Nestkasten langs de Heidijk en op Steenenburg populair

In 2020 zijn, in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups, langs de Heidijk 70 nestkasten opgehangen. Deze werkzaamheden werden verricht in een samenwerking tussen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH), Geocachers en de gemeente Heusden. Dit jaar zijn deze nestkasten voor de tweede keer schoongemaakt en is er weer geteld hoe vaak een nest is aangetroffen. In het eerste seizoen was het bezettingspercentage 83%. Dit jaar bleken alle 70 bezet te zijn; een score van 100%! Op Steenenburg ging de bezettingsgraad van 57% naar 86% van de geplaatste kasten.

Eind september hebben 22 geocachers de nestkasten aan de Heidijk en Steenenburg schoongemaakt. Hierbij kwamen ze aan de Heidijk uit op een score van 100%: alle kasten zijn dus bewoond geweest! Bij twee kasten is een nest van een boomklever aangetroffen; één hiervan was vorig jaar ook al bewoond door een boomklever. Bij veel kasten is de opening uitgehakt door een specht. Daarom zijn alle nestkasten nu voorzien van een metalen beschermplaat. Bij een klein aantal kasten is een beschermplaat van 28 mm geplaatst, zodat de kast extra aantrekkelijk is voor de pimpelmees.
Bij de vleermuiskasten op Steenenburg zijn alle kasten op één na bewoond geweest. Een mooi resultaat!

De hoge bezettingsgraad van de nestkasten, in het eerste seizoen, geeft aan dat nestgelegenheid waarschijnlijk een beperkende factor in het gebied was. Door de nieuwe aanplant is ook de voedselvoorziening voor de vogels buiten het rupsen-seizoen verbeterd.

Uit onderzoek elders in Nederland blijkt dat dit soort activiteiten duidelijk effect kan hebben op het voorkomen van de eikenprocessierups. De overlast door eikenprocessierupsen was in het gebied dit jaar duidelijk minder dan vorig jaar. Mogelijk deels door de nestkasten, en waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden dit jaar.

Vanwege het positieve resultaat is in overleg met de gemeente Heusden besloten om een 100 nieuwe nestkasten te plaatsen. Deze zijn opgehangen in Drunen langs de Duinweg en tussen de Molensteeg en de Zeedijk richting Doeveren. Dit keer zijn er verschillende typen kasten geplaatst: bruine kasten met opening Ø32 voor mezen, boomklevers, bonte vliegenvangers en gekraagde roodstaarten; groene kasten met opening Ø28 voor de pimpelmees, zwarte mees en de bonte vliegenvanger en halfopen kasten voor de roodborst, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart en de winterkoning.

We zijn benieuwd wat het resultaat volgend jaar zal zijn van de nieuwe typen nestkasten: bij het schoonmaken zullen we merken of de vogels tevreden zijn over het type en de locatie!