Heusdenaren moeten af van het netheidssyndroom in de tuin

Dit voorjaar stond op nu.nl een stuk met ongeveer dezelfde titel; alleen stond op de plaats van ‘Heusdenaren’ toen ‘Nederlanders’. Maar de strekking is ook van toepassing op Heusden. De titel is ontleend aan een interview met professor Louise Vet over het netheidssyndroom, en waarom je daar van af zou moeten. De reden: een minder nette tuin is vaak veel biodiverser. Naast het interview, staan in het verhaal tips en links naar websites met nog meer suggesties.


Minstens zo interessant zijn de maar liefst 356 reacties op het stuk. Hierin komen voorstanders en tegenstanders van biodiverse tuinen aan het woord. Mensen blijken vooral geen groene tuin te willen omdat ze het niet mooi vinden (onverzorgd, rommelig, ongedierte), een (te) kleine tuin hebben, geen tijd hebben.

Het stuk met de titel ‘Nederlanders moeten af van het netheidssyndroom in de tuin’ kun je vinden op https://www.nu.nl/wonen/6134283/nederlanders-moeten-af-van-het-netheidssyndroom-in-de-tuin.html; (als je dit stuk leest op papier, kun je op nu.nl beter zoeken op ‘netheidssyndroom’ in plaats van de link over te typen). De titel is een citaat van bioloog en hoogleraar ecologie Louise Vet. De inhoud bestaat vooral uit informatie over het waarom en hoe van biodiversiteit in de tuin. Waarom inheemse planten belangrijk zijn, waarom composteren en rommelhoekjes helpen, etc. Uiteindelijk gaat het steeds om voedsel, veiligheid, voortplanting en overwintering. Als dat allemaal geregeld is in een tuin, gaat de biodiversiteit er met sprongen vooruit.

De reagerende voorstanders van deze aanpak reppen vooral over verbinding met de natuur, onderdeel zijn van de natuur, er is meer te beleven in een wildere tuin, het is mooier.

De tegenstanders noemen als reden ‘niet mooi’: onverzorgd, rommelig, last van insecten en ongedierte. Maar sinds het nieuws over de verdwenen insecten begint dit schoonheidsideaal verrassend snel aan het omslaan. De ongemaaide bloeiende bermen vinden we prachtig. De volgende stap is om onze tuin als verlengstuk van de natuur te zien.

Verder worden de kleine tuintjes van rijtjeshuizen genoemd. Daar is inderdaad vaak minder ruimte dan in de grotere tuinen in de buitendorpen. Maar ook kleine tuinen dragen bij aan de biodiversiteit. Er zijn er namelijk heel veel van. En de biodiversiteit van insecten is in Nederlandse steden en dorpen inmiddels hoger dan in de intensieve landbouwgebieden. Verder is een groene tuin al snel 10 graden koeler dan een volledig betegelde tuin.

Geen tijd voor tuinonderhoud en gebrek aan kennis komen langs. Daarbij wordt vergeten dat ook versteende tuinen moeten geveegd, ontdaan van mos, algen en onkruid. En wat betreft ‘geen tijd’: kennis is op internet volop te vinden.

Nogal wat mensen zijn bang voor hun vrijheid: ‘je mag ook niks meer’. Daar kunnen we kort over zijn. Niemand zegt toch dat dit moet. Het blijft je eigen keuze.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.