Home > Duurzaamheid > Duurzaamheid algemeen


Duurzaamheid algemeen

Afvalweetjes01-10-2017
Wie fietst leeft langer en gezonder 17-09-2017
Jaarverslag Duurzaamheid NMVH 2016 11-09-2017
Wind op land11-09-2017
Deze helden leven zonder afval; en jij?03-09-2017
BMF vreest nieuwe mestfabrieken door provinciale plannen 24-06-2017
Brabantse rundveestapel groeit fors in 2016 24-06-2017
11th Hour (Singapore)18-06-2017
Woonveste zet zich in voor energiebesparing01-04-2017
Composteren op 2-hoog26-02-2017
Rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ 13-02-2017
Voedsel-afval minderen – melk 05-02-2017
Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast08-01-2017
Tips voor een duurzame tuin18-09-2016
Van terugverdientijd naar meer waarde 18-09-2016
Blauwe bessen en E-nummers 10-09-2016
Zes manieren om van mieren af te komen. 04-09-2016
Operatie Steenbreek: van verstening naar vergroening. 28-08-2016
Windhandel26-06-2016
Samobiel zoekt Brabantse dorpen die duurzamer willen rijden19-06-2016
Klimaatconferentie Parijs 201506-03-2016
Heusdense energie01-03-2016
Duurzaamheid in Heusden-Natuur31-12-2015
Schoonmaakwetten29-11-2015
Vee, Bodem en Natuur14-11-2015
Energie en Klimaat Heusden14-11-2015
Vee en Gezondheid08-11-2015
Vee en klimaatverandering31-10-2015
Biologische bollen21-12-2014
Vervang uw nog niet-kapotte koelkast 19-10-2014
Ik krijg het er benauwd van!13-10-2014
Brandbrief aan Natuurmonumenten over opstelling stikstof en PAS02-09-2014
Houtstook en milieu17-08-2014
Vakantie footprint19-07-2014
Energiespaarlening26-04-2014
Compostproject op wijkniveau10-03-2014
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-201420-02-2014
Lokale duurzame energie cooperatie07-01-2014
Ekotellingen: de meeste biologische producten bij Jumbo11-12-2013
Onkruidbestrijding in Heusden moet duurzamer28-09-2013
Schaliegas in Heusden24-09-2013
Effekten van Roundup (glyfosaat) op ons milieu23-03-2013
Reactie van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden op de energievisie van de gemeente Heusden . 05-02-2013
Windturbines15-07-2010
Hoe keuzes te maken in Duurzame en Schone Energie ?01-06-2010
Energiebesparende maatregelen voor zelf doen 30-09-2009

01-10-2017
Afvalweetjes
Waarom mag een ovenschaal of theeglas niet in de glasbak?
Hittebestendig glas smelt niet bij de temperatuur in deze ovens.
Hittebestendig glas moet bij het restafval of kan naar de milieustraat worden gebracht

Wit, bruin en groen glas: wel of niet scheiden?
Als het kan: wel scheiden. Wit glas is schaarser dan bont glas.
Van wit glas kun je wel bont glas maken, maar van bont glas geen wit glas.
Er is een tekort aan wit glas en soms een overschot aan bont glas.

En spiegels, medicijnpotjes en servies?
Spiegels en het meeste vlakglas (ramen in kozijnen en deuren) zijn bewerkt om het re- flecterend of sterker te maken.
Het verstoort de productie van nieuw verpakkingsglas.
Dat geldt ook voor bloemenvazen en drinkglazen. Cosmeticaflesjes en medicijnpotjes mogen wel in de glasbak.
Maar let op, niet als er chemisch afval in heeft gezeten.

17-09-2017
Wie fietst leeft langer en gezonder
Fietsen is gezond, dat weten we natuurlijk al een tijd. Maar uit recent onderzoek blijkt pas goed hoe groot het effect van fietsen is op je welbevinden. Dat leidt zelfs tot een langer leven: elke minuut dat je fietst leef je langer, zou je kunnen zeggen.

Ga voor het hele bericht met veel informatie over de relatie tussen fietsen en gezondheid naar duurzaamnieuws.nl.

11-09-2017
Jaarverslag Duurzaamheid NMVH 2016
NMVH werkgroep duurzaamheid bestaat uit duurzaamheid, Repair Café en samentuinen. Met samentuinen proberen we het “samen tuinieren” met lokale bewoners te stimuleren. De werkgroep initieert het kiezen van een geschikte locatie, zet de benodigde 1e stappen samen met lokale bewoners, draagt zorg voor de eerste benodigdheden en draagt dan het initiatief over aan de lokale bewoners.

Met het Repair Café geven we oude apparaten/materialen weer een 2e of 3e leven. We stimuleren het repareren en hergebruik in plaats van het weggooien. We zijn hiermee in 2013 gestart en zijn in Drunen inmiddels bekend met goed bezochte avonden (zie ook elders in deze Natuurlijk).

Vanuit duurzaamheid is er een mooie samenwerking tussen de NMVH en EnergiekHeusden. Deze energiecoöperatie is begonnen jaren geleden begonnen met energiecafé‘s over collectieve inkoop van zonnepanelen, energielabels en de switchservices. Enige tijd geleden is de strategie verandert naar meer “thematisch”. Een paar van deze thema’s zijn reductie, energielabel, productie, zon op Heusden crowdfunding, educatie en sport. Concreet hebben we met behulp van crowdfunding zonnepanelen gelegd op de gymzaal van de Lambertusschool in Haarsteeg.

Daarna hebben we samen met Susteen het project “Drunen Noord bespaart” volbracht. Na een professioneel advies zijn er woningen verduurzaamd. Door het succes in Drunen Noord gaan we in 2017 dit project over de hele gemeente Heusden uitvoeren. Ook bij dit project werken we steeds nauwer samen met de Gemeente.

Een ander project is zon op andermans daken. Ook indien je eigen woning niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen stelt Energiek Heusden je in staat om van de voordelen van zonne-energie te profiteren. De panelen worden op grote daken in de gemeente gelegd en zo kun je meeprofiteren van het rendement.

Er is en blijft nog veel te doen om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren, maar we maken mooie stappen in de goede richting. Wilt u zich aanmelden, maar ook bij vragen en informatie over duurzame energie: energiekheusden.nl, of tel. 06 53641878.
Samen maken we energie duurzaam en betaalbaar.


Met groene groet,
(Cary Driessen, coördinator Duurzaamheid)

11-09-2017
Wind op land
In Nederland komen steeds meer windmolens te staan. Elke provincie heeft een eigen doelstelling die in het SEREnergieakkoord is afgesproken. Maar die doelstelling wordt niet overal gehaald. Natuur- en Milieuorganisaties betreuren dit, maar zien wel kansen.

Lees verder op de site van de BMF.

03-09-2017
Deze helden leven zonder afval; en jij?
In Nederland produceren we per persoon zo’n anderhalve kilo afval per dag. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander per jaar wel 500 kilo huishoudelijk afval per jaar produceert! De helft van al dat afval leveren we gescheiden in zodat het hergebruikt kan worden, maar de andere helft kan een grote schade aan het milieu toebrengen.

Gelukkig zijn er een hoop wereldverbeteraars die laten zien dat het heel anders kan. Op deze blogs kun je hun inspirerende verhalen en tips vinden om te leven zonder afval.

24-06-2017
BMF vreest nieuwe mestfabrieken door provinciale plannen
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is bezorgd over het voornemen van de provincie om geen beperkingen meer op te leggen aan de hoeveelheid mest die in Brabant mag worden bewerkt. Dat zet de deur open voor groei van het aantal mestbewerkingslocaties en import van mest.

Aan de locaties waar mestbewerking mogelijk wordt gemaakt, worden door de provincie onvoldoende voorwaarden gesteld. Verontrustend is verder dat de begrenzing van het bouwblok van veehouderijen op 1,5 hectare wordt losgelaten. Positief aan de voorstellen is dat de veestapel in Midden- en Oost-Brabant wordt begrensd.

Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl

In onze gemeente staan tot nu toe geen ‘mestfabrieken’. Laten we dat zo houden. Wil je weten waar ze wel al staan ga dan naar brabantsemilieufederatie.nl/nieuws.


24-06-2017
Brabantse rundveestapel groeit fors in 2016
In 2016 is de Brabantse rundveestapel fors gegroeid. Er kwamen meer dan 21.000 koeien bij, een stijging van ruim 3,1 procent. Daarmee is het de grootste toename in de periode 2000-2016. Ook het aantal geiten groeide met 3,4 procent fors. Na een aanzienlijke groei in 2015, bleef het aantal varkens in 2016 stabiel. Het aantal kippen kromp zelfs tot rond het niveau van 2014. Lees verder


18-06-2017
11th Hour (Singapore)
11th Hour is het initiatief van Singaporese eetstaleigenaar Tan Jun Yuan. Om voedselverspilling te voorkomen ontwikkelde hij een app. Lees verder OS: https://goo.gl/bnc5tq Android: https://goo.gl/Ah3VXV

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid