Home > Vacatures


Vacatures


14-05-2017
Bestuurslid Natuureducatie
Door het geven van Wandelingen en Lezingen beleven mensen de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke- en landschappelijke waarden van de verschillende gebieden.

In de Baardwijkse Overlaat is een 5-km lange wandelroute met bijbehorend informatieboekje uitgezet. Rond Herpt is een ommetje uitgezet, met bijbehorend informatieboekje. Rond Hedikhuizen is een ommetje uitgezet. Natuurpark “De Ottershoek” is een educatief natuurterrein waar leerlingen van verschillende scholen onderzoek doen.

Wil je helpen bij deze onderwerpen, en deze werkgroep in het bestuur vertegenwoordigen? Laat het weten aan een bestuurslid!

14-05-2017
Bestuurslid ruimtelijke ordening
Het bestuur streeft er naar dat de werkgroep Ruimtelijke Ordening in het bestuur vertegenwoordigd is.
De Werkgroep tracht door beleidsbeïnvloeding, door indienen van bezwaarschriften en zienswijzen, door persberichten en door deelname in adviesgroepen de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke- en landschappelijke waarden en de kwaliteit van een gezond milieu te behouden en/of te herstellen.

De werkgroep werkt op dit moment onder andere aan:
-Bestemmingsplan Buitengebied
-Bestemmingsplan VAL BV
-Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL)
-Poort van Heusden

De werkgroep vergadert eens per maand

Heb je belangstelling voor deelname aan de werkgroep en aan deze in het bestuur te vertegenwoordigen? Laat het weten aan een bestuurslid!

14-05-2017
Werkgroep lid Ruimtelijke Ordening
De werkgroep bestaat momenteel uit drie mensen en verwelkomt graag nieuwe leden. Heb je belangstelling, neem dan contact op voorzitter Jan Pijnenborg (email japy@home.nl of telefonisch via 0416-377424)

14-05-2017
Werkgroeplid Natuureducatie
De laatste jaren organiseren we incidenteel Ouder-kind wandelingen. Deze activiteit zouden we graag uitbreiden. Heb je interesse, laat het weten aan Joost van Balkom (email joostvanbalkom15@gmail.com, telefoon 0416-376202).

14-05-2017
Bestuurslid Natuurstudie
Veel leden van de vereniging houden zich bezig met het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld van planten, libellen, vogels, en nog veel meer diergroepen. Ook landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden geïnventariseerd.
Belangrijk is dat de gegevens per gebied verzameld en goed gearchiveerd worden!

De inventarisatiegegevens worden gebruikt voor adviezen in functie van beheer en beleid door de werkgroep Ruimtelijke Ordening, maar ook voor het bepalen van de effectiviteit van bijvoorbeeld Natuurbeheer.
Het bestuur zoekt iemand die vanuit het bestuur er voor zorgt dat deze gegevens in bruikbaar format beschikbaar komen voor onze website en voor werkgroepen als Ruimtelijke Ordening en Natuurbeheer.

14-05-2017
Werkgroeplid Natuurstudie
De werkgroep natuurbeheer is actief in verschillende natuurgebieden in de vereniging. Ze zou graag inzicht krijgen in de ontwikkeling van de biodiversiteit in deze gebieden.
Weet je veel van een onderdeel van flora of fauna, en wil je in één of meerdere gebieden de ontwikkeling van de biodiversiteit volgen, laat het dan weten aan Joost van Balkom (email joostvanbalkom15@gmail.com, telefoon 0416-376202).

14-05-2017
Ondersteuning PR en website
De PR werkgroep treedt op als redactie van Natuurlijk en van de website, en probeert deze waar mogelijk te vertalen in persberichten
Verder organiseert zij wandelingen, lezingen en ledenvergaderingen.
En zorgt ze voor het uitreiken van de Wijze Uil.

Daarnaast zouden we graag vaker deelnemen aan activiteiten in de gemeente om ons als vereniging te presenteren.
En meer lezingen over natuur en milieu organiseren.

Heb je interesse in één of meer van deze activiteiten, laat het dan weten aan Harry Nijënstein (nijenstein@home.nl of 073 513 02 87).

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid