Home > Beheer Natuurgebieden > De Natuurgebieden


De Natuurgebieden


27-01-2019
Kleinschalig landschapsbeheer
Al tientallen jaren werken vrijwilligers van onze vereniging in het Heusdense landschap. Bijvoorbeeld langs het Drongelens kanaal, een dijk vroeger kaal, maar nu met grote mooie eiken. Eiken waar de kruinen elkaar raken en zo het licht en de warmte voor de grondbewoners tegenhouden. Het waterschap houdt niet van grote bomen aan de waterkant.

De mooiste bomen laten we staan. Hun minder vitale buren zagen we om, zodat de toekomstbomen meer ruimte krijgen. Tussen de overgebleven bomen kiezen we voor stukken met veel licht en warmte. Plaatsen voor een rijke planten en insectenwereld.

Ga voor het hele bericht naar natuurenmilieuheusden.nl

29-04-2018
Nieuwe koeien in de Baardwijkse overlaat.
Wie regelmatig in de Baardwijkse overlaat wandelt zal het opgevallen zijn dat het blonde vee er niet meer is. Boer Musters van wie de koeien waren is met zijn bedrijf gestopt, zijn dieren zijn verkocht en zijn pacht op de grote wei langs de Overlaatweg is beëindigd. Dit betekent geen kunstmest en gewone mest meer.
Voorlopig komen op de grote wei geen nieuwe dieren en dat betekent dat het grasland zal worden gemaaid en het gras wordt afgevoerd, zodat verschraling kan optreden. Dit is goed voor de flora. Binnenkort wordt het binnenste raster opgeruimd.

Maar de begrazing in het bos en op de wei in de overlaat gaat door en daarvoor heeft boer Musters hobbymatig wat kleiner en rustiger vee ingeschaard. Zeven Galloways lopen er nu. De Galloway is een klein runderras zonder horens. De kleur is zwart. De koetjes lopen er nu enige tijd en zijn niet zo ondernemend als het blonde vee. Deze waren zo nieuwsgierig, die kwamen op elke vierkante meter. Niets was hun onbekend. De Gallowaykoetjes blijven tot nu toe op de wei, hier en daar wat grazend en met het warme weer lekker ter afkoeling de poelen in. Ze hebben het goed naar hun zin zo te zien. Maar wie weet als straks in de zomermaanden het gras op raakt gaan ook zij op zoek naar nieuwe graasgronden , in het natuurpark, langs de oevers van het kanaal of door het water het dichte bos in.

11-12-2017
Heusden …. een groene gemeente – alle natuurgebieden in Heusden
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden bestaat 35 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn alle natuurgebieden in de gemeente Heusden beschreven in woord en beeld. Het resultaat is een uitgave van ruim 50 pagina’s in vierkleurendruk op A4-formaat. Het boekwerk is verkrijgbaar bij de boekhandel Sikkers in Drunen. De prijs is EUR 6.50.
De uitgave beschrijft 13 gebieden, waaronder natuurlijk de Loonse en Drunense Duinen, de Baardwijkse Overlaat en Het Vlijmens Ven. Maar ook minder bekende als Eendenkooi ‘De Swalmenmoeren’ en de Haverkampen. Daarnaast is er ook een overzicht van alle Ecologische Verbindingszones in de gemeente.

In de 35 jaar van het bestaan van de vereniging is veel veranderd. Wat gebleven is zijn de gebieden waar mensen kunnen recreëren en genieten. Omdat de gemeente Heusden op de grens ligt van zand en klei en op de grens van hoog en laag zijn de natuurgebieden erg verschillend. We hebben stuifzand, wielen, bossen, eendenkooien, schrale graslanden, natte graslanden, zonnige dijktaluds en oude Maasarmen. Allemaal verschillende biotopen, en iedere biotoop heeft weer zijn eigen planten en dierenwereld. We kunnen stellen dat door deze variatie de gemeente Heusden een hoge biodiversiteit heeft.

Wij genieten van deze rijkdom. Omdat wij 35 jaar bestaan, hebben we de gebieden beschreven in de uitgave. De teksten zijn aangevuld met foto’s van planten en dieren die u in deze gebieden kunt tegenkomen.

04-10-2017
De Landelijke Natuurwerkdag!
In de Baardwijkse Overlaat ligt het natuurgebied de Lange Wiel, een schitterend gebied met wielen, dijken, bossen, graslanden, houtwallen en een kanaal. Naast het natuurgebied de Lange Wiel, ligt het Vlinderveld.
Dit Vlinderveld was voorheen een zanddepot, maar is opnieuw natuurlijk ingericht, met poelen, houtwallen en een groot centraal gelegen bloemenweide, een Vlinderveld. In dit nieuwe natuurgebied gaan we aan de slag.

Het spontaan opgekomen berkenbos moet worden uitgedund. Het wandelpad moet vrij gemaakt worden van overhangende takken. Een klein stukje van het vlinderveld moet worden geplagd. Er moet wat maaisel worden opgeruimd. Dus keus genoeg in het aantal werkzaamheden. Stevige arbeid, lichte arbeid. Maak zelf een keus. Dit jaar wordt er samengewerkt met de gemeente Heusden, de eigenaar van dit natuurgebied.

Datum: Zaterdag 4 november
Tijd: van 9.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: “Vlinderveld” gelegen aan de Kanaalweg in Drunen
Contact: Joost van Balkom 06.14757892

Hierbij het programma:
9.00: Start van de dag
10.30: Pauze, koffie met een appelflap
12.30: Pauze, erwtensoep met worstenbrood
13.00: Einde van de dag.
Zin om mee te doen? Geef je op via de site www.natuurwerkdag.nl
Kijk bij locaties, Noord Brabant, Drunen Baardwijkse overlaat en geef je op.

04-10-2017
Landschapsbeheer, wederom op Zaterdag!
Het hele jaar door, werken de 20 mensen van de landschapsbeheergroep op de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 in de natuurgebieden in de gemeente Heusden.
Zo’n dertig jaar geleden was dat anders. Toen werd er gewerkt op de eerste zaterdag van de maand. Dat kwam omdat toen de leeftijd rond de 35 jaar lag en iedereen door de week een baan had.
Dat werken op zaterdag gaan we opnieuw invoeren en weer op de eerste zaterdag van de maand van september tot en met april. Er wordt gewerkt van 9.00 tot 11.45. En ons werkterrein zal de Baardwijkse overlaat zijn. Er wordt gesnoeid, gemaaid, opgeruimd. Allerlei werk om de soortenrijkdom te vergroten
Zin en tijd om eens een keer mee te helpen, iedereen is welkom. Geef wel even door of je komt, i.v.m. het zetten van de koffie en het kopen van gebak. En materiaal en handschoenen zijn aanwezig.
Wellicht tot 7 oktober.

Datum: Zaterdag 7 oktober
Tijd: 9.00-11.45
Locatie: Natuurpark “de Ottershoek” gelegen aan de Kanaalweg in Drunen, tegenover afgraving
Contact: Joost van Balkom 06.14757892

04-06-2017
Onze vereniging blijft Heidijk onderhouden
Een van de mooiste en belangrijkste natuurgebieden in onze gemeente is de Heidijk, die als een lint van oost naar west loopt. De dijk is belangrijk als verbindingszone tussen de verschillende natuurgebieden, maar ook vanwege zijn warme zuidhelling, waar veel dieren en planten dol op zijn.

De landschapsgroep van de Natuur- en milieuvereniging onderhoudt de dijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk, een afstand van ruim 6 kilometer. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het verwijderen van de prunus en het open houden van de warme stukken dijk. In de zomermaanden wordt er niet gewerkt, maar wordt er geïnventariseerd.

De kleine vuurvlinder, het bruin blauwtje en het oranje zandoogje zijn vlinders die we regelmatig zien. Nu de vijf jaar op zijn eind lopen, komt de vraag hoe gaan we verder? Wij vinden het erg belangrijk dat de ecologische waarden behouden blijven of zelfs versterkt worden en daarom gaan we graag verder. Ook de mensen van de gemeente, met wie we ieder kwartaal contact hebben dachten er zo over. Men was erg positief over ons werk, over de resultaten en over de samenwerking. Daarom is besloten om de overeenkomst in zijn huidige vorm te continueren. Een nieuw contract voor de volgende jaren wordt opgesteld.

01-06-2017
Food4Bees
Food4Bees (project 1 no.1)
“Food4Bees”, of op zijn Heusdens gezegd: “Eten voor de bijen”, is een project waar onze vereniging zich inzet. Met regelmaat zal in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag worden gedaan van de voortgang.

De landschapsgroep van de natuurvereniging in samenwerking met de Vlinderstichting twee vlindervelden, met inheemse bloemen aangelegd. Een groot succes! (zie foto). Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe zit het met de solitaire bijen?

De Provincie en een aantal gemeenten (waaronder Heusden) stellen geld beschikbaar, om een aantal groene locaties binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke leefgebieden.

Food4Bees. (project 1 no.1)
Vaak krijgt het bestuur te horen, de Natuurvereniging moet zich bezig gaan houden met dit onderwerp of actie gaan voeren voor dat onderwerp. Dit is makkelijk gezegd, maar de natuurvereniging zelf kan niets. Het zijn altijd mensen van onze vereniging die zin en tijd moeten hebben om ergens actie voor te ondernemen. En hoe belangrijk een onderwerp ook is, als er geen mensen zijn die het op willen pakken, dan gebeurt er niets. Verschillende leden zijn met kleine en grotere projecten bezig. Projecten over duurzaamheid, over biodiversiteit, over wateronderzoek. De komende jaren wil het bestuur dat deze projecten onder de aandacht van de leden en onder de aandacht van de inwoners van Heusden worden gebracht. Het eerste project waarmee we starten is het project “Food4Bees” op zijn Heusdens gezegd “Eten voor de bijen”. Over dit project zal met regelmaat in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag worden gedaan.
De landschapsgroep van de natuurvereniging zet zich al vele jaren in voor het vergroten van de biodiversiteit in de verschillende natuurgebieden. Dit gebeurt door het planten van voor vlinders en bijen geschikte bomen en planten. Wilgen, lindes, vuilbomen zijn er al tientallen geplant. En ook zijn er twee vlindervelden, met inheemse bloemen aangelegd i.s.m. de Vlinderstichting. Een groot succes! (zie foto) . Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe zit het met de solitaire bijen. Daar wilden we wat meer van weten en juist op dat moment, kwam er een mailtje van de provincie binnen.

Het komt er op neer dat er voor onze regio een mooi project loopt dat beoogt kansen voor wilde bijen te scheppen. Er is provinciaal geld en ook de gemeenten Waalwijk, Dongen en Heusden hebben geld beschikbaar gesteld om leuke dingen mee te doen. De coördinatie voor Heusden ligt bij ambtenaar Ingrid Schepers. Nou dat was een kans. Direct werd met mevrouw Schepers contact gezocht en een afspraak gemaakt om elkaar te informeren. Na dit prima overleg volgde een tocht langs verschillende Heusdense locaties. De doelstelling is namelijk om een aantal groene locaties binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke leefgebieden. De bermen in De Zeeg, enkele locaties in de Baardwijkse overlaat, de warme zuidhelling van de Heidijk werden bezocht. De eerste ideeën kregen vorm. Maar voordat we verder gaan, hebben we contact gezocht met Theo Peters. De bijendeskundige en schrijver van een prachtig naslagwerk. Met hem en met een afgevaardigde van de provincie gaan we 30 mei op pad om langs de verschillende uitgezochte locaties. ( wordt vervolgd.


15-03-2015
Vlinderidylle
De Idylle is aangelegd!

Tussen Drunen en Waalwijk ligt het natuurgebied de Baardwijkse overlaat. Naast dit natuurgebied lag een zanddepot van ruim 1 hectare groot. Dit zanddepot hebben wij (de natuur- en milieuvereniging en de gemeente Heusden) enkele jaren geleden omgevormd tot een natuurgebied met houtwallen en poelen. Kamsalamanders, dassen, eekhoorns, jonge koningsvarens …. De dieren, vogels, planten en wandelaars hebben het gebied in bezit genomen. Aan de randen vliegen vele icarusblauwtjes en ook de zwartsprietdikkopjes hebben het naar hun zin, maar ….het grote centrale veld is arm aan nectarplanten, arm aan vlinders. Dus op dit gebied, een halve hectare groot hebben wij een idylle aangelegd.
Een jaar geleden hebben wij er al een bord neergezet met enige informatie en een nieuwe naam: Het Vlinderveld. En het gaat snel, mensen die het vroeger hadden over het zanddepot ,spreken nu over het Vlinderveld.

Op 14 oktober ging de plaatselijke aannemer Ad Buijs aan de slag. Met zwaar materieel werd er begonnen met het werk. Eerst werd er geploegd en daarna de klonten klein gemaakt met de rotorkopeg. Op het zaaibed werd direct gezaaid: zaad afkomstig van de Cruijdthoek. Inheems zaad wat hier thuishoort. Twee mengsels, een voor het natte deel en een voor het neutrale deel. Naast de struikjes werd nog wat met de hand ingezaaid. En dan is het klaar en nu wachten op het voorjaar. Wat komt er op?
In het voorjaar gaan we verder met het organiseren van een infoavond voor de omwonenden en ook wordt er een bijenhotel bijgeplaatst. Want de idylle is niet alleen voor de vlinders, maar ook voor de solitaire bijtjes.
Wilt U de activiteiten volgen? Kijk dan op de site:
Vlinderstichting druk op de kaart en kijk bij Drunen.

Joost van Balkom

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid