Home > Natuureducatie > Archief natuureducatie


Archief natuureducatie


08-07-2012
Opening ommetje Hedikhuizen
Op 5 juli - een stralende zomerdag - werd het ommetje Hedikhuizen officieel geopend.
De Agrarische Natuurvereniging Oostelijke Langstraat heeft dat ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, Brabants Landschap, de ZLTO en het HBT. Hermien van Toorenburg en Cees van der Meijden namens de Natuur- en Milieuvereniging. Bij de opening waren dan ook vertegenwoordigers van de verschillende groeperingen aanwezig. Wethouder Mulder verrichtte de openingshandelingen: ze opende de website en schroefde vakkundig een plaat op het hek.
Midden in een weiland stond een futuristische , prachtige witte tent. Een grote groep koeien hield ons nieuwsgierig in de gaten!
Een echt agrarische omgeving dus.
Twee boeren stellen hun land open voor de wandelaars. Raas Luijben en Joost van Alphen zijn de voorlopers in onze gemeente op dit gebied. Hopelijk doet hun goede voorbeeld anderen volgen!

De foto’s zijn van Dit Maliepaard.

Ga voor meer informatie over het ommetje, inclusief een routbeschrijving, naar:
OmmetjeOmmetje Hedikhuizen
Wat mij elke keer weer opvalt, als ik boven Nederlands grondgebied vlieg, is de ordening van al het groen; de weilanden, de akkers, de parken en de tuinen. En zo nu en dan iets wat duidelijk NIET op de tekentafel is ontwikkeld.

Het rivierengebied zoals het toen meanderde door het groen. Steeds weer anders en elke keer weer zijn grenzen verleggend. De mens die daar toen en nu dankbaar gebruik van maakt. De vruchtbare rivierklei waar akkers en hooilanden zijn ontstaan. De natte gebieden waar eendenkooien en griendvelden zijn aangelegd. En wat resten waren de overgebleven stukjes waar niemand iets in zag de zgn. woeste gronden.

Het “Groen van Toen” is nu een wandeling waar al deze vormen van groen zijn verzameld; “Ommetje Hedikhuizen”. Het mooiste is de rust van toen op het moment dat u het hek passeert en voet zet op het land van de boerenbedrijven van de familie Luijben en de familie Van Alphen. Ver verwijderd van het verkeer waardoor de stilte overheerst. U hoeft niet meer alert te zijn op het tegemoet- of achteropkomend verkeer. Los van alledag met een kwinkeleer in de lucht van een opvliegende vogel, bent u bezig met de volgende voetstap. Hier ontrolt een struinpad door de weilanden uniek in deze omgeving.

Als u hier even naar Cees van der Meijden zou luisteren, klinkt het als volgt; “Vanuit dit perspectief heeft men een weids uitzicht op de omgeving. Je verwacht hier een paar hazen te zien of een paar kieviten te horen. Misschien het gesnor van een opvliegende fazanthaan! Hier en daar duikt in het weiland de “vossenstaart” op. Het eerste wilde gras dat verschijnt in het voorjaar. We zien ook al enkele paarse pinksterbloemen staan. Vossenstaarten en pinksterbloemen houden van wat natter grasland en groeien hier- als ze hun gang mogen gaan en er niet te veel bemest wordt - van nature. Op een gegeven moment is in de sloot te zien, dat er kwelwater opwelt uit de bodem. Waarneembaar door roestkleurige en op olie lijkende laagjes op het water. De roestkleuring is het gevolg van oxidatie (het in aanraking komen met zuurstof uit de lucht) van in het grondwater opgeloste ijzer. De olielaagjes ontstaan door ijzerbacteriën die voor dit oxidatieproces zorgen. Op dergelijke plekjes groeien vaak bijzondere planten, zoals dotterbloem, holpijp en waterviolier. In een overgangsgebied van zandgrond naar rivierkleigrond, zoals hier het geval is, krijgt het regenwater dat elders op de hogere zandgronden van Brabant neervalt en in de bodem zakt, hier de kans om op te wellen”.

De Agrarisch Natuur Vereniging Oostelijke Langstraat (ANV) ondersteunt het initiatief van Raas Luijben en Joost van Alphen door de routebeschrijving van het Ommetje Hedikhuizen op haar website te zetten. (www.anvoostelijkelangstraat.nl/).
Vanaf 5 juli is het mogelijk hier de routebeschrijving uit te printen (met of zonder foto’s). In de routebeschrijving zijn linkjes aangegeven voor meer achtergrondinformatie van Cees van der Meijden van de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). De prachtige foto’s zijn van fotografe Dit Maliepaard. De redactie is in handen van Annelies van der Sanden geweest.

Ommetje Hedikhuizen gaat door ‘Hekese’ en het oude stroomgebied van de Maas. Het is een ontmoeting met het Oude Maasje, de Hedikhuizensche Maas en de Bergsche Maas. De rijke geschiedenis van het gebied is niet overal even zichtbaar. De Heemkundekring Osenoort heeft er veel over geschreven. Het fort en het oude kerkje geven een tipje van de sluier prijs. Ook de prachtige boerderijen zijn getuigen van een rijk verleden. Maar ook de sporen van de strijd tegen het water en de rampen die de bevolking te boven is gekomen in haar meer dan 1000 jaar bestaan.(997-1997)

Vanaf de parkeerplaats ter hoogte van café de Ploeg aan de rotonde in Herpt, duikt de wandelaar meteen het agrarische gebied in en maakt een tocht van 9,5 km. De mogelijkheid is aanwezig om de tocht te verkorten tot 8 km. De tocht kan ook worden verlengd tot 15 km met het Ommetje Herpt-Oudheusden.

Zoals het Oude Maasje de parels Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, Heusden, Heesbeen en Doeveren in het landschap aaneen rijgt, zo zouden meerdere ommetjes de schakels van een lange ketting kunnen zijn. Als initiatiefnemer van het 1e Ommetje Herpt-Oudheusden en nauw betrokken bij de realisatie van het Ommetje Hedikhuizen, zie ik een samenwerking tussen de Natuur en Milieuvereniging, de Heemkundekring, de Agrarische Natuur Vereniging en de Gemeente Heusden als kans op de ontwikkeling van een lange afstand wandelpad genaamd; LAW het Oude Maasje.

De route waarmee ik destijds heb meegedaan aan de wedstrijd van Landschapsbeheer Nederland bestond uit grote stukken niet-gebaande paden. Struinen langs de waterkant, weg van het motorisch verkeer en het vertellen van de geschiedenis van het Oude Maasje en het verband tussen de Maasdorpen. Dat is wat mij voor ogen staat en wat ik zie als doel.

De wandeling is vanaf 5 juli 2012 opengesteld voor wandelaars en op alle dagen toegankelijk. Speciaal ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 9 september wil de ANV dit nieuwe initiatief in het zonnetje zetten en U van harte uitgenodigen om het Ommetje te lopen. Op deze dag zal tussen 11.00 en 16.00 uur door de ANV op enkele plekken langs de route uitleg worden gegeven over dit buitengewoon interessante gebied; geschiedkundig, waterhuishoudkundig en biologisch gezien. Mocht u nog niet in het bezit zijn van de routebeschrijving, kan U op deze dag bij het startpunt; café de Ploeg, een flyer verkrijgen.

Hoge wandelschoenen zijn aan te raden en voor kinderwagentjes of rollators is het terrein volstrekt onbegaanbaar. De hond mag niet mee, want hij zou een parasiet bij zich kunnen dragen waar het vee ziek van kan worden. Boterhammetjes en een thermoskan koffie mee en het Ommetje is goed voor een heerlijke ochtend of middag in de Hedikhuizensche natuur.

Veel wandelplezier gewenst,

Hermien van Toorenburg-van Nimwegen
Lid van de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden

Foto's: Dit Maliepaard, Haarsteeg


Het Ommetje Herpt en Oudheusden.
Struinen, weg van de gebaande paden en vrij van motorisch verkeer.

Het werd een pracht avond, donderdag 15 juli 2010.

Het was druk op het terras van café de Ploeg. Veel bekenden, leden van de vereniging, politieke belangstelling, buurtgenoten : kortom een gezellige boel.
Jan en Els van café de Ploeg hadden het er druk mee.
Harrie Smits had een mooie tafel gemaakt met informatiemateriaal over uilen.
We maakten groepsfoto’s in verschillende samenstelling en waren blij met de realisatie van het Ommetje. Noor Peters, Inge Sprangers, Patricia Lardinois en mijn persoon en ook samen met Cees van de Meijden en Marco Renes.

Ferdinand ter Schure had zich helaas laten excuseren, maar moet genoemd worden als belangrijke motor achter het initiatief. We waren hier op uitnodiging van de wethouder voor Recreatie en Toerisme, Margo Mulder om samen met belangstellenden de opening van het Ommetje Herpt en Oudheusden feestelijk te vieren door met haar te gaan lopen.

Daar ging de sliert lopers, eerst door Herpt.

We passeerden het nieuw geplaatste bankje net buiten Herpt. Cees souffleerde mij dat ik toch echt iets moest zeggen over het bos aan het eind van de Spieringstraat. Achterlangs Oudheusden richting de Herptseweg. Voorbij de toegangsweg naar de oude begraafplaats. Op de begraafplaats zag Cees zijn kans schoon een lans te breken voor het Oude Maasje en de rol die het speelt in het landschap.

De bezinning kwam op het volkstuincomplex. Het was vrijwel windstil geworden en de zon stond al laag. Iedereen kreeg in het kader van Waterrijk Heusden een flesje water aangereikt. Er stonden wat banken klaar en anders in het gras zittend, kon er geluisterd worden naar Legs Boelen en zijn kompanen Hans Arends en Erik Pullens.

Wethouder Margo Mulder nam het woord en memoreerde de lange weg die het Ommetje is gegaan. Ook zij is overtuigd dat kennis over de eigen woonomgeving de betrokkenheid van de inwoners vergroot. Zij verraste mij met het verzoek om de laatste handeling te verrichten. Door het verwijderen van de ketting om het klaphek werd het maken van het Ommetje mogelijk.

De wandeling werd in opperbeste stemming vervolgd. Links en rechts werd mij toevertrouwd dat zoiets leuks toch eigenlijk heel bijzonder was. Terug bij café de Ploeg werd ik door veel deelnemers bedankt. Ook vielen er geluiden te beluisteren over het vervolmaken en het uitbreiden van de route.Deze geluiden smaken naar meer. De route waarmee ik destijds heb meegedaan aan de wedstrijd van Landschapsbeheer Nederland bestond uit grote stukken niet-gebaande paden. Struinen langs de waterkant, weg van het motorisch verkeer

Dat is wat mij voor ogen staat en wat ik zie als doel. Voor alsnog denk ik dat we blij moeten zijn met wat we als vereniging bereikt hebben en dat wil ik verder gaan uitdragen.Via de evenementenkalender op de website van het Heusdens Buro voor Toerisme www.rijkheusden.nl krijg ik de gelegenheid om bekend te maken op welke data belangstellenden met mij kunnen meelopen.

Ik ben door buurtgenoten aangesproken met het voorstel om gezamenlijk het Ommetje te gaan lopen en zo elkaar meer te vertellen over hoe het vroeger was.

Verder lijkt het mij een goed idee om samen met de vereniging de politiek te benaderen over het vervolmaken van het Ommetje en de ontwikkeling van nieuwe Ommetjes die de geschiedenis van het Oude Maasje en het verband tussen de Maasdorpen vertellen.Hermien van Toorenburg-van Nimwegen.

klik hier voor meer foto's

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid