Home > Beheer Natuurgebieden > Archief natuurgebieden


Archief natuurgebieden


30-04-2016
Jaarverslag Landschapsbeheer 2015
Terugkijkend op 2015 mogen we stellig zeggen, dat het werkseizoen prima is verlopen. Meer dan 3500 manuren is er gewerkt in de verschillende natuurgebieden. De woensdagochtend is de vaste werkochtend geworden, met af een toe een zaterdag.

De groep bestaat uit 20 personen, waarvan er 18 op de woensdag werkzaam zijn. Vanwege veiligheid, aansturing en werk is 20 personen voorlopig het maximum. De laatste vrijdag in de maand wordt gewerkt rond de Nieuwkuijkse wiel, hier probeert de landschapsgroep een nieuwe vrijwilligersgroep op te richten. Er wordt gewerkt in terreinen van Natuurmonumenten, van de gemeente Heusden en het Waterschap en uiteraard in onze eigen gebieden. Doelstelling is het in stand houden van en waar mogelijk het verbeteren van de biodiversiteit in de verschillende natuurgebieden. Daarvoor wordt in de zomermaanden de flora en fauna geïnventariseerd. Aan de hand van de resultaten wordt gekeken welk beheer het best bij een zo groot mogelijke biodiversiteit past. Enkele malen per jaar komen externen bij ons werken. Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag zijn dat inwoners uit de omliggende gemeenten en leden van een scoutinggroep. Ook is een middag gewerkt met medewerkers van het bedrijf Alcoa. Afgelopen seizoen is extra gelet op de veiligheid. Enkelen van ons hebben de cursus veiligheid in het veld doorlopen. Ook is extra veiligheidsmateriaal aangeschaft.
Joost van Balkom, coördinator landschapsbeheer

23-03-2014
Jaarverslag werkgroep beheer natuurgebieden 2013
Wij kunnen terugkijken op een zeer succesvol werkseizoen.
Er is het hele jaar op de woensdagmorgen gewerkt en op 8 zaterdagen.
Tussendoor is soms ook op de donderdagmorgen gewerkt.
De landschapsgroep groeit gestaag.
Eind 2013 hadden we 20 vaste werkers, waarvan er gemiddeld iedere week 12 aanwezig zijn.

Wat hebben we gedaan en waar?

In Eendenkooi Ter Kwak in de Hooibroeken zijn wilgen en essen geknot, zijn er boompjes geplant en is een van de vangpijpen uitgegraven en hersteld.
Op de Heidijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk is op de zuidelijke taluds het zwerfafval verwijderd, zijn bijzondere floristische stukken met de hand gemaaid en is veel prunus verwijderd.
In de Baardwijkse Overlaat, is veel Amerikaanse vogelkers uitgestoken, is het raster voor het vee hersteld en is rond de voormalige maïsakker het raster verwijderd. Langs de Zomerkade is het vele dode hout wat gevaar opleverde voor wandelaars verwijderd. In Natuurpark de Ottershoek is een deel van de toekomstbomen vrij gezet. Langs de Kanaalweg zijn twee stukken houtwal afgezet.

In de Zeeg hebben wij meegeholpen met de boomplantdag en hebben we zelf 220 meter nieuwe haag geplant.
In onze eigen Eendenkooi bij de Duinweg is de sloot geschoond en zijn de wilgen geknot.
Langs de dijk van het Drongelens kanaal is op voormalige heideveldjes de opslag van eik verwijderd, zijn floristisch belangrijke stukken met de hand gemaaid en is op de warme zuidhelling een deel van de opslag verwijderd.
Maaisel van blauw grasland is verspreid over de afgegraven grond in Vlijmens Ven.
De drie poelen op het Vlinderveld zijn schoongemaakt.

Zo teruglezend blijkt dat de werkzaamheden zeer divers zijn en dat er door de landschapsgroep veel kleinschalig werk is verricht.

Joost van Balkom, coördinator landschapsbeheer

13-01-2014
Beheer natuurgebieden jaarverslag 2013
Werkgroep beheer natuurgebieden. Jaarverslag 2013

Wij kunnen terugkijken op een zeer succesvol werkseizoen.
Er is het hele jaar op de woensdagmorgen gewerkt en op 8 zaterdagen.
Tussendoor is soms ook op de donderdagmorgen gewerkt.
De landschapsgroep groeit gestaag.
Eind 2013 hadden we 20 vaste werkers, waarvan er gemiddeld iedere week 12 aanwezig zijn

Wat hebben we gedaan en waar?

In Eendenkooi Ter Kwak in de Hooibroeken zijn wilgen en essen geknot, zijn er boompjes geplant en is een van de vangpijpen uitgegraven en hersteld.
Op de Heidijk tussen Overlaatweg en Nieuwkuijk is op de zuidelijke taluds het zwerfafval verwijderd, zijn bijzondere floristische stukken met de hand gemaaid en is veel prunus verwijderd.
In de Baardwijkse Overlaat, is veel Amerikaanse vogelkers uitgestoken, is het raster voor het vee hersteld en is rond de voormalige maïsakker het raster verwijderd. Langs de Zomerkade is het vele dode hout wat gevaar opleverde voor wandelaars verwijderd. In Natuurpark de Ottershoek is een deel van de toekomstbomen vrij gezet. Langs de Kanaalweg zijn twee stukken houtwal afgezet.
In de Zeeg hebben wij meegeholpen met de boomplantdag en hebben we zelf 220 meter nieuwe haag geplant.
In onze eigen Eendenkooi bij de Duinweg is de sloot geschoond en zijn de wilgen geknot.
Langs de dijk van het Drongelens kanaal is op voormalige heideveldjes de opslag van eik verwijderd, zijn floristisch belangrijke stukken met de hand gemaaid en is op de warme zuidhelling een deel van de opslag verwijderd.
Maaisel van blauw grasland is verspreid over de afgegraven grond in Vlijmens Ven
De drie poelen op het Vlinderveld zijn schoongemaakt.

Zo teruglezend blijkt dat de werkzaamheden zeer divers zijn en dat er door de landschapsgroep veel kleinschalig werk is verricht.

Joost van Balkom, coördinator landschapsbeheer

03-03-2013
Jaarverslag 2012 , werkgroep beheer natuurgebieden.
Wij kunnen terugkijken op een zeer succesvol werkseizoen.
Er is gewerkt op 43 doordeweekse dagen en 8 zaterdagen.
Er is door de groep vrijwilligers meer dan 1360 uur gewerkt !!
Wat hebben we gedaan en waar?

- Het berkenbos op het Vlinderveld in de Baardwijkse Overlaat is gedund.
- Het Sleedoornstruweel in de Ottershoek in de Baardwijkse Overlaat is gedund .
- Opslag van het heideveld langs de kanaaldijk is verwijderd .
- Er is raster geplaatst in de Overlaat en langs de Zeedijk.
- Dode eiken zijn gezaagd langs de wandelpaden in de Overlaat.
- Poelen bij de Lange Wiel en op het Vlinderveld zijn schoongemaakt.
- Vuil is geruimd langs de Heidijk en de Kanaalweg.
- Prunus is verwijderd langs de Kanaaldijk, de Heidijk en bij de Nieuwkuijkse brug.
- Wilgen zijn geplant in Eendenkooi ter Kwak.
- Sloten zijn geschoond in onze eigen Eendenkooi.
- Maaisel van blauw grasland is verspreid over de afgegraven grond in Vlijmens Ven.
- Een deel van de houtwal bij Piet Smeekens is afgezet.
- Het Eikenbos langs de Kanaaldijk is gedund .
- Maaien deel van het talud van het Kanaal, de Heidijk, en eigen Eendenkooi.
- Een vangpijp is hersteld en er zijn rietmatten geplaatst in eendenkooi Ter Kwak.
- Boombordjes zijn geplaatst in natuurpark “De Ottershoek”.
- Bomen zijn gezaagd bij de Wiel van Kiki Beets.

Ter vergroting va de biodiversiteit en ter bescherming van het landschap is de Natuurvereniging met de volgende projecten begonnen:

- Langs het Drongelens kanaal wordt de heidebiotoop hersteld en wordt een deel van het talud verschraald.
- In de Zeeg wordt samen met de gemeente een maïsakker omgezet naar natuurgebied.
- In natuurpark “De Ottershoek”wordt samen met het technasium van het d’Oultremontcollege gewerkt aan de ontwikkeling van een insectenhotel.
- I.s.m. Nederland Schoon worden zwerfvuilopruimdagen georganiseerd.

Verder zijn er cursussen gevolgd.

- Joost en Fons hebben een zaagcursus gevolgd en zijn nu gecertificeerd.
- Marc en Joost hebben de cursus EHGA (eerste hulp bij geïsoleerde arbeid) gevolgd.
- Albert, Rien, Marc en Joost hebben de cursus heggenvlechten gevolgd.

Deze cursus bestond uit theoriedagen en praktijkdagen. Verder is er de verplichting om een meidoorn heg aan te planten van ca. 70 meter. Deze heg wordt over acht jaar gelegd.


© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid