Home > Over ons > Overige artikelen


Overige artikelen


24-11-2020
Schoonmaken nestkastjes langs de Heidijk
Afgelopen voorjaar zijn 70 nestkastjes opgehangen langs de Heidijk en op Landgoed Steenenburg. Ook is Amerikaanse vogelkers verwijderd en door inheemse planten vervangen. Deze werkzaamheden werden verricht in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dit alles gebeurde in een samenwerking tussen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Geocachers. Begin november zijn deze nestkasten schoongemaakt en is er geteld hoe vaak een nest is aangetroffen. Het bezettingspercentage bij de Heidijk lag op 83%, dit is een erg hoge score, zo kort na het ophangen! Op Steenenburg was het bezettingspercentage 57%. Deze nestkasten zijn later geplaatst en dit verklaart waarschijnlijk het lagere percentage.

De gedachte achter dit project is dat vogels eikenprocessierupsen eten. Het bevorderen van de vogelstand helpt daarmee de bestrijding van de eikenprocessierups. Vogels hebben Voedsel, Veiligheid en gelegenheid tot Voortplanting nodig. De vele bomen en struiken rond de Heidijk zorgen voor natuurlijke Veiligheid; vogels kunnen zich makkelijk verstoppen. Gelegenheid tot Voortplanting (nestgelegenheid) leek minder voorhanden; vandaar het ophangen van de nestkasten. Om de Voedselvoorziening buiten de rupsentijd te verbeteren zijn daarom heide ingezaaid en werden sporkehout en salomonszegel geplant. Deze zorgen voor stuifmeel en nectar voor de insecten, die weer gegeten worden door de vogels.

De hoge bezettingsgraad van de nestkasten, in het eerste seizoen, geeft aan dat nestgelegenheid waarschijnlijk een beperkende factor in het gebied was. Door de nieuwe aanplant is ook de voedselvoorziening voor de vogels buiten het rupsen-seizoen verbeterd.
Uit onderzoek elders in Nederland blijkt dat dit soort activiteiten duidelijk effect kan hebben op het voorkomen van de eikenprocessierups. De overlast door eikenprocessierupsen was in het gebied dit jaar duidelijk minder dan vorig jaar. Mogelijk deels door de nestkasten, en waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden dit jaar.

Bij 13 nestkasten zijn de openingen groter gemaakt, waarschijnlijk uitgehakt door een specht. Bij de meeste niet gebruikte kasten was dit het geval, deze kasten vormen geen veilige nestomgeving meer en zijn daardoor onbruikbaar. We zullen deze kasten bij een volgende ronde repareren met een metalen plaatje zodat ze weer gebruikt gaan worden.
Van de meeste nesten is niet te zien welke vogel er gebroed heeft. Bij één nestkast was dit wel duidelijk te zien: het nest was gevuld met stukjes schors, dus dit moet het nest van een boomklever zijn. Dit komt ook overeen met waarnemingen.

In de buurt van de Emmamolen was nog een ‘leeg gebied’, hier zijn nog vijf nieuwe kasten bij geplaatst. Het plan is om in het voorjaar van 2021 opnieuw een serie nestkasten te plaatsen.

Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Heusden en sponsoring van de Emmamolen.

Bomen redden op Steenenburg en elders
De Nederlandse natuur produceert jaarlijks een overdaad aan jonge bomen en struiken. De meeste daarvan krijgen niet de kans om uit te groeien tot een volwassen boom. Ze worden aangevreten door wild als konijnen en reeën, krijgen te weinig licht of te weinig water. Maar door ze te verplanten voordat ze het loodje leggen, krijgen ze toch een goede kans om uit te groeien. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) verplaatste zaailingen van Steenenburg naar onder andere Giersbergen.

Op Landgoed Steenenburg staat groot bosonderhoud gepland. Het tracé voor de ontsluiting van het landgoed loopt deels door het bosgebied. Op het tracé stonden vele jonge bomen en planten op de verkeerde plaats. In overleg met de gemeente Heusden zijn de afgelopen weken ruim 350 jonge boompjes en struikjes die op het tracé stonden opgegraven.

Vervolgens zijn ze in overleg met Natuurmonumenten weer geplant rond Giersbergen. Door de verdroging zijn de fijnsparren daar de laatste jaren massaal afgestorven. Die ruimte wordt nu ingenomen door de jonge loofbomen en struiken afkomstig van Landgoed Steenenburg. Niet alleen vele jonge beuken, lijsterbes, berken, hazelaar, hebben op deze manier een nieuwe toekomst gekregen om uit te groeien in een mooi gevarieerd loofbos. Ook ruim vijftig breed bladige wespenorchissen, die stonden op het toekomstige weg tracé, vonden een nieuwe plaats op het landgoed.

Los van deze actie redt de werkgroep Landschapsbeheer van de vereniging regelmatig jonge boompjes. Van plekken waar ze ten prooi zouden vallen aan maaimachines, naar veiliger plekken in natuurgebieden.

Op deze manier draagt de NMVH haar steentje bij aan het op peil houden van het bomenbestand in de gemeente Heusden.

15-11-2020
Bomen uitsteken op Steenenburg en elders
Op Landgoed Steenenburg staat groot bosonderhoud gepland. Op het tracé dat bedoeld is voor ontsluiting van het gebied, stonden vele jonge bomen en planten op de verkeerde plaats. In overleg met de gemeente Heusden zijn de afgelopen weken ruim 350 jonge boompjes en struikjes die op het tracé stonden opgegraven. 

Vervolgens zijn ze in overleg met Natuurmonumenten weer geplant rond Giersbergen. Door de verdroging zijn de fijnsparren daar de laatste jaren massaal afgestorven. Die ruimte wordt nu ingenomen door de jonge loofbomen en struiken afkomstig van Landgoed Steenenburg. Het hele bericht vind je hier

IJsvogel
Klik hier voor een filmpje van de IJsvogel door Andre van Drunen

18-10-2020
Facebook en meer
Naast een Facebook-pagina van de vereniging, is er inmiddels ook een van de Werkgroep Landschapsbeheer. Daarop is mooi te volgen waar de werkgroep wekelijks bezig is, en wat ze zoal doen.
Zowel op de site als op de Facebook pagina’s staan veel foto’s. Wezouden daar graag ook filmpjes van werkzaamheden en vannatuurgebieden in onze gemeente zien. Heb je zin om daar aan
mee te werken, of ken je iemand die dat zou willen doen? Laat hetdan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

09-10-2020
Wethouder verrast vereniging met Groene Handdruk
Op woensdag 9 september mocht onze vereniging de Groene
Handdruk in ontvangst nemen. De Groene Handdruk is een
aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven die
zich in Heusden inzetten voor duurzaamheid en biodiversiteit.
‘Ze onderhouden natuurgebieden, hangen nestkasten op en
helpen bij het bestrijden van ongewenste streekvreemde planten,
zoals de Japanse duizendknoop. Ze maken veel mensen
enthousiast om de biodiversiteit te versterken. Daarnaast dienen
ze als de kritische luis in de pels van de gemeente. Dit doen ze
allemaal in hun vrije tijd, daarom verdienen zij deze prijs.’’ aldus
wethouder Mart van der Poel. Zie het hele bericht hier .

19-09-2020
Druktemeter in Natuurgebieden Brabant
Met de stijgende populariteit van fietsen en wandelen in Brabant,
het na de Coronacrisis weer opengaan van de horeca en de drang
naar ruimte en veiligheid van zowel bewoners als bezoekers, is het
belangrijk drukte goed te organiseren.
Op www.visitbrabant.com/druktemeter zie je de actuele drukte in
de Brabantse natuurgebieden. Bezoekers krijgen bovendien bij
drukte in een bepaald gebied direct tips voor alternatieve locaties
die op dat moment wel de gewenste rust, ruimte en veiligheid
bieden.

12-09-2020
Een miljoen bomen en struiken (ver)planten
De Nederlandse natuur produceert jaarlijks een overdaad aan
jonge bomen en struikjes. De meeste overleven niet, omdat ze
worden opgegeten, te weinig licht ontvangen of worden
verwijderd door natuurbeheerders.
Meer Bomen Nu organiseert een grootschalige en gezamenlijke
actie om komende winter één miljoen zaailingen te verplanten en
een tweede kans geven op een plek waar ze welkom zijn. Wil je
ook mee doen? Hier vind je meer informatie.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid