Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

17-06-2018
Inventarisatie-libellen: Bijzondere libel-waarnemingen
Van de 67 in Nederland voorkomende libellen worden binnen de gemeente Heusden 31 soorten waargenomen, waaronder vrij zeldzame zoals: kanaaljuffer, Bruine korenbout en Vroege glazenmaker.

Lees verder...

14-06-2018
Inventarisatie-weidevogels: Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk
In de derde nieuwsbrief van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk weer veel wetenswaardigheden over de weidevogels in onze regio.

Met z’n allen vonden de vrijwilligers tot en met 8 juni 204 nesten (vorig jaar 221). Hiervan zijn er 86 (42%) uit, van e?e?n legsel is het resultaat niet bekend. Er worden nog 36 (18%) bebroed. Tot nu toe gingen 81 nesten (40%) verloren: door bewerkingen (28), predatie (47) en verlating (6).Lees verder...

14-06-2018
Zonnebloemen: Zonnebloemwedstrijd
Het reglement voor de zonnebloemwedstrijd is inmiddels vastgesteld.
Lees verder...

14-06-2018
Overige artikelen: Privacyreglement en privacyverklaring
Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen heeft het bestuur in de vergadering het Privacyreglement en privacyverklaring vastgesteld. Dat was nodig vanwege Europese wetgeving die per 25 mei jl. is ingevoerd.
Het reglement bevat alle onderdelen. De verklaring beperkt zich tot het informeren van bezoekers aan onze website.
Lees verder...

14-06-2018
Afval: NMVH Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen
Op 22 april jl. hielden we ons eerste Voorjaarsfestival, in en rond het onderkomen van de Heemkundekring Onsenoort, bij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Onder een mooi voorjaarszonnetje was het gezellig druk. Gelukkig kwam het onweersbuitje pas aan het einde van de middag.


Lees verder...

Landschapsbeheer: werkzaamheden in de Baardwijkse overlaat

woensdag 27 juni 2018
Tijd: 9.00- 12.00
Locatie: Baardwijkse overlaat Kanaalweg


Plantengroep

maandag 9 juli 2018
Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Veste vanaf Schoolstraat/Spoorlaan te Waspik


Plantengroep

maandag 23 juli 2018
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Haverlei vanaf Rabobank Wolput te Vlijmen


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

Iedere woensdagochtend van 9.00 -12.00 uur
Locatie: zie agenda

Informatie: joostvanbalkom15@gmail.com

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid