Home > Home


Welkom op de site van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Onze doelstelling is het bevorderen van het natuurbehoud, de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.

18-04-2017
Activiteiten: Wie gaat er mee een middagje natuurfoto’s maken?
Datum: zondag 21 mei
Locatie: aan de Heidijk, waarschijnlijk in Vlijmen
Aanvang: 14.00 uur
Opgeven via: anja.kleijn@gmail.com of 06 5132 8735

We gaan ontdekken wat allemaal kan met een fototoestel. Neem zelf een fototoestel mee; telefoon of fotocamera, maakt niet uit. Ook met een eenvoudig toestel kan je verrassende foto's maken.Lees verder...

02-04-2017
Programma en activiteiten: Werkgroep Natuurbeheer helpt Natuurmonumenten
De werkgroep Natuurbeheer werkt niet alleen in de eigen natuurgebieden. Ook in natuur die eigendom is van o.a. de gemeente, het waterschap en Natuurmonumenten worden regelmatig hand en spandiensten geleverd.

Lees verder...

01-04-2017
Natuurgebieden algemeen: Vlinderveld Idylle
In de laatste uitgave van het blad ‘Idylle’ twee mooie foto’s van ons Vlinderveld.
In mei meer zand dan groen. In augustus een voor vlinders idyllisch plaatje.

Klik hier voor de foto's.

www.vlindernet.nl

Lees verder...

01-04-2017
Duurzaamheid algemeen: Woonveste zet zich in voor energiebesparing
Woonveste investeert in energiezuinige woningen, zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw. Dat is goed voor de portemonnee van de huurders, en goed voor het milieu.

In de komende tien jaar gaat Woonveste 1.200 woningen renoveren, en er gelijk ‘Nul op de Meter’ woningen van maken.


Lees verder...

Inventarisatie

vrijdag 28 april 2017
Tijd: Flexibel
Locatie: Diverse


Natuurbeheer

vrijdag 28 april 2017
Tijd: 09.00 - 12.00 uur
Locatie: Diverse natuurgebieden in onze gemeente


Landschapsbeheer: Prunus

woensdag 3 mei 2017
Tijd: 8.45-12.00
Locatie: Baardwijkse overlaat, Kanaalweg!


Natuurbeheer

Sinds 1992 beheren we de eigen gebieden ‘de Ottershoek´ en de voormalige Eendenkooi in Drunen. Daarnaast ondersteunen we ook het beheer in gebieden in eigendom van andere instanties.

De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden en is actief op woensdagen en zaterdagen.

De werkgroep Natuurstudie inventariseert regelmatig flora en fauna in de gemeente.

Ga voor meer info naar Natuurbeheer

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.
Belangrijke onderwerpen die nu spelen zijn GOL, Bestemmingsplan Buitengebied, VAL BV, Poort van Heusden.

Ga voor meer info naar Ruimtelijke Ordening

Duurzaamheid

Start lokale duurzame energie coöperatie. Ga voor meer info naar www.energiekheusden.nl.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid