Home > Over ons > Activiteiten


Activiteiten

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden: VOOR EEN GROEN EN DUURZAAM HEUSDEN

Ontstaan
In 1982 speelden problemen rond de Elshoutse Wielen en het Landgoed d´Oultremont. De Milieuwerkgroep Vlijmen (i.s.m. de Waerdman) overlegde met belangstellenden uit Drunen over de oprichting van eenmilieu-werkgroep in Drunen. Op 25 mei 1982 werd de Natuur- en Milieuvereniging Drunen opgericht. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 werd het werkterrein van de vereniging verbreed tot de gehele nieuwe gemeente Heusden, aanvankelijk onder de naam "Natuur- en Milieuvereniging Drunen-Heusden-Vlijmen".Die naam werd in 2004 gewijzigd in "Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden".De Vereniging

Werkgroep Natuurbeheer
Sinds 1992 beheert onze vereniging een stuk natuur in de Baardwijkse Overlaat, tussen de afgraving en het Afwateringskanaal, het Natuurpark of´de Ottershoek´. De grond is eigendom van de gemeente Heusden. Eind jaren tachtig maakte de vereniging gebruik van het aanbod van graaf Roland d´Oultremont om de voormalig Eendenkooi in Drunen (tussen de Duinweg en de Zeeg) aan te kopen en ging de vereniging ook dit gebied beheren. In 1996 kon dat gebied worden uitgebreid met een houtwal van 100 meter lang en 7 meter breed. De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden. De groep komt elke woensdagmorgen samen om te werken. In de periode van september tot en met april gaat de groep ook op zaterdag in de natuur aan de slag.Werkgroep Natuurstudie
Leden van de werkgroep Natuurstudie inventariseren regelmatig welke planten, libellen, vlinders, amfibieën, vogels en zoogdieren (b.v. dassen) in de gemeente voorkomen.Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Deze groep van zes mensen houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied. Daarnaast ontwikkelt ze zelf voorstellen voor verbetering van landschap, bijvoorbeeld op het gebied van erfbeplanting.Werkgroep Natuureducatie
Deze werkgroep organiseert thema-avonden en wandelingen. Via lezingen en excursies brengt zij de inwoners van de gemeente in contact met natuur en milieu. Verder organiseert deze groep de uitreiking van de Wijze Uil. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor natuur of milieu in onze gemeente.Werkgroep Duurzaamheid
Duurzaamheid staat in de belangstelling. De werkgroep bevordert het bewustzijn op dit gebied. En vertaalt dat in laagdrempelige en concrete acties.In het najaar van 2012 was er een succesvolle zonnepanelen actie. In het voorjaar van 2013 is een repair-café opgezet.PR, website, fotowerkgroep
Een groep van tien leden brengt alle activiteiten van de vereniging voor het voetlicht op de website, in het kwartaalblad Natuurlijk, tijdens leden-avonden, middels email-nieuwsbrieven, etcWord lid!
Wil je je ook inzetten voor de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente? Meld je dan aan als lid, en word actief in één van de werkgroepen. Aanmelden kan gemakkelijk door HIER te klikken, of via ´word lid´ in het bovenmenu.Wervingsfolder


25-09-2017
ANBI-status!
Onze vereniging heeft de ANBI-status verworven(fiscaal nummer: 813598679).

Dit houdt in dat de NMVH door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs.

Dat betekent dat u giften aan de NMVH van uw inkomstenbelasting mag aftrekken, ook als u onder de drempel blijft. Voorwaarde is wel dat u dit in een overeenkomst met de vereniging vastlegt.


Klik HIER voor de ANBI gegevens.

Enige voorwaarde is nog dat de gift als vast bedrag minimaal eens per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar, en dat dit vastgelegd is in een schriftelijke verklaring. Een voorbeeld van zo’n verklaring vindt u op http://download.belastingdienst.nl.

Zo kunt u uw lasten beperken.
Of het belastingvoordeel doorgeven aan de vereniging.

Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl.

(Harry Nijënstein)

24-07-2017
Jaarvergadering 2017 op locatie
De jaarvergadering vond dit jaar plaats ‘op locatie’. Normaliter is de bijeenkomst in het d’Oultremont, dit jaar in het Jachthuis in de Hooibroeken. Tenminste, dat was het plan. Maar het weer was te mooi om binnen te gaan zitten. Daarom dit jaar een vergadering in de buitenlucht, in de natuur.

Na de jaarvergadering was er de jubileum-BBQ ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging. Of zoals een van de leden het verwoordde: ‘Super mooie locatie (zelfs scootmobiel toegankelijk), lekker eten en drinken, goed verzorgd en.... een gezellige club mensen. Mooie manier om 35jr jubileum te vieren.’


18-04-2017
Wie gaat er mee een middagje natuurfoto’s maken?
Datum: zondag 21 mei
Locatie: aan de Heidijk, waarschijnlijk in Vlijmen
Aanvang: 14.00 uur
Opgeven via: anja.kleijn@gmail.com of 06 5132 8735

We gaan ontdekken wat allemaal kan met een fototoestel. Neem zelf een fototoestel mee; telefoon of fotocamera, maakt niet uit. Ook met een eenvoudig toestel kan je verrassende foto's maken.

We gaan foto's maken aan de Heidijk, hoogstwaarschijnlijk in Vlijmen. Omdat het wat lastig te voorspellen is wanneer wat waar op z'n mooist staat te bloeien, gaan we de precieze locatie een week van tevoren mailen/bekend maken.

Alvast een tip: breng iets mee om op te zitten / knielen / liggen, bijvoorbeeld een plastic zak. Wil je gemakkelijk zitten? Dat kan ook, maar dan neem dan zelf even een klapstoeltje mee. Deze activiteit is in eerste instantie voor leden van NMV Heusden. Bij voldoende belangstelling gaan we van het najaar weer natuurfoto's maken; paddenstoelen, bijvoorbeeld.

03-11-2016
Rondje langs de werkgroepen 2016
Op 17 September was er een gezamenlijk uitje van diverse werkgroepen, op de volgende LINK kunt U de foto's bekijken.
De omschrijving van deze foto's begint allemaal met "Rondje langs de werkgroepen 2016".

30-10-2016
Leef je uit op de Landelijke Natuurwerkdag 2016!
En doe jij dit jaar ook weer mee? Op zaterdag 5 november 2016
vindt de 16e Landelijke Natuurwerkdag plaats op meer dan 300
locaties verspreid over heel Nederland. De Natuur- en
Milieuvereniging gemeente Heusden en Waterschap Aa en Maas
nodigen hierbij iedereen uit om die dag mee te werken in het
natuurgebied de Baardwijkse Overlaat in Drunen.
Een natuurwerkdag is een dagje uitleven in de natuur, met
bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen,
het onderhoud van heidevelden of het dunnen van bos. Een nuttige
en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in
het landschap. Om half elf drinken we een kop koffie met een
appelflap en om kwart voor een sluiten we de werkdag af met een
kop soep en een worstenbroodje.
De Natuurvereniging en het Waterschap willen dit niet en gaan
daarom een stukje van dit bos dunnen. Een deel van de bomen gaan
we omzagen om zo toch weer open stukken te krijgen voor die
bijzondere planten en dieren.
Heb je zin en tijd om mee te werken? Geef je dan op via
www.natuurwerkdag.nl en kom op zaterdag 5 november om 9.00
uur naar de Kanaalweg in Drunen. Halverwege de Kanaalweg, bij de
dwarsdijk (zomerkade)hangt een groot spandoek met
“Natuurwerkdag” erop. Hier moet je zijn.
Alle informatie is vind je ook op natuurenmilieuheusden.nl/agenda.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid