Home > Beheer Natuurgebieden > Natuurgebieden algemeen


Natuurgebieden algemeen


01-04-2017
Vlinderveld Idylle
In de laatste uitgave van het blad ‘Idylle’ twee mooie foto’s van ons Vlinderveld.
In mei meer zand dan groen. In augustus een voor vlinders idyllisch plaatje.

Klik hier voor de foto's.

www.vlindernet.nl

12-06-2016
‘Heusden in het groen’ op YouTube
De meesten van ons kennen de natuur in de gemeente alleen vanaf de grond. Op het YouTube-kanaal van de gemeente Heusden staat nu een aardig filmpje over de natuur in de gemeente vanuit de lucht.
De aanduidingen van de verschillende locaties zijn aangeleverd door de Heemkundekring, meer in het bijzonder door Bert van Opzeeland, die ook lid van onze vereniging is.
Het fimpje is te vinden op www.youtube.com

Op het YouTube-kanaal van de gemeente staan meer filmpjes.

07-12-2015
Activiteiten natuurwerkgroep
De activiteiten van onze natuurwerkgroep staan uitgebreid beschreven in onze eigen uitgaven. Maar ook buiten onze vereniging is er belangstelling voor.

In de vrijwilligerskrant van Natuurmonumenten van afgelopen najaar een mooi interview met Joost van Balkom, Klini van Holland en Rien Melis.

Verder in het blad Vlinders van de Vlinderstichting een verhaal over de inzaai van ons Vlinderveld. Op pagina 2 van het stuk een aantal foto’s die de ontwikkeling mooi laten zien.
Alcoa dag
In oktober hielp een groep medewerkers van Alcoa onze natuurbeheergroep bij het onderhoud van de
Hooibroeken. Voor de tweede keer een groot succes!


Verslag van de Bomenexcursie
Verslag van de Bomenexcursie.

In het kader van het project Toekomstbomen, hebben we op 23 augustus een excursie gehad naar enkele oude bijzondere bomen.
Ton Stokwielder, die al vele jaren met zijn bedrijf zorg heeft voor de vele oude bomen in onze regio was vandaag onze excursieleider.
Als eerste fietsten en wandelden we naar de eeuwenoude dikke eik in de Drunense duinen.

Ton vertelde over het onderhoud en de verzorging, voor zo’n grote oude eik. Erg belangrijk is dat je de boom niet vol in de zon zet door zijn omringende concurrenten aan de zuidzijde weg te halen. De bodem waar de warmte van de zon dan op terecht komt is funest voor de vele bodemschimmels. De bodemschimmels (mycorrhiza) , die helemaal verweven zijn met de haarwortels van de boom zorgen er voor dat de boom heel veel extra water en zouten kan opnemen. Soms wel 10 maal zoveel als wanneer de schimmels ontbreken. De eik heeft een opkikkertje gekregen door toevoeging van fiks wat kuubs kalkrijke grond .

Na de eik, de grove den en de beuk fietsten we naar de oude Tamme kastanje op de Pessaert. Een boom met vele wonden. Takken zijn afgebroken, vele holten zijn ontstaan, een groot deel is jaren geleden zelfs afgebroken. Maar hij staat er nog en biedt aan vele dieren en vogels onderdak. In de vele gaten hebben door de jaren heen uilen, boomklevers, mezen, spreeuwen, kauwen, holenduiven, hoornaars en vleermuizen hun jongen grootgebracht. Ook deze boom heeft enkele jaren terug een opknapbeurt gehad . En gelukkig dit jaar zien we heel veel fris en groen blad!

Bij de Zilveresdoorn op het talud van het Drongelens kanaal sloten we onze excursie af. Het was zeer interessant, we hebben veel geleerd. Maar het belangrijkste is dat we het geleerde kunnen toepassen bij de verzorging van de door ons uitgekozen toekomstbomen.

(Joost van Balkom)

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2017
Vogelgeluid