Home > Natuurstudie > Archief natuurstudie


Archief natuurstudie


20-01-2018
Het jaar van de Huiszwaluw
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland stellen elk jaar een nieuwe vogelsoort centraal. Het gaat vaak om een soort die het wat moeilijker heeft en waarnaar meer onderzoek nodig is hem beter te beschermen. Het jaar 2018 is uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw.
lees het hele artikel.

12-08-2017
Natuurstudie 2016
Sinds 2012 worden door leden van onze vereniging inventarisaties uitgevoerd in verschillende natuurterreinen binnen de Gemeente Heusden.

Deze gegevens zijn van belang voor adviezen in het beheren van natuurgebieden en kunnen worden gebruikt bij ontwikkelingen door de werkgroep Ruimtelijke Ordening.
Het is van het grootste belang om de gegevens up to date te houden.
Deze inventarisaties zijn voor eenieder beschikbaar op de website www.natuurenmilieuheusden.nl

Onder het kopje NATUURSTUDIE kunt u de gegevens vinden over:
- Amfibieën
- Bomen
- Dassen
- Gierzwaluwen
- Libellen
- Planten
- Roofvogels
- Uilen
- Vissen
- Vlinders
- Weidevogels

Voor een aantal diergroepen ontbreken nog gegevens, met name voor vogels algemeen en zoogdieren. Ook van paddenstoelen zijn nog geen gegevens bekend. Daarom wordt een beroep gedaan op de leden van Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden om bij hun bekende gegevens door te geven aan de coördinator natuurstudie (Rien Melis).

Leden die willen gaan inventariseren kunnen desgewenst d.m.v. scholing (cursus of workshop) worden ondersteund om de noodzakelijke kennis op te doen of uw kennis uit te breiden. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden.


Voor 2016 zijn geen opmerkelijke waarnemingen bekend.
(Rien Melis, coördinator Natuurstudie)

29-05-2016
Jaarverslag 2015 - Natuurstudie
Ook het afgelopen jaar werden door enkele leden van onze vereniging inventarisaties uitgevoerd in verschillende natuurterreinen binnen de Gemeente Heusden.
Deze gegevens zijn van belang voor adviezen in het beheren van natuurgebieden en kunnen worden gebruikt bij ontwikkelingen door de werkgroep Ruimtelijke Ordening.

Het is van het grootste belang om de gegevens up to date te houden.

Deze gegevens zijn voor een ieder beschikbaar op de website www.natuurenmilieuheusden.nl

Onder het kopje NATUURSTUDIE kunt u de gegevens vinden over:
- Amfibieën
- Bomen
- Dassen
- Gierzwaluwen
- Libellen
- Planten
- Roofvogels
- Uilen
- Vissen
- Vlinders
- WeidevogelsVoor een aantal diergroepen ontbreken nog gegevens, met name voor vogels algemeen en zoogdieren. Daarom wordt een beroep gedaan aan de leden van Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden om bij hun bekende gegevens door te geven aan de coördinator natuurstudie (Rien Melis).

Leden die willen gaan inventariseren kunnen desgewenst d.m.v. scholing (cursus of workshop) worden ondersteund om de noodzakelijke kennis op te doen of uw kennis uit te breiden. Aanmelden kan bij een van de bestuursleden.
Er waren geen opmerkelijke waarnemingen in 2015.

Rien Melis

02-04-2014
Slapen Vleermuizen in een keer door?
Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien: 's avonds in de tuin, op straat of in het park. In de schemering komen ze te voorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en motjes aan te jagen. Voor sommige mensen een fascinerend tafereel, voor anderen een ware nachtmerrie: de vleermuis.
Vleermuizen roepen bij veel mensen akelige gedachten op. Zo zouden vleermuizen in je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen en zouden ze allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker voor vleermuizen op. Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen.
Vleermuizen zijn mysterieuze dieren, die om concurrentie met vogels te vermijden alleen 's nachts jagen. Overdag slapen de meeste vleermuizen, of ze houden zich bezig met lichaamsverzorging (poetsen van de vacht en de kwetsbare vlieghuid). Het leven van Nederlandse vleermuizen draait om de wisseling van de seizoenen. In het voorjaar worden jonge vleermuizen geboren. Deze kunnen de hele zomer leren vliegen en jagen op de dan volop aanwezige insecten. In het najaar daalt het insectenaanbod en maken vleermuizen zich klaar voor een winterslaap die duurt van oktober tot maart.
Tussendoor worden de vleermuizen spontaan een paar keer wakker om te poepen, te plassen en soms zelfs om te paren! Ze verhuizen zelfs soms van plek.
Groot was de verassing om een vleermuis slapend achter één van onze luiken aan te treffen. Een foto waard!
Voor meer informatie kijk op www.vleermuis.net

Noor Peters

02-04-2014
Sterft de Bij uit?
Wij zijn veel afhankelijker van bijen dan we ons realiseren. Honingbijen, wilde bijen en hommels bestuiven een groot deel van onze landbouwgewassen. Van de 100 gewassen die 90 % van alle voedsel in de wereld leveren, wordt 70% bestoven door bijen.
Zonder de bij zou de voedselvoorziening voor de mens en voor talloze dieren in gevaar komen.
In Europa en Noord Amerika melden imkers al sinds eind jaren negentig hoge sterftecijfers van hun bijenvolken.
Nederland spant daarbij helaas de kroon: jaarlijks overleeft 20 tot 25% van al onze bijenvolken de winter niet. In sommige regio’s sterft zelfs ruim de helft van de bijen. Het gaat overigens niet alleen om gehouden bijen, maar ook om in het wild levende bijen – solitaire bijen en hommels.
De gezondheid van individuele bijen en kolonies wordt beïnvloed door tal van factoren, vaak met elkaar verbonden. Te denken valt aan het gebruik van pesticiden, veranderende klimatologische en ecologische omstandigheden, verlies van biodiversiteit, veranderingen in landgebruik en meer monoculturen in de landbouwen .Ook de parasitaire varroamijt levert schade op.
Het wordt steeds duidelijker dat bijenteelt en biodiversiteit van elkaar afhankelijk zijn.

Het is dus belangrijk de biodiversiteit te behouden en uit te breiden.
• door aanleg van voor de bijen zo noodzakelijke bloemrijke akkerranden en slootkanten.
• de gemeente zou fruitboomlanen kunnen aanplanten .
• door bedrijventerreinen bloemrijk in te richten.
• maar ook burgers kunnen een bijdrage leveren: gebruik geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de tuin, plant nectar dragende planten en bouw een bijenhotel. ( www.bijenhotels.nl)

Bron: “landschappelijk” een uitgave van Nederland Cultuurlandschap
Noor Peters

23-03-2014
Jaarverslag natuurstudie 2013
Ook het afgelopen jaar werden door enkele leden van onze vereniging inventarisaties uitgevoerd in verschillende natuurterreinen binnen de Gemeente Heusden.

Deze gegevens zijn van belang voor adviezen in het beheren van natuurgebieden en kunnen worden gebruikt bij ontwikkelingen door de werkgroep Ruimtelijke Ordening.

Het is van het grootste belang om de gegevens up to date te houden.

Deze gegevens zijn voor een ieder beschikbaar op de website www.natuurenmilieuheusden.nl

Onder het kopje NATUURSTUDIE kunt u de gegevens vinden van:

Amfibieën
Libellen
Planten
Vissen
Vlinders
Vogels (weidevogels, roofvogels en uilen)
Zoogdieren (dassen)

Voor een aantal diergroepen ontbreken nog gegevens, met name voor planten, vogels algemeen en zoogdieren. Daarom wordt een beroep gedaan aan de leden van Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden om bij hun bekende gegevens door te geven aan de coördinator natuurstudie : Rien Melis. Zijn mailadres is: e.melis4@upcmail.nl

Leden die willen gaan inventariseren kunnen desgewenst d.m.v. scholing (cursus of workshop) worden ondersteund om de noodzakelijke kennis op te doen of uw kennis uit te breiden.

12-11-2013
Overzicht libellen Poel Heidijk de Zeeg 2012-2013

12-11-2013
Overzicht Libellen Hooibroeken 2010-2013

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid