Home > Natuurstudie > Inventarisatie-vlinders


Inventarisatie-vlinders


05-12-2019
Vlinderoverzicht 2019
Onderstaande linken geven U de jaaroverzichten van de Vlinders in de gemeentelijke natuurgebieden.
Deze overzichten zijn gemaakt door Joost van Balkom.

Heidijk
Natuurpark
Vlinderveld
Vlinderveld2
Hooibroeken
Kanaal
Vaartweg

11-11-2018
Vlinderinventarisatie 2018. Gemeente Heusden
Het was een bijzonder vlinderjaar. In het voorjaar waren de temperaturen erg hoog, zodat we al erg vroeg van de vlinders konden genieten. De zomer was zo droog, dat vele planten verdorden en er geen voedsel voor de vlinders was. Langs de oever langs het Drongelens kanaal, waar altijd wel vlinders vliegen, werd geen vlinder meer waargenomen. Normaal gesproken is er in de maand juni een dip. De eerste generatie is uitgevlogen en het is dan wachten op de tweede generatie, maar door het warme voorjaar viel deze junidip al in de maand mei. Een maand eerder dan we gewend zijn. Op zich niet erg, want dit betekent dat er later in het jaar ruimte is voor een derde generatie. En dat kwam uit. In de nazomer hebben we kunnen genieten van een derde generatie Bonte zandoogjes, Icarusblauwtjes, Landkaartjes, Grote Koolwitjes en nog verschillende andere soorten.

Maar er zijn ook soorten, die het erg zwaar hebben gehad. De Kleine vos een algemene dagvlinder, heeft in de warme zomermaanden wel eitjes afgezet op de brandnetel, maar de planten verdorden en de rupsjes stierven. In het najaar is de Kleine vos in bijna iedere tuin wel aanwezig. Nog even lekker snoepen voor hij in winterrust gaat. Helaas dit jaar niet. Hij lijkt verdwenen. We zijn heel benieuwd, of hij in het voorjaar van 2019 terugkeert.

Bijgevoegd zijn de telresultaten van enkele locaties in onze gemeente, waar iedere week tussen 1 april en 1 oktober werd geteld.

Joost van Balkom

De vlinder op de foto is Sint Jans vlinder

28-10-2017
Vlinderinventarisatie 2017
Het telseizoen voor vlinders sluit 1 oktober. En dan ben je altijd benieuwd hoe hebben de vlinders het in de diverse Heusdense natuurgebieden gedaan. Ondanks het natte koude weer in de zomermaanden kunnen we stellen dat de vlinderstand in de telgebieden stabiel is.

Wel zijn de normaal massaal vliegende witjes in aantallen achteruitgegaan, maar een soort als het landkaartje wordt steeds algemener. Leuk is dat het Hooibeestje weer aan het terugkeren is. Dit vroeger algemeen voorkomende vlindertje is tientallen jaren niet waargenomen en nu is hij er weer. Langs het Drongelens kanaal en in de Hooibroeken vloog dit kleinste zandoogje. Bijzonder vond ik de waarnemingen van de Oranje luzernevlinder in de Hooibroeken. Deze vlinder afkomstig uit het Middellands zeegebied heeft in de Hooibroeken op de klaver eitjes gelegd. En deze zijn uitgekomen. Een groepje van vier net uit de pop gekomen vlinders dartelden, totaal niet bang in het rond.
Ik voeg hierbij mijn inventarisatiegegevens toe van de volgende natuurgebieden:
- de Hooibroeken,
- het Vlinderveld 1,
- het Vlinderveld 2,
- het Natuurpark,
- de Heidijk,
- het talud van het Drongelens kanaal.


Joost van Balkom

04-06-2017
2016 slecht jaar voor vlinders.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlinderstichting en het CBS. Vorig jaar werden iets meer vlinders geteld dan het jaar daarvoor. Het aantal lag echter onder het langjarige gemiddelde. Volgens de Vlinderstichting hadden vlinders vooral last van het relatief koude weer eind juni. Dit was de periode waarin flinke regen- hagelbuien over het land trokken.

Dat de afname nu minder is, wordt in het rapport toegeschreven aan een warmer klimaat en de bescherming van vlinders.

Ga voor de vlindertoestand in onze eigen gemeente naar www.natuurenmilieuheusden.nl.

09-10-2016
Inventarisatie dagvlinders 2016
Klik hier voor het overzicht.

