Home > Over ons > Activiteiten


Activiteiten

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden: VOOR EEN GROEN EN DUURZAAM HEUSDEN

Ontstaan
In 1982 speelden problemen rond de Elshoutse Wielen en het Landgoed d´Oultremont. De Milieuwerkgroep Vlijmen (i.s.m. de Waerdman) overlegde met belangstellenden uit Drunen over de oprichting van eenmilieu-werkgroep in Drunen. Op 25 mei 1982 werd de Natuur- en Milieuvereniging Drunen opgericht. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 werd het werkterrein van de vereniging verbreed tot de gehele nieuwe gemeente Heusden, aanvankelijk onder de naam "Natuur- en Milieuvereniging Drunen-Heusden-Vlijmen".Die naam werd in 2004 gewijzigd in "Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden".De Vereniging

Werkgroep Natuurbeheer
Sinds 1992 beheert onze vereniging een stuk natuur in de Baardwijkse Overlaat, tussen de afgraving en het Afwateringskanaal, het Natuurpark of´de Ottershoek´. De grond is eigendom van de gemeente Heusden. Eind jaren tachtig maakte de vereniging gebruik van het aanbod van graaf Roland d´Oultremont om de voormalig Eendenkooi in Drunen (tussen de Duinweg en de Zeeg) aan te kopen en ging de vereniging ook dit gebied beheren. In 1996 kon dat gebied worden uitgebreid met een houtwal van 100 meter lang en 7 meter breed. De werkgroep Natuurbeheer heeft ongeveer 20 leden. De groep komt elke woensdagmorgen samen om te werken. In de periode van september tot en met april gaat de groep ook op zaterdag in de natuur aan de slag.Werkgroep Natuurstudie
Leden van de werkgroep Natuurstudie inventariseren regelmatig welke planten, libellen, vlinders, amfibieën, vogels en zoogdieren (b.v. dassen) in de gemeente voorkomen.Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Deze groep van zes mensen houdt in de gaten of bouwvergunningen en bestemmingsplannen niet ten koste gaan van de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied. Daarnaast ontwikkelt ze zelf voorstellen voor verbetering van landschap, bijvoorbeeld op het gebied van erfbeplanting.Werkgroep Natuureducatie
Deze werkgroep organiseert thema-avonden en wandelingen. Via lezingen en excursies brengt zij de inwoners van de gemeente in contact met natuur en milieu. Verder organiseert deze groep de uitreiking van de Wijze Uil. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor natuur of milieu in onze gemeente.Werkgroep Duurzaamheid
Duurzaamheid staat in de belangstelling. De werkgroep bevordert het bewustzijn op dit gebied. En vertaalt dat in laagdrempelige en concrete acties.In het najaar van 2012 was er een succesvolle zonnepanelen actie. In het voorjaar van 2013 is een repair-café opgezet.PR, website, fotowerkgroep
Een groep van tien leden brengt alle activiteiten van de vereniging voor het voetlicht op de website, in het kwartaalblad Natuurlijk, tijdens leden-avonden, middels email-nieuwsbrieven, etcWord lid!
Wil je je ook inzetten voor de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente? Meld je dan aan als lid, en word actief in één van de werkgroepen. Aanmelden kan gemakkelijk door HIER te klikken, of via ´word lid´ in het bovenmenu.

25-04-2019
Voorjaarsfestival 2019 groot succes
Met ruim 300 bezoekers en mooi weer was ons voorjaarsfestival 2019 een groot succes. Dankzij organisator Tonny van de Wiel en 30 vrijwillilgers.

Het Brabants Dagblad stuurde een verslaggever; haar verslag is te vinden op www.bd.nl. Verder maakte Dick Buskermolen weer foto’s; deze zijn te zien op heusdeninbeeld.nl.

De Heusdense Courant plaatste een sfeerfoto op de voorpagina: heusdensecourant.nl.

09-12-2018
Ons Klupke
Ons Klupke is een programma op HTR-televisie. In het afgelopen voorjaar zijn een aantal activiteiten van onze vereniging gefilmd.
Inmiddels hebben we een versie die in twee minuten een mooi overzicht geeft. Deze is te vinden op verkorte versie

25-09-2017
ANBI-status!
Onze vereniging heeft de ANBI-status verworven(fiscaal nummer: 813598679).

Dit houdt in dat de NMVH door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs.

Dat betekent dat u giften aan de NMVH van uw inkomstenbelasting mag aftrekken, ook als u onder de drempel blijft. Voorwaarde is wel dat u dit in een overeenkomst met de vereniging vastlegt.


Klik HIER voor de ANBI gegevens.

Enige voorwaarde is nog dat de gift als vast bedrag minimaal eens per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar, en dat dit vastgelegd is in een schriftelijke verklaring. Een voorbeeld van zo’n verklaring vindt u op http://download.belastingdienst.nl.

Zo kunt u uw lasten beperken.
Of het belastingvoordeel doorgeven aan de vereniging.

Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl.

(Harry Nijënstein)

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid