Home > Over ons > Dorpsnatuur algemeen


Dorpsnatuur algemeen

Groenadoptie: ga zelf het groen bij jou in de buurt inrichten en onderhouden26-07-2021
Steeds meer Heusdenaren doen mee aan de Jaarrond Tuintelling19-07-2021
Op naar het ‘nieuwe mooi’ in de tuin10-06-2021
Op naar het ‘nieuwe normaal’ en het ‘nieuwe mooi’ op en om het huis26-05-2021
Koolmeesjes in het nest 20-05-2021
Koolmeesjes uit het ei 07-05-2021
Koolmees tegen de Eikenprocessrups 25-04-2021
Steengroen - de bebouwde omgeving vergroenen20-04-2021
Wat zit er in jouw tuin?12-04-2021
Jaarlijkse Tuinvogeltelling 2021 ook populair in Heusden24-02-2021
Onderhoudsarme tuin – hoe maak je die18-01-2021
Onderhoudsarme tuin – hoe weinig tijd kost die?11-01-2021
Stapeling van functies in tuinen – het nieuwe mooi04-01-2021
Huis meer waard met een groene tuin21-12-2020
De tuinen van Heusden14-12-2020
Dorpsnatuur in Heusden15-11-2020
Wat is natuur?10-11-2020
Groen …. waarom ook al weer?26-10-2020
Dorpsnatuur in Heusden09-10-2020
Dorpsnatuur: tuintellingen kun je ook in de vakantie doen05-08-2020
Hoe belangrijk zijn stad en dorp voor de Nederlandse natuur?09-07-2020
Pioniers in stad en dorp: ganzen24-06-2020
Corona en natuur15-06-2020
Vogels en katten – geen goede combinatie08-06-2020
Help deze acrobaat je tuin in31-05-2020
Hoe help je deze scharrelaar?25-05-2020
Tips voor een zoogdiervriendelijke tuin18-05-2020
De perfecte tuin voor putters (en andere vogels)11-05-2020
De gierzwaluw is er weer04-05-2020
Bouwwoede en biodiversiteit28-04-2020
Help de Huismus20-04-2020
Dorpsnatuur in Heusden – Natuurinclusief (ver)bouwen20-04-2020
Dorpsnatuur: tuintellingen doen kan nog wel18-04-2020
Stadsvogels tellen in de gemeente Heusden22-02-2020
Dorpsnatuur in Heusden – voedseltips vogels09-02-2020
Dorpsnatuur in Heusden – waarom is dat leuk (en van belang)?04-01-2020
Diversiteiten Heusdense wijken04-01-2020
Doelsoort egel 01-12-2019

26-07-2021
Groenadoptie: ga zelf het groen bij jou in de buurt inrichten en onderhouden
Heb je je achtertuin en je voortuin biodivers ingericht met inheemse planten, en op zoek naar de volgende uitdaging? Of heb je geen tuin, maar wil je toch tuinieren? Of vind je dat het openbaar groen bij jou in de buurt er uit anders uit moet gaan zien? Dan is groenadoptie misschien iets voor jou. Groenadoptie betekent dat je, alleen of samen met een aantal buurtgenoten, een grasveldje, plantsoen of haag bij jou in de buurt adopteert. Je gaat dan het planten, harken, schoffelen en water geven gaat bijhouden. Steeds meer inwoners in de gemeente Heusden doen mee. Goed voor het contact met de buren, en fraaier groen bij jou in de buurt.

Via www.heusden.nl/storage/pdc/groenadoptie kun je laten weten dat je interesse in groenadoptie hebt. De gemeente neemt dan contact met je op om jouw plannen door te spreken. Dan kun je ook aangeven wat je precies wilt. De opzichter groen van de gemeente kan ook suggesties doen voor de beplanting die op de betreffende plek goed tot zijn recht zou komen.

Als het tot een adoptieovereenkomst komt, dan geldt deze voor onbepaalde tijd. Het groen blijft eigendom van de gemeente en blijft openbaar toegankelijk. En er worden afspraken gemaakt over toegankelijkheid voor de nutsdiensten, voor de gemeente voor het onderhoud van bomen, over het (niet mogen) gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen, en dergelijke.

Er is geen financiële bijdrage, ook niet als je de bestaande beplanting wilt vervangen. Je zult het zelf moeten bekostigen.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl

19-07-2021
Steeds meer Heusdenaren doen mee aan de Jaarrond Tuintelling
In minder dan drie jaar is het aantal Heusdense deelnemers aan de Jaarrond Tuintelling bijna verdrievoudigd: van 28 deelnemers in september 2018 naar 79 in juli 2021. Deelnemers geven regelmatig op www.tuintelling.nl door wat ze zoal aan planten en/of dieren zien in hun tuin. Daarmee kunnen ze gemakkelijk volgen hoe de biodiversiteit in de tuin zich ontwikkelt, en deze vergelijken met tuinen in de buurt. Doe ook mee. Dan kun je zien wat er bijvoorbeeld aan vogels in jouw buurt voorkomt, en proberen de ontbrekende soorten ook naar jouw tuin te lokken. Kijk je liever naar vlinders, of naar insecten? Ook die kun je doorgeven!

Over wat je tuin kan doen voor de biodiversiteit is al veel geschreven. Haal de stenen en tegels eruit. Zet er inheemse planten in, en zorg er voor dat je in elk jaargetijde bloeiende planten hebt voor de insecten die van de nectar en het stuifmeel leven. Help vogels een handje, met nestkasten waar ze kunnen nestelen, struiken en hagen waarin ze veilig zijn voor aanvallers, en planten met bessen en zaden waar ze ’s winters van kunnen eten. En voer bij, zeker in de winter als het vriest of er sneeuw ligt.

Maar dan wil je ook weten of dit alles effect heeft. Geef het regelmatig op www.tuintelling.nl door. Dat werkt heel simpel, en je hoeft verder zelf niets bij te houden. Je mag zelf weten wat je doorgeeft: vogels, vlinders, insecten, zoogdieren, planten, en nog een aantal soortgroepen. Je mag ook zelf weten hoe vaak je het doorgeeft: wekelijks, maandelijks, … wat je wilt. Op de site worden al jouw meldingen bewaard. Zo kun je altijd terugkijken, en nagaan wat de ontwikkelingen zijn.

Ben je nog niet zo bekend met alle soorten die in jouw tuin voorkomen, dan is dat ook geen probleem. Op www.tuintelling.nl/herkenning vind je voor elke soortgroep herkenningskaarten, waarop je de meest voorkomende soorten kunt terugvinden. Zo leer je al doende steeds meer over je eigen tuin.

Steeds meer mensen doen mee aan tuintelling.nl. Toen we er ruim twee jaar geleden voor het eerst over schreven deden 28 tuinen in onze gemeente mee. Dat aantal is inmiddels verdrievoudigd tot 79 op dit moment. Vooral de laatste drie maanden was er een sterke stijging, met 13 nieuwe deelnemers.
Ook in de wijken die meedoen aan het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ doen al een aantal tuinen mee. In Venne-Oost al 17 tuinen! In Herpt en op de Vliedberg zijn dat er nu elk vier. Ga naar www.tuintelling.nl en doe ook mee!
Woon je ergens anders in Heusden, dan kun je natuurlijk ook gewoon meedoen!


In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

10-06-2021
Op naar het ‘nieuwe mooi’ in de tuin
De hele winter zaten we veel thuis en binnen. Dan is een ommetje in de natuur mooi. Je komt er nog eens iets tegen dat niet in je eigen tuin te zien is. Veel meer verschillende planten, insecten, vogels en zoogdieren vergeleken met wat je in je eigen tuin ziet. Wilde planten, ransuilen, spechten, reeën en nog veel meer. Waarom niet de natuur naar je eigen tuin halen? Volgens hoogleraar ecologie Louise Vet moeten we af van ‘het netheidssyndroom in de tuin’. Naar een ‘nieuw normaal’ met het ‘nieuwe mooi’.

Tuinen moeten ‘mooi’ zijn. Maar wat is ‘mooi’? Dat niet alleen de gemiddelde burger daarover twijfelt hebben we het afgelopen jaar in de kranten kunnen lezen. Dan kom je koppen tegen als: ‘vlindertuin met de grond gelijkgemaakt’. Wat we ‘mooi’ vinden heeft onder andere te maken met de eigen opvoeding en opleiding. En met wat de tuincentra van deze tijd aanbieden.

De eigen opvoeding kun je niet meer veranderen. Wat je wel kunt doen is je openstellen voor ontwikkelingen in de maatschappij. Een van die ontwikkelingen is dat we steeds meer ruimte voor landbouw, wegen, bedrijven en huizen nodig hebben. En er zo steeds minder ruimte voor natuur. Er is nu al zo weinig natuur dat veel soorten uitsterven. Zolang er nog steeds meer mensen komen, zal de ruimte voor de natuur alleen maar nog verder afnemen.

Wat dan helpt is de ruimte die wordt ingenomen door de mens te vergroenen. Zodat de planten en dieren die hun toevlucht in stad en dorp hebben gezocht, niet alsnog uitsterven. Jouw tuin kan daar daarbij helpen. En dat kan op verschillende manieren. Zorg dat maximaal een derde van de tuin steen is, en twee derde groen. Zet er planten in die bestaat uit een mix van bomen, heesters en vaste planten. Zorg voor schuilplekken en nestplaatsen voor dieren. Zorg dat er water is. En tuinier gifvrij. Beetje te veel tegelijk en te moeilijk?

Kan alleen een grote bloem, die maar kort bloeit en verder niets oplevert voor insecten en vogels, mooi zijn? Je zou het kunnen omdraaien: kijken of er tussen inheemse planten ook planten zijn die jij mooi vindt. Deze zijn er!
En kies dan het liefst soorten die in verschillende maanden bloeien. Liefst van zo vroeg mogelijk tot zo laat mogelijk in het jaar. Het aandeel gekweekte soorten die nog maar weinig nectar en stuifmeel produceren wordt kleiner. En er komen steeds meer inheemse en wildere soorten in het assortiment van de tuincentra. Vaak kun je bij de productinformatie terug vinden of het een inheemse soort of een exoot is. En in hoeverre de soort goed is voor insecten of vogels. Mooi en nuttig tegelijk blijkt dan heel goed te kunnen.

Is de enige mooie tuin een strakke aangeharkte tuin? Realiseer je dan dat in zo’n tuin in de herfst voor vogels niets meer te eten valt, een egel niet meer kan schuilen. Als je je realiseert wat er allemaal aan insecten, vogels en zoogdieren in je tuin rondloopt en vliegt, is dat eigenlijk veel mooier. Leer het waarderen! Het nieuwe mooi!

De miljarden mensen op deze aarde willen wonen, reizen, werken, voedsel produceren, recreëren. Tot nu toe gaat dat alles ten koste van de natuur en de biodiversiteit. Een deel van de oplossing is stapeling van functies, zodat we de teruggang in natuur en biodiversiteit temperen. Wonen in een huis met een tuin die bijdragen aan de biodiversiteit. Wegen en rails met biodiverse bermen, landbouw die natuur-inclusief wordt, recreëren en rekening houden met flora en fauna. Dat zal het ‘nieuwe normaal’ worden, en daarbinnen zullen we het ‘nieuwe mooi’ gaan vinden.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

26-05-2021
Op naar het ‘nieuwe normaal’ en het ‘nieuwe mooi’ op en om het huis
Het huis en de tuin moeten ‘mooi’ zijn. Maar wat is ‘mooi’? Moet een tuin bestaan uit een gladgeschoren gazon, met planten en struiken die niet of maar heel even bloeien? Of als ze wel flink bloeien, toch geen nectar en stuifmeel produceren voor de insecten? Waarom kale muren, en geen klimop of een groen dak? En waarom dan wel zonnepanelen?

Om met die zonnepanelen te beginnen: veel mensen vinden ze niet mooi, maar leggen ze toch op het dak. Je kunt er geld mee verdienen, en de terugverdientijd wordt steeds korter. Je merkt het vrij snel in je portemonnee. Doen dus. Niets op tegen.
Maar met meer groen op en om het huis verdien je ook geld. Hoeveel precies en wanneer is wat minder tastbaar. Als je in een lager gelegen gebied met een beperkte riool-capaciteit woont weet je het soms sneller. Als bij stortbuien je kelder of zelfs hele huis blank staan. Meer groen zorgt er voor dat regenwater de kans krijgt de grond in te sijpelen, voordat het jouw drempel over komt. Geen schade en minder kosten.
In hoger gelegen gebieden of met voldoende rioolcapaciteit merk je het minder en later. Meer groen leidt er daar toe dat bij vernieuwing van het riool een kleiner riool aangelegd kan worden. Dat is dan goedkoper; dat ga je merken als de gemeente die lagere kosten gaat doorberekenen in de rioolbelasting. Iets later, maar je zult het zeker merken.
Meer groen betekent ook meer schaduw en meer verdamping van water. Klimop of een groen dak zorgen voor lagere temperaturen in het huis. Dan hoef je niet geen airco meer aan te schaffen. Minder stenen of tegels in de tuin zorgen voor minder hittestress in de tuin. Dat zit een stuk beter op een tropische dag. Steeds meer mensen zullen er de voordelen van inzien.
De Brabantse architect Winy Maas stelt zelfs:
‘Laat elk gebouw door planten overwoekeren. Alle daken, gevels, terrassen, pleinen en openbare ruimtes een groene laag’.
Door steden en dorpen te verdichten en tegelijk de gebouwen te vergroenen, hoef je groene ruimte buiten niet vol te bouwen en help je ook de biodiversiteit. Voeg nog een paar nestkasten en voederplaatsen voor vogels toe, en je helpt de biodiversiteit nog meer. Biodiversiteit is nog moeilijk in geld uit te drukken. Maar dat wordt snel duidelijker.

Duurzame energie, klimaatadaptatie en verbeteren biodiversiteit. Alle drie zorgen ze voor de nodige aanpassingen aan onze directe leefomgeving. En die aanpassingen leveren voordelen op, zullen leiden naar het ‘nieuwe normaal’ op en om ons huis. En daarbinnen zullen we weer een ‘nieuw mooi’ vinden.
In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.


20-05-2021
Koolmeesjes in het nest
De jongen zijn nu meer dan een maand oud. Hier zie je hoe de ze groeien. Achtereenvolgens zie je ze als ze 1, 7, 12 en 17 dagen oud zijn.
Van de negen jongen zijn er helaas drie gesneuveld. Half mei waren twee jongen van de overgebleven die veel kleiner waren dan de anderen.
Meer bedreven in het snel binnenhalen van het voedsel.
Benieuwd hoe dit afloopt.

07-05-2021
Koolmeesjes uit het ei
In de vorige Digituurijk berichtten we over de broedende koolmezen in de nestkast langs de Heidijk. De verwachting was dat de eieren snel uit zouden komen.

Op 21 april zijn de eieren inderdaad uitgekomen. In het nieuwe filmpje zie je hoe de eerste twee uit het ei komen. Na het uitkomen van deze eieren vloog de koolmees uit de kast met een stuk eierschaal in de snavel. Daarna zagen we voor het eerst het mannetje in de nestkast komen om bij te voeren. De koolmees slaapt al vanaf begin maart in deze nestkast, maar het mannetje is hier de laatste drie maanden niet in geweest.
25-04-2021
Koolmees tegen de Eikenprocessrups

Er liggen plannen klaar om dit jaar nieuwe nestkastjes te plaatsen in Elshout en om bestaande kasten, die door spechten zijn beschadigd, te repareren. Helaas is het nu niet toegestaan om een vrijwilligers event te organiseren, daarom zal dit pas na het broedseizoen van 2021 plaats vinden.
Dat het broedseizoen inmiddels gestart is, hebben we goed kunnen waarnemen.
We hebben een camera geplaatst in een nestkastje (nestkast 1).
Daar zijn eieren gelegd nestkast 2 en daar is momenteel een koolmees aan het broeden nestkast 3.
We verwachten dat de eitjes volgende week uitkomen.

