Home > Natuureducatie > Luchtkwaliteit algemeen


Luchtkwaliteit algemeen


24-11-2020
Stook niet bij windstil of mistig weer
Al jaren geldt als advies geen hout te stoken bij mist of windstil weer. Bij dit weertype is het namelijk moeilijker voldoende trek in de schoorsteen te genereren. Dat is vooral bij een oudere houtkachel of schoorsteen zeer?nadelig voor de verbranding.
Naast onvoldoende trek in de schoorsteen blijft de houtrook ook om uw huis, en die van uw buren, hangen. Deze overlast is slecht voor de relatie met uw buren en niet in de laatste plaats slecht voor de luchtkwaliteit. Daarom adviseren ook de leden van Het Sfeerverwarmingsgilde u om bij mist of windstil weer de houtkachel niet te stoken en te kiezen voor alternatieve verwarmingsbronnen.

Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit door fijnstof kan de rook zorgen voor extra luchtvervuiling die blijft hangen, ook wel smog genaamd. Met het afgeven van een stookalert door het RIVM, geven zij het advies het vuur uit te laten. Kijk op rivm.nl/stookalert voor alle informatie over het stookalert en om u aan te melden.

Ook via de welbekende www.buienradar.nl/Nederland/gezondheid kunt u zich informeren over de luchtkwaliteit om zelf uw conclusie te trekken over het gebruik van de houtkachel!

En verder, bij voldoende wind lijkt het geenpunt om de houtkachel te stoken. Maar heeft u wel eens stilgestaan bij het feit dat de wind de houtrook kan meeblazen en zorgt dat het verdwijnt in het openstaande raam van uw buren. Ook hinderlijk als de wind met de meegeblazen houtrook stil valt achter of voor het huis van uw buren en zij bij het openen van de deur staan te happen in de rookgassen van uw houtkachel!

Informatie voor zowel de stoker als voor zijn buren over stookadviezen en de gezondheidseffecten is belangrijk. Het blijft een kwestie van alert blijven bij het stoken van een houtkachel!

De Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn: Bewust van de Omgeving Stokers! Voor meer informatie ga naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwliteit/luchtkwaliteit_algemeen


16-11-2020
Omgekeerd stoken geeft minder luchtvervuiling
Omgekeerd stoken, ook wel de top-downmethode genoemd, is een verrassende manier van stoken met een houtkachel. Het is ontwikkeld om flink minder vervuiling te hebben bij het verbranden van hout. Deze Zwitserse stookmethode is een methode waarbij het hout van boven naar onder wordt aangestoken. Dat lijkt vreemd, want we zijn gewend om een vuur aan de onderkant aan te steken in een combinatie van grote blokken op oude kranten gestapeld. Dan duurt het lang voordat eindelijk die grote blokken vlamvatten. De milieuwinst zit dus in geen papier meer verbranden en snel die grote blokken laten branden. Gebruik alleen bruine aanmaakblokjes van kokosvezels. Deze zijn geurloos en niet giftig. De witte aanmaakblokjes zijn zeer slecht voor het milieu en voor de eigen gezondheid. Zij bevatten namelijk kerosine en andere chemische middelen.

Maar hoe doe je dat?
Gebruik uitsluitend droog hout. Echte stokers, die B.O.S. zijn, verdiepen zich ook in de meest geschikte houtsoort, die geen roetvorming veroorzaakt of harsen bevat. Meet het vochtpercentage van het hout met een vochtpercentagemeter. Het ideale percentage moet tussen de 12% en 20% liggen. Doe dat altijd zelf, omdat je dan zeker weet dat het echt droog hout is. Zet de kacheldeur helemaal open en plaats het hout telkens dwars op elkaar. Begin de onderste laag met twee dikke gekloofde blokken naast elkaar met grote tussenruimte. De tweede laag dwars daar boven op met iets kleinere blokken. Als er ruimte in de kachel is voor een derde laag weer dwars daar boven op en weer iets kleinere blokken. De bovenste laag weer dwars aanbrengen en deze laag bestaat uit wat kleine aanmaakhoutjes met daar bovenop twee aanmaakblokjes. Steek de aanmaakblokjes aan. De volgende stap is het openzetten van de kacheldeur op een kiertje. Doe dat vijf tot tien minuten. Sluit pas de deur als het aanmaakhout echt goed vlam heeft gevat. Het is een bijzonder gezicht dat het vuur naar beneden trekt. Zo zal het vuur de onderste blokken eerst laten branden.

Op de website van onze Natuur- en Milieu Vereniging gemeente Heusden (NMVH) staat een instructiefilm van de brandweer hoe deze Zwitserse methode werkt. Voor de instructiefilm ga naar www.gelderlander.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/zo-steek-je-de-houtkachel-aan-op-de-zwitserse-methode


Wij pleiten voor stokers die helemaal B.O.S. zijn: Bewust voor Omgeving Stokers!

10-11-2020
Welkom op ons Meldpunt Luchtkwaliteit in onze gemeente Heusden
Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zet zich voor een goede luchtkwaliteit in onze gemeente. We hebben nu een campagne die zich richt op onze inwoners. Daarvoor is gekozen omdat wij als burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen en verbeteren van de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld door anders en minder te gaan stoken, met of zonder houtkachels.

Voor het Meldpunt Luchtkwaliteit hebben wij Uw hulp nodig. Wij willen namelijk met dit meldpunt vastleggen hoe de dagelijkse situatie is van overlast door hout stook, BBQ, verbranding van tuinafval en andere overlast-gevende activiteiten. Deze zaken kunt U melden via het formulier op natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt. U mag meldingen maken telkens wanneer U last ervaart van een actuele gebeurtenis.

Uw melding wordt door ons verwerkt en met uw persoonlijke gegevens zoals die door U zijn opgegeven. U maakt zelf uit welke gegevens U ter beschikking stelt. Wij doen dat conform de AGV-regels en gaan daarmee zorgvuldig om. In de gegevens die wij publiceren op onze site of aan derden worden geen details vermeld van uw melding enkel en alleen het aantal meldingen vanuit een omgeving (wijk/buurt). Uw melding wordt een jaar door ons bewaard/gebruikt. Hierna worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem. Ook om er zeker van te zijn met recente informatie te werken.

De resultaten verwerken wij tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Uw klacht verwerken wij in dit overzicht anoniem. De wijkkaartindeling staat op deze site. U ziet dat het gaat om aantal en soort klachten per wijk. Dat overzicht is belangrijk, omdat wij met die feitelijke gegevens kunnen vaststellen hoe ernstig de situatie binnen onze gemeente is op het gebied van luchtvervuiling en op het gebied van gezondheidsklachten en welke wijken daar het slechtste in scoren. Met de verzamelde gegevens willen wij met de Gemeente Heusden in overleg gaan om de ernst van de situatie aan te kaarten.

Uw persoonlijke situatie kunnen wij niet voor U oplossen. Wat wij wel kunnen met Uw hulp is feitelijke gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen uiteindelijk leiden tot een betere luchtkwaliteit voor alle inwoners en dus ook voor U. Onze gemeente heeft toegezegd goed naar ons te zullen luisteren. Help ons met uw ervaring en maak melding van de overlast door hout stook.

Ga voor meer informatie en voor het meldpunt naar
natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_meldpunt.03-11-2020
Stoken van hout: wat mag en wat mag niet
Hout stoken is ongezond voor iedereen. Dat is niet leuk om te horen, maar het is wel waar. Bij verbranding van hout komt namelijk altijd fijnstof vrij en altijd is er rook. Toch willen wij vertellen hoe er heel veel vriendelijker kan worden gestookt dan nu vaak het geval is. Dan moet er wel gelet worden op heel wat zaken. Het beste stookresultaat geeft ook de minste uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Daarom is het verstandig dat een stoker zich hierin verdiept.

Stook in ieder geval altijd droog hout. Maar ook het juiste hout. Droog hout heeft een vochtpercentage van 12% tot 20%. Vaak gebruikt de houthandel de term ‘oven gedroogd hout’. Om het juiste vochtpercentage te krijgen moet hout dan minimaal vier dagen in een oven worden gedroogd. Vaak is dat niet het geval en ligt het hout er heel wat korter in en is dus niet droog volgens de norm. De claim oven gedroogd is dus niet altijd betrouwbaar.

Alleen een eigen houtvochtmeter in bijvoorbeeld de bouwmarkt aanschaffen is dus de oplossing. Niet alle houtsoorten zijn geschikt om te stoken. Op internet is hier veel over te vinden. Een overzicht van vele houtsoorten en hun eigenschappen in welk type kachel kun je vinden op houhetwarm.nl/welk-houtsoort-het-geschikst-voor-welke-kachel.
Gebruik zeker geen naaldhout vanwege de hars in het hout. Het is een van de grootste boosdoener van veroorzaken van schoorsteenbranden. Maar ook kastanje, linde, wilg en populier zijn afraders.

Oven gedroogd hout is veelal niet milieuvriendelijk. Dit hout komt vaak uit landen zoals de Oekraïne. Daar worden veel bossen gekapt voor brandhout. En van herplanting in deze bossen is geen sprake. Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt. 
Gebruik alleen bruine aanmaakblokjes van kokosvezels. Deze zijn geurloos en niet giftig. De witte aanmaakblokjes zijn zeer slecht voor het milieu en voor de eigen gezondheid. Zij bevatten namelijk kerosine en andere chemische middelen.

Wat is officieel verboden?
Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout of tuinhout. Bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom wettelijk verboden om bewerkt hout te verbranden, in welke vorm dan ook. Ook spaanplaat en ander plaatmateriaal verbranden is verboden vanwege de lijm die erin zit. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.

Heeft u een allesbrander? In de praktijk staan houtkachels soms bekend als ‘allesbrander’. Deze naam is misleidend, want in geen enkele kachel mag alles worden gestookt. Resthout, zoals geverfd of geïmpregneerd hout, restjes spaanplaat, triplex of hardboard is verboden voor houtkachels. Ook plastic, snoeihout, tuinafval, papier of karton is verboden. Bij het verbranden van al de genoemde zaken komen veel schadelijke stoffen vrij, zoals dioxinen, metaalverbindingen, formaldehyde en zoutzuur. Het verbranden van afval is in Nederland wettelijk verboden. Er kunnen hoge boetes worden opgelegd, al sinds 2003.

Vochtig hout verbrandt onvolledig, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen. Bovendien stinkt het. Het is niet verboden, maar wel zeer ongezond voor de stoker en voor de omwonenden. Wij pleiten voor stokers die helemaal B.O.S. zijn: Bewust voor Omgeving Stokers!

Voor meer informatie ga naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.

Luchtkwaliteit en de gezondheid van de liefhebber van hout vuurtjes!
Luchtkwaliteit is in deze dagen een steeds belangrijker onderwerp van discussie; denk maar aan de CO2 opslag, het teveel aan stikstof neerslag in de natuur en bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof rond de hoogovens bij IJmuiden.
Ook in de directe woonomgeving komt de discussie over luchtkwaliteit voor. De romanticus onder ons die houdt van een vuurtje stoken op een mooie zomeravond of een gezellige winteravond bij de open haard en niet te vergeten de natuurman die zijn eigen hout hakt en zorgt voor vrouw en kind.

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het gebruik van houtstook in tuinen (terraskachels e.d.), tuinhuisjes en schuren.

Er zit een keerzijde aan al deze vreugd; niet alleen voor de omwonenden ook voor de stoker en genieters van al deze romantiek.

Schone rook bestaat niet. Ook schoon hout produceert rook die klachten kan veroorzaken. Lucht met rook is ongezond op het moment dat de hoeveelheid schadelijke stoffen prikkelend is voor ogen, neus en keel en effecten heeft op de luchtwegen.

Het is echter aannemelijk dat chronische blootstelling aan rook ook schadelijk is wanneer deze effecten niet optreden, aangezien rook kankerverwekkende stoffen bevat. De kans op effecten neemt toe als mensen vaker worden blootgesteld. Het stoken van iets anders dan schoon hout betekent alleen meer kans op extra gevaarlijke stoffen in de rook.

Bij overlast kunnen zowel stoker als klager onaanvaardbaar gedrag vertonen. Informatie kan de situatie redden. Ga naar onze website voor meer informatie: http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php .


Luchtkwaliteit kunnen we samen flink verbeteren
Iedereen op de wereld is afhankelijk van lucht: mens, dier en natuur. Lucht is een mengsel van gassen waaronder de voor ons zo belangrijke zuurstof. Het begrip luchtkwaliteit is lastig te omschrijven omdat er tal van wettelijke deelnormen zijn. De rijksoverheid vindt zelfs dat luchtkwaliteit een gemeentelijk probleem is. Luchtkwaliteit moet daarom geregeld worden in de nieuwe Omgevingsvisie van alle gemeenten in Nederland, die voor begin 2022 is aangekondigd.

Verkeer & vervoer, industrie, landbouw en ook natuurlijke bronnen stoten vervuilende stoffen in onze lucht. Gelukkig zijn de genoemde sectoren zich daarvan steeds meer bewust. Er zijn en worden veel maatregelen genomen door de genoemde sectoren en door onze overheid om luchtvervuiling terug te dringen en een halt toe te roepen.

Maar eigenlijk realiseren wij ons als inwoners van onze gemeente Heusden niet echt dat ook wij onze lucht vervuilen. Het is een schrikbarende conclusie dat particulieren in ons land voor een kwart van alle luchtvervuiling verantwoordelijk zijn! En van die 25% komt weer 87% voor rekening van hout stook.


Daarom willen wij samen met onze inwoners de luchtkwaliteit verbeteren. Dat doen wij door U de komende maanden te vertellen hoe wij slimmer kunnen omgaan met het stoken van hout. Bijvoorbeeld door alleen te stoken met betere apparatuur. En door bijvoorbeeld de zwaar vervuilende vuurkorf naar de milieustraat te brengen. Of door eens kritisch naar de eigen schoorsteen te kijken die in een straal van 25 meter eigenlijk altijd hoger moet zijn dan de bebouwde omgeving. Of dat je niet vaker dan vier dagen in de week moet stoken voor de eigen gezondheid van de stoker. Ja en natuurlijk is gezondheid voor iedereen een belangrijk onderwerp om te bespreken als we het over hout stook hebben. Want wist U dat er ruim drieduizend mensen binnen onze gemeentegrenzen wonen die ernstige klachten hebben aan hun luchtwegen? En laat nu juist hout stook onze lucht vervuilen met onder andere PAK’s. Dat zijn stoffen, die giftig en kankerverwekkend zijn. Maar we gaan ook informatie geven over de BBQ en over de nieuwe omgevingsvisie. Over welk hout de minste vervuiling geeft en wat je helemaal niet mag opstoken. De weersomstandigheden komen aan bod met het weer alert van het RIVM en KNMI. En wat we aan moeten met biomassa en pellet kachels. We introduceren ook een bijzonder onderzoek met het Meldpunt Luchtkwaliteit. We willen weten hoe het precies staat met wie welke overlast hoe lang ervaart als het gaat om stank en rookoverlast. We gaan dat met Uw hulp uitzoeken per gemeentelijke wijk wat de omvang daarvan is. We zijn daarbij niet geïnteresseerd in wie stookt. We willen alleen weten wie er last van heeft en waarom.

Heel wat onderwerpen dus de komende maanden, die ons samen professionals maken en ons doen besluiten anders om te gaan met hout stook. Zo willen we gezonder leven en de overlast terugdringen in de gezellige gemeente Dromen. Doen. Heusden. Wij pleiten voor stokers die helemaal B.O.S. zijn: Bewust voor Omgeving Stokers!

Voor meer informatie ga naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.


18-10-2020
Luchtkwaliteit en welzijn
Er wordt steeds meer bekend over de nadelige effecten van een
slechte luchtkwaliteit. Nu is aangetoond dat de kans op dementie
wordt vergroot door luchtverontreiniging! Lees het hele artikel
hier.
Steeds vaker wordt luchtkwaliteit genoemd als belangrijke inbreng
voor ons welzijn. De werkgroep luchtkwaliteit wil dit onderwerp
bespreekbaar maken binnen de gemeente Heusden. Heeft u
belangstelling en zou u uw steentje willen bijdragen om dit
onderwerp onder de aandacht te brengen? Meld u dan aan via
info@natuurenmilieuheusden.nl.


04-09-2020
...maar ondertussen onderkent iedereen het belang van goede ventilatie
Hoe we ons gaan wapenen tegen het Corona virus blijft voorlopig
voortschrijdend inzicht. Wel raakt men overtuigd dat goede
ventilatie onderdeel uitmaakt van de voorkoming van besmetting.
Voor meer hierover, lees dit.
Goede ventilatie is het verversen met buitenlucht. In dat geval is
het toch prettig als de beschikbare verse buitenlucht van goede
kwaliteit is. De werkgroep luchtkwaliteit wil dat bespreekbaar
maken. Ziet u ook het belang van goede luchtkwaliteit? Wij zijn blij
met medestanders en willen onze werkkracht graag uitbreiden.
Aanmelden kan via info@natuurenmilieuheusden.nl .

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid