Home > Duurzaamheid > Repair Cafe


Repair Cafe

Repair Café Drunen
Het Repair Café vindt één maal in de twee maanden plaats op een woensdagavond.
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen

2020 De eerstvolgende datums zijn:
  • 14 0ktober
  • 09 december


Repair Café Elshout
Elke 2de dinsdagavond van de oneven maanden, van 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: sociëteit d’n Elshof, Th.J. Rijkenstraat 10A, Elshout

2020 De eerstvolgende datums zijn:
  • 14 juli
  • 08 september
  • 10 november
2019 De eerstvolgende datums zijn:
  • 12 november  • Aanvangstijd: 19.00 uur
  • Eindtijdstip: 21.00 uur
  • Locatie : buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen.(U kunt binnenkomen via de zij-ingang aan de Beethovenlaan).

In het Repair Café kunt u terecht met al uw draagbare kapotte spullen: zoals kleding, producten gemaakt van leer, fietsen, elektrische apparaten, kleine houten meubels en speelgoed, elektronica, computers, …..
De vrijwillige, deskundige reparateurs gaan samen met u kijken of uw spullen weer gerepareerd kunnen worden.
Aanwezig zijn: een kleermaakster,een leerbewerker, een houtbewerker, elektriciens, fietsenmakers, pc- en elektronica deskundigen, et cetera.
Gereedschappen en materialen zijn aanwezig. Eventuele nieuwe onderdelen zelf meenemen.
Reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Iedereen is welkom.
23-08-2020
Repair Café
Ook het RepairCafé van augustus zal vanwege Corona nog niet
doorgaan. Dat betekent natuurlijk niet dat je kapotte spullen maar
moet weggooien; je kunt veel zelf doen, ook als je twee
linkerhanden hebt. Op www.youtube.com staan heel veel filmpjes
waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je onderdelen moet
vervangen.
Op www.Ifixit.com vind je een online encyclopedie met 64 duizend
handleidingen. Je kunt er ook onderdelen bestellen. Ook via
www.Fiyo.nl
, www.Fixpart.nl en www.Partsnl.nl kun je
onderdelen vinden.

24-05-2020
Repair Café gaat niet door
Vanwege de corona maatregelen gaat het Repair Café van 10 juni niet door.

08-02-2020
Repair Café Drunen gaat weer open op 12 februari
Een nieuw Repair Café jaar gaat van start. In Drunen kunt u in 2020 zes keer op een woensdagavond terecht op de volgende dagen 12 februari, 8 april, 10 juni, 26 augustus, 14 oktober en 9 december.

Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen van 19.00 tot 21.00 uur Bent u 12 februari verhinderd te komen in Drunen, dan kunt u terecht in Repair Café Elshout, in sociëteit d’n Elshof, op dinsdagavond 10 maart.

04-01-2020
Jaarverslag Repaircafé 2019
Via de linken kunt U het jaarverslag en de spullen die wel/niet gerepareerd konden worden.

01-12-2019
Weggooien? Mooi niet! Repair Café Drunen
In de dure decembermaand kan een Repair Café een uitkomst zijn! De handige vrijwilligers van Repair Café Drunen helpen graag bij de reparatie van uw kapotte spullen. Fietsen, elektronica, kleding, houten speelgoed, etc. etc. Iedereen is van harte welkom. De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Datum: woensdag 11 december, van 19.00 tot 21.00 uur Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen


16-10-2019
Jubileum Repair Café werd druk bezocht.
Tijdens de reparatieavond van 9 oktober bij het Repair Café Drunen werd aandacht besteed aan het landelijk jubileum: het is tien jaar geleden dat in Amsterdam het eerste Repair Café open ging.
Dat werd een groot succes en kreeg veel navolging. Verspreid over de hele wereld zijn er momenteel 1919 Repair Cafés.

In Drunen werd in 2013 ook het initiatief genomen. Dankzij de medewerking van ContourdeTwern en de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden kon men in mei van start gaan.
Sindsdien zijn er 38 bijeenkomsten geweest, waarbij 999 stuks ter reparatie werden aangeboden. Van al die spullen zijn er 594 gerepareerd, over 139 voorwerpen werd een advies uitgebracht of konden gedeeltelijk hersteld worden. En helaas konden 266 – voornamelijk elektrische – apparaten niet gerepareerd worden. Wat gedeeltelijk aan de fabricage ligt: sommige apparaten zijn zodanig gemaakt dat ze niet te openen zijn.

Burgemeester van Hees kwam de Repair Café medewerkers feliciteren en bedanken voor hun inzet. Dankzij hen is de afvalberg in de gemeente kleiner geworden en zijn veel bezoekers tevreden naar huis gegaan.

Het volgende Repair Café Drunen zal plaats vinden op woensdag 11 december. Tevoren kunt u terecht in Elshout op dinsdag 12 november.02-10-2019
Feest bij het Repair Café in Drunen
Het Landelijk Repair Café, de organisatie waar het Repair Café in Drunen deel van uitmaakt, bestaat in oktober 10 jaar. Dit jubileum is reden voor een feestje met verschillende activiteiten zowel op landelijk als lokaal niveau.

Op 9 oktober zal de 39ste editie in Drunen plaatsvinden. Honderden kapotte spullen zijn de afgelopen jaren gerepareerd en zo gered van de afvalberg. Reparatie is niet altijd mogelijk maar de vrijwillige, deskundige reparateurs doen hun uiterste best.

Burgemeester van Hees zal woensdagavond 9 oktober, rond 20.00 uur langskomen om dit jubileum luister bij te zetten en de reparateurs te bedanken voor hun inzet.

Datum : woensdag 9 oktober
Tijd : van 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie : buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen

Iedereen is welkom met zijn of haar draagbare kapotte spullen zoals kleding, elektrische apparaten, fietsen, leren tassen,( houten) speelgoed. Gereedschap is aanwezig, eventuele nieuwe onderdelen graag zelf meenemen.
Koffie en thee met wat lekkers staan klaar.

28-12-2018
Jaarverslag Repair Café
Het Repair Café was ook afgelopen jaar weer een succes zoals U kunt lezen in het jaarverslag en ook kunt U hier zien wat er allemaal gerepareerd is.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid