Weidevogels Waalwijk en Heusden – jaaroverzicht 2021


Dit jaar werden veel minder nesten gevonden: tegen 195 in 2020, slechts 149 dit jaar. Hiervan kwam 66% uit; dat is minder dan de 70% die nodig is om de populatie op peil te houden. Het verlies wordt veroorzaakt door predatieverlies door vooral de kraai (17,5%), door werkzaamheden (13,4) en door verlating (2,7%). Andere oorzaken voor de teruggang in de populatie zijn stikstofuitstoot, gebrek aan biodiversiteit, slecht bodemleven, droogte, en te weinig voedselaanbod voor de pullen.
Het hele jaarverslag vind je HIER.