Cock de Moel – van Engelen is overleden

Op 1 september 2022 is ons erelid en oud-bestuurslid Cock de Moel- van Engelen overleden te Schipluiden. Zij werd geboren te Alkmaar op 26 augustus 1930 en heeft dus een hoge leeftijd bereikt!

Cock en haar man Jan verhuisden in de jaren negentig naar Drunen om meer ruimte te hebben. Daar hebben ze dan ook volop van genoten!

Samen werden ze zeer actieve leden van de Natuur- en Milieuvereniging.

Jan boog zich over de taaiere juridische procedures en Cock was vele jaren een zeer betrokken en gedreven secretaresse.

Ik herinner mij nog scherp de warmte en betrokkenheid van Cock en van Jan die er was tijdens de vele bestuursvergaderingen in huize de Moel.

Samen vormden ze jarenlang het kloppende hart van onze vereniging.

Uit de presentatie van de vele foto’s ondersteund door de prachtige muziek (uitgekozen door Cock zelf – ze was zeer muzikaal) tijdens de afscheidsdienst realiseerde wij ons hoe snel de tijd gaat. Tafels vol dossiers en foto’s: wij allen druk besprekend hoe we de zaken moesten aanpakken.

Een prachtig tijdsbeeld in de historie van onze vereniging.

Bedankt Cock en de kinderen dat wij aanwezig mochten zijn en uit de beelden hebben jullie laten blijken hoe jullie het hebben ervaren en gewaardeerd dat Cock en Jan hier in het Drunense na hun pensionering een geweldige tijd samen hebben gehad. (Fons van Dijk)