Home > Natuurstudie > Inventarisatie-weidevogels


Inventarisatie-weidevogels

Weidevogels Waalwijk en Heusden – jaaroverzicht 2021 05-07-2021
Weidevogels Waalwijk en Heusden 05-07-2021
Weidevogels Waalwijk en Heusden 17-06-2021
Weidevogels – vervolg 05-05-2021
Weidevogels 08-04-2021
Het weidevogelseizoen 2020 zit er weer op14-08-2020
Weidevogelbeheer heeft last van Corona en de droogte14-06-2020
Nieuwsbrief WBG Waalwijk24-05-2020
Weidevogelbeheer in Corona-tijd26-04-2020
Het weidevogelseizoen 2019 is alweer voorbij10-08-2019
Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk04-07-2019
Nieuwsbrief weidevogels mei 201919-05-2019
Eerste Nieuwsbrief weidevogels 201911-04-2019
Weidevogelseizoen is weer voorbij16-07-2018
Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk14-06-2018
Nieuwsbrief Weidevogels mei 201829-05-2018
Nieuwsbrief april 2018 WBG01-05-2018
Help mee weidevogels beschermen08-02-2018
Nieuwsbrieven Weidevogels 03-09-2017
Nieuwsbrief 3 WBG Waalwijk02-07-2017
Nieuwsbrief 4 WBG Waalwijk02-07-2017
Nieuwsbrief WBG Waalwijk09-05-2017
Het verslag 2016 van de Weidevogelgroep de Zeeg. 02-08-2016
Nieuwsbrief Weidevogels juli 201619-07-2016
Nieuwsbrief Weidevogels juni 201611-07-2016
Nieuwsbrief Weidevogels april 201621-04-2016
Jaarverslag weidevogelgroep Duinboeren 201523-03-2016
Nieuwsbrief Weidevogels08-07-2015
Nieuwsbrief Weidevogels16-06-2015
Nieuwsbrief WBG Waalwijk25-05-2015
Jaarverslag Weidevogels Duinboeren 201429-03-2015
Nieuwsbrief Weidevogelsbeschermingsgroep Waalwijk no.409-07-2014
Nieuwsbrief Weidevogelsbeschermingsgroep Waalwijk 2014 nr.303-07-2014
Nieuwsbrief Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk 2014-no. 212-05-2014
Weidevogelbescherming werkt12-05-2014
Nieuwsbrief Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk 2013-no. 306-05-2014
Nieuwsbrief Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk 2014-no. 106-05-2014
Jaarverslag Weidevogels Duinboeren 201322-02-2014
Jaarverslag Weidevogels Duinboeren 201205-03-2013
Jaarverslag weidevogels 201130-03-2012

05-07-2021
Weidevogels Waalwijk en Heusden – jaaroverzicht 2021
Dit jaar werden veel minder nesten gevonden: tegen 195 in 2020, slechts 149 dit jaar. Hiervan kwam 66% uit; dat is minder dan de 70% die nodig is om de populatie op peil te houden.
Het verlies wordt veroorzaakt door predatieverlies door vooral de kraai (17,5%), door werkzaamheden (13,4) en door verlating (2,7%). Andere oorzaken voor de teruggang in de populatie zijn stikstofuitstoot, gebrek aan biodiversiteit, slecht bodemleven, droogte, en te weinig voedselaanbod voor de pullen.
Het hele jaarverslag vind je HIER.

05-07-2021
Weidevogels Waalwijk en Heusden
De zomer staat op de stoep!
We staan al weer aan het begin van de zomer en blikken nog even terug op de
lenteperiode. We concluderen dat we een vrij koud voorjaar achter de rug hebben met
op gezette tijden ook behoorlijk wat neerslag, maar, met op de valreep, ook nog mooi
zonnig weer.
Lees hier het hele verslag

17-06-2021
Weidevogels Waalwijk en Heusden
Gedurende de eerste legselronde lijkt een deel van de kieviten niet aan broeden is toegekomen. Mogelijk waren de vrouwtjes nog niet in conditie, nog niet voldoende opgevet. Hopelijk hebben ze in de tweede ronde meer succes.
Tot en met 5 juni werden er om totaal 143 (192) nesten gevonden (tussen haakjes aantallen in 2020). Hiervan zijn er 64 (=45%) uit, tot nu toe zijn er ook 43 (=30%) nesten verloren, te weten door werk (17x), predatie (22x) en verlating (4x). Er worden nog 36 (=25%) legsels bebroed. De verwachting is dat het eindbeeld van dit seizoen niet veel meer zal veranderen. Het verslag vind je HIER.

05-05-2021
Weidevogels – vervolg
De eerste weidevogel resultaten van de Weidevogel Beschermings Groep Waalwijk waren niet al te best. We zijn nu een maand verder, en het beeld is nog niet veel beter.
Vorig jaar meldde de WBG rond deze tijd een terugval van 23 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit jaar is de terugval zelfs 34 %. De resultaten van de eerste twee maanden, de eerste legselronde, zijn helaas heel matig. Weinig legsels, koud weer en een vrij hoog verlies door werkzaamheden en predatie. Het hele overzicht vind je HIER.

08-04-2021
Weidevogels
Het gaat slecht met de weidevogels. Het grootste probleem is de overleving van de kuikens die uit het ei komen. Die redden het te vaak niet; door voedselgebrek, vooral op zandgrond. En verder is predatie een probleem.
De WeidevogelBeschermingsGroep Waalwijk doet er alles aan om de weidevogels meer kans te geven. Hoe ze dat doen, lees je in hun eerste verslag van 2021. De eerste resultaten zijn nog niet erg bemoedigend. Maar dat ligt ook aan het relatief late en natte voorjaar.

(Foto: Ton Balken)

14-08-2020
Het weidevogelseizoen 2020 zit er weer op
De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk, die ook in Heusden actief is, heeft het seizoen 2020 afgesloten.

In het Herptsche Veld en langs de Overstortweg werden 24 nesten gevonden. Hiervan kwamen 18 legsels uit, 7 gingen verloren door predatie van kraaien. In de Gorseweide, ten noorden van Elshout werden 46 nesten gevonden; hiervan gingen 12 verloren door kraaien en 5 door agrarische werkzaamheden.

Het hele verslag vind je HIER.

14-06-2020
Weidevogelbeheer heeft last van Corona en de droogte
Door de droogte is er veel voedselschaarste voor de pullen. Vele verhongeren daardoor. Je zou verwachten dat daardoor veel tweede legsels van de kievit zouden zijn, maar dat valt tegen.

Verder dit jaar ook weer veel verlies door predatie, van met name vos en kraai. Het seizoen loopt naar het eind. Over een maand volgt de eindrapportage.

et hele tussenrapport, met cijfers per gebied, is te vinden op www.natuurenmilieuheusden.nl

 

24-05-2020
Nieuwsbrief WBG Waalwijk
De eerste helft van het weidevogelseizoen zit er al weer op. Tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit seizoen.

Ook nu weer met ups en downs. Vanwege Corona belette soms het werk. Verder zorgde de droogte in april voor verliezen door vroege werkzaamheden van de boeren. En vond predatie door de vos plaats. Voor de toekomst is de uitbreiding van het Waalwijkse bedrijventerrein een bedreiging.

Nieuwsbrief


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid