Home > Natuurstudie > Inventarisatie-dassen


Inventarisatie-dassen


23-12-2020
Dassen jaarverslag 2020
Klik hier voor het verslag 2020

22-12-2019
Dassenverslag 2019
Hierbij het ‘Das jaarverslag 2019’ over de das in de Loonse en Drunense duinen en ruime omgeving. Het aantal dassenfamilies is 72 en het aantal dassen bedraagt 230. Zoals u kunt lezen hebben de uitzonderlijke droge jaren 2018 en 2019 invloed gehad op de dassenstand.


Met vriendelijke groet,
Bert van Opzeeland

Coördinator Dassenwerkgroep Loonse en Drunense duinen e.o.

24-12-2018
Dassen jaarverslag 2018
De Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen heeft weer haar jaarverslag gepubliceerd. Ons lid Bert van Opzeeland meldt dit jaar dat het aantal dassenfamilies in zijn gebied nu op 68 ligt. Het aantal dassen bedraagt 218.
Het uitzonderlijke droge jaar heeft veel invloed gehad op de dassenstand.

Ga voor het hele verslag naar natuurenmilieuheusden.nl.


28-12-2017
Dassen jaarverslag 2017
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u mijn jaarverslag 2017 over de das in de Loonse en Drunense duinen en ruime omgeving. Het aantal dassenfamilies is 67 en het aantal dassen bedraagt ongeveer 215.

Ik wens u veel leesplezier, een prettige jaarwisseling en de allerbeste wensen voor 2018!

Bert van Opzeeland

27-12-2016
Jaarverslag Dassen 2016
Beste lezer,

hierbij ontvangt u mijn jaarverslag 2016 over de das in de Loonse en Drunense duinen en omgeving.
Het aantal dassenfamilies is 57 en het aantal dassen bedraagt 182.

Ik wens u veel leesplezier, een prettige jaarwisseling en de allerbeste wensen voor 2017.

16-05-2016
Jaarverslag 2015 - DE DAS
De das – Loonse en Drunense Duinen, De Brand, landgoed Huis ter Heide en ruime omgeving .

1. Het aantal dassen per 31-12-2015 wordt op 166 geschat en is 22 hoger dan de stand per 31-12-2014 (144 dieren).
2. Eind 2015 zijn er in totaal 59 burchten, waarvan het hele jaar er 52 zijn bewoond. Hierin wonen 52 dassenfamilies. Ten opzichte van eind 2014 is dit een toename van zeven families.
3. Er hebben zich nieuwe dassenfamilies gevestigd die wonen op de Margriet in Haaren, Meerdijk en duinen in Heusden, Moersche Heide en Middelmoer in Loon op Zand en Hazennest, Stokhasselt en Vosberg in Tilburg. Eén burcht raakte weer bewoond en twee onbewoond. Per saldo kwamen er acht dassenfamilies bij.
4. Een aantal dassenburchten is zich aan het ontwikkelen en waarschijnlijk zijn enkele bewoonde burchten nog niet bekend. De das is steeds meer te vinden in overhoekjes en bosjes in het buitengebied. Het dassengebied wordt langzaam groter.
5. Er werden 22 dode dassen aangetroffen, waarvan 20 als slachtoffer van het verkeer. Sinds 1999 sneuvelden er nog nooit zoveel dassen.
6. Er is een burcht met 77 ingangen. Deze heeft een oppervlakte van ongeveer 2.000 m2.
7. Er is een evenwichtige leeftijdsopbouw.
8. In het hele Nationale Park Loonse en Drunense duinen en in aangrenzende gebieden komen sporen en bewoning van de das voor.
9. De zes dassen van dassenburcht Koningsoord in Berkel-Enschot werden verplaatst naar een uitzetren van Brabants Landschap in Oisterwijk.
10. Een verdere verdichting van burchten zal naar verwachting plaatsvinden ten westen van de N261, in de omgeving van het Hengstven (oostelijk deel), in het noordelijk deel van de duinen in Plantloon en de Margriet, in de Nieuwe Hoornmanken Tiend, in het Brokkenbroek en in de omgeving van Cromvoirt en Vught in het zuidoostelijk deel. Ook zal de das zich verder gaan verspreiden.
11. Het is wenselijk een aantal wegen te voorzien van rasters en tunnels. Omdat de das zich steeds verder zal gaan verspreiden, dient ook gekeken te worden naar bijvoorbeeld de N65, de weg tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De meest gevaarlijke locaties zijn Bergstraat in Loon op Zand, Honderdbunderweg in Heusden en Heikant in Haaren.


Toekomstige ontwikkelingen en wensen
Er wordt verwacht dat de das zich nog verder in het gebied zal verspreiden. Ten westen van de N261 zullen nog enkele families zich vestigen. In het noorden en oosten van de Duinen zal een verdichting plaats gaan vinden. Ook in de omgeving van Cromvoirt en Vught zal de das burchten gaan bouwen. De N261 werd omgebouwd, hierbij werd een natuurbrug over de weg aangelegd en de weg ingerasterd. Het gebied ten westen van landgoed Huis ter Heide is niet zo geschikt voor de das. Er moet echter niet uitgesloten worden dat deze hier en daar opduikt, op zijn weg naar West Brabant. De EVZ tussen Landgoed Huis ter Heide en boswachterij Dorst kan hierbij een heel belangrijke schakel gaan vormen. Om de dassen en andere dieren een ‘handje te helpen’ is het wenselijk op wegen waar vaak dassen oversteken, faunarasters en -tunnels aan te leggen.
Daarbij speelt ook verkeersveiligheid een zéér belangrijke rol. De wegen met de hoogste prioriteit zijn:
1.Heusden en Haaren: Margrietweg en Honderdbunderweg ?
2.Haaren: Heikant en Oude Bosschebaan ?
3.Loon op Zand: Kasteellaan en Bergstraat ?
4.Tilburg: Loonse Molenstraat en de weg tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch (N65).


Bert van Opzeeland.
(Een zéér ingekort verslag over het wel en wee van de das in onze omgeving. Het gehele verslag staat op onze site.


28-12-2015
Dassen jaarverslag 2015

01-01-2015
Weer meer dassen
Het aantal dassen in onze regio blijft toenemen. Helaas vinden ook steeds meer dassen de dood in het verkeer.
Ga voor alle details en ontwikkelingen naar het jaarrapport 2014 van de Dassenwerkgroep.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid