Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

26-07-2021
Dorpsnatuur algemeen: Groenadoptie: ga zelf het groen bij jou in de buurt inrichten en onderhouden
Heb je je achtertuin en je voortuin biodivers ingericht met inheemse planten, en op zoek naar de volgende uitdaging? Of heb je geen tuin, maar wil je toch tuinieren? Of vind je dat het openbaar groen bij jou in de buurt er uit anders uit moet gaan zien? Dan is groenadoptie misschien iets voor jou. Groenadoptie betekent dat je, alleen of samen met een aantal buurtgenoten, een grasveldje, plantsoen of haag bij jou in de buurt adopteert. Je gaat dan het planten, harken, schoffelen en water geven gaat bijhouden. Steeds meer inwoners in de gemeente Heusden doen mee. Goed voor het contact met de buren, en fraaier groen bij jou in de buurt.

Lees verder...

19-07-2021
Dorpsnatuur algemeen: Steeds meer Heusdenaren doen mee aan de Jaarrond Tuintelling
In minder dan drie jaar is het aantal Heusdense deelnemers aan de Jaarrond Tuintelling bijna verdrievoudigd: van 28 deelnemers in september 2018 naar 79 in juli 2021. Deelnemers geven regelmatig op www.tuintelling.nl door wat ze zoal aan planten en/of dieren zien in hun tuin. Daarmee kunnen ze gemakkelijk volgen hoe de biodiversiteit in de tuin zich ontwikkelt, en deze vergelijken met tuinen in de buurt. Doe ook mee. Dan kun je zien wat er bijvoorbeeld aan vogels in jouw buurt voorkomt, en proberen de ontbrekende soorten ook naar jouw tuin te lokken. Kijk je liever naar vlinders, of naar insecten? Ook die kun je doorgeven!

Lees verder...

06-07-2021
Luchtkwaliteit algemeen: Is biomassa een duurzame energiebron?
Bekende duurzame energiebronnen zijn zon, wind en water. Biomassa bestaat uit allerlei organische materialen. Dat kan van alles zijn: (snoei)houtafval uit de bosbouw en houtverwerkende industrie, rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, groente-, fruit- en tuin-afval (gft), plantaardige olie en vet uit de voedingsmiddelenindustrie, mest van veebedrijven en gewassen die speciaal voor bio-energie worden verbouwd, zoals koolzaad. Hoe duurzaam is biomassa eigenlijk, als het wordt gebruikt als energiebron? Is het net zo duurzaam als zond, wind en water? Daarover zijn de meningen verdeeld.

Lees verder...

05-07-2021
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogels Waalwijk en Heusden – jaaroverzicht 2021
Dit jaar werden veel minder nesten gevonden: tegen 195 in 2020, slechts 149 dit jaar. Hiervan kwam 66% uit; dat is minder dan de 70% die nodig is om de populatie op peil te houden.
Het verlies wordt veroorzaakt door predatieverlies door vooral de kraai (17,5%), door werkzaamheden (13,4) en door verlating (2,7%).

Lees verder...

05-07-2021
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogels Waalwijk en Heusden
De zomer staat op de stoep!
We staan al weer aan het begin van de zomer en blikken nog even terug op de
lenteperiode. We concluderen dat we een vrij koud voorjaar achter de rug hebben met
op gezette tijden ook behoorlijk wat neerslag, maar, met op de valreep, ook nog mooi
zonnig weer.

Lees verder...

Glossy

Verkooppunten nieuwste glossy over Ruilverkaveling

Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 te koop bij:

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

(ook de glossy over libellen is nog steeds te koop!)


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid