Home > Activiteiten > Wijze Uil


Wijze Uil


22-01-2018
Buitendienst gemeente Heusden ontvangt onderscheiding “Wijze Uil”
Op 18 januari ontvingen Henny Brekelmans, Hans Liefting en Mieke van Oort namens de Buitendienst van de gemeente Heusden de ‘Wijze Uil’ uit handen van Joost van Balkom, voorzitter van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). De NMVH reikt de onderscheiding ‘Wijze Uil’ uit aan een persoon of instelling in de gemeente Heusden, voor de inzet voor de natuur of het milieu in de gemeente. De Buitendienst ontving de onderscheiding voor haar niet aflatende en effectieve manier om de biodiversiteit in de gemeente Heusden te vergroten.
lees verder

24-03-2014
Fietsersbond De Langstraat ontvangt Wijze Uil onderscheiding
Tijdens de afdelingsvergadering van de Fietsersbond De Langstraat op 18 maart ontving voorzitter Siem van Dijk de ‘Wijze Uil’ uit handen van Harry Nijënstein, bestuurder van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). De NMVH reikt de onderscheiding ‘Wijze Uil’ uit aan een persoon of instelling in de gemeente Heusden, voor de inzet voor het milieu in de gemeente. De Fietsersbond ontving de onderscheiding voor haar niet aflatende en effectieve manier om het fietsverkeer te stimuleren. Door de voorwaarden voor fietsers te verbeteren zullen automobilisten gestimuleerd worden de auto te laten staan, en te gaan fietsen om zo het milieu niet meer belasten.

De werkwijze van de Fietsersbond is simpel doch doeltreffend: leden inventariseren fietsknelpunten, waarna het bestuur contact zoekt met ambtenaren, wethouders, raadsleden en politieke partijen om deze knelpunten te verhelpen. Daarbij wordt ook de pers regelmatig benaderd. Bovendien is de Fietsersbond een actief lid van het GOL-overleg (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat).

Op deze manier heeft de Fietsersbond gezorgd voor een veiliger positie voor fietsers op diverse plaatsen in de gemeente Heusden. Bijvoorbeeld in de Hugo de Grootstraat in Drunen door voor te stellen parkeerplaatsen op te heffen. Bij de renovatie van de Bosscheweg is op verzoek van de Fietsersbond het fietspad buiten de bebouwde kom verbreed en verhoogd aangelegd. Het streven naar een snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch in het GOL-overleg en bij de gemeente heeft geleid tot opname in het GVVP, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Verder zijn op voorspraak van de Fietsersbond de bypass bij de rotonde aan de Spoorlaan aan te passen en de plannen voor aanpassing van de verkeerssituatie bij de Wolfshoek totaal omgegooid, waardoor deze locaties beide veiliger voor fietsers zijn geworden.

De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich sinds 1975 succesvol in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond afdeling Waalwijk is in 2007 opgericht, en had toen ongeveer 30 leden. Later is de afdeling uitgebreid met de gemeenten Heusden en Loon op Zand, en werd de naam “De Langstraat”. Het ledental is de afgelopen jaren sterk gestegen en bedraagt nu ruim honderd.

Dit was de tiende keer dat de onderscheiding werd uitgereikt. Eerdere winnaars van de Wijze Uil waren:
1990
Slager Willemse in Drunen vanwege zijn milieuvriendelijke verpakkingen.
1992
Stichting Gered Gereedschap, in Drunen. Deze stichting verzamelt en repareert oud gereedschap voor de Derde Wereld.
1993
De Federatie Behoud de Langstraat Spoorbruggen voor hun strijd voor de aanleg van een fietspad over de voormalige spoorlijn.
1998
Champignonkwekerij ’t Loodje in Hedikhuizen voor de biologische kweek van champignons.
2000
De Kruiderij in Vlijmen voor de verkoop van biologische producten.
2002
Het kringlooppapierbedrijf van Jan Floris in Nieuwkuijk.
2004
Bosbessenteler Piet Smeekens. Het terrein waarop de bessentruiken staan is omgetoverd tot een waar “paradijsje” voor planten, vogels en insecten. Er werd een poel aangelegd, een bosvijver gegraven, houtsingels geplant. adres: Duinweg, Drunen
2006
Delicatessen en Reformzaak van Herpt, Drunen, verkoop van ruim 600 biologische producten
2009
Biologisch varkensbedrijf van de familie van Alphen – Herpt.


Voor meer informatie van de vereniging kijk op: www.natuurenmilieuheusden.nl


De Wijze Uil
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden reikt eens in de twee jaar een Wijze Uil uit aan een persoon of instelling die zich op haar/zijn eigen wijze inzet voor het behoud en/of de verbetering van het milieu in de gemeente Heusden.

Op een zonnige zaterdagochtend is de Wijze Uil 2009 door onze voorzitter George Rouhof uitgereikt aan de biologische varkensboeren Joost en Jacqueline van Alphen.

De varkens genoten van het buiten zijn: enkele tientallen van hen dolden door elkaar in de grote wei aan de Zeggelaarseweg in Herpt.


Een prachtig gezicht:over hun welzijn hoef je niet in te zitten!

Joost en Jacqueline namen enkele jaren geleden (o.a. door de heersende varkenspest ) het besluit hun varkens te gaan houden op biologische wijze.

Wat is er zoal anders dan bij de gangbare varkenshouderij?

De varkens krijgen alleen biologisch voer. Bijvoorbeeld oud biologisch brood, restanten van melkpoeder en sojamelk. Uit het hele land worden overschotten opgekocht en op de boerderij zelf gemengd tot een afgewogen pap.
De staarten en tanden worden niet geknipt.
De ligruimtes zijn met stro bedekt.
De varkens kunnen altijd naar buiten: daar is 2,5 hectare grond voor beschikbaar. De evaring leert dat varkens schaduwbeesten zijn: ’s avonds laat kun je ze lekker zien scharrelen.
Geen gebruik van antibiotoca – tenzij hoogstnoodzakelijk.

Gelukkig neemt de verkoop van biologische producten jaarlijks met 10% toe.
Dus ondanks de economische crisis is er geen verminderde afzet bij de 50 biologische varkensboeren in Nederland.

Joost en Jacqueline verkopen geen varkensvlees op hun boerderij.

Daarvoor moet je naar een scharrelslager of in de vakken van de supermarkt zoeken.

Meer foto's Wijze Uil

UITREIKING 'WIJZE UIL' AAN FA VAN HERPT DRUNEN, 2 OKTOBER 2006

Eens in de twee jaar reikt onze vereniging de zogenaamde ‘Wijze Uil’ uit aan een persoon of instelling binnen de gemeente die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingespannen om de natuur of het milieu op enigerlei wijze te beschermen en/of te bevorderen.

Dit was de 8ste keer dat er een Wijze Uil werd uitgereikt. Zo kreeg in 2002 het kringlooppapierbedrijf van Jan Floris uit Nieuwkuijk de Uil en in 2004 bosbessenteler Piet Smeekens uit Drunen. Van Herpt krijgt deze Uil omdat zij al 35 jaar biologische producten verkoopt. Het assortiment bestaat uit ongeveer 600 biologische producten, zoals zuivel, sappen, wijnen, broodbeleg, granen, koekjes, oliën etc. Verder verkopen zij o.a. was- en reinigingsmiddelen die volledig biologisch afbreekbaar zijn, tevens zijn de gebruikte flessen navulbaar. Ook kunt u er terecht voor lichaamsverzorgingsmiddelen en cosmetische producten die 100% natuurlijk zijn, niet schadelijk zijn voor de gezondheid en milieu én niet getest zijn op dieren! In het kort de redenen waarom u beter biologische producten kunt kopen:
 • Beter voor uw gezondheid
 • Een schoner milieu
 • Biologisch smaakt beter
 • Biologische dieren hebben het beter
 • Goed voor de natuur
 • Een mooier landschap
 • Geen gentech op uw bord
 • Gunstig bij veranderend klimaat
 • Kleinere Mondiale Voetafdruk
Biologisch is ‘goed’ omgaan met alles wat leeft. Biologisch voedsel is onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd. Dat betekent dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en gentechnologie aan te pas zijn gekomen. Gewassen krijgen de tijd om te groeien en dieren krijgen de ruimte. Laurens en José van Herpt zijn erg vereerd met deze prijs. De (schoon-) moeder van het echtpaar van Herpt, oprichtster van de zaak, was ook aanwezig. Zij was eveneens erg blij met de toekenning van de ‘Wijze Uil’. De ‘Wijze Uil’ zal een mooi plekje in de winkel krijgen.

Aan wie werd de Wijze Uil in het verleden uitgereikt?
 • 1990 slager Willemse in Drunen vanwege zijn milieuvriendelijke verpakkingen
 • 1992 stichting Gered Gereedschap. Deze stichting verzamelt en repareert oud gereedschap voor de Derde Wereld
 • 1993 de Federatie Behoud de Langstraat Spoorbruggen voor hun strijd voor de aanleg van een fietspad over de voormalige spoorlijn
 • 1998 champignonkwekerij ’t Loodje in Hedikhuizen voor de biologische kweek van champignons
 • 2000 de Kruiderij in Vlijmen voor de verkoop van biologische producten
 • 2002 het kringlooppapierbedrijf van Jan Floris in Nieuwkuijk
 • 2004 de bosbessenteler Piet Smekens aan de Duinweg in Drunen voor de ontwikkeling van een ‘paradijsje’ voor vogels, planten en insecten
 • 2006 delicatessen en reformzaak van Herpt in Drunen voor de verkoop van ruim 600 biologische producten
 • 2009 biologische varkensboeren Joost en Jacqueline van Alphen.
© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid