Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

16-09-2019
Duurzaamheid algemeen: Verheugt u zich ook weer op de gezellige winteravond?
De R is weer in de maand, de dagen worden kouder, en de avonden langer. Ook weer de tijd met mist, en de open haarden die aan gaan. Vakkundig hout stoken is een hele kunst, zeker in het belang van een goede luchtkwaliteit binnen en buiten. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert op dinsdagavond 5 november a.s. een thema-avond over luchtkwaliteit in de gemeente Heusden, in Restaurant & Partycentrum De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen.

Lees verder...

01-09-2019
Overige artikelen: Bank gesponsord door Mevrouw Cock de Moel
Ons voormalig bestuurslid en erelid Mevrouw Cock de Moel heeft onlangs een bedrag geschonken aan onze vereniging.

Met deze bijdrage heeft Marc Snijders met gedroogde planken van naaldhout een bank gemaakt. Deze bank die voorzien is van een plaatje met inscriptie staat in ons natuureducatie park de Ottershoek aan de Kanaalweg te Drunen.


Lees verder...

01-09-2019
Overige artikelen: Samenwerken aan het Land van ’t Oude Maasje
Klimaatplein Heusden is een samenwerkingsverband van inwoners uit het noordelijke deel van onze gemeente. Zij gaan invulling geven aan de klimaatopgaven voor hun gebied.

Eén van de eerste projecten is het opstellen van een omgevingsvisie voor het gebied, ofwel Het Land van ‘t Oude Maasje. Ze gaan samen een plan maken voor het ruimtelijk inpassen van klimaatadaptatie, versterken biodiversiteit en energietransitie. Ga voor meer info naar heusden.nl.


Lees verder...

25-04-2019
Inventarisatie-libellen: Oproep om foto’s van libellen te maken
Hopelijk heeft u genoten van ons laatste magazine over de vlinders in de gemeente Heusden. Volgend jaar willen wij een magazine uitbrengen over de LIBELLEN van de gemeente Heusden.

Om eenzelfde kwaliteit te kunnen halen hebben wij foto’s nodig van minimaal 5 MB maar liever nog (veel) hoger. Daarom verzoeken wij u om vanaf nu tot en met september 2019 foto’s van LIBELLEN te maken te en te zenden aan melisrien1@gmail.com .


Lees verder...

Landschapsbeheer: Verwijderen Japanse Duizendknoop

woensdag 25 september 2019
Tijd: 8.45- 11.45
Locatie: Kooiweg in de Zeeg


Repair café

woensdag 9 oktober 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen


Landelijk Natuurwerkdag

zaterdag 2 november 2019
Tijd: 9.00- 13.00
Locatie: Driewiel (Zeeg)


Glossy

Verkooppunten ‘Glossy’s’Onze eerste Glossy in 2017 geeft een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente, in woord en beeld. In totaal 52 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 6.50 te koop.

De tweede is net van de pers gerold. Wil je weten welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen.
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden

Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid