Structuur

De activiteiten van de vereniging zijn ingedeeld op basis van vier onderwerpen:

 • Natuur
 • Ruimtelijke Ordening
 • Duurzaamheid
 • De ondersteunende functie ‘Communicatie’

Natuur

 • Werkgroep Natuurbeheer
  Sinds 1992 beheert onze vereniging een flink stuk natuur in de Baardwijkse Overlaat, tussen de afgraving en het Afwateringskanaal, het Natuurpark of ‘de Ottershoek’. De grond is nog eigendom van de gemeente. In 1996 kregen we de kans om in het gebied tussen de Duinweg en de Zeeg een houtwal van 100 meter lang en 7 meter breed aan te kopen. De voormalige Eendenkooi in Drunen ook in het bezit van de vereniging.Ook de Hooibroeken, inclusief de eendenkooi is werkgebied van de groep. Deze werkgroep Natuurbeheer is ruim 25 personen sterk. De groep is iedere woensdagmorgen het hele jaar door actief, een deel ook iedere maandag en daarnaast ook eens per maand op de zaterdag van september t/m april. Sinds eind 2020 is er een tweede werkgroep Natuurbeheer actief. Sinds eind 2020 is er een tweede werkgroep Natuurbeheer actief. Vooralsnog in het gebied aan de Duinweg en op Landgoed Steenenburg.
 • Werkgroep Inventarisaties
  Leden van deze werkgroep inventariseren op regelmatige basis welke planten, libellen, vlinders, amfibieën, vogels en zoogdieren in de gemeente voorkomen.
 • Werkgroep Dorpsnatuur
  Deze werkgroep richt zich op de biodiversiteit in de bebouwde omgeving in de gemeente. Op dit moment wordt gewerkt in Drunen Venne-Oost, Vlijmen Vliedberg, Herpt en Hedikhuizen.
 • Werkgroep Eiken Processie Rups
  Deze werkgroep richt zich op het onderdrukken van de eikenprocessierups door het versterken van de natuurlijke vijanden van deze rups.
 • Werkgroep Ommetjes
  Deze werkgroep ontwikkelt Ommetjes in de gemeente.

Ruimtelijke Ordening

 • Deze groep mensen houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied.  Daarnaast ontwikkelt ze zelf voorstellen voor verbetering van landschap, bijvoorbeeld op het gebied van erfbeplanting.

Duurzaamheid

 • Deze werkgroep houdt zich bezig met drie onderwerpen. Eens per twee maanden organiseert zij een Repair Café. De werkgroep Luchtkwaliteit richt zich op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Heusden. Op dit moment richt zij zich vooral op overlast door hout stook. Ook het (zwerf)afval is een speerpunt, onder andere als activiteit van de werkgroep Natuurbeheer.

Communicatie

 • Een groep van ongeveer tien mensen zorgt er voor dat alle hierboven genoemde activiteiten in woord en beeld voor het voetlicht worden gebracht: in de maandelijkse digitale nieuwsbrief Digituurlijk, op de website, op Facebook, in glossy’s, tijdens leden-avonden, middels persberichten, etc.
 • Samen met de overige werkgroepen organiseren we thema-avonden, wandelingen, lezingen en excursies. Verder is ze betrokken bij de uitreiking van de Wijze Uil, een prijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor natuur of milieu in de gemeente Heusden.

Jezelf inzetten?
Wil je je ook inzetten voor de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente?
Meld je dan aan als lid, en wordt actief in één van de werkgroepen.
Aanmelden kan gemakkelijk door HIER te klikken.