019
Duurzaamheid algemeen: Aanpak van houtstook wordt een gemeentelijke bevoegdheid
Voor gemeenten die willen handhaven op overlast is het onduidelijk wanneer het schadelijk is en ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Kijk op bijvoorbeeld www.denhaag.nl/schoner-hout-stoken als je hout schoner wilt stoken.

Lees verder...

06-10-2019
Natuur in de wijk: Venne-Oost
Beste natuurliefhebber,
Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel planten en dieren aanwezig.
En omdat de bebouwing een steeds grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds belangrijker.


Lees verder...

02-10-2019
Repair Cafe: Feest bij het Repair Café in Drunen
Het Landelijk Repair Café, de organisatie waar het Repair Café in Drunen deel van uitmaakt, bestaat in oktober 10 jaar. Dit jubileum is reden voor een feestje met verschillende activiteiten zowel op landelijk als lokaal niveau.

Lees verder...

22-09-2019
Overige artikelen: Edelherten horen burlen?
Bronstexcursies in Het Groene Woud! Misschien wel de meest indrukwekkende bewoners van Nationaal Landschap Het Groene Woud zijn de edelherten. Deze koningen van het woud worden in september/oktober bronstig. Wil je een glimp opvangen van het spectaculaire schouwspel dat hiermee gepaard gaat? Neem dan deel aan een van de bronstexcursies.


Lees verder...

Landschapsbeheer, dunning houtopstand bij Driewiel

woensdag 23 oktober 2019
Tijd: 8.45- 11.45
Locatie: Driewiel (Zeeg)


Landelijk Natuurwerkdag

zaterdag 2 november 2019
Tijd: 9.00- 13.00
Locatie: Driewiel (Zeeg)


Verheugt u zich ook weer op de gezellige winteravond?

dinsdag 5 november 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Restaurant & Partycentrum De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid