Home > Over ons > Venne-Oost


Venne-Oost


01-03-2020
Vogels tellen in Venne-Oost
Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij relatief eenvoudige tellingen in dorpen en steden weten we hoe het met stadsvogels gaat. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, vertelt op dinsdagavond 10 maart meer over de resultaten en hoe je mee kunt doen.

Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Plantsoenen verdwijnen, nieuwe woonwijken verschijnen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels, zoals de Huismus, Gierzwaluw en Merel. MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. Als je de stadsvogels op zicht en geluid kunt herkennen, kun je meedoen.

Doe mee
Op de avond bespreken we de verschillende vogelsoorten die geteld worden: hun gedrag, geluid en typische kenmerken. Ook leggen we de methode precies uit en de resultaten tot nu toe. In en rond Breda zijn nog niet veel mensen die vogels in de stad of omgeving tellen. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in de gemeente Heusden. Er is ook uitleg over het invoeren van de telgegevens in Avimap en over de online MUS-cursus.

Waar en wanneer?
De MUS-avond is op dinsdagavond 10 maart van 20.00-22.00 uur in Buurthuis De Stulp, Admiraalsweg 100, 5151 MR Drunen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en thee staan klaar.

Aanmelden voor de avond kan via info@natuurenmilieuheusden.nl.

Foto: Gierzwaluw - Harvey van Diek - Sovon.

22-02-2020
Dorpsnatuur in Heusden – vleermuizen in Venne-Oost en Landgoed Steenenburg
In Nederland komen 17 soorten vleermuizen voor. Veel ervan leven in de buurt van mensen. Ze kunnen op verschillende manieren gebruik maken van huis en tuin: om te eten, paren, jongen krijgen of overwinteren. Overdag slapen vleermuizen hangend op hun kop of weggekropen op plekken waar ze moeilijk te bereiken zijn voor hun vijanden. Ze zitten op warme, droge plekken in huis of in een boomholte. Vleermuizen verhuizen regelmatig. Elke avond in de schemering worden ze wakker en vliegen ze uit op zoek naar voedsel.

In januari heeft een aantal leden van de vleermuizen werkgroep Brabant een bezoek gebracht aan een aantal overwinteringsplaatsen voor de vleermuizen. De algemene indruk was dat het niet goed gaat met de vleermuizen op de onderzochte plaatsen. In kelders onder een kerk vonden ze dit jaar maar een watervleermuis. De oorzaak hier moet gezocht worden in het veranderen van de luchtstromen. Om de kerkvloer droger te houden heeft men de gehele kelder rond in de wanden ontluchtingsgaten geboord. De ruimtes waren nog wel vochtig genoeg maar er is meer luchtcirculatie en daar houdt de watervleermuis niet van.

Bezoek aan een gerestaureerd oud fort, in het verleden nog onderdeel van de Hollandse waterlinie, leerde dat de hele ruimte nu hetzelfde klimaat had. Vroeger waren er gradiënten in de ruimte, waardoor er verschillende soorten zaten. Na de restauratie had de hele ruimte een en hetzelfde klimaat. Iedere soort wil als het mogelijk is zijn eigen temperatuur en vochtigheid. Na restauratie zie je bijna altijd dat de populatie het moeilijk krijgt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wat ook opvallend is dat de vleermuizen dit jaar niet verstopt zitten in allerlei spleten en gaten, ze hangen bijna overal gewoon aan het plafond en de muur hieruit blijkt dat ze nog geregeld op jacht gaan en niet echt in winterslaap zijn. Het is nog steeds geen winter daarom gaan ze nog geregeld op jacht.

Op het landgoed Steenenburg kwamen in 2009 nog zeven soorten vleermuizen voor. Nu zijn dat er nog maar vier: de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en de laatvlieger. Verdwenen zijn de watervleermuis, franjestaart en de Gewone grootoorvleermuis. De achteruitgang is te wijten aan een aantal factoren: meer verstoring na aanleg van het Ei van Drunen, meer verlichting, meer algengroei op de vijvers, en het verwijderen van verschillende kraamkamerbomen op het Landgoed.

Komende zomer gaan we voor de leden van onze vereniging wandelingen organiseren in de wijk Venne Oost. In de vroege avond gaan we dan kijken en luisteren hoeveel vleermuizen er rond vliegen in deze wijk. We maken gebruik van bat-detectors; deze apparaatjes maken de geluiden die de vleermuizen voortbrengen hoorbaar voor mensen. Elke vleermuissoort brengt z’n eigen geluid voort. Zo kunnen we de vleermuis goed lokaliseren, en bepalen welke soort het is.

We zullen met wat geluk versteld staan wat we horen en zien.

Ga voor meer informatie en tips over een vleermuisvriendelijke tuin naar www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen of vleermuizeninbrabant.nl.

Heb je interesse in vleermuizen in onze gemeente en/of wil je meehelpen met het project ‘Dorspnatuur in Heusden’, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

22-02-2020
Stadsvogels tellen in de gemeente Heusden
Vogels tellen kun je met je ogen en met je oren. Hoe dat gaat vertelt
Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, op dinsdagavond 10 maart. Hij vertelt over de resultaten en hoe je mee kunt doen. De avond is onderdeel van het project Dorpstnatuur in Heusden van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. Aanvang is om 20.00 uur in Buurthuis De Stulp, Admiraalsweg 100, 5151 MR Drunen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De koffie en thee staan klaar.
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij relatief eenvoudige tellingen in dorpen en steden weten we hoe het met stadsvogels gaat. Geen leefgebied van vogels is zo veranderlijk als het stedelijke gebied. Plantsoenen verdwijnen, nieuwe woonwijken verschijnen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Sinds 2007 voert Sovon, MUS-tellingen uit. Het doel is om meer informatie te verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemenere stadsvogels, zoals de Huismus, Gierzwaluw en Merel. MUS is door zijn opzet een eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te tellen. Een telling kost maximaal twee uur. Als je de stadsvogels op zicht en geluid kunt herkennen, kun je meedoen.

Doe mee
Op de avond bespreken we de verschillende vogelsoorten die geteld worden: hun gedrag, geluid en typische kenmerken. Ook leggen we de methode precies uit en de resultaten tot nu toe. In en rond Breda zijn nog niet veel mensen die vogels in de stad of omgeving tellen. Met deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te tellen in de gemeente Heusden. Er is ook uitleg over het invoeren van de telgegevens in Avimap en over de online MUS-cursus.


Foto: MUS-teller tijdens telling – Peter Elkelder

14-02-2020
Dorpsnatuur in Heusden – Stand van de tuinvogels in Venne-Oost
Eind januari was er weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Ook in de wijk Venne-Oost in Drunen. In het gebied tussen Grotestraat – Duinweg – Hoge Schijf – Torenstraat is door 34 bewoners een half uur het aantal vogels in hun tuin geteld. De vogel die het meest voorkwam was de huismus; die werd 129 keer geteld. De koolmees werd op de meeste locaties geteld: in 26 van de 34 tuinen.

Ook landelijk was de huismus de meest getelde vogel met 290.040. Koolmees (220.431), pimpelmees (144.858) en kauw (101.556) werden ook meer dan 100.000 keer geteld.
De toptien in Venne-Oost: huismus (129 keer geteld), koolmees (53), merel (53), houtduif (40), Turkse tortel (38), ekster (37), roodborst (22), vink (20), kauw (18), pimpelmees (18).
Landelijk waren de nummers een en twee ook huismus en koolmees. Ook de volgende acht in Venne-Oost zaten in de landelijke toptien, hoewel in een wat andere volgorde.

Opvallend in Venne-Oost was dat de huismus vooral ten noorden van de Beethovenlaan werd geteld. De merel werd op 25 locaties geteld; het lijkt erop dat deze soort zich goed hersteld heeft van het Usutu-virus, waar de soort sinds 2016 onder lijdt.
De winterkoning en de spreeuw werden respectievelijk in slechts twee en een tuin gezien. Dat is weinig voor een vogel die vrij algemeen voorkomt.

Ga voor het hele bericht over Venne-Oost naar natuurenmilieuheusden.nl.
De cijfers voor heel Nederland of voor jouw eigen dorp of wijk kun je vinden op tuinvogeltelling.nl (plaatsnaam invullen bij ‘Zoeken’ in de blauwe balk.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richt de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Om mee te beginnen richten we ons op de wijk Venne-Oost in Drunen.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners van Venne-Oost mee gaan doen.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl; en dat kan ook als je niet in Venne-Oost woont.

09-02-2020
Dorpsnatuur in Heusden – voedseltips vogels
Als je veel vogels in je tuin hebt, zit het goed met de biodiversiteit. Die vogels hebben dan voldoende eten, bijvoorbeeld insecten en zaden. Ze hebben mogelijkheid tot voortplanten, nestgelegenheid. En ze hebben gelegenheid om te schuilen bij gevaar, bijvoorbeeld in dichte heggen en struiken. Dit zijn de drie V’s die vogels nodig hebben: voedsel, voortplanting en veiligheid.

Dit stuk gaat vooral in op voedsel. Idealiter is er in elk seizoen voedsel voor vogels voorhanden.
In het voorjaar zijn zuurbes en klimop besdragend.
En in de zomer dragen lijsterbes, meidoorn en zoete kers hun vruchten. Spreeuwen komen erop af.
Planten die in het najaar rijpe vruchten dragen zijn vlier, kardinaalsmuts en rode kornoelje; maar ook appel en druif zijn aantrekkelijk; vooral merels en zanglijsters zijn hier dol op.

Er zijn ook planten die tot in de winter vrucht dragen. Dat zijn soorten als Gelderse roos, vuurdoorn en gewone liguster en dwergmispel. Wintergasten als kramsvogel en koperwiek houden ervan.

Om tot vrucht te komen moeten bloemen bestoven worden, vaak door insecten. Plant dus niet alleen de bovengenoemde soorten aan, maar ook bloemen. Het liefst inheemse vaste planten, en zorg er voor dat je het hele jaar bloeiende planten in de tuin hebt. Veel soorten bloeien in voorjaar en zomer. Maar er zijn ook diverse soorten die in herfst, winter en vroege voorjaar bloeien. In de herfst zijn dat bijvoorbeeld herfstaster en hemelsleutel; in de winter gaat het om winterheide en klimop, en in het vroege voorjaar om voorjaarshelmbloem en pinksterbloem.
De insecten die van deze planten leven, bestuiven niet alleen de vruchtbomen. Ze zijn ook voedsel voor insecten etende vogels als roodborst.

Op https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting vind je nog veel meer geschikte planten en andere tuintips voor vogels.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Om mee te beginnen richten we ons op de wijk Venne-Oost in Drunen.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners van Venne-Oost mee gaan doen.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl; en dat kan ook als je niet in Venne-Oost woont.

28-01-2020
Heusden moet groener – te beginnen in Venne-Oost
Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel planten en dieren aanwezig. En omdat de bebouwing een steeds grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds belangrijker.

Samen met de gemeente gaan we proberen de biodiversiteit in de bebouwde kommen van Heusden te verhogen; te beginnen in Venne-Oost. De gemeente gaat dat doen door in de openbare ruimte de beplanting aan te passen en het groenonderhoud te extensiveren.
Samen met de gemeente willen in het voorjaar plantmateriaal en nestkasten met korting ter beschikking stellen aan de bewoners in Venne-Oost (gesponsord door de gemeente).

We willen graag weten of de actie ook echt helpt. Om daar achter te komen, kun jij ook meehelpen. Om te beginnen met door te geven wat er zoal in jouw tuin voorkomt. Daarbij we vooral geïnteresseerd in een aantal doelsoorten: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje, citroenvlinder.
Maar het is natuurlijk ook interessant om te weten wat er verder nog in jouw tuin zit. Niet alleen dieren, maar ook planten.

Op waarneming.nl hebben we Venne-Oost als gebied aangemaakt op waarneming.nl/locations. Na aanmelden, kun je via de tab ‘Waarnemingen’ jouw eigen waarnemingen invoeren.

We zouden het op prijs stellen als je regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand, jouw waarnemingen doorgeeft. Zie je iets speciaals, laat het dan ook weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. Dan kunnen we het meenemen in Digituurlijk, onze digitale maandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je daar (gratis op abonneren via http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/aanmelden_nieuwsbrief.php.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk bewoners van Venne-Oost enthousiast te krijgen.
De komende maanden gaan we de plannen verder uitwerken.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

04-01-2020
Dorpsnatuur in Heusden – waarom is dat leuk (en van belang)?
Vroeger kwamen alle soorten overal voor. Nou ja, daar waar de omstandigheden zodanig waren dat ze zich er goed bij voelden. In het begin was de mens een rond trekkende jager-verzamelaar; niet veel anders als de overige dieren. Pas toen de mens landbouw uitvond en op een plaats bleef, veranderde alles.

In dorpen en op akkers is er minder ruimte voor de natuur. Grote oppervlaktes land werden geploegd en beplant met maar één soort. De mens ging dicht op elkaar wonen in hutten en later huizen.
Voor dieren en planten waren dat nieuwe omstandigheden. Het duurde even, maar planten en dieren gingen zich op een gegeven moment toch vestigen in de dorpen, en later in steden.

Van de wereldbevolking woont nu al 55% in stedelijk gebied, en dat zal nog meer worden. Steeds meer land wordt door de mens in gebruik genomen. Wegen en spoorrails verbinden woongebieden met elkaar. Industrieterreinen worden steeds groter. Leefgebieden voor plant en dier worden steeds kleiner, en zijn onvoldoende met elkaar verbonden. En door milieuvervuiling, klimaatverandering en invasieve exoten wordt het nog moeilijker.

De hoeveelheid natuur op aarde neemt snel af. Zo snel dat de landen in de Verenigde Naties hebben afgesproken om minimaal 17% van het landsoppervlak natuur te laten zijn. Nederland heeft dat verdrag ook getekend. Op dit moment zitten we nog maar op 13% natuur in Nederland! En dan rekenen we alle wateren ook nog mee. Als we alleen naar het land kijken, is maar 8% van het oppervlak nog natuur. Inmiddels is al 15% ‘rode ruimte’: infrastructuur, woonterrein, bouwterrein en industrieterreinen.

In die ‘rode ruimte’ is het warmer dan in de gebieden er omheen. Verder is veel versteende oppervlak, is de waterhuishouding anders, en is de lucht-, geluid- en lichtvervuiling groter. Flora en fauna dat op zoek is naar leefgebieden in de bebouwde omgeving zal zich moeten aanpassen.

Heusden is een landelijke gemeente met relatief veel natuur. Toch is al 14.4% van de oppervlakte bebouwd, en 3.4% verkeersterrein. Al met al 17% (cijfers 2015).
We zijn een groene gemeente. Met 19% natuur zitten we al boven de norm van de Verenigde Naties.
Verder hebben we nog 58% agrarisch terrein, waar het ook slecht is gesteld met de biodiversiteit. En tenslotte nog 3% recreatieterreinen en 3% water (Maas, wielen). Met de vele woonwijken, industrieterreinen en zonneparken in aanbouw zal de ‘rode ruimte’ steeds groter worden.

Dus steeds meer reden om flora en fauna te helpen zich te vestigen buiten de natuur- en landbouwgebieden. Soorten zijn verhuisd van natuurgebieden naar landbouwgebieden. Door de intensivering van de landbouw is er nu een trek van landbouwgebied naar de bebouwde omgeving. Bijvoorbeeld door de scholekster. Die is eerst van de kust naar de weide verhuisd, en begint nu zijn heil in de stad te zoeken. Of de steenmarter, die in de moderne stallen geen rust- en slaapplek meer vindt. Ook deze is nu te vinden in dorpen en steden, waar hij voldoende voedsel en een warm onderkomen kan vinden.

En denk niet dat jouw tuin zo klein is dat hij er niet toe doet. Alle tuinen in Nederland nemen zes keer de oppervlakte van de Oostvaardersplassen in. Tuinen aantrekkelijk inrichten voor insecten, vogels en zoogdieren levert dus zeker wel wat op! En daarbij telt jouw tuin ook mee!!

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Om mee te beginnen richten we ons op de wijk Venne-Oost in Drunen.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk bewoners van Venne-Oost mee gaan doen.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl; en dat kan ook als je niet in Venne-Oost woont.

06-10-2019
Venne-Oost
Beste natuurliefhebber,
Als we het over natuur en biodiversiteit hebben denken we vaak aan onze natuurgebieden. Maar ook in de bebouwde omgeving zijn veel planten en dieren aanwezig.
En omdat de bebouwing een steeds grotere ruimte inneemt, wordt de biodiversiteit daar ook steeds belangrijker.

Samen met de gemeente gaan we proberen de biodiversiteit in de bebouwde kommen van Heusden te verhogen; te beginnen in Venne-Oost.
De gemeente gaat dat doen door in de openbare ruimte de beplanting aan te passen en het groenonderhoud te extensiveren.

Samen met de gemeente willen in het voorjaar plantmateriaal en nestkasten ter beschikking stellen aan de bewoners in Venne-Oost (gesponsord door de gemeente).

Om te weten wat de effecten van deze acties zijn, willen we in kaart brengen wat er aan biodiversiteit in de wijk is.
Zowel in de openbare ruimte als in de particuliere tuinen; en zowel voor als na de actie.
Daar kun jij bij helpen. Om te beginnen door de biodiversiteit in je eigen tuin te inventariseren.
Daarbij richten we ons op een aantal doelsoorten: huismus, gierzwaluw, merel, egel, eekhoorn, vleermuizen, boomblauwtje, citroenvlinder.
Maar het is natuurlijk ook interessant om te weten wat er verder nog in jouw tuin zit.

Op waarneming hebben we Venne-Oost als gebied aangemaakt.

Na aanmelden, kun je via de tab ‘Waarnemingen’ jouw eigen waarnemingen invoeren.

We zouden het op prijs stellen als je eens per maand jouw waarnemingen doorgeeft.
Zie je iets speciaals, laat het dan ook weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . Dan kunnen we het meenemen in Digituurlijk.
Het zou helemaal mooi zijn als je er ook nog een foto van hebt gemaakt.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk bewoners van VenneOost enthousiast te krijgen.
De komende maanden gaan we de plannen verder uitwerken.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2020
Vogelgeluid