Vrienden van HGW

Het Groene Woud (HGW) is het gebied in de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch, dus ook Heusden valt hieronder. De stichting HGW werkt aan verfraaiing van natuur en landschap in dit gebied. De gemeente Heusden is aangeslotene van de stichting.

Onze vereniging ontvangt subsidie van HGW voor het project Dorpsnatuur in Venne-Oost. Als tegenprestatie verzoekt HGW om mensen te stimuleren Vriend van HGW te worden. Hier vind je meer info. Als je interesse hebt, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . Dan geven we het door.