Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

17-04-2018
Activiteiten: Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen
Op zondagmiddag 22 april a.s. organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) het eerste Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen.

Plaats van de activiteiten: rondom het onderkomen van de Heemkundekring op het terrein van Mariënkroon, Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk.


Lees verder...

08-04-2018
Activiteiten: HELPERS gezocht
Gezocht:
Leden die iets hebben, weten, kunnen en/of willen meehelpen aan het eerste
Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen van onze vereniging op zondag 22 april a.s. Zie elders in de deze Digituurlijk voor meer informatie hierover.


Lees verder...

28-03-2018
Natuurgebieden algemeen: Wilgen geknot
De afgelopen weken heeft onze landschapsgroep in de Hooibroeken ruim honderd wilgen geknot.
De knotwilgen staan rond het wiel langs de Heusdenseweg. Wanneer je binnendoor vanuit Elshout naar Heusden rijdt, kom je erlangs.

Lees verder...

28-03-2018
Natuureducatie algemeen: Duizenden vogels langs de Maas.
Duizenden smienten, ganzen, talingen, kieviten, grutto’s, wulpen en vele andere vogels trokken langs de Maas om er te rusten, te eten en alvast een partner te zoeken voor het naderende broedseizoen.

Lees verder...

28-03-2018
Overige artikelen: Natuur in de Wijk
Niet alleen in het buitengebied van de gemeente Heusden vinden we rijke natuur, ook binnen de bebouwde kom, midden in de wijk, komen we pareltjes tegen.
Een van die pareltjes ligt in de Churchillstraat in Drunen. Gewoon op een plaats tussen twee scholen, op een plaats waar ouders dagelijks hun kinderen naar school brengen. Hier langs de kant van de weg groeit geweldige klimop tot boven in de kruin van de boom.

Lees verder...

Landschapsbeheer: werkzaamheden in de Eendenkooi

woensdag 25 april 2018
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Hooibroeken Eendenkooi Ter Kwak


Plantengroep

zaterdag 5 mei 2018
Tijd: 09.30 uur
Locatie: n.t.b.


Plantengroep

zaterdag 19 mei 2018
Tijd: 09.30 uur
Locatie: n.t.b.


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid