Home > Activiteiten > Archief activiteiten


Archief activiteiten


01-03-2015
Een inspirerende fietstocht!
Zaterdagmorgen 8 november verzamelden alle actieve leden van de verschillende werkgroepen zich in “de Remise “in Drunen.
Het was een stralende najaarsdag: goed weer om te fietsen. En dat deden we!
Het doel was om elkaar kennis te laten maken met de verschillende projecten van onze vereniging die in Drunen en omgeving zijn ontwikkeld.
De dames van samentuinen toonden vol trots hun beoogde, prachtige plek voor de Zwollemoer.
Verschillende landschapsbeheerprojecten werden geïnspecteerd. Onder andere de nieuw aangelegde Vlinder Idylle – waar iedereen volgend jaar bloemen kan gaan plukken!
Vanaf het fietspad op de oude spoordijk werd het GOL project – soms kritisch – belicht. Wat staat er allemaal op stapel aan deze kant van de gemeente Heusden en hoe gaat de ecologische verbindingszone lopen?
Met een gezellige koffietafel sloten we af.
Het was een uitgelezen kans de banden onderling aan te halen, zodat we in de toekomst – nog meer – elkaar kunnen versterken .
Het plan is de volgende keer de projecten in Nieuwkuijk en Vlijmen te gaan bekijken.

Noor Peters

klik hier voor de foto-impressie

23-03-2014
Jaarverslag werkgroep PR 2013
De werkgroep PR verzorgt de uitgaven van het verenigingsblad Natuurlijk en van Natuurlijk-digitaal. Daarnaast beheert de werkgroep de website, organiseert verenigingsactiviteiten en verzorgt zij de pr daarvoor.

De redactie van Natuurlijk (Noor Peters, Marianvan der Linden en Harry Nijënstein) vergaderde in 2013 zeven keer keer. In de loop van het jaar verliet Marian de redactie, en nam Harry het stokje over. Natuurlijk kwam vier keer uit. In maart een juni met 52 pagina’s , in september met 48, en in december met 60 pagina’s. Het aantal adverteerders nam in 2013 toe van twee naar drie. De eindredactie was steeds voor rekening van Wil, en distributie werd steeds weer verzorgd door Rien van Uden met zijn team van bezorgers.

Om de leden vaker van actuele onderwerpen te kunnen voorzien is een digitale versie van Natuurlijk ontworpen met korte actuele berichten en de agenda. Groot voordeel ten opzichte van de papieren versie is de actualiteit, kleur, en de mogelijkheid links naar websites te kunnen opnemen. Inmiddels is de digitale versie twee keer verschenen begin 2014.

Het is de bedoeling de frekwentie van de papieren uitgave terug te brengen van vier keer naar drie keer per jaar (maart (voor de jaarvergadering), na de zomer (start nieuwe seizoen), en aan het eind van het jaar.

Het blijft voor René Biekens een hele klus om de website actueel te houden. We proberen de homepage aantrekkelijker te maken (meer foto’s).

Nieuwe leden kregen de welkom-brief, de laatste Natuurlijk en een jubileumkalender.

In 2013 zijn acht wandelingen georganiseerd: Dubbel Ommetje (Hermien van Toorenburg), Nederhemert (Peter van der Velden), Moerputten (Peter), Nieuwkuijkse Wiel (Peter), Ommetje Hedikhuizen (Hermien), Haarsteegse Wiel (Peter), Baardwijkse Overlaat (Joost), Kerstwandeling (Harrie Smits en Peter).

Verder organiseerden Noor en Marian de Nacht van de nacht, ledenvergaderingen, de uitreiking van de Waakvlam, het etentje voor de actieve leden, en de persberichten voor de wandelingen.

(Harry en Noor)

23-03-2014
Jaarverslag Fotowerkgroep 2013
De fotogalerij in 2013
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/

De bijdrage van de fotowerkgroep aan het jaarverslag bestaat dit jaar vooral uit getallen.
In 2013 heeft u kunnen genieten van 323 extra foto’s in de fotogalerij. Aan het begin van het jaar stonden er 466 foto’s in de galerij en aan het eind van het jaar waren dat er 789.
De meeste nieuwe foto’s kregen een plaatsje in het album Verenigingsactiviteiten. Het zal u niet verbazen dat dit album erg populair was. U bekeek gemiddeld per maand 226 foto’s in dit album.

We hebben geteld wat de meest populaire foto was in 2013. We vonden er vier, alle in het album Verenigingsactiviteiten. Met gepaste trots tonen wij de winnaars van 2013 bij dit verslagje.

Andere toppers in de fotogalerij zijn de foto’s van Planten en de foto’s in het album Baardwijkse Overlaat.

In 2013 heeft de fotowerkgroep vooral gewerkt met bestaande foto’s. De mooiste zijn nu te zien in de galerij. Tijd dus om weer nieuwe foto’s te maken. Uw bijdragen zijn van harte welkom. Of u nu met de camera in de hand foto’s maakt of dat u geniet van foto’s op het computerscherm: voor 2014 wensen we u heel veel fotoplezier.

De fotowerkgroep: Anja, Annie en Wilhelmien info@natuurenmilieuheusden.nl

10-11-2011
Natuurwerkdag zaterdag 5 november
LEEF JE UIT OP DE NATUURWERKDAG ZATERDAG 5 NOVEMBER

Op zaterdag 5 november 2011 vindt de 11e Natuurwerkdag plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland. De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden en Waterschap “Aa en Maas” nodigen hierbij iedereen uit om die dag mee te werken in het natuurgebied de Baardwijkse Overlaat in Drunen.

Een Natuurwerkdag is een dagje uitleven in natuur en landschap met bijvoorbeeld het schoonmaken van poelen, het knotten van wilgen, het onderhoud van heidevelden of het dunnen van een bos. Een nuttige en gezellige dag om met vrienden en familie gezond bezig te zijn in het landschap.

Op zaterdag 5 november van 9.00 uur tot 13.00 uur gaan wij, de Natuurvereniging samen met het Waterschap, een deel van het bos dunnen op de dijk van het Afwateringskanaal. We leggen de takken op grote stapels. In die hopen met takken nestelen in het voorjaar de merels en roodborstjes en in de winter slapen er de bosmuizen en wezeltjes. Om half elf drinken we een kop koffie met een appelflap en om kwart voor een sluiten we de werkdag af met een kop soep.

We werken in de Baardwijkse Overlaat, een schitterend natuurgebied met wielen, dijken, bossen, graslanden, houtwallen en een kanaal. Dit Afwateringskanaal met zijn dijken is een belangrijke natuurverbinding waar veel planten en dieren gebruik van maken. Omdat het talud van de dijk veel zon ontvangt, voelen vooral dieren en planten die van warmte houden zich hier goed thuis. Wrattenbijters, zandblauwtjes, wolzwevers, muizeoortjes, bonte dikkopjes, zijn zo maar een paar bijzondere namen van planten en dieren die hier voorkomen.
Maar….. de planten en beestjes hebben het moeilijk. Op de warme graslanden verschijnen struiken, gevolgd door bomen en vele bomen maken een bos. Een bos geeft heel veel schaduw waar die bijzondere planten en dieren niet zo goed tegen kunnen, ze verdwijnen.
De Natuurvereniging en het Waterschap willen dit niet en gaan daarom een stukje van dit bos dunnen. Een deel van de bomen gaan we omzagen om zo toch weer open stukken te krijgen voor die bijzondere planten en dieren.

De natuur -en milieuvereniging werkt elke week in het gebied van de Baardwijkse Overlaat. Op de woensdagmorgen maken we de poelen schoon, verzorgen wij de houtwallen, maaien wij het grasland, en planten we nieuwe bomen en struiken. Maar we hangen ook vogelkasten op voor de bonte vliegenvangers en de bosuilen. En het is niet alleen maar werken. In april beginnen we weer met vlinders en libellen kijken. We merken dat wij niet alleen zelf genieten, want als er een zonnetje is, zijn er tientallen wandelaars, mensen die foto’s maken of hun hond uitlaten in dit mooie natuurgebied. Allemaal genieten ze van dit bijzondere reservaat in de Baardwijkse Overlaat tussen Drunen en Waalwijk.

Heb je zin en tijd om mee te werken? Geef je dan op via www.natuurwerkdag.nl, en kom op zaterdag 5 november om 9.00 uur naar de Kanaalweg in Drunen, halverwege hangt een groot spandoek met Natuurwerkdag erop. En heb je nog vragen, alle informatie is terug te vinden op de site www.natuurwerkdag.nl.

Bron "De Scherper"

© Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden 2010-2019
Vogelgeluid