Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

27-11-2016
Inventarisatie-roofvogels: Inventarisatie roofvogels 2016.
Klik op de link voor het verslag.


Lees verder...

Eiken dunnen en takken opruimen

woensdag 14 december 2016
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Kanaaldijk, vijfsprong, eind van de zomerkade


Kerstwandeling

maandag 26 december 2016
Tijd: 11.00 uur
Locatie: de 3 Linden op Giersbergen


Repair Café

donderdag 12 januari 2017
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Buurthuis de Stulp,Admiraarlsweg 100 in Drunen U kunt binnenkomen via de zij-ingang aan de Beethovenlaan).


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2016
Vogelgeluid