16-11-2015
Vlinderinventarisatie 2015
Wederom is er een gedaan vlinderinventarisatie

09-11-2014
Vlinderinventarisatie 2014
Welke vlinders zijn er in 2014 waargenomen in de Baardwijkse Overlaat?! klik hier

Nectar
Zaterdag 1 maart was er weer, zoals elk jaar, de landelijke vlinderdag, georganiseerd door de vlinderstichting in Wageningen.
Nectar, het toverdrankje, was het hoofdthema van deze dag en liep als een rode draad door het programma heen. Nectar is heel veel meer, dan simpel een beetje suikerwater. Er was een Belgische prof aan het woord en zijn verhaal was boeiend, doch ook zeer verontrustend. Hij had grof weg twee milieus geschapen, door middel van twee hele grote ruimtes. In de ene ruimte was een grote hoeveelheid nectarrijk knoopkruid aanwezig, de hemel voor het bruine zandoogje. De andere had wat armentierige rode klaver als begroeiing, de hel voor het bruine zandoogje. De zandoogjes werden in beide kooien slechts 48 uur, twee etmalen, gehouden en de conclusie was dramatisch. De zandoogjes van de klaverkooi waren veel van hun gewicht, vetreserves kwijt, vooral de mannetjes, vrouwtjes hebben sowieso wat meer vet, daar zij de eitjes moet ontwikkelen en afzetten. Door hun lage reserves gaan ze in noodplan, dat wil zeggen, weinig activiteiten laten zien, wat juist hard nodig is, om te paren eitjes af te zetten en nectar te vergaren. Ook hun vruchtbaarheid, aantal eitjes en hun levensverwachting loopt, zon 20% en meer terug.
Ook het aanbod aan nectarplanten, moet divers zijn. In een gezonde situatie, zal een vlinder zo nu en dan de nectarplant bezoeken om in voldoende mate, deze drank tot zich te nemen en tijd overhouden voor eitjes af te zetten en dergelijke. In een omgeving waar bijna niets te halen valt, zitten ze heel lang op die enkele bloem en leidt dan nog tot te korten van hun reserves en gaat het alsnog mis.
Het aanbod aan nectarplanten moet dus omhoog, niet alleen voor vlinders, maar ook bijen hebben een te kort en de akkervogels, die vrijwel geen zaden meer kunnen vinden, van de uitgebloeide bloemen. Zoals bijvoorbeeld de dramatische achteruitgang van patrijs, kneu en geelgors.
De vlinderstichting, heeft geld van de postcodeloterij ontvangen en hiermee worden zogenaamde Idylles aangelegd. Er worden percelen ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. In samenwerking met de bijenhoudersvereniging zorgt de Vlinderstichting dat er meer kleur en hiermee dus nectar en stuifmeel, in het Nederlandse landschap komt. Deze Idylles bestaan uit percelen van een halve hectare tot twee hectaren.

Dit is in het buitengebied, in het meer stedelijke gebied, kan het wat kleiner zijn.
Ook voor ons, de mens, wordt het uiteraard veel mooier en aantrekkelijker, om naar deze bloemenpracht te kijken in vergelijking met de eentonige groene biljartlakens, die overal veel te veel aanwezig zijn. Hopelijk gaat het een succes worden.

Blues in the marshes
Een ander heel groot project is dat van de Moerputten, Vlijmens Ven, Honderdmorgen, Vughtse Gement en Bossche Broek. Dit moet als het ware een grote aan een gesloten natte natuurparel worden. De rijke bovenlaag moet van de voormalige landbouwgronden af.
En op sommige plekken worden gecontroleerde lappen perceel uit de Moerputten, met uiterste precisie, om het leven en de structuur van dit stukje blauwgrasland, niet te verstoren, getransplanteerd in het gebied er naast, om alvast een voorsprongetje te maken.
Het hele bodemleven, verhuist mee, naar een naastgelegen gebied en kan daar dus meteen aan de slag. Ook wordt het maaisel, met dus de zaden van de daar voorkomende planten, naar elders gebracht, om ook hier al een voorsprong te creëren. Het uiteindelijk streven is om naar de 8000 pimpernelblauwtje te gaan. In het afgelopen jaar, hebben er in de Moerputten alleen 2000 pimpernelblauwtjes gevlogen. Kritische vlinders, zoals het pimpernelblauwtje, zijn goede kwaliteitsindicatoren, wat betekent, dat als het leefgebied voor hun in orde is, dat heel veel ander leven hier ook van profiteert. Kortom een uiterst interessante ontwikkeling.

Hoge temperatuur
Door de hoge temperatuur worden er al heel veel dagvlinders gezien. Zelf moet ik bekennen, mocht ik er nog geen een zien. Ben al diverse keren de al bloeiende katjes afgeweest, maar nee ze waren daar nog niet.
Wel al redelijk veel hommels waren er aanwezig. Maar neemt niet weg dat de kleine vos, dagpauwoog, citroenvlinder, de gehakkelde aurelia en zelfs atalanta’s gezien worden. De atalanta is in principe een trekvlinder en zou de Nederlandse winter niet kunnen overleven. Maar de laatste jaren worden er al vroeg in het jaar atalanta’s gezien, deze zijn dus in staat gebleken om hier toch ergens beschut te kunnen overwinteren.
Vandaag 5 maart dan toch mijn eerste kleine vos zien vliegen. Hierna meteen doorgereden naar het bosje bij de Hoge Bank, Honderdbunderweg, in dit bosje zijn aan de rand namelijk veel berken en ieder jaar de oranje berkenspanner. En warempel er vloog een mannetje rond de berkentoppen. Mijn eerste oranje berkenspanner, dit jaar. Het voorjaar is begonnen! Dit is dus een overdag vliegende nachtvlinder.

Andere nachtvlinders ben ik daarentegen al volop tegen gekomen. In het natuurpark bijvoorbeeld op het stroop-smeermengsel:
-28 exemplaren van de wachtervlinder.
-6 exemplaren van de bosbesuil
-5 exemplaren van de variabele voorjaarsuil
-1 exemplaar van de tweestreepvoorjaarsuil
-2 exemplaren van de zwartvlekwinteruil
Niet op stroop, maar gewoon rondvliegend aldaar, 3 exx. Van de gewone spikkelspanner en 3 exx. Van de grote voorjaarsspanner.
Bij de Haarsteegse Wiel, ook veel wachtervlinders op stroop en als extra nog een dubbelstipvoorjaarsuil.

Thuis zijn de gevlamde vlinders ook al uit de pop gekropen en hebben diverse pogingen gedaan om te paren. Maar na iedere copulatie bleef het vrouwtje maar lokken. Dit doen ze door hun achterlijf op een bepaalde manier vrij te laten hangen, waar uit duidelijk zichtbaar een orgaantje uitstulpt, waarmee ze hun sekslokstoffen verspreiden. Deze lokstoffen worden ook wel feromonen genoemd. Uiteindelijk heeft er geen geslaagde paring plaatsgevonden van deze bijzonder mooie vlinder. Heeft voorheen bij de roeivijver in Drunen gevlogen, de laatste tijd helaas daar niet meer waargenomen.

Vlinders beschrijven
Het is me opgevallen dat het voor veel mensen lastig is, om een vlinder te beschrijven, die ze een tijdje geleden zijn tegen gekomen en zelfs op een foto hebben gezet. Ik ken toch redelijk wat soorten vlinders al zeg ik het zelf, maar sommige mensen beschrijven mondeling een soort en de grootte hier van, dat ik denk een nieuw soort voor Nederland, bewijze van spreken.
Voorbeeld laatst was ik in het natuurpark om vogeltjes te bekijken, komt er een dame naar me toe en we raken in gesprek en al gauw komen de vlinders ter spraken.

Ze had een hele grote gezien, gebaren met de hand makende en een kleur die vrijwel met de boom gelijk was, dus bijna onopvallend. En hij had een hele “baard” achter zich wat eitjes bleken te zijn. Ik veronderstelde de plakker. Het vrouwtje van de plakker is witachtig, redelijk groot, maar niet onopvallend en “plakt” haar eitjes met de schubharen van haar achterlijf aan de schors van de boom, de “baard” zoals zij dit noemde. Ik vertelde haar dat het mogelijk de plakker geweest kon zijn, maar die is dus witachtig, maar dat was uitgesloten vertelde ze mij. Had mijn email gegeven en ze zou de foto die ze had gemaakt opsturen. En jawel toch de plakker.
Op zich helemaal niet erg, maar het geeft aan dat niet iedereen het zelfde naar een vlinder kijkt. Als ze weer een vlinder tegen kwam die ze niet kende, stuurt ze deze op ter determinatie. Alleen maar leuk en goed.
Komende tijd wordt het alleen maar drukker met de vlinders en beginnen de monitorroute ’s weer en kan het licht in de nacht weer meer aan en de frequentie van het stropen/smeren weer opgevoerd worden.

Vogels
In de winter ook de vogels niet vergeten, in het natuurpark zaten veel goudvinken, regelmatig kruisbekken en soms ook appelvinken. Ook ben ik uiteindelijk naar Zwolle afgereisd voor de sperweruil. Hij zat er al vanaf november, dus ik ook een gokje gewaagd. Het was een fantastisch mooi dier, totaal geen schuwheid, is geen mensen gewend en kent hem derhalve niet als vijand, komt uit de Scandinavische landen en is toch wel uniek voor Nederland. Enkele malen was hij hier, zoals ook deze wat langere periode. Hij ving gewoon muizen voor de ogen van het publiek. Een mooie ervaring was het.

Paul Kreijger
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid