Home > Natuurstudie > Inventarisatie-weidevogels


Inventarisatie-weidevogels


10-08-2019
Het weidevogelseizoen 2019 is alweer voorbij
De 34 leden van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk hebben het seizoen 2019 er op zitten.
 
Het was een vrij normaal jaar met 220 gevonden legsels. De resultaten in de gemeente Heusden waren erg variabel. De 26 gevonden legsels in Doeveren en het Herptsche Veld-Oost leverden geen enkele nieuwe weidevogel op. Dat kwam vooral door predatie, van onder andere vossen en kraaien. In de andere drie gebieden in onze gemeente waren de percentages uitgekomen legsels: 50%, 83% en 100%.

 
Lees de hele nieuwsbrief

04-07-2019
Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk
In de derde nieuwsbrief over 2019 van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk weer veel wetenswaardigheden over de weidevogels in onze regio.

Met z’n allen vonden de verschillende groepen tot en met 7 juni 220 (vorig jaar: 204) nesten. Hiervan zijn er 122 (=56%) uit, tot begin juni waren er 60 (=27%) nesten verloren, te weten door bewerkingen (11), predatie (40) en verlating (9). Er werden toen nog 38 (=17%) legsels bebroed.

Het totale aantal gevonden legsels is per begin juni iets beter dan vorig jaar. Gelukkig waren de verliezen door bewerkingen, predatie en verlating tot nu toe minder groot dan vorig jaar, maar vooral de predatie blijft zorgen baren. De indruk is dat dit door kraaien, mens en de vos is veroorzaakt.

19-05-2019
Nieuwsbrief weidevogels mei 2019
De tweede nieuwsbrief van WBG is uit.


Nieuwsbrief

11-04-2019
Eerste Nieuwsbrief weidevogels 2019
Ook in 2019 weer een interessante Nieuwsbrief van WBG Waalwijk.

Klik HIER voor de Nieuwsbrief.

16-07-2018
Weidevogelseizoen is weer voorbij
In de vierde en laatste nieuwsbrief van 2018 van de weidevogel beschermingsgroep Waalwijk e.o. de resultaten van dit jaar. Het einde van het seizoen was dit jaar twee weken later dan vorig jaar. Dit kwam door het natte voorjaar waardoor de boeren wat later aan de slag konden. Daardoor was het ook einde van de tweede legselronde van de kievit later.

Het aantal legsels was met 213 lager dan de 231 van vorig jaar. Ook het aantal uitgekomen legsels was met 69% lager dan de 75% van 2017. Oorzaken van niet uitkomen: 19% door predatie, 10% door werk en 4% door verlaten.

Het hele verslag is te vinden op www.natuurenmilieuheusden.nl

14-06-2018
Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk
In de derde nieuwsbrief van de Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk weer veel wetenswaardigheden over de weidevogels in onze regio.

Met z’n allen vonden de vrijwilligers tot en met 8 juni 204 nesten (vorig jaar 221). Hiervan zijn er 86 (42%) uit, van e?e?n legsel is het resultaat niet bekend. Er worden nog 36 (18%) bebroed. Tot nu toe gingen 81 nesten (40%) verloren: door bewerkingen (28), predatie (47) en verlating (6).

Lees verder

29-05-2018
Nieuwsbrief Weidevogels mei 2018
Weidevogelbescherming
De weidevogelbeschermingsgroep (WBG) Waalwijk is werkzaam in de gemeenten Waalwijk en Heusden.
De tweede Nieuwsbrief 2018 van deze WBG is HIER te vinden.


Ook de Agrarische Natuurvereniging Oostelijke Langstraat heeft een weidevogelgroep. Belangstelling? Laat het weten via WeidevogelsOL@gmail.com.


01-05-2018
Nieuwsbrief april 2018 WBG
e eerste nieuwsbrief van 2018 is uit en hierin kunt U weer interessante artikelen lezen.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid