Home > Communicatie > Leden in beeld


Leden in beeld


07-08-2016
Nieuwe mijlpaal: 200 leden!
Vaak lees je in de pers dat organisaties die zich met natuur en milieu bezig houden steeds minder leden krijgen. Zo niet bij de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.
Afgelopen maand konden we ons 200ste lid inschrijven, Kees van Duin uit Vlijmen. Kees is al actief in de werkgroep Natuurbeheer.

Op de foto reikt voorzitter Joost van Balkom, tijdens de pauze van de werkgroep-activiteit, een vlinderplant uit aan Kees om dit feit luister bij te zetten.
Volgens Kees de eerste keer dat het een plant cadeau kreeg.


05-01-2016
Joost mag het weten
Eerder meldden we verhalen over onze vereniging in de bladen van Natuurmonumenten en van de Vlinderstichting.
In het winter-2015-nummer van het blad van het Brabants Landschap een nieuw stuk over het werk van de natuurwerkgroep. Het is HIER te vinden.17-08-2014
Vereniging in het nieuws
In de afgelopen week besteedde het Brabants Dagblad twee keer aandacht aan natuur.

Onder de titel ‘De wiel spreekt tot de verbeelding’ op 11 augustus in de reeks ‘zomerserie’ een uitgebreid verslag van de wandeling bij het Nieuwkuijkse Wiel, inclusief een interview met gids Peter vd Velden. Ga voor tekst en foto’s naar De wiel spreekt tot de verbeelding

In de krant van 12 augustus een interview met Paul Kreijgers, over de zomerse vlinder-activiteiten van Paul. Met speciale aandacht voor de windepijlstaart.
Ga voor de tekst van het interview naar Interview Paul Kreijger

23-03-2013
Even voorstellen...
Mijn naam is Femke van Schie. Vanaf augustus 2012 ben ik lid van de Natuur- en Milieuvereniging Heusden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als adviseur ecologie, en sinds kort adviseur vergunningen, bij een advies- en ingenieursbureau.

Daarnaast was ik al wel lid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorisch Vereniging (KNNV). De dichtstbijzijnde KNNV afdeling is alleen in Tilburg. Al langer heb ik het idee dat ik mijn tijd en kennis ook binnen mijn eigen gemeente wil inzetten. Ik ben toen een paar keer naar een informatieavond van de gemeente geweest, maar kon daar niet echt mijn ei kwijt.
Ik woon aan de westkant van Drunen dicht bij de Heidijk. Daar ga ik vaak wandelen met mijn dochters. Op een van de wandelingen viel mij op dat er verschillende vogelhuisjes hangen met daarop de naam Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden. ’s Avonds ben ik maar eens gaan googlen en kwam op de site van de Natuur- en Milieuvereniging terecht. Ik was gelijk enthousiast en ben lid geworden.
In de eerste “Natuurlijk” zag ik een oproepje voor leden voor de werkgroep Ruimtelijke Ordening. Dit leek me de kans om mijn kennis in te zetten in mijn eigen gemeente. Inmiddels heb ik een aantal vergaderingen bijgewoond en ik vermaak me prima. De werkgroep is een leuke enthousiaste groep mensen die de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente op de voet volgt en indien nodig actie onderneemt. Het is erg leuk om te doen en ook erg leerzaam. Normaal gesproken zit ik voor mijn werk aan de andere kant van de tafel. Het is erg interessant om ook eens deze kant te zien. Bovendien worden voor de gemeente belangrijke onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied dat onlangs ter inzage heeft gelegen. Dit bestemmingsplan is de blauwdruk van de activiteiten die in de toekomst in het buitengebied mogelijk zijn. Belangrijk om hier goed naar te kijken, zodat in het bestemmingsplan zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de natuur- en milieu belangen.
Kortom ik vermaak me prima binnen de vereniging. Wellicht tot ziens bij de werkgroep RO of een van de activiteiten.

Van de redactie: de KNNV is de vereniging voor veldbiologie. Een landelijke organisatie met 52 afdelingen verspreid over het land.

17-02-2012
Harrie – de uilenman uit Heusden
Uilen….Harrie Smits is er dol op! Zijn ogen beginnen te glimmen als hij er over praat. En als hij er eenmaal over begint raakt hij niet uitgepraat! Van alle vogelsoorten heeft de uil zijn hart gestolen omdat “je ze kunt aaien op hun nest”! Dat wil zeggen: als hij een nest controleert en er zitten jongen dan kan hij ze met een gerust hart oppakken , ervan genieten en weer terugzetten. Zonder dat er kwalijke gevolgen zijn …..

klik hier voor het verslag

29-04-2009
Lintje Cees van der Meijden
Met een zachtmoedige vasthoudendheid…….

Zoals bekend had Cees van der Meijden aangegeven dat hij wil stoppen met zijn deelname aan de commissie Ruimtelijke Ordening van onze vereniging.
Dat mag ook best als je 75 jaar bent!
( Maar….. het blijft wel jammer ).
Cees zou als afscheid de leden van het bestuur ,de RO-commissie en de pr-commissie rondleiden door “dun onverdeelde duin” – zijn lievelingsplek in de Duinen, waar hij zoveel uren rondzwerft.

Het werd een prachtige avond: na overdag menig regenbuitje brak aan het eind van de middag de zon door. Alle frisse lentegroen baadde in het gouden avondlicht.
Cees sprong als een geit van de Duinen af – niet wetende wat hem nog te wachten stond….

Bij terugkomst bij de Drie Linden zaten zijn familie en goede vrienden al aan de koffie. Langzamerhand druppelden er vertegenwoordigers van de Brabantse Milieu Federatie en de Heemkundekring binnen. ( de scouting en Brabants Landschap waren helaas verhinderd )
Ja Cees, je neemt toch afscheid?!

Pas toen Burgemeester Willems en een stoet fotografen arriveerden begon het te dagen: Cees kreeg een lintje!

De Burgemeester had een leuk praatje.
Trots op zijn mooie gemeente met bovenaan de vesting Heusden ( in de klei, een vleugje calvinisme ) en onderop het mooie gehucht Giersbergen (zand-grond, van oorsprong katholiek ). Hij was blij weer eens aan de rand van het zand te zijn om een deel van al het zilverwerk af te staan aan personen die dat verdiend hebben.
Cees krijgt een lintje vanwege:
zijn enorme inzet voor het behoud van natuur en landschap in onze gemeente.
Daarnaast heeft Cees zich ingezet op het terrein van de scouting en de heemkunde.

“De natuur is een bepalende draad in je leven” , zei Willems.
“De Natuur- en Milieuvereniging is de luis in de pels van de gemeente. Soms ongemakkelijk, maar vaak in positieve zin een corrigerende factor. Er is een goede verhouding gegroeid tussen de vereniging en de gemeente. Er is meer geld nodig om te investeren om onze mooie gemeente te behouden.
Met een zachtmoedige vasthoudendheid vertelt Cees zijn verhaal. En legt dat ook vast in teksten en boekjes. “ Tot zover burgemeester Willems.

Deze inzet wordt zeer gewaardeerd en daarom kreeg Cees de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Er gebeurde iets onverwachts: Cees stond met de mond vol tanden!
Dat duurde natuurlijk niet lang.

Het werd nog een gezellige avond daar in de Drie Linden.

klik hier voor de foto's

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid