Home > Communicatie > Overige artikelen


Overige artikelen


03-12-2018
Natuur in de wijk
In de loop van 2019 gaan we samen met de gemeente proberen om de biodiversiteiten in de Heusdense wijken op een hoger plan te krijgen. Om te weten hoeveel effect die activiteiten hebben, zullen we een nul-meting moeten doen.

De gemakkelijkste manier is via www.tuintelling.nl. Op dit moment doen daar vanuit onze gemeente 26 tuinen aan mee. Te weinig om met enige betrouwbaarheid te kunnen gebruiken voor ons doel.

Jij kunt ons helpen door regelmatig door te geven wat je allemaal in je tuin ziet. Vogels, maar als je liever vlinders, bijen of andere flora of fauna wil vermelden dan mag dat natuurlijk ook.


26-11-2018
Heusden … een groene gemeente – voor de groene Sint
Altijd al meer willen weten van de natuur in onze gemeente? Bijvoorbeeld welke wintervogels er nu in de naaste omgeving te zien zijn? Of welke weidevogels straks weer in onze gemeente aanwezig zijn? De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) besteedt hier aandacht aan in het nieuwste vierkleuren magazine ‘Heusden … een groene gemeente’. De tekst is rijkelijk geïllustreerd met foto’s van soorten die voorkomen in onze gemeente.

De prijs van deze nieuwste glossy is € 5.95 en hij is verkrijgbaar bij boekhandel Sikkers en bij Boek en Cadeauwinkel Bij Ponne, beide in Drunen en bij Zin In Boeken in de vesting Heusden.

Naast de vogels komen ook een aantal bijzondere waarnemingen aan de orde, waaronder soorten als de Gevlekte witsnuitlibel, het koevinkje en het moerskartelblad. Verder is er aandacht voor biodiversiteit in bermen én voor de dagvlinders die in onze gemeente voorkomen.

Ook de uitgave van 2018 is nog steeds te koop in bovenstaande winkels. Daarin een beschrijving van de natuurgebieden in onze gemeente. Omdat de gemeente Heusden op de grens ligt van zand en klei en op de grens van hoog en laag zijn de natuurgebieden erg verschillend. We hebben stuifzand, wielen, bossen, eendenkooien, schrale graslanden, natte graslanden, zonnige dijktaluds en oude Maasarmen. De teksten over de beschreven gebieden zijn aangevuld met veel foto’s van planten en dieren die u in deze gebieden kunt tegenkomen.

Beide glossy's zijn een handige leidraad bij een (hernieuwde) kennismaking van de prachtige natuur in onze gemeente.

Natuurlijk kan de Sint ook het lidmaatschap van de NMVH cadeau geven. Dit kost minimaal € 12,- per jaar. En dan krijgt het nieuwe lid de nieuwste glossy er gratis bij. Meer informatie over het lidmaatschap en de activiteiten van de Natuur- en Milieuvereniging van de gemeente Heusden vindt de Sint op www.natuurenmilieu.nl.14-06-2018
Privacyreglement en privacyverklaring
Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen heeft het bestuur in de vergadering het Privacyreglement en privacyverklaring vastgesteld. Dat was nodig vanwege Europese wetgeving die per 25 mei jl. is ingevoerd.

Het reglement bevat alle onderdelen. De verklaring beperkt zich tot het informeren van bezoekers aan onze website.

Privacyregelement
Privacyverklaring

29-04-2018
Zonnebloemwedstrijd
Afgelopen zondag gaf de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden het startschot voor een zonnebloemwedstrijd. Tijdens het Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen kregen bezoekers gratis zonnebloemzaden. Wie aan het eind van het seizoen de grootste zonnebloem heeft krijgt als prijs een ballonvaart aangeboden. Andere prijzen zijn zadenpakketten, kruidenpakketten, waardebonnen, etc.
Aanmelden voor de wedstrijd kan via info@natuurenmilieuheusden.
Iedereen kan meedoen, ook als je zelf zonnebloemzaden hebt geregeld en gezaaid.

Zonder insecten geen groente, fruit, zaden en geen voedsel meer. De zonnebloem is een van de lievelingsbloemen van de bijen. Daarnaast is de zonnebloem een opvallende en decoratieve verschijning in de tuin. In Heusden een zomerlang genieten van tuinen vol zoemende en fladderende diertjes.
En als kroon op al je werk van bloemen en zonnebloemen vertroetelen: kans op een ballonvaart met BallonAIRpoort: de ballon met de koeien erop.

17-04-2018
Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen
Op zondagmiddag 22 april a.s. organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) het eerste Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen.

Plaats van de activiteiten: rondom het onderkomen van de Heemkundekring op het terrein van Mariënkroon, Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk.

Een actieve doe-, zaai&plant- en kunst uit afvalmiddag die in het teken staat van natuur, milieu en gezondheid. Voor kinderen onder begeleiding van hun (groot)ouders. Toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Graag wel van tevoren aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl

Een van de belangrijkste activiteiten is het maken van Blije Bijen Ballen. Deze ballen bestaan uit klei, speciale compost en inheemse bloem- en kruidenzaden. Ze kunnen op (kale) plekken ‘weggegooid’ worden, om zo overal kleurige bloemen en kruiden te laten groeien die dan leiden tot ‘bloemrijke oases’. Doel is om de achteruitgang van de bijen- en vlinderstand te stoppen, en waar mogelijk om te zetten in een vooruitgang.
Verder is er onder andere 'Kunst uit afval', plantjes verspenen, zaaien en gesminckt worden. Ook is er informatie over vlinders van de Vlinderstichting, over ekologisch tuinieren van VELT en over bijen van de Bijenvereniging.
Er is een imker en er zijn verschillende gezonde versnaperingen, van bijvoorbeeld zaden en fruit. Versnaperingen die er zonder de bijen niet zouden zijn geweest. Kwekerijen verlenen medewerking met bloemrijke plantjes en kruiden, en er is een proeverij van eetbare bloemen uit de natuur en nog veel meer.

Kom gezellig met de hele familie of de hele buurt naar het Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

We stellen het op prijs als u voor het 'Kunst uit afval' project zelf materiaal meeneemt. Breng daarvoor geschikt afval van thuis of van uw werk mee. Je kunt van afval nog zoveel moois maken. We gaan er Kleurige Kunst van maken.
Neem ook een eierdoos mee om de blije bijen ballen mee naar huis te kunnen nemen. Na een paar dagen mag je dan een kaal saai plekje in jouw buurt met de ballen begooien! De Blije Bijen Ballen zijn de enige (zaad)bommetjes die gezond en goed zijn om in de natuur weg te gooien. Misschien wil je ook nog wel een ‘Ik...je naam...heb hier gezaaid voor de bijen, blijf AF’ pin knutselen.
Breng ook wc-rolletjes mee om stekjes in te kunnen planten. Ook deze mag je meenemen. De stekjes kun je thuis in de tuin of in de vensterbank verder laten groeien en ook hiermee zorg je voor vele kleurige bloemetjes.
Doe verder niet je mooiste of nieuwste kleren aan. Samen gaan we Heusden opfleuren! Kom je ook?

Meer Blije Bijen en Vrolijke Vogels en Vlinders
Zondag 22 april is het wereldwijd 'De dag van de aarde'. Een jaarlijkse (feest)dag met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Daarnaast is het op zaterdag 21 en zondag 22 april ook het weekend van de eerste 'Nationale Bijen-telling' en zondag 22 april ook nog 'de Nationale Zaai-dag' om te zorgen voor het voedsel en nectar voor vlinders, vogels, hommels, insecten en zo ook de bijen te helpen. Maar ook om ons te helpen. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van mooie bloemen waar we van kunnen genieten maar bijen zorgen ook voor bestuiving van de bloemen van ons voedsel, van groente en fruit. De (wilde) bijen zijn echter aan het uitsterven. Het is 5 voor 12 voor de bijen. Maar ook voor ons zelf!

Minder afval
In onze natuur zien we steeds meer afval verschijnen. Het weggooien van al die lege plastic flesjes en blikjes, door zowel volwassenen en kinderen, zorgen voor grote problemen. Vogels denken bijvoorbeeld dat dit plastic voedsel is, eten ervan en sterven dan. Door spuiten met gif sterven bijen en hommels, er komen meer huizen en stenen en in tuintjes meer tegels en steeds minder groen en minder voedsel daardoor voor de dieren. We moeten nu echt goed voor onze natuur gaan zorgen.

Help al dat afval uit de natuur te halen en de bijen, hommels en de vlinders er weer in!!
Helpt u mee zodat Heusden de groenste en bloemrijkste gemeente van de regio wordt, waar zowel mens, bijen, vlinders en vogels blij van worden? In heel Heusden gezellige groene en bloemrijke tuinen, buurten en bermen? Dat kan met uw/jouw hulp!

Voor aanmelden en het laatste nieuws van het Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen: www.natuurenmilieuheusden.nl


28-03-2018
Natuur in de Wijk
Niet alleen in het buitengebied van de gemeente Heusden vinden we rijke natuur, ook binnen de bebouwde kom, midden in de wijk, komen we pareltjes tegen.
Een van die pareltjes ligt in de Churchillstraat in Drunen. Gewoon op een plaats tussen twee scholen, op een plaats waar ouders dagelijks hun kinderen naar school brengen. Hier langs de kant van de weg groeit geweldige klimop tot boven in de kruin van de boom.
De klimop, die de boom beschermt tegen zonnebrand, verdamping en schade. De klimop is een van de weinige laatbloeiende planten en is daarom een bron van voedsel voor vogels en vlinders. Deze klimop heeft afgelopen herfst tot de vorst van onder tot boven enorm gebloeid. Tot laat in de winter kon je hier het gezoem van de insecten horen Allemaal op zoek naar nog een beetje eten. En toen de vorst kwam doken veel vlinders in deze klimop om te overwinteren. Nu zie ik vogels de boom invliegen, wellicht om een nest te maken, want deze altijdgroene plant geeft beschutting en bescherming. Niet alleen voor het dierenleven is deze plant belangrijk, ook voor ons mensen doet hij zijn best door de lucht te reinigen op effectieve wijze. Het is een hardnekkig fabeltje dat klimop slecht is voor bomen. Klimop veroorzaakt geen schade door ingroeien of insnoeren en is geen concurrent voor water of voedingsstoffen van de boom. Klimop is geen lichtconcurrent in de kroon en ook vormt hij geen statische belasting voor de boom. De klimop is geen parasiet. Hij leeft niet van de boom, hij leeft er mee samen. Daarom hopen we dat deze struik nog tientallen jaren de Churchillstraat mag sieren.
Joost van Balkom

04-02-2018
Einde aan een tijdperk
Vele vele jaren heeft Peter van de Velden natuurwandelingen voor onze vereniging verzorgd. Meestal binnen de gemeente, soms er buiten. Bij regen, zonneschijn, storm, sneeuw, vorst: Peter was er altijd.

Wegens teruglopende belangstelling is besloten te stoppen met deze wandelingen. Er voor in de plaats komen inventarisatie-wandelingen. Peter, bedankt, mede namens alle wandelaars.

31-01-2018
Dieren in Hoogwater
Iedereen heeft waarschijnlijk wel gehoord over het hoge water dat in onze rivieren aanwezig is. Dat het een spectaculair gezicht is weet niet iedereen. Een gunstige bijkomstigheid is dat de dieren zich ook wat makkelijker laten zien. Zie bijgaande foto's van de Bever die door ons lid Piet van Helvoort zijn gemaakt in het Munnikenland nabij Slot Loevestein bij Poederoijen in de Bommelerwaard.
Met een beetje geluk laat ook de Roerdomp zich van dichtbij zien. En als u gaat kijken wordt u ook getrakteerd op heel veel verschillende watervogels. Onder andere Brandgans, Kolgans en Grauwe gans, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend, Pijlstaart, Smient, Wintertaling enzovoort. Vanaf de dijken is al dat moois goed te zien.© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid