Home > Beheer Natuurgebieden > De Natuurgebieden


De Natuurgebieden


11-12-2017
Heusden …. een groene gemeente – alle natuurgebieden in Heusden
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden bestaat 35 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn alle natuurgebieden in de gemeente Heusden beschreven in woord en beeld. Het resultaat is een uitgave van ruim 50 pagina’s in vierkleurendruk op A4-formaat. Het boekwerk is verkrijgbaar bij de boekhandel Sikkers in Drunen. De prijs is EUR 6.50.
De uitgave beschrijft 13 gebieden, waaronder natuurlijk de Loonse en Drunense Duinen, de Baardwijkse Overlaat en Het Vlijmens Ven. Maar ook minder bekende als Eendenkooi ‘De Swalmenmoeren’ en de Haverkampen. Daarnaast is er ook een overzicht van alle Ecologische Verbindingszones in de gemeente.

In de 35 jaar van het bestaan van de vereniging is veel veranderd. Wat gebleven is zijn de gebieden waar mensen kunnen recreëren en genieten. Omdat de gemeente Heusden op de grens ligt van zand en klei en op de grens van hoog en laag zijn de natuurgebieden erg verschillend. We hebben stuifzand, wielen, bossen, eendenkooien, schrale graslanden, natte graslanden, zonnige dijktaluds en oude Maasarmen. Allemaal verschillende biotopen, en iedere biotoop heeft weer zijn eigen planten en dierenwereld. We kunnen stellen dat door deze variatie de gemeente Heusden een hoge biodiversiteit heeft.

Wij genieten van deze rijkdom. Omdat wij 35 jaar bestaan, hebben we de gebieden beschreven in de uitgave. De teksten zijn aangevuld met foto’s van planten en dieren die u in deze gebieden kunt tegenkomen.

04-10-2017
De Landelijke Natuurwerkdag!
In de Baardwijkse Overlaat ligt het natuurgebied de Lange Wiel, een schitterend gebied met wielen, dijken, bossen, graslanden, houtwallen en een kanaal. Naast het natuurgebied de Lange Wiel, ligt het Vlinderveld.
Dit Vlinderveld was voorheen een zanddepot, maar is opnieuw natuurlijk ingericht, met poelen, houtwallen en een groot centraal gelegen bloemenweide, een Vlinderveld. In dit nieuwe natuurgebied gaan we aan de slag.

Het spontaan opgekomen berkenbos moet worden uitgedund. Het wandelpad moet vrij gemaakt worden van overhangende takken. Een klein stukje van het vlinderveld moet worden geplagd. Er moet wat maaisel worden opgeruimd. Dus keus genoeg in het aantal werkzaamheden. Stevige arbeid, lichte arbeid. Maak zelf een keus. Dit jaar wordt er samengewerkt met de gemeente Heusden, de eigenaar van dit natuurgebied.

Datum: Zaterdag 4 november
Tijd: van 9.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: “Vlinderveld” gelegen aan de Kanaalweg in Drunen
Contact: Joost van Balkom 06.14757892

Hierbij het programma:
9.00: Start van de dag
10.30: Pauze, koffie met een appelflap
12.30: Pauze, erwtensoep met worstenbrood
13.00: Einde van de dag.
Zin om mee te doen? Geef je op via de site www.natuurwerkdag.nl
Kijk bij locaties, Noord Brabant, Drunen Baardwijkse overlaat en geef je op.

04-10-2017
Landschapsbeheer, wederom op Zaterdag!
Het hele jaar door, werken de 20 mensen van de landschapsbeheergroep op de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 in de natuurgebieden in de gemeente Heusden.
Zo’n dertig jaar geleden was dat anders. Toen werd er gewerkt op de eerste zaterdag van de maand. Dat kwam omdat toen de leeftijd rond de 35 jaar lag en iedereen door de week een baan had.
Dat werken op zaterdag gaan we opnieuw invoeren en weer op de eerste zaterdag van de maand van september tot en met april. Er wordt gewerkt van 9.00 tot 11.45. En ons werkterrein zal de Baardwijkse overlaat zijn. Er wordt gesnoeid, gemaaid, opgeruimd. Allerlei werk om de soortenrijkdom te vergroten
Zin en tijd om eens een keer mee te helpen, iedereen is welkom. Geef wel even door of je komt, i.v.m. het zetten van de koffie en het kopen van gebak. En materiaal en handschoenen zijn aanwezig.
Wellicht tot 7 oktober.

Datum: Zaterdag 7 oktober
Tijd: 9.00-11.45
Locatie: Natuurpark “de Ottershoek” gelegen aan de Kanaalweg in Drunen, tegenover afgraving
Contact: Joost van Balkom 06.14757892

04-06-2017
Onze vereniging blijft Heidijk onderhouden
Een van de mooiste en belangrijkste natuurgebieden in onze gemeente is de Heidijk, die als een lint van oost naar west loopt. De dijk is belangrijk als verbindingszone tussen de verschillende natuurgebieden, maar ook vanwege zijn warme zuidhelling, waar veel dieren en planten dol op zijn.

De landschapsgroep van de Natuur- en milieuvereniging onderhoudt de dijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk, een afstand van ruim 6 kilometer. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het verwijderen van de prunus en het open houden van de warme stukken dijk. In de zomermaanden wordt er niet gewerkt, maar wordt er geïnventariseerd.

De kleine vuurvlinder, het bruin blauwtje en het oranje zandoogje zijn vlinders die we regelmatig zien. Nu de vijf jaar op zijn eind lopen, komt de vraag hoe gaan we verder? Wij vinden het erg belangrijk dat de ecologische waarden behouden blijven of zelfs versterkt worden en daarom gaan we graag verder. Ook de mensen van de gemeente, met wie we ieder kwartaal contact hebben dachten er zo over. Men was erg positief over ons werk, over de resultaten en over de samenwerking. Daarom is besloten om de overeenkomst in zijn huidige vorm te continueren. Een nieuw contract voor de volgende jaren wordt opgesteld.

01-06-2017
Food4Bees
Food4Bees (project 1 no.1)
“Food4Bees”, of op zijn Heusdens gezegd: “Eten voor de bijen”, is een project waar onze vereniging zich inzet. Met regelmaat zal in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag worden gedaan van de voortgang.

De landschapsgroep van de natuurvereniging in samenwerking met de Vlinderstichting twee vlindervelden, met inheemse bloemen aangelegd. Een groot succes! (zie foto). Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe zit het met de solitaire bijen?

De Provincie en een aantal gemeenten (waaronder Heusden) stellen geld beschikbaar, om een aantal groene locaties binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke leefgebieden.

Food4Bees. (project 1 no.1)
Vaak krijgt het bestuur te horen, de Natuurvereniging moet zich bezig gaan houden met dit onderwerp of actie gaan voeren voor dat onderwerp. Dit is makkelijk gezegd, maar de natuurvereniging zelf kan niets. Het zijn altijd mensen van onze vereniging die zin en tijd moeten hebben om ergens actie voor te ondernemen. En hoe belangrijk een onderwerp ook is, als er geen mensen zijn die het op willen pakken, dan gebeurt er niets. Verschillende leden zijn met kleine en grotere projecten bezig. Projecten over duurzaamheid, over biodiversiteit, over wateronderzoek. De komende jaren wil het bestuur dat deze projecten onder de aandacht van de leden en onder de aandacht van de inwoners van Heusden worden gebracht. Het eerste project waarmee we starten is het project “Food4Bees” op zijn Heusdens gezegd “Eten voor de bijen”. Over dit project zal met regelmaat in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag worden gedaan.
De landschapsgroep van de natuurvereniging zet zich al vele jaren in voor het vergroten van de biodiversiteit in de verschillende natuurgebieden. Dit gebeurt door het planten van voor vlinders en bijen geschikte bomen en planten. Wilgen, lindes, vuilbomen zijn er al tientallen geplant. En ook zijn er twee vlindervelden, met inheemse bloemen aangelegd i.s.m. de Vlinderstichting. Een groot succes! (zie foto) . Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe zit het met de solitaire bijen. Daar wilden we wat meer van weten en juist op dat moment, kwam er een mailtje van de provincie binnen.

Het komt er op neer dat er voor onze regio een mooi project loopt dat beoogt kansen voor wilde bijen te scheppen. Er is provinciaal geld en ook de gemeenten Waalwijk, Dongen en Heusden hebben geld beschikbaar gesteld om leuke dingen mee te doen. De coördinatie voor Heusden ligt bij ambtenaar Ingrid Schepers. Nou dat was een kans. Direct werd met mevrouw Schepers contact gezocht en een afspraak gemaakt om elkaar te informeren. Na dit prima overleg volgde een tocht langs verschillende Heusdense locaties. De doelstelling is namelijk om een aantal groene locaties binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke leefgebieden. De bermen in De Zeeg, enkele locaties in de Baardwijkse overlaat, de warme zuidhelling van de Heidijk werden bezocht. De eerste ideeën kregen vorm. Maar voordat we verder gaan, hebben we contact gezocht met Theo Peters. De bijendeskundige en schrijver van een prachtig naslagwerk. Met hem en met een afgevaardigde van de provincie gaan we 30 mei op pad om langs de verschillende uitgezochte locaties. ( wordt vervolgd.


15-03-2015
Vlinderidylle
De Idylle is aangelegd!

Tussen Drunen en Waalwijk ligt het natuurgebied de Baardwijkse overlaat. Naast dit natuurgebied lag een zanddepot van ruim 1 hectare groot. Dit zanddepot hebben wij (de natuur- en milieuvereniging en de gemeente Heusden) enkele jaren geleden omgevormd tot een natuurgebied met houtwallen en poelen. Kamsalamanders, dassen, eekhoorns, jonge koningsvarens …. De dieren, vogels, planten en wandelaars hebben het gebied in bezit genomen. Aan de randen vliegen vele icarusblauwtjes en ook de zwartsprietdikkopjes hebben het naar hun zin, maar ….het grote centrale veld is arm aan nectarplanten, arm aan vlinders. Dus op dit gebied, een halve hectare groot hebben wij een idylle aangelegd.
Een jaar geleden hebben wij er al een bord neergezet met enige informatie en een nieuwe naam: Het Vlinderveld. En het gaat snel, mensen die het vroeger hadden over het zanddepot ,spreken nu over het Vlinderveld.

Op 14 oktober ging de plaatselijke aannemer Ad Buijs aan de slag. Met zwaar materieel werd er begonnen met het werk. Eerst werd er geploegd en daarna de klonten klein gemaakt met de rotorkopeg. Op het zaaibed werd direct gezaaid: zaad afkomstig van de Cruijdthoek. Inheems zaad wat hier thuishoort. Twee mengsels, een voor het natte deel en een voor het neutrale deel. Naast de struikjes werd nog wat met de hand ingezaaid. En dan is het klaar en nu wachten op het voorjaar. Wat komt er op?
In het voorjaar gaan we verder met het organiseren van een infoavond voor de omwonenden en ook wordt er een bijenhotel bijgeplaatst. Want de idylle is niet alleen voor de vlinders, maar ook voor de solitaire bijtjes.
Wilt U de activiteiten volgen? Kijk dan op de site:
Vlinderstichting druk op de kaart en kijk bij Drunen.

Joost van Balkom

22-10-2013
Opening vrijwilligersseizoen landschapsbeheer
Zaterdag 5 oktober jl. vond de jaarlijkse opening van het vrijwilligersseizoen landschapsbeheer plaats. Deze keer waren de vrijwilligers te gast bij Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden.

Wethouder Margo Mulder van Gemeente Heusden hield een goed betoog over de betekenis van een waardevol landschap en de rol van de vrijwilligers daarbij en liet mooie landschappelijke foto’s zien uit de gemeente. De werkzaamheden en activiteiten van de natuur- en milieuvereniging werden toegelicht door Joost Van Balkom. Vervolgens hield Kars Veling van de Vlinderstichting een boeiend verhaal over met name vlinders en wat de landschapsbeheerders voor deze soort kunnen betekenen. Als laatste onderdeel van het ochtendprogramma had Emiel Rijken van Coördinatiepunt Landschapsbeheer een aantal mededelingen over veiligheid, Groen en Doen, de Natuurwerkdag, de nieuwe site van Brabants Landschap en de uitkomsten van de gehouden enquête onder vrijwilligers.

Na de lunch volgde de excursie ‘in het veld’. De vrijwilligers konden bij mooi zonnig weer even de natuur opsnuiven van de Baardwijkse Overlaat en de directe omgeving. Joost van Balkom van de lokale vrijwilligersgroep begeleidde hen door dit mooie gebied. Al met al weer een mooie goed gevulde dag voor de zo zeer gewaardeerde actieve landschapsvrijwilligers!

klik op de foto voor een vergroting


Beschrijving natuurgebiedenAlgemeen:

De werkgroep Landschapsbeheer van de natuurvereniging is meestal werkzaam in de volgende natuurgebieden:

1. De Baardwijkse Overlaat, het gebied tussen Drunen en Waalwijk
2. De Heidijk, tussen de Overlaatweg in Drunen en de Meerdijk in Nieuwkuijk.
3. Eendenkooi Ter Kwak, in het gebied de Hooibroeken, gelegen achter Elshout.
4. Eendenkooi de Swalmenmoeren, een nat bosgebied als restant van de voormalige Eendenkooi aan de Duinweg in Drunen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van deze verschillende natuurgebieden.

1. De Baardwijkse Overlaat

Tussen Drunen en Waalwijk ligt “De Baardwijkse Overlaat” een open landelijk gebied met rijk begroeide dijken, waardevolle natuurgebieden en een bijzonder kanaal.
Naast natuurwaarden heeft het gebied ook een grote cultuurhistorische waarde.
Eeuwenlang heeft het water een grote rol gespeeld in dit gebied.
Een overlaat is een gebied waar het overtollige water van een rivier in kan, middels een verlaging van een stuk dijk. Dit deed men om elders dijkdoorbraken te voorkomen.
De Baardwijkse Overlaat is aangelegd in 1766.
Honderden jaren heeft de stad Den Bosch te kampen gehad met grote wateroverlast. In het winterhalfjaar stond de stad regelmatig onder water, omdat de riviertjes de Dommel en de Aa, bij hoog water, hun water niet kwijt konden op de Maas. Het water van de Maas , de Dommel en de Aa zocht zijn eigen loop en stroomde achter Vlijmen, Nieuwkuijk, Drunen en Waalwijk door naar Sprang, waar het riviertje de Donge probeerde, het water weg te krijgen. Er was een zeer gering verval, zodat het water veel te lang tussen Den Bosch en Sprang bleef staan. Men wilde van dit water af. Het water moest sneller weg. Daarom groef men in 1766 het gedeelte tussen de Drunense Heidijk en de Waalwijkse Meerdijk af. Het water kon nu tussen Baardwijk en Drunen, naar het noorden omlaag en zo via de Waalwijkse buitenpolders richting het Bergsche Veld naar zee.
Tegenwoordig werkt de Overlaat niet meer, het water gaat nu voor een groot deel door, de in 1904 gegraven, Bergse Maas en in bijzondere gevallen zorgt het in 1907 gegraven Afwateringskanaal er voor dat het water weg kan.

In de Baardwijkse Overlaat liggen verschillende natuurgebieden. De een ontstaan door de natuur zelf en de andere aangelegd door de mens.

Het zijn er zeven:
1a. De Lange Wiel
1b. Het Natuurpark “De Ottershoek”
1c. De Zomerkade
1d. De Leidijk (Het in 1824 nieuw gelegde deel van de Heidijk)
1e. Het Afwateringskanaal
1f. De Afgraving
1g. Het Vlinderveld (Het voormalig Zanddepot)


HET NATUURPARK “DE OTTERSHOEK” op bovenstaand kaartje no.2

Van maisakker naar natuurgebied.

In 1991 heeft de natuurvereniging deze voormalige maïsakker in beheer gekregen. We hebben houtsingels aangelegd en poelen voor kikkers en salamanders gegraven. De koeien die hier in de zomermaanden af en toe grazen zorgen dat er verschraling optreedt. Dit is goed voor de verscheidenheid aan planten en dieren. Het voorste deel van dit gebied is gereserveerd voor de insecten. Hier krijgen de nectarplanten kans om te bloeien. Bijen vlinders komen hier op af.
Omdat hier verschillende biotopen bij elkaar liggen is het gebied een vogelparadijs. Goudvinken in de sleedoorn, de groene specht op de grond op jacht naar weidemieren, de vliegenvangers die gekke capriolen uithalen om een insect te vangen, de bosuil die geruisloos langs komt op zoek naar een muisje. Om de vogels te helpen zijn er in het gebied nestkasten opgehangen.
Veel mensen hebben het laatste jaar het gebied ontdekt. Er wordt veel gewandeld en gefotografeerd. Daarom hebben we een paar banken geplaatst. Er zijn scholen die het gebied gebruiken voor educatie. Wat voor leven zit er in de poeltjes, welke planten en paddestoelen zijn te ontdekken? Om het wat makkelijker te maken hebben we bij naambordjes voor de bomen en struiken geplaatst.
Enkele mooie bomen zijn gemarkeerd met een blauwe stip. Dit zijn toekomstbomen. Zij krijgen de ruimte en worden extra verzorgd. Het onderhoud van de hagen is kleinschalig, d.w.z. dat er ieder jaar een klein deel van de sleedoorn afgezet wordt. Het jaar erop weer een stuk. En als het laatste stuk is afgezet, is het eerste deel weer groot en dicht.

DE ZOMERKADE op bovenstaand kaartje no.3De Zomerkade is de dijk die ligt tussen de Heidijk en de Kanaaldijk.
Een mooi dijkje, waar iets bijzonders mee aan de hand was.
Vanaf 1766, het jaar dat de Baardwijkse overlaat werd aangelegd , werd ieder jaar dit dijkje gelegd en weer opgeruimd. Een enorm werk, vooral omdat men toen alles met de hand moest doen. Voor 15 april werd de zomerkade gelegd en voor 15 november moest de zomerkade weer opgeruimd zijn. Dan kon de overlaat weer gaan werken, kon het water er weer doorheen.
Waarom werd ieder jaar de zomerkade gelegd? De zomerkade werd gelegd om al het land verderop in de Langstraat droog te houden, zodat het in de zomermaanden gebruikt kon worden als wei- of hooiland.
De zomerkade ligt nu permanent als dijk in het landschap, want de laatste 100 jaar werkt de overlaat niet meer. Het water kan weg via het Afwateringskanaal.
In de zomerkade zit ter versterking veel leem en puin. Daarom vinden we hier een andere vegetatie dan op de andere dijken in het gebied
HET AFWATERINGS- OF DRONGELENS KANAAL. op bovenstaand kaartje no.5

In 1907 begon men met het graven van het Afwateringskanaal. Drie jaar deed men erover om dit 20 km lange kanaal van Den Bosch naar Drongelen te graven. In 2010 was het kanaal klaar. Het kanaal heeft een naar boven toe breder wordens profiel, zodat het grote hoeveelheden water uit de riviertjes de Dommel en de Aa kan afvoeren. Dit water komt bij Drongelen op de Bergsche Maas. Omdat veel gronden op het kanaal konden ontwateren was het eindelijk mogelijk om de gronden ten zuiden en ten westen van Drunen te verbeteren en was agrarische ontwikkeling mogelijk. Een nadeel was dat ook veel water uit het Drunense duingebied in het kanaal wegliep. De duinen werden droger en de vegetatie veranderde.
Tegenwoordig wordt het kanal gebruikt om bij droogte, water het gebied binnen te laten.
Het kanaal heeft een belangrijke natuurfunctie. De biologische rijkdom is groot. Dit komt o.a. omdat het kanaal op de grens ligt van de voedselarme zandgronden in het zuiden en de voedselrijke kleigronden aan de noordkant. Het kanaal met zijn dijken is een belangrijke natuurverbinding in oost-westrichting, waar veel planten en dieren gebruik van maken.
Vooral voor warmteminnende planten en dieren ishet er goed toeven, omdat de taluds veel zon ontvangen en goed beschut liggen. Ook de das is hier regelmatig op zoek naar wormen. Met regelmaat graaft hij holen in de dijk, maar daar is het waterschap, eigenaar van het gebied niet van gediend. Komt er een burcht dan wordt deze verplaatst. Reeën zijn goede zwemmers en steken regelmatig het kanaal over. We zijn benieuwd wanneer de bever verder het kanaal opkomt. Hij woont al bij de monding, bij de Bergsche maas.
Lange tijd is er weinig onderhoud langs het kanaal geweest. De eikeltjes gebracht door de Vlaamse gaaien , ontkiemden, werden groter en tenslotten na 25 jaar ontstond er een dicht eikenbos. De planten, die van licht en warmte houden, verdwenen. Dat wilden het waterschap en de natuurvereniging niet. Daarom zijn zij enkele jaren geleden begonnen om de natuurwaarden te herstellen. Dit heeft al snel resultaat. Op de delen waar de eik is weggehaald wordt de levendbarende hagedis al weer gezien.
DE ZANDAFGRAVING op bovenstaand kaartje no.6

De recreatieplas aan de Kanaalweg is een oude zandafgraving uit het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. De plas is 30 jaar oud. De dieptes nemen snel toe vanaf de kant. Het is een ideale plas voor duikers omdat het water er erg helder is. Op een diepte van 12 meter ligt een auto op zijn kop.
Aan de oost- en zuidoever staat riet waar watervogels in nestelen. In de wintermaanden rusten op de plas vele watervogels. Al zou je het niet zeggen, de plas herbergt zeer zeldzame planten.
In het water zijn dat: het kleinhoofdig glanswier, het sierlijk glanswier, het donker glanswier en het doorschijnend glanswier. En op de kale oevers zie je dekleine witte bloempjes van de eveneens zeer zeldzame kruipende moerasweegbree.

HET VLINDERVELD op bovenstaand kaartje no. 7
(voorheen eerst maïsakker en daarna zanddepot)

In tegenstelling tot de Lange Wiel ( 1784) , De Zomerkade (1766), Het Kanaal (1907) en De Leidijk (1824) heeft het Zanddepot geen opmerkelijke geschiedenis.
In de Middeleeuwen behoorde het gebied tot de “Gemeint”van Drunen. De boeren konden gezamenlijk op de woeste gronden hier hun dieren laten grazen.
Later tot 1766, waren er hooilanden en wellicht hier en daar wat akkerbouw.
Na 1766, stroomde in het winterhalfjaar het water van de Maas, de Dommel en de Aa door het gebied en kon alleen in de zomermaanden het land gebruikt worden als weide- en hooiland.
De ieder jaar opnieuw aangelegde zomerkade zorgde er voor, dat eventueel aankomend water tegen gehouden werd.
Naarmate het droger werd in het gebied omdat de Bergse Maas en het Afwateringskanaal waren gegraven kwam er steeds meer akkerbouw. In de jaren 90 van de vorige eeuw kocht de gemeente het perceel om er een zanddepot van te maken. In 1997 werd eerst in het westelijke deel, naderhand ook in het oostelijke deel het zand opgeslagen.
In het kader van de boomplantdag werd in het noordelijke deel op 10 maart 1997 een houtwal aangelegd. Een natuurlijke verbinding tussen het Natuurgebied De Lange Wiel en de Heidijk.
1200 stuks bosplantsoen werden door leerlingen van basisschool ’t Span geplant. (zie foto.)In 2002 is al het zand afgevoerd en wordt gekeken naar een nieuwe bestemming.
In maart 2003 hebben de gemeente Heusden (H. van de Ven) en de Natuurvereniging (Joost van Balkom) plannen gemaakt om het gebied om te vormen naar een natuurgebied. Poelen worden gegraven, bosplantsoen wordt geplant en in het middenstuk komt bloemrijk grasland met daar door heen een wandelpad.
In april 2005 is de aanleg van natuur op het voormalig gronddepot aan de Kanaalweg afgerond. De natuur kan zelf aan de slag! En heeft dit onstuimig gedaan!
Daarom is er met regelmaat onderhoud nodig.
De buitendienst van de gemeente Heusden maait eens per jaar het wandelpad.
In opdracht van de Gemeente Heusden wordt half september door een aannemer het centraal gelegen grasland gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd
De landschapsgroep van de Natuurvereniging:
Heeft de zorg voor de noordelijke houtwal.
Verwijderd ieder jaar de bosopslag rond de poelen.
Loopt geregeld het gebied door en verwijdert zwerfvuil.
Dunt jaarlijks een deel van het spontaan opgekomen berkenbos.
Inventariseert de flora en fauna en met name de vlinders.2. DE HEIDIJK

De Heidijk is een oude dijk uit de middeleeuwen. Hij deed dienst als meest zuidelijke begrenzing van een enorme polder. Onder invloed van Hollandse graven ontstond in de periode 1230-1270 de Zesde Hollandse Waard. Dit was een gebied van 42.000 hectare waaronder ook Drunen en Vlijmen vielen. Van het dijkenstelsel dat toen aangelegd is, resteert nu nog de Heidijk. De Heidijk vormt een waardevol lint in het landschap. Het is een belangrijk leefgebied voor diverse planten- en diersoorten. Enkele gedeelten op het trace hebben zeer grote ecologische waarden vooral met betrekking tot de dagvlinders. Het gebied fungeert als een soort kraamkamer en vanuit dit brongebied kunnen andere gebieden worden bevolkt. De dijken zijn goede verbindingswegen tussen het ene en het andere natuurgebied. Vele dieren, maar ook planten (zaden) maken hier gebruik van.4. DE EENDENKOOI

In Drunen tussen de Duinweg en de Heidijk ligt het gebied de Eendenkooi.
Kenmerkend hier is het centraal gelegen bosgebied. Een stuk grond , dat onze vereniging in 1993 heeft aangekocht van de familie d'Oultremont. Het gebied is slechts 0,695 ha, maar heeft een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het natte bosgebied is een laatste restant van een oude eendenkooi, genaamd de Swalmenmoeren, aangelegd ca. 1650. De eendenkooi ligt tussen landbouwgronden, wordt niet betreden en is daarom erg rijk aan vogels. De buizerd en de bosuil broeden er met regelmaat en ook de houtsnip komt er voor. Ook staan er een paar erg oude koningsvarens
Ons beheer bestaat uit het schonen van de schouwsloot rond het gebied en zorgen dat de eigenaars van naastgelegen percelen geen hinder hebben van overhangende takken.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2018
Vogelgeluid