Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

24-07-2017
Activiteiten: Jaarvergadering 2017 op locatie
De jaarvergadering vond dit jaar plaats ‘op locatie’. Normaliter is de bijeenkomst in het d’Oultremont, dit jaar in het Jachthuis in de Hooibroeken. Tenminste, dat was het plan. Maar het weer was te mooi om binnen te gaan zitten. Daarom dit jaar een vergadering in de buitenlucht, in de natuur.


Lees verder...

24-07-2017
Interviews R. Schalken: Interview met Jan Pijnenborg en Joost van Balkom
Ecologische verbindingszones dankzij de GOL
In 2007 werd gestart met plannen om de verkeersstromen langs de A59 in het traject tussen Den Bosch en Waalwijk op een betere en meer efficiënte manier af te wikkelen. Het plan werd de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) genoemd. Officieel heette het verbetering van de kwaliteit van de omgeving rond de A59, aanpak van de gevaarlijke op- en afritten, een betere doorstroming van het verkeer op de A59, behoud van de natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen. Om die doelen te bereiken werd een Stuurgroep ingesteld, waarin 20 belangengroepen vertegenwoordigd zijn.

Lees verder...

02-07-2017
Inventarisatie-weidevogels: Nieuwsbrief 3 WBG Waalwijk
De Lente is voorbij, het is zomer.
Met het einde van de meimaand is de Lente voorbij. Het was best een goede maand, maar wel met grote temperatuurverschillen.

Nieuwsbrief

Lees verder...

02-07-2017
Inventarisatie-weidevogels: Nieuwsbrief 4 WBG Waalwijk
Het veldwerk van het weidevogelseizoen 2017 is weer voorbij.
Dit seizoen zijn we met zijn allen weer heel actief geweest. Half juni hadden zes van onze zeven groepen het veldwerk voor het seizoen 2017 afgerond.

Nieuwsbrief

Lees verder...

Op stap met de Plantenwerkgroep

zaterdag 5 augustus 2017
Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Dullaert, Sprang Capelle


Wandeling: Nieuwkuijkse Wiel

zondag 13 augustus 2017
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Emmamolen, Nieuwkuijk


Op stap met de Plantenwerkgroep

zaterdag 2 september 2017
Tijd: 09.30 uur
Locatie: Pax, Elshout


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Inventarisatie

Meer informatie:
Inventariseren van vlinders en libelles kan alleen als het weer ernaar is. Daarom zul je de data nooit in Natuurlijk of Digituurlijk vinden. Heb je interesse om een keer mee te lopen met de inventarisaties, laat dat dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
Je krijgt dan één of enkele dagen van tevoren een berichtje waar en wanneer je kunt aansluiten.

Natuurbeheer

Data: Iedere woensdagochtend en elke eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de periode
1 mei tot 1 augustus)
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente
Meer informatie: Op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php, of via Joost van Balkom, joostvanbalkom15@gmail.com of 06 147 578 92.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid