Home > Communicatie > Overige artikelen


Overige artikelen


11-12-2016
Alle fietspaden in Brabant krijgen doorgetrokken kantstrepen
Alle fietspaden langs provinciale wegen in Brabant krijgen aan
weerszijden een doorgetrokken streep. Dat is het resultaat van een
proef die werd uitgevoerd op het fietspad langs de Oosterhoutseweg (N631) in Rijen.
In het onderzoek zijn negen soorten markeringen getest, van innovatieve lichtgevende markeringen tot traditionele wegenverf.
De ledlampen in het wegdek vielen af vanwege de relatief hoge aanlegkosten. Daarnaast werden
ze gestolen tijdens de proef (uit het wegdek geschroefd). Iets verhoogd aangelegde reflectoren
vergrootten de kans op vallen. De ‘lichtgevende’ reflectiestrepen bleken beperkte meer waarde te hebben en werden glad bij regen.
Uiteindelijk bleek de doorgetrokken witte belijning van 10 centimeter breed het beste te scoren.
De conclusies van de pilot zijn aanleiding om alle provinciale fietspaden te gaan voorzien van markeringen.

Ga voor het hele bericht naar
www.fietsberaad.nl


Vakantievoetafdruk
Vakantievoetafdruk. In deze periode van het jaar schijnen er al veel mensen vakantieplannen te maken. Een artikeltje in de Volkskrant van 16 januari attendeerde mij op de vakantievoetafdruk. Deze is ontwikkeld door De Kleine Aarde , Centrum voor een Duurzame Leefstijl , in samenwerking met de NHTV Internationale Hogeschool in Breda.

Gemiddeld gaan Nederlanders bijna drie keer per jaar op vakantie, waarvan de helft naar het buitenland. Reizen belast het milieu, of u met de bus, de trein, de auto of het vliegtuig gaat. De manier van reizen, de bestemming, de activiteiten, duur van de vakantie en het reisgezelschap bepalen de “Mondiale Voetafdruk “ van uw vakantie . Zeg maar de hoeveelheid milieu die uw vakantie kost. We noemen dit de Vakantievoetafdruk. Op de site www.vakantievoetafdruk.nl berekent men eenvoudig de voetafdruk van uw vakantie binnen vijf stappen. Door het rekenmodel een paar keer achter elkaar te gebruiken en steeds uw vakantie op een andere manier in te vullen kunt u de voetafdruk verkleinen. Ook worden er organisaties vermeld om uw CO2 uitstoot van de vakantie te compenseren.
Een fijne vakantie!

Noor Peters – van Dijk

22-05-2016
Steegoord pad
Het Steegoord pad is een verhard fietsenpad in de Drunense Duinen. Het pad ligt tussen Duinrand en voorbij Fellenoord. Het is 1,75km lang en dan weer de zelfde weg terug. Het is een mooi wandelpad voor mensen die slecht ter been zijn. Dit is mijn vrouw Mia. Wel oppassen voor fietsers. We lopen deze route al 3 jaar.

Als natuurliefhebbers kijken we ook wat er zoals bloeit. Vogels zitten voornamelijk bij bebouwing: Steegerf en Fellenoord. We zagen Boomklever, Gaai, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Boomklever, Roodborstje, Grote Bonte Specht, Groene Specht en Vinken.

Als plantenmensen kijken wij ook naar het groen, groot en klein. Bomen: Beuk, Berk, Grove Den, Fijnspar. Planten: Bosaardbei, Knopig Helmkruid, Lelie der Dalen, Look zonder Look, Muurpeper, Geel Nagelkruid, Klein Springzaad - vooral in de Steegerf - en Ridderzuring. Paddenstoelen: Berkenzwam, Dennenvoetzwam, Mycena’s, Muisgrijze Ridderzwam, Narcis-amaniet, Nevelzwam, Grote Parasolzwam en Vliegenzwam. Struiken: Braam Gewone, Hulst Scherpe, Rododendron, Struikheide.

Je ziet ondanks een handicap kan je toch genieten van wat er groeit en bloeit.

Theo Boonmann


10-04-2016
Jaarverslag PR 2015
In 2015 zijn drie uitgaven van Natuurlijk verschenen. In januari een uitgave met 45 pagina’s, in april 53 pagina’s en in oktober weer 45 pagina’s. Samenstelling en redactie was in handen van Noor Peters, de eindredactie en distributie werd verzorgd door Wil Maaywee.

Wil je ook de duurzame digitale versie van Natuurlijk per email ontvangen, geef dat dan door via pr@natuurenmilieuheusden.nl. Digituurlijk kende in 2015 11 uitgaven onder redactie van Harry Nijënstein. Streven is om maandelijks uit te komen, steeds voor een wandeling of andere activiteit.De Website, beheerd door René Biekens, liet in de afgelopen jaren een stijgend bezoekersaantal zien. De laatste twee jaar stagneert deze stijging. Dit ondanks dat we de homepage regelmatig verversen en zo veel mogelijk ook foto’s plaatsen. Waarschijnlijk heeft de stagnatie te maken met een aanpassing in de Google zoekfunctie: sites die niet responsive zijn krijgen een lagere plaats in de zoekresultaten. Onze site is niet responsive: de layout past zich niet aan als hij wordt geopend op een tablet of smartphone. Verder speelt waarschijnlijk mee dat we vanuit en als vereniging niets doen met Facebook en Twitter. Het komende jaar gaan we proberen een Facebook pagina van de grond te krijgen. Daarnaast doen we onvoldoende met interne links: van de ene pagina naar de andere op onze eigen site.

De Wijze Uil is in 2015 niet uitgereikt. Hebt u een suggestie voor een organisatie in de gemeente die uitzonderlijk actief is op het gebied van natuur of milieu, laat het ons dan weten.

De Waakvlam, de onderscheiding, in het leven geroepen door Noor en Herman Peters voor een meer dan gemiddeld betrokken en actief lid, viel dit keer ten deel aan Rien Melis.

Om beter zichtbaar te zijn tijdens activiteiten die we organiseren of waar we aan deelnemen hebben we een Banner laten ontwerpen en aangeschaft.
Daarnaast organiseerden we 12 Wandelingen (Loonse en Drunense Duinen (2x), Moerputten, Nederhemert, Eendenkooi, Baardwijkse Overlaat, Haarsteegse Wiel, Roeivijver, Drongelens Kanaal, Eetbare planten, De Brand, Ommetje Herpt, Kerstwandeling).

Gidsen waren Peter v.d. Velden, Marion v.d. Broek, Fons Mandigers, Joost van Balkom, Hermien van Toorenburg. Daarnaast was er nog de Nacht van de Nacht wandeling met als gids Peter v.d. Velden, het Werkgroepenoverleg, en was er een Lezing over weidevogels door Jochem Sloothaak van Brabants Landschap.


Harry Nijënstein en Noor Peters

27-03-2016
Oh wat mooi! Maar wat is het eigenlijk?
In de fotogalerij ziet u diverse prachtige plaatjes van paddenstoelen. Klik hier maar eens: : www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/tag/paddenstoelen

De fotografen zetten veel moois op de foto, maar hebben lang niet altijd de kennis van de bijbehorende naam. Helpt u mee? Hoe heet de lichte met de donkere top en hoe de groene paddenstoel?

Als u de fotogalerij wilt bekijken, kunt u er het best eens goed voor gaan zitten. Er zijn inmiddels 119 foto’s te zien. Die van de wandelingen zijn nog steeds het populairst. En van de natuurgebieden wint de Baardwijkse Overlaat het van alle andere. Maar wist u bijvoorbeeld dat de teunisbloem vaak bekeken wordt? En het eekhoorntje?

Heeft u foto’s die een plaatsje in de galerij verdienen? Stuur ze naar ons: info@natuurenmilieuheusden.nl of bel even met Anja 06-51328735.

www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery

We wensen u weer veel foto- en kijkplezier. De fotowerkgroep: Anja, Annie en Wilhelmien

13-03-2016
Jaarverslag bestuur
In 2015 vergaderde het bestuur tien keer. Vaste agendapunten zijn o.a. financiën, kerntaken (werkgroepen) en komende activiteiten.
In de ledenvergadering van 21 januari was er na de pauze een lezing over gierzwaluwen. In de jaarvergadering in april kwamen alleen huishoudelijke zaken aan de orde.

Begin 2015 is de Stichting NMVH Actief opgericht. Vanuit deze stichting organiseren we projecten, met name op het gebied van natuurbeheer. Hiermee kunnen we het saldo van de Vereniging NMVH beneden EUR 10.000 houden. En hebben we recht op rechtsbijstand als dat nodig mocht zijn.
Op 6 juni had het tweede werkgroepenoverleg plaats. Deze keer in Vlijmen. Vanwege de goede ervaringen met het werkgroepenoverleg zullen we deze voortzetten, in plaats van ledenvergaderingen. Ledencontacten kunnen verder onderhouden worden tijdens openbare lezingen.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor aanschaf van gronden voor natuurontwikkeling.

Het aantal leden is blijft stijgen, van 206 op 31 december 2014 naar 215 op 31 december 2015.
Vertegenwoordiging en samenwerking
De vereniging werkt samen met andere natuur-organisaties die actief zijn in de gemeente, met name met Natuurmonumenten. Verder ook met Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer.
Daarnaast zijn we lid van de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Een aantal malen is er contact met de BMF geweest over lopende zaken, met name op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zijn een aantal vergaderingen bezocht waarin de beleidsplannen van de BMF aan de orde zijn geweest.

De vereniging is vertegenwoordigd in Platform recreatie en toerisme gemeente Heusden (Noor Peters), het bestuur van Heemtuin Meulenwerf in Heusden (Herman Peters), in de Adviesgroep Gebiedsversterking Oostelijk Langstraat (Jan Pijnenborg) en in EnergiekHeusden (Cary Driessen).
We werken verder waar mogelijk samen met Heemkundekring ‘Onsenoort’, Agrarische Natuur Vereniging, IVN de Waerdman.
Zie voor verslagen van de werkgroepen elders in deze Natuurlijk.

Overleg met de gemeente
In 2015 is er drie keer overlegd met wethouders. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:
- Natuur:
o Gierzwaluwen project
o Bijzondere fauna in de Poort van Heusden
o Maas schoon
o Idylle Vlinderveld
o Groenstructuurplan
o Regeling adoptiegroen
o Heidijk
o Weidevogel convenant..

- Ruimtelijke ordening
o VAL BV
o Landschappelijke inpassing, erfbeplanting
o Bescherming kwetsbare gebieden cultuurhistorische waardenkaart
o Wethouder van Buulweg..

- Duurzaamheid
o Nacht van de Nacht
o Subsidie verenigingen (voor bv zwerfafval opruimen)
o Relatie Energiek Heusden

Daarnaast vindt regelmatig overleg met ambtenaren plaats, met name over natuurbeheer en ruimtelijke ordening.
Meer weten over bovenstaande onderwerpen? Kijk dan op onze website (gebruik de zoekfunctie of via het menu), in Natuurlijk of in Digituurlijk!

Harry Nijënstein)

13-10-2014
Fotogalerij – herinnert u zich deze nog?
Heeft u gewandeld in de schitterende natuur in onze gemeente en de mooiste plekken gefotografeerd? Uw foto’s kunnen een plaatsje krijgen in de fotogalerij.
U kunt zelf gaan bekijken hoe de natuur er in het vroege najaar uit ziet. Maar herinnert u zich de Baardwijkse Overlaat in het vroege voorjaar nog? Birgit Goderie wandelde er in maart. Bekijk haar foto’s op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/Natuurgebieden-in-de-gemeente-Heusden/Zeedijk-en-Elshoutse-Wielen.

En, voor de echte kenners, als u de naam weet van deze paddenstoelen...we horen het graag! info@natuurenmilieuheusden.nlMisschien is het u opgevallen dat de fotogalerij op de website van onze vereniging is aangepast. De Vereningsactiviteiten zijn nu gerangschikt in meerdere albums. Er waren al veel foto’s van activiteiten en het worden er nog steeds meer. Om in alle foto’s nog sneller uw favorieten te vinden, zijn er nu aparte albums voor wandelingen, lezingen, natuurwerkdagen enzovoorts.

We wensen u weer veel kijkplezier.
De fotowerkgroep: Anja, Annie en Wilhelmien

03-09-2014
Waarneming van de week
3e generatie van het Landkaartje!!
Het landkaartje vliegt eerst in april/ mei, dan in juli/augustus en nu vliegt er zelfs een 3e generatie.
In het natuurpark de Ottershoek, op het Vlinderveld, langs de Heidijk. Overal kom je hem nu tegen. Bijzonder, want dit mooie vlindertje had altijd maar twee generaties per jaar. Wellicht dat dit komt door de opwarming van de aarde.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid