Home > Activiteiten > Lezingen


Lezingen


30-10-2016
Debatavond over Energietransitie.
Debatplatform de Langstraat organiseert op dinsdagavond 1
november 2016 in de bibliotheek van Vlijmen van 19.00 tot 22.00
uur een debatavond over het thema “Energietransitie, nut,
noodzaak en gevolgen”.

De bijeenkomst start met presentaties van 2 deskundige inleiders en
de aansluitende discussie gaat over de vraag of de energietransitie
zichzelf spontaan zal voltrekken. Wellicht is de noodzaak, om de
klimaatveranderingen een halt toe te roepen, wel veel groter dan
het nu lijkt! Maar is het technisch wel allemaal uitvoerbaar?
Aanmelden? Stuur je voor- en achternaam en woonplaats naar
debatplatformdelangstraat@gmail.com
Er wordt een bijdrage van
€ 5,- gevraagd, te voldoen bij binnenkomst. Koffie of thee zijn gratis.
Meer info op www.facebook.com/DebatPlatformDeLangstraateo.

25-09-2016
Lezing over Vlinders en Libellen
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseert een lezing over het leven van vlinders en libellen.

Annette van Berkel van de Vlinderstichting verzorgt een lezing ondersteund door een aantal prachtige films. Aan bod komen ondermeer:

- het oranjetipje: De fascinerende gedaanteverwisseling aan de hand van het leven van het oranjetipje.
- de tuin als vlinderlusthof: Het hele jaar vlinders in de tuin. Hoe doe jedat? Welke bloemen trekken vlinders aan en welke planten gebruiken ze voor de voortplanting.
- het Pimpernelblauwtje, omdat dat uitsluitend bij de Moerputten leeft!
- Libellen hun leven en werk: Libellen ziet u ’s-morgens wakker worden, hun ogen poetsen, jagen op prooi, paren en hun eieren leggen. Uniek zijn de beelden van de onder water jagende larven en hoe die weer een libel worden.
- Veel, meer, meest: Blauwe waterjuffertjes kom je overal tegen. Ook in de tuinvijver, poel of sloot.

Datum: dinsdag 25 oktober
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: het Patronaatsgebouw
Nieuwkuijksestraat 106 in NieuwkuijkFoto's: Wilhelmien Marti


23-03-2016
Leven zonder afval?!
Een leven zonder afval…..is dat mogelijk?
Daarover wil de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) de discussie graag over aan gaan. Met de leden, met de burgers van de gemeente Heusden. Maar zeker ook met de gemeente.
Een eerste stap was het organiseren van een lezing over het onderwerp.
Harry Nijënstein plaatste eerst het afvalbeleid in een breder perspectief.

In het kort schetste hij een beeld van de ontwikkeling van afvalverwerking door de jaren heen.
Vroeger werd alles gestort, daarna stapte men over op verbranding. De volgende stap ( verbranden en er energie uithalen) leek veelbelovend, maar blijkt in de praktijk tegen te vallen. Nu zet men vol in op recyclen.
Maar: is het niet veel duurzamer als we meer gaan hergebruiken of zelfs trachten te voorkomen dat er afval ontstaat?
Een vergelijking tussen het beleid van de gemeente Horst aan de Maas en Heusden deed de monden open vallen.
De gescheiden inzameling in Horst is van 69% naar 91% gegaan en de hoeveelheid restafval is van 170 nu 21 kilo per persoon per jaar (pppj). Het streven is naar 8 kilo pppj te gaan.
Kijkt men dan naar onze gemeente, dan valt er nog veel werk te verzetten. De opbrengst via gescheiden inzameling ligt ongeveer op 55% en aan restafval produceren we maar liefst 164 kilo pppj. Het streven van de gemeente was te zakken 55 kilo, maar is inmiddels bijgesteld naar 100 kilo pppj.
De cijfers spreken voor zich.
Het tweede deel van de avond was ingeruimd voor een voorbeeld uit de praktijk.
Emily-Jane Lowe is – met haar jonge gezin – sinds de zomer van 2013 overgestapt op een andere levensstijl: leven (bijna) zonder afval!
In het begin was het best een uitdaging om als gezin geen afval te produceren, omdat tegenwoordig bijna alles verpakt zit in plastic, maar na een paar weken lukte het verbazingwekkend makkelijk om bijna geen afval te maken. Helaas is niet alles verkrijgbaar zonder verpakking maar ik doe mijn best om altijd alternatieven te zoeken.
Het geeft een enorm voldaan gevoel wanneer ik plastic-vrij boodschappen doe en de vuilnisbak maar niet vol komt. We kopen alleen maar pure producten en maken veel dingen zelf. Het is een fijne manier van leven en ik raad het iedereen aan om het zelf ook te proberen!
Emily had een zeer inspirerend verhaal. Over haar zoektocht naar verpakkingsvrije, maar niet te dure artikelen.
Hoe kan je verpakkingen vermijden: op de markt bijvoorbeeld kan je veel producten los kopen, koop in grootverpakkingen en deel dat met je familie en vrienden. Vermijd overbodige schoonmaakartikelen: met zeep, soda en azijn is alles schoon te krijgen. Neem je eigen broodzak mee naar de bakker en verpak kaas in herbruikbare bijenwasdoek.
Ook vanuit het publiek – dat varieerde van 8 tot 80 jaar! - kwamen tips: neem een abonnement op het groentepakket van de Wenteling of ga naar de biologische markt in Den Bosch.
Vanuit de gemeente waren Wilma Broeders en Liesbeth Leermakers aanwezig. Zij deelden kleine tasjes uit met het logo van Heusden.
We hebben afgesproken in overleg te gaan over verdere stappen.
Op naar de toekomst – met – minder – afval.

Heb je interesse om met de NMVH mee te werken aan minder afval in onze gemeente, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.

Noor PetersLezing over afvalen het voorkomen van afval
Minder afval, meer scheiden
We willen allemaal minder afval. Wat kun je zelf doen? Wat gebeurt er in de gemeente Heusden op afvalgebied? Waarom is dat nodig? Hoe beïnvloedt de hoeveelheid afval het klimaat? Allemaal vragen die aan de orde komen op de afvalavond die de Natuur- en Milieuvereniging van de gemeente Heusden organiseert. Belangrijkste onderdeel van de avond is een lezing door Emily-Jane Lowe. Zij legt uit hoe je (bijna) zonder afval kunt leven. Daarnaast is er aandacht voor wat in de gemeente Heusden gebeurt op het gebied van afval.

Het gezin van Emily-Jane is in 2013 overgegaan op ‘leven zonder afval’. In het begin was het best een uitdaging, omdat bijna alles verpakt zit in plastic. Maar na een paar weken bleek het verbazingwekkend makkelijk om bijna geen afval te maken. Emily-Jane zal vertellen over haar ervaringen, geeft daarbij veel tips.
Het geeft haar een enorm voldaan gevoel wanneer ze plastic-vrij boodschappen doet en de vuilnisbak maar niet vol komt. Ze zegt: “Het is een fijne manier van leven en ik raad het iedereen aan om het zelf ook te proberen! “

Verder komt de vraag aan bod wat de overheid kan doen. In de gemeente Heusden produceren we nu nog 164 kilo grijs afval per persoon per jaar; in andere gemeentes is dat al teruggebracht naar 21 kilo!

Ook gaan we in op de vraag waarom (veel) afval een probleem is. Met ons allen produceren we inmiddels een berg afval die te groot is om te meer kunnen storten, door ruimtegebrek en door de gevolgen voor het milieu. Ook verbranden wordt steeds lastiger. De andere kant is dat het afval wordt gemaakt van grondstoffen. Die grondstoffen worden steeds schaarser en duurder. En die zorgen ook voor CO2- en andere vervuiling tijdens de productie.


Waarom is afvalvoorkoming en afvalscheiding belangrijk?
Wat kan een gemeente daaraan doen?
Wat kun jij daaraan doen?

Datum: dinsdag 15 maart
Locatie: het Patronaat - Nieuwkuijksestraat 106 in Nieuwkuijk
Aanvang: 19.30 uur

De toegang is gratis.

Deze avond zal uit twee delen bestaan.

Voor de pauze uitleg over waarom afval een probleem is voor onze wereld, en wat er al aan wordt gedaan op nationaal en gemeentelijk niveau. Mede geïllustreerd aan de hand van een aantal filmpjes.
Na de pauze vertelt Emily Jane Lowe over haar streven en acties om met zo min mogelijk afval te leven. Ze spreekt inspirerend en geeft veel tips.

“Mijn naam is Emily-Jane Lowe-Townley en ik woon met mijn echtgenoot en drie kinderen van 7, 5 en 3 jaar in Baarn. Sinds de zomer van 2013 zijn we als het ware overgestapt op een andere levensstijl: leven zonder afval!
In het begin was het best een uitdaging om als gezin geen afval te produceren, omdat tegenwoordig bijna alles verpakt zit in plastic maar na een paar weken lukte het verbazingwekkend makkelijk om bijna geen afval te maken. Helaas is niet alles verkrijgbaar zonder verpakking, maar ik doe mijn best om altijd alternatieven te zoeken.
Het geeft een enorm voldaan gevoel wanneer ik plastic-vrij boodschappen doe en de vuilnisbak maar niet vol komt. We kopen alleen maar pure producten en maken veel dingen zelf. Het is een fijne manier van leven en ik raad het iedereen aan om het zelf ook te proberen!“
Kijk voor meer informatie op: levenzonderafval.blogspot.nl

19-05-2015
Lezing Weidevogels
Jochem Sloothaak van Brabants Landschap komt vertellen over weidevogels en de bescherming daarvan.
Weidevogels zijn alle vogels die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van het open agrarisch landschap. Dat geldt voor bijvoorbeeld de kievit, grutto, wulp en scholekster.
Vanwege de intensivering van de landbouw en het verdwijnen van hun leefgebieden zijn de weidevogels bedreigd. Een groot deel van de wereldwijde populatie broedt in Nederland, dus zijn we verantwoordelijk voor het behoud van de hele soort.
Wat kunnen zowel de burgers als de boeren hieraan doen?
En wat is de rol van Brabants Landschap hierin?
Kom luisteren, iedereen is van harte welkom. Entree is gratis.

Datum: dinsdag 19 mei
aanvang: 19.30 uur
locatie: Patronaatsgebouw, Nieuwkuijksestraat 106 Nieuwkuijk

29-07-2012
Een lezing in het kader van de Open Monumentendagen .
Traditiegetrouw staat het tweede weekend van september in het teken van de Open Monumentendagen.
Dit jaar is het thema ‘Groen van Toen’.
Om aan dit thema invulling te geven wordt de aftrap van het weekend gegeven door tuin- en landschapsarchitect Bob van der Vliet uit Den Bosch. Hij zal op woensdagavond 5 september in het Gouverneurshuis in Heusden-vesting zijn visie geven op ‘Groen van Toen en Nu’ in het algemeen en toegespitst op de gemeente Heusden.

De avond ziet er als volgt uit:
*19:30 uur
Inloop met koffie en thee

*20:00 tot 20:45 uur
Presentatie Bob van der Vliet

*20:45 tot 21:15 uur
Pauze

*21:15 tot 22:00 uur
Naar aanleiding van stellingen onder meer gebaseerd op de presentatie van Bob van der Vliet wordt gediscussieerd over het thema ‘Groen van ‘Toen’

*22:00 uur
Afsluiting met borrel

23-11-2011
Warandelezing
Elk jaar organiseert de Brabantse Milieufederatie in samenwerking met het Brabants Dagblad en de Universiteit van Tilburg de Warandelezing. Dit jaar vond de lezing plaats op vrijdagavond 18 november in een goed gevulde collegezaal, waaronder een aantal leden van onze vereniging, in het Warandegebouw op het Universiteitsterrein.

De spreker was oud astronaut en hoogleraar duurzame technologie Wubbo Ockels. Het thema duurzame energie.

Volgens Ockels moet je als mens durven te doen wat je raakt. Een duurzame toekomst zou ons allemaal moeten raken. Wij moeten zorgen voor de toekomst uit respect voor jongeren, toekomstige generaties en voor de aarde, waar er maar één van is en er bestaat geen reserve planeet. Wij moeten meer inzetten op innovaties, die nodig zijn voor een duurzame samenleving. Ockels merkt op dat we in moeten zetten op anders in plaats van minder, minder schrikt mensen af. Als astronaut heeft hij gezien hoe dun de atmosfeer is (20 kilometer). Daar buiten is geen leven mogelijk. We moeten zuinig zijn op deze laag. De aarde is het ruimteschip en de atmosfeer de romp. We gaan nu zeer onverantwoord met deze laag om.

De helft van de olievoorraden is inmiddels verbruikt. Ockels verwacht dat de rest binnen 20 jaar op zal zijn. Deze fossiele brandstoffen hebben er miljoenen jaren over gedaan om olie te worden en bij verbranding komt het broeikasgas vrij. Wij gaan oliedom om met onze fossiele brandstoffen. Wij mensen zijn mateloos geworden, we zouden terug moeten naar de menselijk maat en terug naar de natuur.
Toch brengt Ockels een optimistische boodschap wat betreft onze energievoorraden. De zon is er altijd en is veel duurzamer dan fossiele brandstoffen. In Nederland hebben we 100 keer meer zon dan we nodig hebben voor onze energiebehoeften. Er bestaat dus geen energieprobleem. Ockels is een groot voorstander om snel over te stappen op zonne-energie: voor verwarming van onze huizen, voor auto’s en bussen, voor boten et cetera.

Nu gaat er tien maal zoveel subsidie naar niet duurzame energie dan naar duurzame energie. Hij vindt dat wij de olie- en gasindustrie verantwoordelijk moeten maken. Zij zijn onverantwoordelijk bezig. De milieukosten zijn enorm en worden nu niet doorgerekend in de prijs van olie en gas. We staan op een achttiende plaats in Europa op het gebied van schone energie. Duitsland moet ons voorbeeld zijn. Daar werken 400.000 mensen in duurzame ont¬wikkeling, daar wordt zeven mil¬jard per jaar in verdiend.

We moeten ons meer richten op de kenniseconomie en we hebben een cultuuromslag nodig. Deze omslag zal vooral van jongeren uitgaan.
Vele bestuurders vertellen onzin op het gebied van energie-voorzieningen bijvoorbeeld over kern- en kolencentrales. Ga daar als burger tegenin.

Neem zelf ook maatregelen, wacht niet op de overheid. Leg zonnepanelen op je dak en steek de stekker in het stopcontact!

Zie voor meer informatie:www.happyenergy.nl

Marian van de Linden

18-10-2011
Heusden op weg naar mondiale duurzaamheid?
Op 29 september 2011 was Jan Juffermans te gast bij onze vereniging. Juffermans is een autoriteit op het gebied van duurzaamheid.
Hij studeerde sociologie en filosofie in Leiden. Zijn specialiteit is de Mondiale Voetafdruk.

Met de MONDIALE VOETAFDRUK wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel ruimte, grondstoffen en energie alle mensen tezamen gebruiken en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare ruimte, grondstoffen en energie van de aarde. In 1975 was het gebruik in evenwicht met wat beschikbaar was. In 2010 gebruikten we ruim 1,5 keer de hoeveelheid die de aarde leveren kan. Het gevolg: dieren sterven uit, planten sterven uit, grondstoffen raken op, de lucht vervuilt, de aarde warmt op, water- en voedseltekorten ontstaan, et cetera.

Met de LANDELIJKE VOETAFDRUK kunnen we het gebruik in Nederland met andere landen vergelijken. De voetafdruk wordt uitgedrukt in het aantal hectares dat beschikbaar is en/of wordt gebruikt. Voor iedere mens op aarde is er 1,8 hectare beschikbaar. Het gemiddelde gebruik was 2,7 hectare. In Nederland was het gebruik in 2010 6,2 hectare. Als iedere wereldburger zo zou leven als wij Nederlanders dan zouden er 3,4 wereldbollen nodig zijn. De VS scoorde 8,0. China industrialiseert sterk en scoorde 2,2. India had in 2010 een voetafdruk van 0,9 en Afghanistan 0,5.

Met de voetafdruk kan je vele vergelijkingen maken. Niet alleen tussen landen, maar ook tussen regio’s, gemeenten, bedrijven, personen, et cetera.
Tijdens de lezing van Jan Juffermans hebben de 50 deelnemers hun PERSOONLIJKE VOETAFDRUK gemeten. We kwamen op een gemiddelde van 4,3 hectare. De hoogste score was 8,4 en de laagste 2,0 hectare.

Wie meer van de voetafdruk wil weten, kan terecht op de volgende sites:
- www.voetafdruk.eu
- www.duurzaamheidinactie.nl
- www.ecolife.be
- www.footprintnetwork.org
- www.panda.org
- www.waterfootprint.org

Ook is een boek van Jan Juffermans beschikbaar. Het is gratis te downloaden van de site www.janjuffermans.nl.
Met het instrument van de voetafdruk in handen, dringt de vraag zich op wat we zelf kunnen doen om de aarde voor ons nageslacht in goede staat te houden. De slogan ‘denk mondiaal, handel lokaal’ stimuleert tot het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen invloedssfeer: in de gemeente, in de buurt, persoonlijk. Het is een kwestie van mensenrechten. John Locke schreef in 1690: “Iedereen heeft recht op een deel van de natuur, laat genoeg voor anderen over van dezelfde kwaliteit”.

Onze persoonlijke voetafdruk wordt gevormd door alles wat we doen: eten, drinken, reizen, wonen, stoken, kopen, et cetera.
Voeding vormt een belangrijk deel van onze voetafdruk, gemiddeld circa 30%. Tips om de voetafdruk te beperken zijn onder meer:
- biologische producten,
- minder vlees, vis, zuivelproducten,
- meer plantaardig voedsel,
- voedsel uit de regio,
- voedsel van het seizoen en
- verse producten.

De noodzaak om te handelen is groot. De ontwikkelingen gaan razendsnel. We mogen niet alleen van individuele burgers, maar ook van bedrijven, gemeenten en de landelijke overheid verwachten dat er garen op de klos komt: er moeten plannen worden gemaakt en uitgevoerd om de mondiale duurzaamheid te verzekeren. Circa 30 landen – waaronder Zwitserland, Wales en Equador - werkten in 2010 met de voetafdruk. Honderden gemeenten – waaronder Londen, Barcelona en ’s-Hertogenbosch – gebruiken de voetafdruk om de duurzaamheid te vergroten. Bedrijven beginnen het belang van de duurzaam ondernemen in te zien. Sommige bedrijven voorzien hun producten van een voetafdruklogo!

Aan het einde van de avond discussieerden de deelnemers met Jan Juffermans. Ingezoomd werd op de sterke bevolkingsgroei de laatste decennia. Ieder jaar komen er 80 miljoen mensen bij! Wordt de sterk groeiende bevolkingsomvang gekoppeld aan de stijgende voetafdruk per persoon – iedereen wil zijn/haar deel van de ruimte, grondstoffen en energie - , dan wordt duidelijk dat er op twee fronten bijgestuurd dient te worden: de bevolkingsgroei en de persoonlijke consumptie.

Bij de deelnemers van de avond was ook Mark Buijs, wethouder van onder meer openbare werken, vervoer en agrarische zaken in de gemeente Heusden. Uit handen van Jan Juffermans ontving Mark Buijs een gemeentegids over de voetafdruk. In de gids staan tips om op tal van beleidsterreinen de GEMEENTELIJKE VOETAFDRUK te meten en te verbeteren. De wethouder gaf aan dat duurzaamheid zwaar telt voor de gemeente Heusden. Mark Buijs zei graag mee te willen werken aan een initiatief met de Natuur- en Milieuvereniging om tot meer duurzaamheid te komen. Hij nodigde de voorzitter van de vereniging, Harry Nijënstein, uit om in gesprek te gaan met de gemeente.

De avond werd afgesloten met een kort dankwoord van de voorzitter van de vereniging. Na praten en denken is het nu tijd voor doen! Wie neemt het initiatief?


Jeroen van der Linden

klik hier voor meer foto's

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid