Home > Natuureducatie > Luchtkwaliteit algemeen


Luchtkwaliteit algemeen


04-09-2020
...maar ondertussen onderkent iedereen het belang van goede ventilatie
Hoe we ons gaan wapenen tegen het Corona virus blijft voorlopig
voortschrijdend inzicht. Wel raakt men overtuigd dat goede
ventilatie onderdeel uitmaakt van de voorkoming van besmetting.
Voor meer hierover, lees dit.
Goede ventilatie is het verversen met buitenlucht. In dat geval is
het toch prettig als de beschikbare verse buitenlucht van goede
kwaliteit is. De werkgroep luchtkwaliteit wil dat bespreekbaar
maken. Ziet u ook het belang van goede luchtkwaliteit? Wij zijn blij
met medestanders en willen onze werkkracht graag uitbreiden.
Aanmelden kan via info@natuurenmilieuheusden.nl .

15-11-2019
Presentaties thema-avond “luchtkwaliteit en houtstook”
Wil je de presentaties van de thema-avond (nog) bekijken? Dat kan.
Ze staan inmiddels op onze site:

Programma en stellingen.
Cor Veroude: Van Gas Los
Aad Fransen – Longfonds Houtrook en gezondheid)
Gert Kooij – Nederlandse Haarden- en Kachelbranche: Houtstook in de Nederlandse samenleving
Harry Nijënstein – NMVH – Luchtkwaliteit in Heusden.
 

Binnenkort gaan we praten over hoe dit een vervolg gaan geven.
Wil je mee denken, praten of organiseren? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl

10-11-2019
Stooktips voor houtkachel en open haard
Een brandend haardvuurtje: veel mensen vinden het gezellig. Helaas is de rook ongezond voor jezelf en je omgeving. Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor iedereen ongezond, maar kinderen, ouderen en mensen met een longziekte hebben er extra last van. Bovendien is het niet klimaatbewust om je huis te verwarmen met een open haard of houtkachel: bij het verbranden komt CO2 vrij en een groot deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten. Wil je desondanks toch nog stoken, gebruik dan de onderstaande stooktips.


* Laat de open haard of kachel wat vaker uit en stook hooguit 4 uur per dag. Stook alleen na zonsondergang. Zo houd je rekening met je buren en blijf je vrienden met de buurt.

* Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij dit soort weer blijft de rook namelijk lang hangen waardoor de lucht rond je huis erg ongezond wordt. Op www.stookwijzer.nu kun je zien of het verantwoord is om te stoken, je kunt ook checken of er een stookalert geldt.

* Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. Droog hout herken je aan barsten of een schors die loslaat. Hout dat je zelf gehakt hebt moet je minstens 2 jaar laten drogen. Met een vochtmeter kun je checken of het hout droog genoeg is: onder de 20 procent is goed.

* Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd: bij de verbranding komen zware metalen vrij. Daarom is het verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat en laminaatvloeren horen níét in de haard of kachel vanwege de lijm die erin zit. Stook ook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs ook verboden als brandstof.

* Maak het vuur aan met de Zwitserse methode: leg de kleinste houtjes bovenop de stapel en steek het vuur van bovenaf aan. Dit is dus anders dan de meeste mensen gewend zijn. Stapel het hout kruislings op elkaar, begin met altijd gekloofde, polsdikke blokken onderin en eindig met dunne houtjes en een aanmaakblokje bovenop. Gebruik geen spiritus of andere brandbare vloeistoffen om het vuur aan te steken, dat is gevaarlijk.

* Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen, zodat de rook goed naar buiten kan. Dat is ook veiliger: je hebt minder kans op een schoorsteenbrand.

* Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Het hout kan dan beter verbranden waardoor je minder schadelijke stoffen hebt (zoals kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s ) en koolmonoxide). Schuif de luchttoevoerklep nooit dicht om het vuur te 'smoren': het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.

* Houd de ventilatieroosters in huis tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Het vuur kan dan lucht (zuurstof) aantrekken en de rook kan via de schoorsteen naar buiten. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout.

* Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zet dan een raampje open.

* Gebruik haardhout met het FSC-PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit een verantwoord beheerd bos komt. 

Bron: milieucentraal.nl

Last van buren die hout stoken en kom je er samen niet uit? Neem contact op met de gemeente.

10-11-2019
Overweldigende opkomst thema-avond ‘luchtkwaliteit en houtstook’
De voetbalwedstrijd op tv is niet van invloed geweest gezien het grote aantal deelnemers aan de avond op 5 november jl. in de Remise te Drunen, waar de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) een thema-avond over luchtkwaliteit in combinatie met houtstook verzorgde. De aanwezigen waren een mooie mix van liefhebbers van het stoken en mensen die hier veel overlast van ervaren.

