Luchtkwaliteit in de gemeente Heusden

Voeding, water en lucht zijn van levensbelang voor elk levend wezen. Een mens kan 3 weken zonder voedsel, 3 dagen zonder water en slechts 3 minuten zonder lucht. Van wie is onze lucht eigenlijk zolang deze niet in een fles zit? Van ons allemaal! We hebben ook allemaal belang bij een goede luchtkwaliteit, want van slechte lucht inademen kun je letterlijk doodziek worden. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert op 5 november a.s. een thema-avond over de (toekomstige) luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. Aanvang is 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat een kopje koffie/thee voor u klaar. De avond is geheel gratis. Graag tot ziens in De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen.

Sinds het streven naar duurzame energievoorziening en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof is er een trend waar te nemen: het gebruik van zonnepanelen gecombineerd met het stoken van hout als hoofdverwarming. Ook niet te vergeten zijn de bbq’s, vuurkorven en houtkachels die zorgen voor overlast op een mooie zomeravond. Het gebruik van hout wordt verdedigd als biomassa dat als duurzaam wordt beschouwd.
De houtrook wordt steeds meer als hinder ervaren niet alleen vanwege de stank maar zeker ook vanwege het fijnstof. Het RIVM neemt aan dat fijnstof uit houtrook en verkeer even schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kankerverwekkende (PAK’s)- en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Het zou toch erg worden als we vanwege deze overlast niet meer een raam open kunnen zetten of de was buiten kunnen drogen of buiten actief bezig kunnen zijn met sport of recreëren. Gevangen komen te zitten in een binnenruimte met een airconditioning systeem om de luchtkwaliteit op peil te houden.
Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Wij zijn heel benieuwd welke afspraken de gemeente met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft gemaakt of gaat maken. Die OMWB schrijft in haar rapport “niet vinken maar vonken” uit 2018 over dit onderwerp: “Voor de beste ‘taakverdeling’ tussen deelnemer en de OMWB moet dus nog het nodige besproken worden met elkaar”.

De gemeentes moeten regels gaan stellen en goede voorlichting geven. Er moet een meldpunt komen waar bewoners in onze gemeente terecht kunnen met hun klachten. Er moet een registratie komen van klachten over stank en fijnstof (smog) zodat er geanalyseerd kan worden hoe vaak en waarom er wordt geklaagd. Elke klacht zou moeten worden opgevolgd door (technische) buurtbemiddeling. Bewoners moeten weten dat ze serieus genomen worden met hun klachten.

De presentator van de avond is Marco Driesprong. De eerste spreker is de heer Cor Veroude over de gevolgen zodra wij van het gas los gaan: de toename van houtstook. De tweede spreker is de heer Aad Fransen van het Longfonds die zal belichten wat de gevolgen zijn op de luchtkwaliteit en de invloed op onze gezondheid. De derde spreker is de heer Gert Kooij van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) over stooktips en goede rookafvoer. Na de pauze volgt een paneldiscussie tussen de zaal en de deskundigen waarbij onze wethouder de heer van der Poel en ambtenaar mevrouw Broeders zal aansluiten.