20-04-2021
Steengroen - de bebouwde omgeving vergroenen
Tweederde van het landoppervlak in Nederland is in gebruik bij de landbouw. Nog eens een zesde deel valt onder de bebouwde omgeving. Al met al blijft er minder dan een zesde over voor natuur. En dat zesde deel is nog eens erg versnipperd ook. Geen wonder dat het niet zo goed gaat met de biodiversiteit. Wat wel opvalt is dat steeds meer planten en dieren zich in stad en dorp vestigen. Door dat te bevorderen kunnen we direct bijdragen aan de biodiversiteit. Niet alleen in de eigen tuin. Maar ook door het huis er bij te betrekken en door het aanpakken van de openbare ruimte bij jou in de buurt.

In Heusden hebben we ruim zes miljoen vierkante meter particuliere tuin. Dat is een oppervlakte van meer dan 850 voetbalvelden van gemiddelde grootte! Hiervan is ruim anderhalf miljoen vierkante meter (26%) groen. Dat betekent dus ook dat vier en half miljoen vierkante meter verhard is; ofwel gemiddeld driekwart van alle tuinen! De onderzoekers schatten dat van de 64% niet-groen deel, er 46% vergroend kan worden (en 18% niet). Als we in Heusden van 26% tuin-groen naar 82% zouden gaan, dan komt er nog eens 350 hectare groen bij! Dan zitten we op meer dan 500 hectare tuin-groen, een oppervlakte drie keer groter dan het Vlijmens Ven!

Op een plat dak kun je misschien een groen dak aanleggen. Dat kan met subsidie van de gemeente. Meer informatie vind je op www.heusden.nl/heel-heusden-duurzaam/subsidie-aanvragen/watersubsidie/criteria-watersubsidie.
Aanvragen kan via www.heusden.nl/heel-heusden-duurzaam/subsidie-aanvragen/watersubsidie .

Je kunt natuurlijk ook je gevel ‘bekleden’. Dat kan met klimop, die zich vast hecht aan de muur van je huis. Wil je meer vrijheid hebben in de plantkeuze, dan kun je ook kiezen voor een raamwerk dat los staat van de gevel van het huis. Kies je hiervoor, dan heb je wel een vergunning van de gemeente nodig. Een voorbeeld van zo’n raamwerk is te vinden aan de straat Ranonkel in Vlijmen-Geerpark.

Stel, je zou best nog wat meer met groen willen doen. Of je ziet bij jou in de buurt gemeentelijk groen dat wel een opknapbeurt kan gebruiken. Dan is groenadoptie misschien iets voor jou. Bij groenadoptie kun je een stukje openbaar groen in de buurt overnemen van de gemeente: inrichten en onderhouden. Doe je het samen met de buren, dan versterkt het ook nog eens de in onderlinge contacten in de buurt. Meer informatie daarover vind je op www.heusden.nl (zoeken op groenadoptie).

Als je geen voortuin hebt en in de vesting Heusden woont, kun je een geveltuintje inrichten. Om het straatbeeld dan toch wat groener te maken, kun je een geveltuin aanleggen. Dit is een smalle groenstrook, of een bloembakje, direct tegen de voorgevel van je huis. Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Op www.heusden.nl vind je meer informatie hierover (zoeken op ‘geveltuin’).
Meer groen betekent meer biodiversiteit, maar ook minder hoge temperaturen in de zomer. Verder levert meer groen ook minder CO2 in de lucht, minder wateroverlast en een schonere lucht op. Alle reden dus om ook in de bebouwde omgeving zoveel mogelijk te vergroenen.
In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2021
Vogelgeluid