De eindconclusie over het houtstoken was dat het verbeteren van de luchtkwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, van zowel stokers als niet-stokers en van het gemeentebestuur. De grote opkomst gaf verder doeltreffend aan dat een zo goed mogelijke luchtkwaliteit in de directe woonomgeving enorm leeft onder de inwoners van de gemeente Heusden.

De NMVH is van diverse kanten gevraagd aandacht te besteden aan het veelvuldige stoken van hout en de overlast en gezondheidsschade die hierdoor ontstaat. De angst bestaat dat dit ook nog verder gaat toenemen, na ‘VanGasLos’.
Meest genoemde klachten waren stank, benauwdheid, neerslag van roet en fijnstof, slechte luchtkwaliteit en gezondheidsproblemen bij omwonenden.
De NMVH had diverse deskundigen uitgenodigd om het thema van meerdere kanten te belichten.

Cor Veroude – VanGasLos: ”Houtstook is niet nodig om te verwarmen, milieuvriendelijkere alternatieven zijn elektra uit de zon of aardwarmte, de warmtebron van de toekomst. Maar het belangrijkste is isoleren!”.

Aad Fransen – Longfonds: “Het aantal mensen dat ziek wordt door houtrook neemt al jaren toe. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker! Kwetsbare groepen: baby’s, kinderen, ouderen en (long)patiënten. Zie www.Longfonds.nl.

Gert Kooij – Nederlandse Haarden- en Kachelbranche: “Er is terechte kritiek op het stoken van hout, er zijn veel oude slechte haarden/kachels. De branche werkt hard om nieuwe kachels, wetten en normen te bewerkstelligen. Zie www.Beterstoken.nl.

De avond werd geleid door Marco Driesprong, die op de eigen en kundige wijze de sprekers introduceerde en de discussie leidde.

Na de pauze werden de deskundigen en de aangeschoven wethouder Mart van der Poel van Wonen & Duurzaamheid vanuit de zaal bestookt met vragen en opmerkingen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van overlast door houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Hoe gaat de gemeente hiermee om? En hoe kijken inwoners er tegen aan?

* een stoker: “wij hier zijn het er nu over eens dat de aanpak van overlast van houtstook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Is dit genoeg? Nee, maar dit zijn wel de eerste druppeltjes, een opmars naar verbetering, iedereen is hierbij hard nodig!”.

* een stoker: “Ik wist niet dat stoken bij windstil of mistig weer zoveel overlast oplevert. Daar zal ik vanaf nu rekening mee houden.”

* een niet-stoker die dagelijks overlast ervaart: merkt op dat het schijnbaar geen zin heeft om regelmatig te klagen bij de gemeente. Waarop de wethouder reageert dat als er genoeg klachten van verschillende bewoners uit dezelfde buurt komen, de gemeente met de buurt in gesprek gaat, nu al!

Een opbouwende avond met enkele speciale momenten: Ontroerend en zeer treffend hoe een bezoeker het leven als longpatiënt in combinatie met houtstook samenvatte. Een eenvoudig maar prachtig betoog dat van alle aanwezigen (niet-stokers én stokers) spontaan applaus ontlokte.

De NMVH overweegt om in de toekomst meer aandacht aan dit onderwerp te besteden. Wil je meedenken over hoe en wat we kunnen doen? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl

20-10-2019
Luchtkwaliteit in de gemeente Heusden
Voeding, water en lucht zijn van levensbelang voor elk levend wezen. Een mens kan 3 weken zonder voedsel, 3 dagen zonder water en slechts 3 minuten zonder lucht. Van wie is onze lucht eigenlijk zolang deze niet in een fles zit? Van ons allemaal! We hebben ook allemaal belang bij een goede luchtkwaliteit, want van slechte lucht inademen kun je letterlijk doodziek worden. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert op 5 november a.s. een thema-avond over de (toekomstige) luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. Aanvang is 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat een kopje koffie/thee voor u klaar. De avond is geheel gratis. Graag tot ziens in De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen.

Sinds het streven naar duurzame energievoorziening en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof is er een trend waar te nemen: het gebruik van zonnepanelen gecombineerd met het stoken van hout als hoofdverwarming. Ook niet te vergeten zijn de bbq’s, vuurkorven en houtkachels die zorgen voor overlast op een mooie zomeravond. Het gebruik van hout wordt verdedigd als biomassa dat als duurzaam wordt beschouwd. 
De houtrook wordt steeds meer als hinder ervaren niet alleen vanwege de stank maar zeker ook vanwege het fijnstof. Het RIVM neemt aan dat fijnstof uit houtrook en verkeer even schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kankerverwekkende (PAK’s)- en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout. 

Het zou toch erg worden als we vanwege deze overlast niet meer een raam open kunnen zetten of de was buiten kunnen drogen of buiten actief bezig kunnen zijn met sport of recreëren. Gevangen komen te zitten in een binnenruimte met een airconditioning systeem om de luchtkwaliteit op peil te houden.
Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Wij zijn heel benieuwd welke afspraken de gemeente met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft gemaakt of gaat maken. Die OMWB schrijft in haar rapport “niet vinken maar vonken” uit 2018 over dit onderwerp: “Voor de beste ‘taakverdeling’ tussen deelnemer en de OMWB moet dus nog het nodige besproken worden met elkaar”.

De gemeentes moeten regels gaan stellen en goede voorlichting geven. Er moet een meldpunt komen waar bewoners in onze gemeente terecht kunnen met hun klachten. Er moet een registratie komen van klachten over stank en fijnstof (smog) zodat er geanalyseerd kan worden hoe vaak en waarom er wordt geklaagd. Elke klacht zou moeten worden opgevolgd door (technische) buurtbemiddeling. Bewoners moeten weten dat ze serieus genomen worden met hun klachten. 

De presentator van de avond is Marco Driesprong. De eerste spreker is de heer Cor Veroude over de gevolgen zodra wij van het gas los gaan: de toename van houtstook. De tweede spreker is de heer Aad Fransen van het Longfonds die zal belichten wat de gevolgen zijn op de luchtkwaliteit en de invloed op onze gezondheid. De derde spreker is de heer Gert Kooij van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) over stooktips en goede rookafvoer. Na de pauze volgt een paneldiscussie tussen de zaal en de deskundigen waarbij onze wethouder de heer van der Poel en ambtenaar mevrouw Broeders zal aansluiten.

14-10-2019
Aanpak van houtstook wordt een gemeentelijke bevoegdheid
Voor gemeenten die willen handhaven op overlast is het onduidelijk wanneer het schadelijk is en ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 1 januari 2021 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid. Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Kijk op bijvoorbeeld www.denhaag.nl/schoner-hout-stoken als je hout schoner wilt stoken.

Zomaar een berichtje overgenomen uit een nieuwsbrief dat heeft gemaakt dat de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden op dinsdagavond 5 november a.s. een thema-avond organiseert over luchtkwaliteit in de gemeente Heusden. De lezing is om half acht in De Remise in Drunen.
Per 1 juli 2019 is de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de verordening en de kwaliteitseisen die lokaal zijn opgesteld. Wij zijn heel benieuwd welke afspraken de gemeente met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft gemaakt. Die in haar rapport “niet vinken maar vonken” van 12 oktober 2018 schrijft over dit onderwerp; “Voor de beste ‘taakverdeling’ tussen deelnemer en de OMWB moet dus nog het nodige besproken worden met elkaar”.

Ook de gemeente zal op deze avond aanwezig zijn om de veranderingen in de bevoegdheid toe te lichten. Na de pauze krijgen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de deskundigen waar ook wethouder Mart van de Poel bij zal aansluiten.
Voor meer informatie over programma en sprekers: volg ons in de komende weken op sociale media, regiokranten en onze website www.natuurenmilieuheusden.nl16-09-2019
Verheugt u zich ook weer op de gezellige winteravond?
De R is weer in de maand, de dagen worden kouder, en de avonden langer. Ook weer de tijd met mist, en de open haarden die aan gaan. Vakkundig hout stoken is een hele kunst, zeker in het belang van een goede luchtkwaliteit binnen en buiten. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert op dinsdagavond 5 november a.s. een thema-avond over luchtkwaliteit in de gemeente Heusden, in Restaurant & Partycentrum De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen. 
Een viertal sprekers zal dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken introduceren: wat zijn de gevolgen als we van het gas los gaan, hoe stook je hout op een verantwoorde manier, wat zijn de effecten van luchtkwaliteit op de mens, en wat zijn de gemeentelijke bevoegdheden om als het gaat over overlast door slechte luchtkwaliteit.
Na de pauze krijgen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de deskundigen, waar ook wethouder Mart van de Poel bij zal aansluiten. 
Reserveer 5 november vast in uw agenda! Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang om 19.30 uur. 
Nadere informatie over programma en sprekers volgt in de komende weken op sociale media, regiokranten en onze website www.natuurenmilieuheusden.nl

(Foto: Wilhelmien Marti)


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid