Home > Activiteiten > Excursies


Excursies


02-04-2019
Excursie naar Eendenkooi ‘de Nieuwe Kooi’ in de Gement
Op dinsdagavond 16 april a.s. organiseert de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden een excursie naar Eendenkooi ‘De Nieuwe Kooi’ in de Rijskampen. Dit is een eendenkooi met een eiken-essenkooibos.
Gids is Fons Mandigers, gebiedsmanager van Natuurmonumenten. Na aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl ontvangt u de verzamel-locatie. Deze activiteit is gratis. Goed schoeisel aanbevolen: laarzen of waterdichte schoenen.

De Gement en Rijskampen liggen tussen de dijk van Drongelens Kanaal en de verlaten spoordijk van het Halve Zolenlijntje. Door verschillende gronden in de Gement en door vele overstromingen vindt men er bijzondere planten en dieren. De Gement is een beschermd gebied voor weidevogels, ganzen en zwanen. Het is onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant.

Nabij de Gement, in het gebied Rijskampen, bevinden zich twee eendenkooien: De "Oude Kooi" en de "Nieuwe Kooi". Het doel van ons bezoek, de Nieuwe Kooi, is aangelegd in 1652 en verkeert nog steeds in goede staat. Een wandeling met cultuurhistorische aspecten door een schitterend natuurgebied!

Normaal gesproken is deze kooi – sinds 1956 in het bezit van Natuurmonumenten – verboden toegang...


12-06-2016
Verslag excursie Vlijmens Ven
Eerder is onze werkgroep Ruimtelijke Ordening op bezoek geweest bij Altenatuur.
Afgelopen maand was er een tegenbezoek, goed om de banden nog eens aan te halen.
Op zaterdagochtend 14 mei 2016 verzorgde Lianne Schröder van Natuurmonumenten een rondleiding door de Moerputten en Rijskampen (dus niet door het Vlijmens Ven zoals de titel suggereert).
Ga voor verslag en foto’s van de excursie naar www.altenatuur.nl.

21-09-2014
VIBA
“Nederland is een gasland”

Deze uitspraak werd gedaan tijdens de excursie van de Natuur- en Milieuvereniging naar de VIBA in de Gruyterfabriek te `s-Hertogenbosch. De VIBA is een permanente tentoonstelling op het gebied van duurzame bouwmaterialen, energieopwekkingsystemen en gebiedsontwikkelingsplannen.
Toen ik zelf in de jaren 60 in de bovenbouw van de basisschool te Santpoort zat werd ons verteld dat onze grote hoeveelheid aardgas toch wel voor het jaar 2000 op moest zijn. De hele wereld zou dan wel atoomenergie hebben. Heden ten dage weten we wel beter, we moeten zuinig zijn op onze fossiele brandstoffen en meer gebruik gaan maken van wind- en zonne energie.
Met de moderne technieken is het heel goed mogelijk om een “gasloos” huis te bouwen, door gebruik te maken van een optimale zonligging, goede isolatie, zonnepanelen en een gebalanceerd ventilatiesysteem.

Karakteristiek VIBA-Expo (Adriaan van Mierlo)

'De mens centraal, door op innovatieve wijze, integraal en flexibel te bouwen, wonen en werken.'

De drie pijlers van duurzame omwikkeling (economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en milieu-ontwikkeling) zijn continue gezamenlijk aan te pakken.
Integraal denken en doen zijn essentieel voor een doorlopende optimalisering van de duurzaamheidsbalans. Immers continue moet ingespeeld (kunnen) worden op veranderende omstandigheden en wijzigende behoeften van mensen. Dat kan met integraal ketenbeheer (hernieuwbare grondstoffen en oneindig hergebruik van afval (C2C)), met energie-extensivering (trias energetica) en met kwaliteitsbevordering (gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat, versterken van (bio)diversiteit in omgeving, kortom van de ruimtelijke kwaliteit).

De 3 P's(People, Profit, Planet) zijn zodanig ingeburgerd, dat het steeds weer ter discussie stellen daarvan, niet de zaak van de duurzame ontwikkeling dient. Verstandiger is het om regelmatig de bedoeling en consequenties van de duurzaamheidsbalans te herijken en de consequenties daarvan in te schatten en uit te leggen hoe daar in deze tijd mee omgegaan zou kunnen worden.

Adriaan van Mierlo heeft tijdens ons bezoek allereerst een uitgebreide en zeer leerzame uiteenzetting gedaan over hetgeen er op energiebesparend terrein heden ten dage voorhanden is.

Zonnepanelen:
De huidige generatie zonnepanelen is al veel beter dan de panelen van 10-15 jaar geleden, en verwacht wordt dat de rendementen steeds beter worden.
Ook worden zeer goede resultaten behaald met WKO installaties (warmte en koudeopslag in grondlagen) Door `s zomers de warmte in de grond op te slaan, kan dit in de winter gebruikt worden voor verwarming.
Nadeel van WKO Installaties was echter het hoge energiegebruik, dit is de laatste 5 jaar sterk verbeterd en kan gecompenseerd worden door gebruik te maken van zonnepanelen.

Na de lezing van Adriaan van Mierlo zijn we rondgeleid in de uitgebreide expositieruimte, waarbij Jan van Holstein een gedeelte van de toelichting voor zijn rekening nam.
We kunnen terug kijken op een zeer leerzame ochtend en de VIBA expositie is een Must voor eenieder die zijn huis wil verduurzamen of nog beter, wil gaan bouwen.

Nog enkele interessante ontwikkelingen:
Tapijtvloerbedekking dat stof aan zich bindt, en zorgt voor relatief schonere lucht.
Witte dakbedekking in plaats van de traditionele zwarte dakbedekking, voordeel minder opwarming en milieuvriendelijk.
Warmtepompen, eenvoudig te plaatsen in bestaande bouw.
Heatpipes, modern en hoogrendement systeem om water te verwarmen met zonne energie.
Ventilatie boxen, sensorgestuurd op basis van luchtkwaliteit.

Nog enkele cijfers:
Ons huis is voorzien van 18 zonnepanelen gericht op het oosten met 45 graden dakhelling.
Opbrengst per jaar ca. 3550 KW.
Onze zonneboiler gericht op het westen verzorgt een groot gedeelte van ons warme water, dit systeem werkt ook bij bewolkt weer, en buffert het opgewarmde water in een voorraadvat.
In de keuken hebben wij een elektrische plintboiler zodat leidingverlies beperkt blijft.
Hybride auto, Toyota Prius Plug in: gedeeltelijk elektrisch rijden en gedeeltelijk benzine.
Gemiddeld benzine verbruik 1 liter op 25-35 km is in de praktijk goed haalbaar.

Meer informatie:
VIBA: Service-instituut Duurzame ontwikkeling: www.vibaexpo.nl.

Steef Molema

01-06-2012
Het 30-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd
Het 30-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd

Stil staan bij…………

In 2012 staat de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden stil bij haar 30-jarige bestaan.
Terugkijken en vieren dat het een bloeiende vereniging is geworden.

Uitgaan en laat U verrassen
Zaterdagochtend 19 mei 2012 is het zover en vertrekken ca 40 leden, per touringcar, vanuit Vlijmen en Drunen.
In de bus legt Noor uit wat ons program van deze dag zal zijn.
We zijn op weg naar Zundert, naar het Vogelrevalidatiecentrum.
Op de informatiefolder over dit centrum staat de slogan: “Laat U verrassen”.
Rond 11.00 uur arriveren we daar en na de koffie met koek,
zitten we klaar voor de power-point-presentatie.
Eén van de enthousiaste vrijwilligers, waarop de kurk van het centrum drijft vertelt wie ze zijn en wat ze doen. “ Hier zorgen wij voor opvang en de eerste verzorging van in nood verkerende dieren”.

Het ontstaan van dit dierenrevalidatiecentrum
Eind jaren zeventig hielp een 17-jarige jongen – Charles Broos - een enthousiaste man die voor vogels die in nood verkeerden een vogelopvang wilde opzetten.
Met eenvoudige middelen, timmerden ze het één en ander in elkaar.
In 1980 werd Het Vogelrevalidatiecentrum opgericht.
Een van onze leden was daar toen eens geweest.
Volgens hem was het: “Een centrum van houten hokskes”.
Een paar jaar na de oprichting overleed die enthousiaste man
en ging zijn helper van het eerste uur verder.
Doordat er al enige bekendheid over deze opvang was, kreeg die jongen een legaat van 50.000,- gulden, waarmee hij betere voorzieningen kon maken.
Ook de familie van die gulle gever van het testament gaf nog 10.000,- gulden erbij.
Met 60 duizend gulden en een heleboel vrijwilligers erbij,kwam er iets degelijks en tegelijkertijd iets prachtigs tot stand. Zet veel mensen met diverse talenten en vakmanschap bij elkaar,
het resultaat is verbluffend.
De “hokskes” zijn verdwenen en er staat nu een groot nieuw gebouw.
Voor het zover was, werd de ‘ruwbouw’ geplaatst.
Het overige werk is door vrijwillige vakmensen uitgevoerd.
In 2010 is ook hier het 30-jarig bestaan gevierd.
Onze gids zegt hierover:” Als je nu ziet wat er in dit centrum in die tijd tot stand is gekomen, dan zijn wij trots op het resultaat. Het is de kroon op alle werk dat is verricht.”

24-uurs opvang
Als men een dier komt brengen kun je aan de buitenkant van het centrum één van de luiken openen en kan het dier achter een luik, in een hok naar grootte worden gezet.
Achter het luik ligt de instructie wat je moet doen.
Je vult de vragen in, plaatst het dier in de tijdelijke kooi en je sluit het luik.
De brenger van het dier drukt op een knop.
D.m.v. een signaal dat in het centrum gehoord wordt, weet men dat er een dier gebracht is.
Het gebrachte dier krijgt later een grondig onderzoek van de dierenartsen.
De artsen helpen ook financieel mee, door alleen de medicijnen in rekening te brengen.
De vrijwilligers krijgen instructies hoe ze het dier moeten verzorgen.
Er zijn drie medewerkers in vaste dienst. Er zijn ca 300 vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

Erkenning
Het ministerie van LNV heeft dit centrum aangewezen als bewaarplaats voor in beslag genomen vogels. Daarmee is de erkenning als verantwoord centrum bevestigd.
Dit asiel voldoet aan de criteria en richtlijnen voor dierentuinen.
Het is een meldpunt voor roofvogel vervolging. Veel vogels en andere dieren(uitgezonderd huisdieren als honden en katten) kunnen hier worden gebracht.

Meer faciliteiten
De goede voorzieningen brengen met zich mee, dat er al enige tijd in het Vogelrevalidatiecentrum, ook andere dieren gered kunnen worden.
Particulieren brengen meestal één in nood verkerend dier, maar als er via Schiphol in beslag genomen dieren binnen komen, zijn het er veel meer.
Meestal gaat het om beschermde dieren, die illegaal - voor de lucratieve handel - in ons land binnen zijn komen.
Als deze dieren komen wordt dit van te voren gemeld. Als het centrum dicht is, hebben de chauffeurs van de dierenambulance een sleutel van het gebouw.
Zij plaatsen vele dieren in de noodopvang en vullen de papieren in.
Daarna desinfecteren ze zich en vertrekken daarna naar andere bestemmingen.

Letsel
Wat mankeert er aan de dieren die binnen zijn gebracht?
Vogels met gebroken vleugels, of poten. Vogels met schotwonden.
Een zeevogel die op de landingsbaan van de luchtmacht gecrasht was.
Aangereden wild of een bunzing in een klem. Jonge ouderloze dieren etc..
De dierenarts bekijkt of er overlevingkansen zijn.
Zo niet dan worden ze uit hun lijden verlost.

Herstelde dieren gaan meestal via de Stichting AAP, naar de beste plek.
Als dieren niet in de vrije natuur kunnen worden teruggebracht, gaan ze bijvoorbeeld naar vogelverenigingen en of dierentuinen in Nederland of Europa.Zolang er geen goede plaats voor de herstelde dieren te vinden zijn, blijven ze in het centrum.

Na de powerpoint-presentatie staat een lunchbuffet voor ons klaar.

Rondleiding
Tijdens de rondleiding komen we als eerste bij het noodopvanggebouwtje.
Terwijl onze gids vertelt over alles wat in dit vertrek gebeurt, gaat een luikje open.
De gids vraagt of ze een dier komen brengen. Dat is niet zo: die mensen zijn benieuwd wat er achter dat luik te zien is. En wij zien meteen hoe het werkt, als er een dier gebracht wordt.

Even later komen we langs een bijenkorf, waar het gonst van de bijen. Een lusthof voor ons en de bijen, die alle bloemen naast ‘hun huis’ inspecteren of er nectar te halen is.
En wij genieten van hun arbeid en wij gaan verder langs de prachtige plantsoenen met diverse vijvers er tussenin.
Onderwijl hoor ik van Mia de namen nog eens van de planten en struiken die ik wel ken, doch waarvan ik de namen weer vergeten ben.
Na de vijvers waarin ook vreemde eenden zwemmen, lopen we door het erebogenlaantje naar de grote kooien van de roofvogels.
De zeearend zit in de grootste. De uilen, zoals de oehoe en de steenuil hebben minder plaats nodig. De allerkleinste vogels zitten bij elkaar. Het komt voor dat een hobby kweker een vogel mee mag nemen, naar zijn volière. Een heel oude oehoe mag zijn ‘oude dag’ in het centrum blijvend doorbrengen.

Tastbare herinnering
Na een prachtige- en een leerzame dag staat de bus klaar om ons thuis te brengen.
Als tastbare herinnering aan ons “dagje uit”, vanwege het 30-jarig bestaan van onze vereniging, ontvangt elk lid een verjaardag -kalender.
Elke maand is versierd met een mooie foto uit onze omgeving.
De foto’s zijn door drie leden gemaakt. Een kado met eigen inbreng!!!

Een impressie van Marga van der LindenAls u de kalender wil nabestellen, dan kan dat!
Neem contact op met onze penningmeester Rien Melis: e.melis4@upcmail.nl
Voor de prijs van € 7,95 heeft u een mooi cadeau.


Excursie Eendenkooi Ter Kwak
Op zondag 29 mei genoot een kleine, maar enthousiaste groep leden van de boeiende uitleg van Fons Mandigers over de eendenkooi.
Annie van Bokhoven maakte er mooie foto’s bij.
Eendenkooi Ter Kwak

07-05-2011
Vlinderexcursie
op 7 mei vond er een vlinderexcursie naar eendenkooi Px ( eigendom van Brabants Landschap ) plaats. Willemien Marti maakte er foto’s van.

vlinderexcursie

22-03-2010
Vogelexcursie ‘Vogels van de Langstraat’
Bert was op deze zeer natte ochtend samen met 2 andere vogelaars uit Den Bosch naar de gemeente Heusden getogen. Zij lieten ons door hun telescopen genieten van al het moois dat rondfladdert in de Hooibroeken. Ondanks de bijna aanhoudende regen heeft een groep enthousiastelingen een respectabel aantal soorten vogels kunnen waarnemen. Ondergetekenden noteerden hen: op alfabetische volgorde:

Aalscholver---Blauwe reiger---Brandgans---Buizerd---Canadese gans---Fazant---Grauwe gans---Groene specht (alleen gehoord)---Grote bonte specht---Grote zanglijster (alleen gehoord)---Houtduif---Kapmeeuw---Kievit
Knobbelzwaan---Koolmees---Kraai---Kuifeend---Meerkoet---Nijlgans---Pimpelmees---Rietgors---Roodborsttapuit
Rotgans---Smient---Staartmees---Tjiftjaf (werd enthousiast als eerste voor dit jaar verwelkomd!)---Vink
Wilde eend---Winterkoning---Witte kwikstaart---Wulp

Wat we verder zagen en wat het vermelden waard is zijn de volgende zaken: 7 reeën, bomen vol met slakken, een hele grote haas en bloeiend speenkruid. Verder, tot onze verbazing en ontzetting een sloot vol zwarte, zwemmende, plastic bloempotjes.

Al met al een geslaagde excursie, die voor herhaling vatbaar is.

Cokkie de Hart, Ad Kuijpers en Marian van der Linden, vogelaars in spe ?

12-07-2009
Excursie bosbessenkwekerij
Het miezerde een beetje , maar echte fans laten zich niet kennen!
Zondagochtend 12 juli 2009 waren er zo’n twintig mensen naar de bosbessenkwekerij van aan de Duinweg in Drunen gekomen voor een rondleiding.

Het is een heerlijke plek om te vertoeven: de rust, de bloemen met zoemende insecten, de poelen, de vogels.

Piet Smeekens en André van Drunen kunnen er enthousiast over vertellen. Onvermoeibaar blijven zij bezig de natuurwaarden in stand te houden en – liever nog – te vergroten.
Je zou bijna vergeten dat het om de bosbessen en de bramen gaat!

Er staan verschillende soorten bosbessen: verschillend wat smaak en grootte betreft.
De ene soort wordt eerder geplukt dan de andere.

Aan het eind van de rondwandeling mocht ieder een bakje zelfgeplukte bessen mee naar huis nemen.
Zoete herinnering aan een fijne zondagochtend.

Piet en André: bedankt!

Bosbessenmilkshake
350 gram bosbessen

2 eetlepels vanille roomijs

6 eetlepels sorbetijs ( gemaakt van bosbessen met honing of suiker )

3 dl koude melk

De bosbessen in de keukenmachine fijnmaken, vanille-ijs en sorbetijs toevoegen.

Als laatste de melk toevoegen.

Dit alles ongeveer één minuut mengen

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid