Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen


Duurzaamheid algemeen

Ons tuinafval in Biezenmortel11-11-2018
Samenwerking om natuur, landschap en duurzaamheid te versterken 28-03-2018
Afvalweetjes01-10-2017
Wie fietst leeft langer en gezonder 17-09-2017
Jaarverslag Duurzaamheid NMVH 2016 11-09-2017
Wind op land11-09-2017
Deze helden leven zonder afval; en jij?03-09-2017
BMF vreest nieuwe mestfabrieken door provinciale plannen 24-06-2017
Brabantse rundveestapel groeit fors in 2016 24-06-2017
11th Hour (Singapore)18-06-2017
Woonveste zet zich in voor energiebesparing01-04-2017
Composteren op 2-hoog26-02-2017
Rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ 13-02-2017
Voedsel-afval minderen – melk 05-02-2017
Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast08-01-2017
Tips voor een duurzame tuin18-09-2016
Van terugverdientijd naar meer waarde 18-09-2016
Blauwe bessen en E-nummers 10-09-2016
Zes manieren om van mieren af te komen. 04-09-2016
Operatie Steenbreek: van verstening naar vergroening. 28-08-2016
Windhandel26-06-2016
Samobiel zoekt Brabantse dorpen die duurzamer willen rijden19-06-2016
Klimaatconferentie Parijs 201506-03-2016
Heusdense energie01-03-2016
Duurzaamheid in Heusden-Natuur31-12-2015
Schoonmaakwetten29-11-2015
Vee, Bodem en Natuur14-11-2015
Energie en Klimaat Heusden14-11-2015
Vee en Gezondheid08-11-2015
Vee en klimaatverandering31-10-2015
Biologische bollen21-12-2014
Vervang uw nog niet-kapotte koelkast 19-10-2014
Ik krijg het er benauwd van!13-10-2014
Brandbrief aan Natuurmonumenten over opstelling stikstof en PAS02-09-2014
Houtstook en milieu17-08-2014
Vakantie footprint19-07-2014
Energiespaarlening26-04-2014
Compostproject op wijkniveau10-03-2014
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-201420-02-2014
Lokale duurzame energie cooperatie07-01-2014
Ekotellingen: de meeste biologische producten bij Jumbo11-12-2013
Onkruidbestrijding in Heusden moet duurzamer28-09-2013
Schaliegas in Heusden24-09-2013
Effekten van Roundup (glyfosaat) op ons milieu23-03-2013
Reactie van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden op de energievisie van de gemeente Heusden . 05-02-2013
Windturbines15-07-2010
Hoe keuzes te maken in Duurzame en Schone Energie ?01-06-2010
Energiebesparende maatregelen voor zelf doen 30-09-2009

11-11-2018
Ons tuinafval in Biezenmortel
Op vrijdag 12 oktober togen 20 geïnteresseerden naar Biezenmortel, om met eigen ogen te zien hoe hun tuinafval wordt omgezet in compost.

Ook voor deze activiteit was de belangstelling weer heel groot. Het maximum aantal wat kon deelnemen was 20. Hierdoor hebben we helaas een grote groep mensen weer teleur moesten stellen. Deze mensen op de wachtlijst kunnen een volgende keer mee.
Na de vriendelijke ontvangst met koffie, thee, fris en koek kregen we uitleg over het bedrijf en het proces.

Het familiebedrijf Van Iersel in Biezenmortel verwerkt tuinafval, en maakt daar compost van. Het bedrijf groeit snel en heeft inmiddels vier vestigingen in Nederland, allemaal in Brabant.

In Nederland komt jaarlijks 2.000.000 ton tuinafval beschikbaar. Ongeveer 10% daarvan komt bij Van Iersel terecht. Hiervan gaat dan weer 80.000 ton (4% van alle tuinafval in NL) via het 7 hectare grote bedrijfsterrein in Biezenmortel. Van deze hoeveelheid blijft 50.000 ton compost producten over.

Het verschil van 30.000 ton gaat in de vorm van CO2 en H2O verloren. De CO2 gaat echt de lucht in. Het water wordt voor zover mogelijk opgevangen (vloeistofdichte vloeren) en wordt gebruikt om droge producten te bevochtigen, zodat de juiste omstandigheden voor een goede compostering worden verkregen.

De belangrijkste soorten ingangsmateriaal zijn:
1.Snoeihout
2.(Berm)gras
3.Slootmaaisel
4.Bladafval
5.Plantsoenafval

De verschillende producten komen niet jaarrond binnen. Wat binnenkomt wordt opgeslagen (ingekuild) en kan zo het jaar door gebruikt worden. Afhankelijk van de gewenste soort/kwaliteit compost, worden de ingangsmaterialen in verschillende verhoudingen met elkaar gemengd. Voor het mengen wordt het eerst nog verkleind.
De eerste fase van het composteren duurt 2-3 weken. In deze periode wordt het materiaal ongeveer 10x omgezet met enorme machines die het buitenste materiaal naar binnen brengen en vice versa. Zo ondergaat alle materiaal zeker de temperatuur van 60-65oC in de kern van de ril (langwerpige hoop van een paar meter hoog).
Hierna vind nog een narijping van 8-10 weken plaats. De temperatuur wordt in deze fase op niveau gehouden door meer of minder te beluchten.
Tijdens en na het composteren worden ongerechtigheden verwijderd: metaal met magneten, plastic met wind. In de ingangsmaterialen van Van Iersel zit veel minder ongerechtigheden dan in gft-afval uit de kliko. Daarom kan het kunnen ze een zeer zuivere compost leveren.
De uitgaande 50.000 ton compost gaat voor 40% als potgrond naar de particuliere sector. Verder zijn boomkwekers, kastelers, akkerbouw en tuinbouw ook belangrijke afzetkanalen.
Compost het heeft een sterk bodem verbeterende werking: in zandgrond zorgt het voor 6.8 mm waterbufferend vermogen per 1% ingebracht Organische stof. In kleigrond is dat 9.3mm per procent O.S. Daarnaast zorgt organische stof voor CO2-opslag, en voor een grond die veel gemakkelijker te bewerken is voor de boer.

Ga voor meer informatie over het bedrijf naar www.van-iersel.eu

Samenwerking om natuur, landschap en duurzaamheid te versterken
Natuurmonumenten, de Brabantse Milieufederatie en de Efteling gaan nauw samenwerken om de duurzaamheid en leefbaarheid in het gebied tussen Kaatsheuvel, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Tilburg te versterken. Marc van den Tweel (algemeen directeur Natuurmonumenten), Selçuk Akinci (directeur Brabantse Milieufederatie) en Fons Jurgens (Voorzitter Raad van Bestuur de Efteling) gaven symbolisch het startsein voor de samenwerking door gezamenlijk een eik te planten op de plaats waar in de toekomst een natuurbrug wordt gerealiseerd.

Oog voor de omgeving
De Efteling wil haar positie bij de top van Europese attractieparken behouden door haar park en de verblijfsmogelijkheden uit te breiden. Samen met de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten is gekeken naar manieren om deze groei op een zo natuurlijke en duurzaam mogelijke manier aan te sluiten op ontwikkelingen in de omgeving.

Natuur en landschapskwaliteit verbeteren
De organisaties willen samen zorgen voor een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in het gebied tussen Kaatsheuvel, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Tilburg. Natuurmonumenten zal een aantal gronden in het zuiden van natuurgebied het Loonsche Land aankopen. Deze gronden zijn sinds de jaren ’50 eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling. Door de overdracht van de gronden wordt de rust en de natuur(functie) in het gebied voor de lange termijn verzekerd. Het gebied blijft toegankelijk.

Natuurbrug over de N261
Ter hoogte van de gemeentegrens tussen Tilburg en Loon op Zand wordt een natuurbrug (recroduct) over de N261 aangelegd, die de natuurgebieden aan weerszijden van de weg met elkaar verbindt. Het recroduct wordt een natuurbrug voor dieren als boomkikkers, padden, salamanders en mogelijk ook grotere zoogdieren gecombineerd met een brug waar fietsers en wandelaars de N261 kunnen oversteken. De natuurbrug is een onderdeel van de natuurcompensatie die nodig is voor de uitbreiding van de Efteling. De Efteling neemt daarom het voortouw in de aanleg van de brug en zoekt daarbij samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand.

Voorloper op het gebied van duurzaamheid
De Efteling spreekt uit tot de top-5 behoren te willen behoren van Europese attractieparken, ook op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de Efteling klimaatneutraal zijn voor emissies die vrijkomen bij activiteiten van de Efteling zelf of bij het opwekken van ingekochte energie. Samen met de Brabantse Milieufederatie worden komende maanden doelen geformuleerd op het gebied van energie, footprint, voedsel en mobiliteit.

01-10-2017
Afvalweetjes
Waarom mag een ovenschaal of theeglas niet in de glasbak?
Hittebestendig glas smelt niet bij de temperatuur in deze ovens.
Hittebestendig glas moet bij het restafval of kan naar de milieustraat worden gebracht

Wit, bruin en groen glas: wel of niet scheiden?
Als het kan: wel scheiden. Wit glas is schaarser dan bont glas.
Van wit glas kun je wel bont glas maken, maar van bont glas geen wit glas.
Er is een tekort aan wit glas en soms een overschot aan bont glas.

En spiegels, medicijnpotjes en servies?
Spiegels en het meeste vlakglas (ramen in kozijnen en deuren) zijn bewerkt om het re- flecterend of sterker te maken.
Het verstoort de productie van nieuw verpakkingsglas.
Dat geldt ook voor bloemenvazen en drinkglazen. Cosmeticaflesjes en medicijnpotjes mogen wel in de glasbak.
Maar let op, niet als er chemisch afval in heeft gezeten.

17-09-2017
Wie fietst leeft langer en gezonder
Fietsen is gezond, dat weten we natuurlijk al een tijd. Maar uit recent onderzoek blijkt pas goed hoe groot het effect van fietsen is op je welbevinden. Dat leidt zelfs tot een langer leven: elke minuut dat je fietst leef je langer, zou je kunnen zeggen.

Ga voor het hele bericht met veel informatie over de relatie tussen fietsen en gezondheid naar duurzaamnieuws.nl.

11-09-2017
Jaarverslag Duurzaamheid NMVH 2016
NMVH werkgroep duurzaamheid bestaat uit duurzaamheid, Repair Café en samentuinen. Met samentuinen proberen we het “samen tuinieren” met lokale bewoners te stimuleren. De werkgroep initieert het kiezen van een geschikte locatie, zet de benodigde 1e stappen samen met lokale bewoners, draagt zorg voor de eerste benodigdheden en draagt dan het initiatief over aan de lokale bewoners.

Met het Repair Café geven we oude apparaten/materialen weer een 2e of 3e leven. We stimuleren het repareren en hergebruik in plaats van het weggooien. We zijn hiermee in 2013 gestart en zijn in Drunen inmiddels bekend met goed bezochte avonden (zie ook elders in deze Natuurlijk).

Vanuit duurzaamheid is er een mooie samenwerking tussen de NMVH en EnergiekHeusden. Deze energiecoöperatie is begonnen jaren geleden begonnen met energiecafé‘s over collectieve inkoop van zonnepanelen, energielabels en de switchservices. Enige tijd geleden is de strategie verandert naar meer “thematisch”. Een paar van deze thema’s zijn reductie, energielabel, productie, zon op Heusden crowdfunding, educatie en sport. Concreet hebben we met behulp van crowdfunding zonnepanelen gelegd op de gymzaal van de Lambertusschool in Haarsteeg.

Daarna hebben we samen met Susteen het project “Drunen Noord bespaart” volbracht. Na een professioneel advies zijn er woningen verduurzaamd. Door het succes in Drunen Noord gaan we in 2017 dit project over de hele gemeente Heusden uitvoeren. Ook bij dit project werken we steeds nauwer samen met de Gemeente.

Een ander project is zon op andermans daken. Ook indien je eigen woning niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen stelt Energiek Heusden je in staat om van de voordelen van zonne-energie te profiteren. De panelen worden op grote daken in de gemeente gelegd en zo kun je meeprofiteren van het rendement.

Er is en blijft nog veel te doen om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren, maar we maken mooie stappen in de goede richting. Wilt u zich aanmelden, maar ook bij vragen en informatie over duurzame energie: energiekheusden.nl, of tel. 06 53641878.
Samen maken we energie duurzaam en betaalbaar.


Met groene groet,
(Cary Driessen, coördinator Duurzaamheid)

11-09-2017
Wind op land
In Nederland komen steeds meer windmolens te staan. Elke provincie heeft een eigen doelstelling die in het SEREnergieakkoord is afgesproken. Maar die doelstelling wordt niet overal gehaald. Natuur- en Milieuorganisaties betreuren dit, maar zien wel kansen.

Lees verder op de site van de BMF.

03-09-2017
Deze helden leven zonder afval; en jij?
In Nederland produceren we per persoon zo’n anderhalve kilo afval per dag. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander per jaar wel 500 kilo huishoudelijk afval per jaar produceert! De helft van al dat afval leveren we gescheiden in zodat het hergebruikt kan worden, maar de andere helft kan een grote schade aan het milieu toebrengen.

Gelukkig zijn er een hoop wereldverbeteraars die laten zien dat het heel anders kan. Op deze blogs kun je hun inspirerende verhalen en tips vinden om te leven zonder afval.

24-06-2017
BMF vreest nieuwe mestfabrieken door provinciale plannen
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is bezorgd over het voornemen van de provincie om geen beperkingen meer op te leggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant mag worden bewerkt. Dat zet de deur open voor groei van het aantal mestbewerkingslocaties en import van mest.

Aan de locaties waar mestbewerking mogelijk wordt gemaakt, worden door de provincie onvoldoende voorwaarden gesteld. Verontrustend is verder dat de begrenzing van het bouwblok van veehouderijen op 1,5 hectare wordt losgelaten. Positief aan de voorstellen is dat de veestapel in Midden- en Oost-Brabant wordt begrensd.

Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl

In onze gemeente staan tot nu toe geen ‘mestfabrieken’. Laten we dat zo houden. Wil je weten waar ze wel al staan ga dan naar brabantsemilieufederatie.nl/nieuws.


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid