Home > Duurzaamheid > Zonne-panelen


Zonne-panelen

Overdracht gemeentelijke zonnepanelen06-10-2014
Adviezen bij de aanschaf van zonnepanelen07-05-2013
Unieke meting van zonnepanelen28-04-2013
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) verlengt de actie met betrouwbare zonnepanelen tot en met 30 april 2013.06-03-2013
Welke installateurs doen mee aan de zonnepanelenactie30-11-2012
Nog subsidie beschikbaar voor zonnepanelen in 201201-11-2012
Zonne-energie is NIET duur; ook ZONDER subsidie al rendabel01-11-2012
Waarom organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden een zonnepanelen actie?15-10-2012
Wat zijn de selectie criteria welke worden toegepast?15-10-2012
Hoeveel geld leveren zonnepanelen op?15-10-2012
Wat is salderen?15-10-2012
Welke subsidiemogelijkheden zijn er?15-10-2012
Heusden zoekt de Zon op (Scherper 5 juli 2012)15-10-2012
Zonnepanelen – waarom? (Scherper 10 oktober 2012)15-10-2012
Moet ik mijn verzekering inlichten als ik zonnepanelen heb geïnstalleerd?15-10-2012
Waar vind ik meer informatie?15-10-2012
Wanneer volgt er meer informatie?15-10-2012
Wat kost een zonnestroom installatie?15-10-2012
Wanneer worden mijn zonnepanelen geplaatst?15-10-2012
Moet ik mijn zonnepanelen regelmatig schoonmaken?15-10-2012
Moet ik het plaatsen van zonnepanelen melden aan energieleverancier of netbeheerder?15-10-2012
Hoe kan ik zonnepalen het beste financieren?15-10-2012
Ik heb een huurhuis, kom ik ook in aanmerking?15-10-2012
Ik ben eigenaar van een appartement binnen een Vereniging van Eigenaaren; kan ik ook zonnepanelen aanschaffen?15-10-2012
Kan ik de zonnepanelen ook zelf installeren?15-10-2012
Kan ik ook zonnepanelen op mijn garage plaatsen?15-10-2012
Wie wordt de eigenaar van de zonnepanelen?15-10-2012
Heb ik een vergunning nodig van de gemeente als ik zonnepanelen wil plaatsen?15-10-2012

06-10-2014
Overdracht gemeentelijke zonnepanelen
Zonnepanelenactie NMVH afgerond met beloofde panelen.
In 2013 heeft de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden een zonnepanelenactie georganiseerd binnen de gemeente Heusden.

De gemeente Heusden stimuleert de reductie van energieverbruik en het gebruiken van duurzame energie. Zij heeft deze zonnepanelenactie van de NMVH daarom ook omarmd. Deze actie was bedoeld om de inwoners van Heusden te ontzorgen bij de ingewikkelde keuze voor zonnepanelen. Ter stimulatie van deze actie besloot de gemeente om voor iedere 50 bestelde panelen in deze actie ook één paneel te bestellen. De actie van NMVH heeft uiteindelijk een bestelling opgeleverd van ongeveer 450 zonnepanelen. De gemeente heeft daarom eind 2013 negen panelen besteld.

Scouting ontvangt zonnepanelen van gemeente Heusden
De gemeente heeft ervoor gekozen om deze zonnepanelen aan te bieden aan sociaal culturele accommodaties die zich inzetten voor jeugdeducatie, oftewel de Scouting. De Scouting kan hiermee kinderen laten zien dat de zon voor energie zorgt en ze meer bewust maken van het zuinig te leren zijn op onze aardbol.
In overleg met de scoutinggroepen zijn de negen panelen van de gemeente omgezet in zes grotere panelen. Op de scoutingaccommodatie in Nieuwkuijk van Scouting Garcia Moreno liggen al zonnepanelen. Afgelopen zaterdag ontving ook de Scouting Dr. Akkermansgroep de zonnepanelen.

Er wordt momenteel door de Scoutinggroep in Vlijmen aan de Wilhelminastraat samen met de lokale duurzame energiecoöperatie in oprichting ‘Energiek Heusden’ gerekend aan grotere plannen. Mogelijk komt bij deze scoutingaccommodatie in de toekomst het hele dak vol te liggen met zonnepanelen. Dit dak ligt gunstig en vanwege het multifunctionele gebruik op werkdagen is het stroomverbruik van deze accommodatie veel groter.

Zie voor een verslag van de overdracht Weekblad Drunen

07-05-2013
Adviezen bij de aanschaf van zonnepanelen
Adviezen bij de aanschaf van zonnepanelen

Als u van plan bent over te gaan tot het aanschaffen van zonnepanelen dan is het voor u, als leek, waarschijnlijk moeilijk een keuze te maken uit de vele leveranciers.
Dit stuk wil u helpen bij het maken van een keuze.

Inmiddels zijn er wereldwijd wel 1700 zonnepanelen fabrikanten en merknamen. Vaak hebben zij Europese of Canadees/Amerikaanse namen maar worden ze gefabriceerd in China. Canadian Solar is een voorbeeld van een merk dat bijna al zijn panelen in China produceert, terwijl de naam het idee geeft dat de panelen uit Canada komen.

Hoe staat het met de kwaliteit van in China geproduceerde zonnepanelen?
De zonnepanelen uit China zijn lang niet allemaal van slechte kwaliteit, maar zij zijn niet ontwikkeld voor het weertype dat wij hier hebben. Zij zijn vooral geschikt voor landen waar bijna altijd de zon schijnt, waar dus veel lichtinstraling is. Panelen die ontwikkeld zijn in Noord-Europese fabrieken zijn speciaal gemaakt voor bewolkt weer. Zij geven een veel hoger rendement bij weinig lichtinstraling dan de Chinese panelen.
De Chinese leveranciers geven specifiek aan wat het piek vermogen, gemeten bij 1000 watt per vierkante meter, is. Dit is een lichtinstraling die in ons land bijna niet voorkomt. Een specificatie bij weinig lichtinval wordt door de Chinese producenten niet gegeven, wel door Europese producenten.

Het vermogen in piek watt per paneel zegt dus zeker niet alles over het gemiddeld te behalen rendement in Nederland! Het is dus belangrijk dat men de specificatie weet tussen de verschillende panelen bij bijv. 500 watt per vierkante meter.
Vaak is het zo dat een duurder Europees paneel veel meer vermogen afgeeft bij weinig lichtinval dan een goedkoper Chinees paneel. Zo’n duurder paneel verdient zichzelf daardoor sneller terug dan een Chinees paneel.
Goedkoop is op de langere termijn dan duurkoop.

Door de huidige prijsdruk uit China met Chinese overheidssubsidie worden zonnepanelen uit China voor een lagere prijs aangeboden dan de productiekosten zijn. De verdiensten ( winst marge ) voor de leveranciers zijn hierdoor groter dan die van Europese leveranciers. Helaas worden er ook panelen aangeboden waarbij het maken van grote winsten het einddoel is en niet de beste oplossing in prijs/ kwaliteit op langere termijn.
Deze bedrijven, met een groot winstoogmerk kunnen bij grotere claims niet overleven. Uw garanties zijn dan niets waard. Het gaat er om dat u de investeringen terug verdient met garanties die nagekomen worden. Er moet dus bij oplevering en een aantal jaren gemeten worden aan de gehele installatie.
Ook bij het meten en opleveren worden grote verschillen gezien. Er zijn een tiental meetinstrumenten te koop, van goedkoop en niet bruikbaar voor het doel tot goede meters conform het te bereiken doel. Bij het meten van zonnepanelen is de vraag; Wat en hoe wordt er gemeten en zijn deze metingen juridisch bruikbaar.

Samenvatting: TIPS BIJ KEUZE ZONNEPANELEN
• Koop alleen zonnepanelen die bij lage licht instraling (bewolkt weer) een hoog rendement geven.
• Koop duurzaam geproduceerde zonnepanelen. Wilt u het milieu sparen?. Panelen gemaakt in de EU worden volgens alle geldende milieuregels geproduceerd. Deze regels worden ook door de EU gecontroleerd ( iec 61215, iec 61730 ).
• Koop alleen bij leveranciers die:
- de opbrengst garanderen,
- goede garanties geven; en deze ook verzekerd hebben indien ze zelf hun verplichtingen niet kunnen nakomen,
- een opbrengstgarantie geven en die bij te geringe opbrengst een vooraf afgesproken vergoeding betalen,
- al meerdere jaren zonnepanelen leveren,
- goede referenties kunnen overleggen,
- een totaal kostenplaatje maken: die ook de meterkast aansluiten en de inbedrijfstelling doen. Let op dat de opgegeven prijs de prijs is van alle kosten, vaak worden er posten weggelaten en krijgt u later nog een extra te betalen rekening.

BELANGRIJK: METEN IS WETEN
• Om bovenstaande punten juridisch te kunnen aanvechten, in geval van problemen na installatie of na langere tijd dient u een gekalibreerde meting uit te laten voeren met een meetrapport met de volgende inhoud:
• Getest elektrische veiligheid van totale installatie ( zonnepanelen isolatie, elektrische veiligheid van installatie) conform iec 60364, EN 50110, EN 62305
• Rendement meting met gekalibreerde zonnecel conform EN 60904/ IEC 82/57. Meting uitgevoerd binnen 1 seconden! Instraling kan tijdens meting veranderen, lange meettijden zijn niet toegestaan omdat deze niet nauwkeurig zijn, hoe korter de meettijd hoe beter.
• Herhaal metingen na bijvoorbeeld 3 jaar: meting om kwaliteit op langere termijn te controleren en controle op beloofde terugverdientijd.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseerde een zonnepanelenactie. Zij heeft bij de selectie van de leveranciers rekening gehouden met bovenstaande punten. De keuze is gevallen op de leveranciers Zen en Centrosolar. Deze keuze wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere goede, betrouwbare leveranciers zouden zijn.
Zie voor meer informatie: www.zenrenewables.nl en www.centrosolar.nl28-04-2013
Unieke meting van zonnepanelen
Op donderdag 18 april 2013 heeft in Elshout de eerste meting plaatsgevonden in het kader van de actie: METEN IS WETEN .

Dit gebeurde onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van Centrosolar, installateur Hurkmans , wethouder van Bokhoven als vertegenwoordiger van de gemeente en enkele leden van de Natuur- en Milieuvereniging. De meting vond plaats, bij één van de in het kader van de actie, geplaatste installaties.

Onze vereniging heeft een zonnepanelenactie gevoerd met als doel zoveel mogelijk zonnepanelen van goede en betrouwbare kwaliteit op de daken van Heusden te krijgen. Zonnepanelen zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Daarbij is niet alleen gedacht aan leveranciers van goede panelen, maar ook aan opleveringsmetingen.

De manier waarop er gemeten wordt is waarschijnlijk UNIEK voor heel Nederland.
De fabrikant van meetapparatuur GMC heeft uitgelegd dat een snelle meetmethode , in minder dan 1 seconde, heel belangrijk is voor een betrouwbare gekalibreerde meting. Ook een soort kortsluittest is heel belangrijk om bedradingsproblemen te kunnen vinden.
GMC-Instruments stelt de meetapparatuur gratis beschikbaar voor het doormeten van de panelen die door Zen en Centrosolar, leveranciers van de zonnepanelenactie, geleverd zijn.

Geslaagd!
De fabrikant Centrosolar en de installateur konden na de metingen tevreden zijn met het resultaat, de metingen waren geslaagd.

De koper van de installatie weet nu zeker dat:
-de bedrading van de installatie prima in orde is, de weerstand is nagemeten en goed bevonden ( dus geen brandgevaar door slechte verbindingen )
- dat er een kloppende opbrengst is bij de afgegeven waardes door de fabriek , alles 100% gekalibreerd gemeten met gekalibreerde zonnecel.
- dat de installatie elektrisch veilig is
- dat er een betrouwbare en juiste terug levering tot in de meterkast is, wederom gekalibreerd gemeten.

Een mooie uitslag ! Felicitaties voor de leveranciers en ook voor de kopers. Zij hebben goede waar voor hun geld gekregen.

Kopers van zonnepanelen in het kader van de zonnepanelenactie worden door de leveranciers of door de installateurs benaderd voor het maken van een afspraak voor de meting.

06-03-2013
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) verlengt de actie met betrouwbare zonnepanelen tot en met 30 april 2013.
NMVH heeft besloten haar zonnepanelenactie te verlengen met 3 maanden. Al enkele tientallen Heusdenaren zijn via deze inkoopactie overgestapt op zonne-energie.
De vereniging koos voor de actie voor panelen van Europese makelij, die een iets hogere aanschafprijs hebben, maar gerekend over de hele levensduur van de producten meer opleveren. Op deze zonnepanelen zijn uitvoerige kwaliteitscontroles uitgevoerd.

De NMVH laat haar leveranciers, ZEN en Centrosolar, op drie manieren de kwaliteit garanderen. In de eerste plaats door alleen met gekwalificeerde installateurs te werken. Verder door een oplevermeting te laten uitvoeren met een gekalibreerde meter. Deze oplevermeting omvat de totale installatie. Dus niet alleen de panelen, maar ook kabels, stekkers en omvormers. In de derde plaats door de opbrengst over 25 jaar te laten
garanderen door de leveranciers. Op de site van KIWA blijkt dat de panelen van ZEN en Centrosolar inderdaad zeer goed presteren.

Vorige week bleek dat ondeugdelijke zonne-energie installaties brandgevaar kunnen opleveren. Keuringsinstantie KIWA deed verder nog een uitspraak over inferieure kwaliteit van geleverde zonnepanelen.
Kiwa heeft haar beweringen weer ingetrokken. Zij kon van een deel van de zonnepanelen die ze onderzocht heeft, niet vast stellen of ze echt aan de eisen voldeden. Dat ze ondeugdelijk zouden zijn was een veel te verstrekkende conclusie.

De oorzaken een mindere kwaliteit: leveranciers die op prijs concurreren en onvoldoende oog voor kwaliteit hebben. De NMVH heeft de panelen op kwaliteit geselecteerd. Verder loopt bij zonnepanelen de opbrengst ieder jaar iets terug; bij slechte panelen sneller dan bij goede. Wanneer de panelen van goede kwaliteit zijn, is deze terugloop echter gering en kan de installatie tientallen jaren een hoge minimale opbrengst garanderen.
Het is zeker niet zo dat alle panelen slecht zijn. Wanneer consumenten zich vooraf goed laten informeren over de kwaliteit van het systeem en de kennis van de installateur, kunnen problemen op de lange termijn worden voorkomen. Met de garanties die onze leveranciers bieden, kunnen deelnemers aan de actie hun zonnepanelen in 8 tot 10 jaar terugverdienen. Daarna hebben deelnemers nog minimaal 15 jaar gratis stroom van hun systeem.
Hierdoor is de investering in zonne-energie met een dergelijk kwaliteitssysteem rendabeler dan geld vastzetten op een spaarrekening tegen een lage rente. Bovendien verzekert men zich hiermee van duurzame, milieuvriendelijke stroomvoorziening.
De NMVH verlengt de actie tot en met 30 april 2013. De inmiddels bijna 300 verkochte panelen geven een korting van 1%, onze ambitie is om dit aantal verkochte panelen toch minimaal te verdubbelen. De subsidiepot van 2013 helpt ons hopelijk bij onze ambitie.

30-11-2012
Welke installateurs doen mee aan de zonnepanelenactie
Na de informatieavonden kregen we meerdere vragen over welke installateurs mee zouden doen
met de zonnepanelenactie. Zowel ZEN als CentroSolar hebben dit aan ons doorgegeven.

Via CentroSolar zullen de volgende installateurs ingezet worden:
- Hurkmans (Herpt)
- Kistam Projecten (den Bosch)
Installateur Muskens wordt nog benaderd.


Via ZEN zullen de volgende installateurs ingezet worden:
- Serge’s loodgietersbedrijf BV
- MVH montage (contact Mark van Hulten)
- Roeken Totale Installatie (contact Pascal Roeken)
- Hurkmans (contact Theo Hurkmans)
- Van Delft (contact Arno de Rooij)
- Van de Ven (contact John van de Ven)


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u of contact opnemen met de betreffende leverancier
of de vraag stellen via het mailadres van de Natuur- en Milieuvereniging, (info@natuurenmilieuheusden.nl)

01-11-2012
Nog subsidie beschikbaar voor zonnepanelen in 2012
Dit voorjaar zijn in het Lenteakkoord afspraken gemaakt over nieuwe subsidieregelingen voor zonne-energie. In 2012 kunnen daardoor 30.000 huishouden profiteren van subsidie van maximaal €650. Van deze regeling is massaal gebruik gemaakt.
Momenteel is er over 2012 nog subsidie beschikbaar voor duizenden huishoudens. Heeft u de afgelopen maanden zonnepanelen besteld en nog geen subsidie aangevraagd? Dan kunt u uw aanvraag dit jaar nog indienen bij Agentschap NL.
Op dit moment is nog onduidelijk of de subsidieregeling voor zonne-energie na 2012 blijft bestaan. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Particulieren kunnen subsidie aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL met de digitale versie van een getekende overeenkomst op of na 2 juli 2012. Per adres kan één aanvraag worden ingediend.
Ga voor meer info en de laatste stand van zaken naar agentschap.nl van de overheid.
Ga voor een overzicht van alle subsidiemogelijkheden naar duurzaamthuis.nl.


01-11-2012
Zonne-energie is NIET duur; ook ZONDER subsidie al rendabel
Stroom van zonnepanelen op de eigen woning is nu voordeliger dan stroom van energieleveranciers. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen tien jaar tachtig procent gedaald. De prijs die consumenten voor elektriciteit betalen, stijgt juist.
Bij de meeste systemen voor zonne-energie krijg je 25 jaar garantie. Je betaalt een flinke som geld aan het begin, maar dan heb je wel een kwart eeuw gratis stroom. De gemiddelde stroomprijs in Nederland is ongeveer EUR 0.23 per kWh. Berekeningen voor zonne-energie komen vaak ergens tussen 11 en 20 eurocent per kWh uit.
De preciese prijs per kWh, gemiddeld over de hele levensduur van een systeem, hangt af van veel factoren. Alle waar is naar zijn geld: goedkoop in aanschaf wil niet zeggen dat het ook het beste voor je portemonnee is als je over 25 jaar rekent.
Je wilt graag zonnepanelen, maar je hebt geen zin in ingewikkeld gedoe om subsidie aan te vragen? Blijf lachen, je hebt helemaal geen subsidie nodig voor een rendabele investering. Wil je wel subsidie aanvragen? De bestaande subsidiepot vanuit Den Haag is nog niet leeg. En vanaf 1 januari komt er waarschijnlijk weer nieuw geld beschikbaar. Dan wordt de terugverdientijd nog korter.
De prijs voor zonne-energie is vrijwel altijd lager dan de prijs voor reguliere stroom, ook zonder subsidie. En met de stijgende stroomprijzen zullen zonnepanelen relatief steeds goedkoper worden. Als je wat geld op de bank hebt liggen en de komende decennia een vaste lage energieprijs wilt betalen, lijken zonnepanelen een uitstekende optie.
Installaties voor zonne-energie hebben tegenwoordig 25 jaar garantie. Maar ook als je panelen het ‘slechts’ 20 jaar doen heb je rendement op je investering.
Op 19 november in Drunen en 21 november in Vlijmen zullen informatie-avonden over dit onderwerp zijn. Nadere informatie over locatie en tijd volgen nog. Houd één van deze avonden vrij!
Op www.natuurenmilieuheusden.nl vind je links naar rekentools om een idee te krijgen van de terugverdientijd voor je eigen situatie.
Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen? Of wil je meewerken aan deze actie? Stuur dan een mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl.

Zonnepanelen werken ook als het BEWOLKT is en in de WINTER
Zonnepanelen werken altijd als het licht is – ook bij regen en bewolkt weer, ook in de winter. Ook als er wolken voor de zon zitten, komt er nog genoeg zonlicht op de aarde om een zonnepaneel aan het werk te houden. De opbrengst is het hoogst bij helder, zonnig weer, maar ook een grijze dag in de winter levert stroom op.
Niet alle panelen werken echter even goed bij hoge temperaturen en bij bewolkt weer. Let daarom bij aanschaf niet alleen op het maximale vermogen, maar ook op de prestaties als er minder of geen zon is.15-10-2012
Waarom organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden een zonnepanelen actie?
De vereniging heeft als primaire doelstelling het bevorderen van het natuurbehoud , de natuurontwikkeling en een gezond milieu in de gemeente Heusden.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de vereniging, wij willen mensen bewust laten worden dat de huidige fossiele energiebronnen een keer op raken, dat wij op dit moment ook veel energie verspillen. Concreet hebben wij deze missie omgezet in een zonnepanelenactie. Met als ambitie dat (bijna!) iedere woning en gebouw van de Gemeente Heusden over enige tijd voorzien is van zonnepanelen. Met deze actie wil de vereniging“ontzorgen” en “faciliteren”. Zij ziet enerzijds een grote belangstelling van mensen voor zonnepanelen. Anderzijds is het voor deze mensen lastig door de bomen het bos te zien. De Natuur- en Milieuvereniging wil deze mensen in contact brengen met een beperkt aantal door ons geselecteerde leveranciers en installateurs. De vereniging verdient geen geld aan de bemiddelende rol.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid