Home > Activiteiten > Waakvlam


Waakvlam


17-04-2016
Waakvlam 2016
De waakvlam 2016 de 20e wordt doorgegeven aan Marc Snijders.

De motivering om Marc als mijn opvolger te kiezen is de volgende.
Marc draait al jaren mee als lid van de groep Landschapsbeheer. Daarbij zet hij zich ten volle in voor het behoud van de natuur binnen de Gemeente Heusden. Ook daarbuiten draagt hij zijn steentje bij o.a. in de Bommelerwaard.

Marc is zeer deskundig op het gebied van omzagen van dikke bomen. Desnoods klimt hij in de boom om geleidelijk een boom te slechten.
Naast het werken in de natuur zorgt Marc dat het juiste materiaal ter plekke aanwezig is en bij afwezigheid van onze coördinator Joost treedt Marc op als zijn plaatsvervanger en zorgt voor koffie en koek.
Hij onderhoudt het materieel, slijpt de handzagen en spaden en repareert waar nodig.
Sinds kort treedt hij ook op als coördinator van de hoogstambrigade. De snoeiploeg voor hoogstam fruitbomen.
Kortom, Marc zet zich al jaren in voor de natuur. Voor mij dus de perfecte opvolger.

Ik wens Marc van harte geluk met de uitverkiezing en hoop dat deze Waakvlam voor hem een stimulans zal zijn om zich nog lange tijd in te zetten voor de natuur in en om de gemeente Heusden waarbij de vereniging gebruik kan maken van zijn deskundigheid.


Rien Melis


20-03-2016
Waakvlam 2016
Tijdens de jaarvergadering op 12 april zal de Waakvlam 2016 worden uitgereikt.
De Waakvlam is bedoeld voor leden van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden die zich inzetten voor de natuur en/of het milieu van onze gemeente. Rien Melis – die hem in 2015 in ontvangst mocht nemen – zal bekend maken wie en waarom deze persoon de Waakvlam ontvangt.

Al een hele rij leden kregen de Waakvlam uitgereikt. Het is de bedoeling dat ieder op zijn beurt een nieuwe winnaar uitkiest.
2014: Herman Peters
2013: Harry Nijënstein
2012: André van Drunen
2011: Nely Lopulalan
2010: Wim Beunes
2009: Peter van der Velden
2008: Theo Boonmann
2007: Noor Peters – van Dijk
2006: Freerk Vos
2005: Cees van Delft
2004: Albert Hoevenaars
2003: Cees van der Meyden
2002: Jan de Moel
2001: Marian van der Linden – Botter
2000: Wil Maaywee
1999: Cock de Moel – van Engelen
1998: Piet de Bont
1997: Joost van Balkom

12-07-2015
Waakvlam 2015
Rien Melis is binnen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden ’n man van grote verdiensten.

Hij zet zich al vele jaren voluit en toegewijd in voor de vereniging als een accuraat penningmeester en als heel actief lid van de werkgroep landschapsbeheer.
Daarnaast is Rien ’n groot kenner van prachtige vliegende insecten, graadmeters voor de kwaliteit van waterrijke natuurgebieden: de libellen. Hij inventariseert deze muggen etende vliegeniers in de gemeente Heusden.
Voor zijn vele verdiensten voor de vereniging werd hem tijdens de ledenvergadering van dit voorjaar de waakvlam 2015 toegekend. Herman Peters, die de waakvlam in 2014 kreeg uitgereikt, had zich geen betere opvolger kunnen wensen.


Uitreiking Waakvlam
De Waakvlam is ingesteld bij het 15-jarig jubileum. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een lid dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dit jaar voor de 18de keer.

De ontvanger van de Waakvlam 2013, Harry Nijënstein, reikte de Waakvlam 2014 uit aan Herman Peters. Herman heeft de afgelopen jaren heel veel tijd gestoken in de werkgroep Ruimtelijke Ordening, vooral in het Bestemmingsplan Buitengebied. Tot in de nachtelijke uren werden pakken papier doorgewerkt. Daarnaast heeft Herman ook extern veel contacten gelegd hiervoor: met BMF, Provincie, gemeente, ZLTO en individuele boeren. Uiteindelijk is een bezwaarschrift bij de Raad van State ingediend. Maar blijft Herman ook in gesprek met de gemeente en met boeren.

Hiermee hebben beide instellers van de onderscheiding, Herman en Noor, deze beiden een keer mogen ontvangen. Noor was ontvangster in 2007.

21-04-2013
Waakvlam 2013
de Waakvlam 2013 werd op de jaarvergadering uitgereikt aan onze voorzitter Harry.
De winnaar van vorig jaar André van Drunen koos voor hem omdat hij als stille kracht enorm veel werk verzet.

Met de toepasselijke woorden dat Harry met vuur en VLAM over de belangen van natuur en milieu WAAKT heeft dit jaar de Waakvlam een waardige opvolger gekregen.


Uitgereikte Waakvlammen
De Waakvlam is bedoeld voor leden van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden die zich inzetten voor de natuur en/of het milieu van onze gemeente.

Al een hele rij leden kregen de Waakvlam uitgereikt.
Het is de bedoeling dat ieder op zijn beurt een nieuwe winnaar uitkiest.
2014: Herman Peters
2013: Harry Nijënstein
2012: André van Drunen
2011: Nely Lopulalan
2010: Wim Beunes
2009: Peter van der Velden
2008: Theo Boonmann
2007: Noor Peters – van Dijk
2006: Freerk Vos
2005: Cees van Delft
2004: Albert Hoevenaars
2003: Cees van der Meyden
2002: Jan de Moel
2001: Marian van der Linden – Botter
2000: Wil Maaywee
1999: Cock de Moel – van Engelen
1998: Piet de Bont
1997: Joost van Balkom

11-04-2012
Uitreiking Waakvlam 2012
Tijdens de jaarvergadering van de vereniging, op maandag 2 april 2012, werd de waakvlam doorgegeven.
Nely Lopulalan, die de waakvlam vorig jaar ontving, reikte hem uit aan André van Drunen.

Volgens Nely verdient André de waakvlam omdat hij altijd met vuur en vlam over de natuur verteld.
Verder leidt hij een ieder die dat wil rond op het terrein van Piet Smeekens. André draagt de natuur een heel warm hart toe.Uitreiking Waakvlam 2011
Tijdens de jaarvergadering op 18 april 2011 werd de waakvlam doorgegeven aan Nely Lopulalan. Wim Beunes reikte haar de Waakvlam uit voor haar jarenlange inzet op de achtergrond. Nely bezorgt Natuurlijk bij een aantal leden en is vrijwel altijd aanwezig bij activiteiten georganiseerd door de vereniging.

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid