Home > Duurzaamheid > Energiek Heusden


Energiek Heusden


10-05-2017
Heel Heusden Bespaart definitief van start
De succesvolle pilot "Drunen Noord Bespaart" krijgt een vervolg met “Heel Heusden Bespaart”. Een energiebesparingsproject voor particuliere woningen welke gebouwd zijn voor 1976 in de gehele gemeente Heusden.

In het voorjaar van 2016 hebben Energiek Heusden en de gemeente samen zo’n project uitgevoerd in Drunen Noord. De resultaten waren, in vergelijking met andere projecten in het land, zeer goed: circa 8% van de aangeschreven eigenaren heeft een advies laten uitbrengen en een kleine 4% heeft daadwerkelijk maatregelen genomen.

Inwoners van Heusden, met een woning die gebouwd is tussen 1925 en 1975, kunnen zich inhet nieuwe project aanmelden voor een op maat gesneden advies. Het advies komt tot stand op basis van een persoonlijk gesprek met een gecertificeerd adviseur, gewoon bij u thuis. Alle in aanmerking komende inwoners van Heusden krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging om aan dit project deel te nemen.

Meer info op www.energiekheusden.nl


31-12-2016
Drunen Noord bespaart
Besparingspilot van Energiek Heusden
Vanaf eind februari tot heden is in een samenwerking tussen Energiek Heusden, de
gemeente Heusden en het bedrijf Susteen, met financiële steun van de regio Hart
van Brabant, in de gemeente Heusden een energiebesparingsproject gerealiseerd.
Het project is z
eer succesvol verlopen; zowel kwantitatief als kwalitatief is aan alle
vooraf gestelde doelen voldaan.

Een van de doelen van Energiek Heusden was het aansporen van inwoners om hun energieverbruik te
verminderen, onder andere door het verbeteren van hun woning, het aanbrengen van isolatie,
aanschaffen van een betere verwarmingsketel, zonnepanelen etc.
Energiek Heusden heeft voor de uitvoering gezocht naar een partij die ruime ervaring heeft in
vergelijkbare trajecten en in alle benodigde competenties kan voorzien. Susteen is zo’n partij die
tientallen projecten door het hele land heeft uitgevoerd en over uitstekende referenties bleek te
beschikken.
Op basis van de ervaringen van Susteen zijn voor dit project 1350 woningen gekozen in Drunen-Noord,die gebouwd zijn tussen 1925 en 1976. Voor een bescheiden bedrag van €45,- , inclusief BTW, kon men een energieadvies laten uitbrengen. Dit advies gaf de mogelijkheden voor besparingen aan, inclusief een kosten -/batenberekening per maatregel. Desgewenst werd de kostenberekening
onderbouwd met concrete offertes.
Naar aanleiding van het advies had men verschillende keuzemogelijkheden: de maatregelen laten uitvoeren volgens de offerte, door een onderaannemer van Susteen, laten uitvoeren door een derde of zelf aan de slag te gaan.

De resultaten waren boven verwachting. Zo is met behulp van kengetallen van Milieu Centraal de
energiebesparing en de daarmee gepaard gaande reductie van CO 2 - uitstoot berekend. Er zijn totaal 53 maatregelen genomen met een totale CO2 reductie van 81,690 kg per jaar.
De eindrapportage zal binnenkort door Energiek Heusden worden gepubliceerd op de site.

Ondertussen is Energiek Heusden al weer bezig met de voorbereiding van een vervolg op deze actie, namelijk “Heel Heusden Bespaart”. Zoals de naam al zegt gaat dit project de hele gemeente Heusden betreffen. Energiek Heusden verwacht hier in het voorjaar van 2017 mee te kunnen starten.
(Leo Boeren)

03-08-2016
Energiek Heusden sloot een samenwerkingscontract met de gemeente Heusden
Uit de nieuwsbrief van Energiek Heusden: De gemeente Heusden en energiecoöperatie Energiek Heusden gaan nog intensiever met elkaar samenwerken. Doel ervan is duurzame energie te stimuleren en het energiegebruik in de gemeente Heusden te verminderen.

Uiteraard is ook het bestuur van Energiek Heusden zeer content met de overeenkomst. Energiek Heusden heeft veel deskundigheid in huis, met onder andere mensen die in het verleden in de energiesector of aanverwante branche werkzaam zijn geweest en nu hun kennis en deskundigheid inzetten voor het gebruik van duurzame energie en vermindering van de CO-uitstoot in de gemeente Heusden.19-06-2016
D’Oultremont ontwikkelt energie lespakket
In opdracht van Energiek Heusden heeft de technasium afdeling van het d’Oultremontcollege een lespakket over energie voor OBS Jongleren ontwikkeld. Met dit pakket kunnen leerlingen spelenderwijs meer leren over energie en duurzaamheid.
Het pakket bestaat uit 11 opdrachten van elke ongeveer 10 minuten. Ga voor het hele bericht naar www.energiekheusden.nl.

08-11-2015
Energiek Heusden: 1 jaar verder
We zijn bijna een jaar verder met EnergiekHeusden.
Een korte terugblik leert dat er door de vrijwilligers al veel gedaan is. Een visiedocument, actieve werkgroepen en meerdere activiteiten zijn georganiseerd.

In februari hadden we een energiecafé over collectieve inkoop van zonnepanelen en later in de maand een energiecafé over de energielabels van huizen in combinatie met energie besparen (isoleren).
We hebben ook meerdere avonden binnen de gemeente Heusden georganiseerd met als thema de “switchservice”. Een snelle manier van geld verdienen door jaarlijks van energieleverancier te wisselen. Met deze service een fluitje van een cent. Belangstellenden konden van €250 tot €350 per jaar besparen. Met dat geld kun je leuke dingen doen waarbij ook zeker energiebesparende maatregelen horen.

Recentelijk hebben we een mooi project afgerond met de zonnepanelen op de gymzaal van de Lambertusschool in Haarsteeg. Met behulp van crowdfunding hebben we dit financieel mogelijk weten te maken. Inzet van duurzame energie in samenwerking met onze volgende generatie: een mooie combinatie.

De grote uitdaging voor EnergiekHeusden is om meer naamsbekendheid te krijgen; we moeten meer in de schijnwerpers komen. Niet eenvoudig maar daar gaan we wel voor. Een andere uitdaging is om vooral meer bewoners te betrekken bij initiatieven.

Onze agenda richt zich de komende maanden op een samenwerking tussen het Klimaatstraatfeest en EnergiekHeusden met de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Een ander initiatief is het aanbieden van een keukentafel gesprek gevolgd door een maatwerkadvies. Een concreet advies waarbij bewoners weten wat ze kunnen besparen op hun energierekening, met welke maatregelen en voor welke prijs. Houdt onze site EnergiekHeusden.nl en de andere media goed in de gaten!
Ook als u zich aan wilt melden, voor meer informatie over duurzame energie: www.energiekheusden.nl

Cary Driessen

18-02-2015
Huisje, boompje, energielabeltje?
Sinds 1 januari 2015 is een energielabel voor iedere woning verplicht. De meeste huizenbezitters hebben inmiddels van de overheid een Voorlopig Energielabel gekregen, met korte uitleg over de te nemen stappen voor een definitief label.
De overheid heeft de gegevens voor het Voorlopige Label o.a. uit het Kadaster gehaald, zoals het type huis, de grootte en het bouwjaar. Die gegevens zijn vaak achterhaald en kloppen niet meer. Daarom heet het ook een Voorlopig (indicatief) Energielabel.
Over de stappen die genomen moeten worden naar het verkrijgen van een definitief label bestaat nog veel onduidelijkheid, evenals over de normen waaraan voldaan moet worden.
Vragen over hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken, dubbel glas, isolatietechnieken, hoog-rendement-ketels (Hr-ketels), zonnepanelen, informatie-sites, boeteregeling en nog veel meer komen in het tweede energiecafé van Energiek Heusden aan bod.

U bent van harte welkom op 25 februari, gemeentehuis van Vlijmen, aanvang 20.00 uur.

02-02-2014
Energiek Heusden
ENERGIEK HEUSDEN is een initiatief voor een lokale, duurzame energie coöperatie.
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is één van de mede-initiatiefnemers.

U wordt uitgenodigd om op 12 februari om 19.30 uur naar de Voorste Venne in Drunen te komen voor een voorlichtingsavond .

Meer informatie is vanaf nu te vinden op: www.energiekheusden.nl

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid